Citatos Ištraukos iš knygų · Uncategorized

Kas yra sėkmė? pagal Deepak Chopra

Sėkmė turi daug sudedamųjų dalių. Materiali gerovė – tik viena jų. Netgi galima tarti, jog sėkmė yra tik kelionė, bet ne jos tikslas. O daiktai ir pinigai – tai veiksniai, kurie daro tą kelionę patogesnę. Sėkmę taip pat lemia gera sveikata, energija, entuziazmas, turiningi santykiai su žmonėmis, prasminga draugystė, emocijų ir psichikos stabilumas, pasitenkinimo jausmas, savitvarda.

Tačiau net ir pasiekę tą būseną bei įgiję čia išvardintas savybes, jausime tuštumą, jei savo dvasioje nepuoselėsime dieviškumo sėklų. Iš tikrųjų kiekvienas žmogus yra šventovė ir turi savyje dievybės užuomazgas, kurias reikia subrandinti.

Taigi tikroji sėkmė yra prisilietimas prie mumyse slypinčio stebuklo, įžengimas į vidinę šventovę. Dieviškumas slypi visur: vaiko akyse, gėlės grožyje, paukščio skrydyje… Kai imsime jausti gyvenimą kaip nuolatinį stebuklingą dieviškumo dvelksmą, štai tada ir suprasime, kas yra tikroji sėkmė.

Deepak Chopra
Septyni dvasinės sėkmės dėsniai