Moteris · Uncategorized

Moteriškumas. Moters galios. Kalba Senolės. Sheron McErlane

“Pasaulis pasveiks tada, kai žmonės išgirs išmintingus Senolių patarimus“, – priminti šios Amerikos indėnų pranašystės į Lietuvą atvyko amerikiečių psichoterapeutė mistikė Sharon McErlane, knygos “Kalba senolės. Galios pažadinimas“ autorė.

“Žemėje daugėja vyriškosios energijos, dėl to nesiliauja karai, daugėja agresijos bei smurto, nesutarimų tarp vyrų ir moterų bei skyrybų. Jei niekas nesikeis, bus dar blogiau“, – pasakojo ji vienos iš paskaitų Klaipėdoje metu.

Apie moteriškosios (in) ir vyriškosios (jang) energijų pusiausvyros sutrikimą psichoterapeutė teigė kažkada nieko nežinojusi. Tačiau vieną dieną, vaikščiodama su šunimi, sutiko mistines būtybes – Senolių dvasias. “Išsigandau, pamaniau, kad tai vizija, nors visą gyvenimą norėjau viziją išvysti“, – šypsojosi viešnia.

Užmezgusi su jomis mistinį ryšį psichoterapeutė išgirdusi iš Senolių tas žinias, kurias esą būtina perduoti žmonėms, kad pasaulyje būtų atkurta in ir jang pusiausvyra. Jų mokymas įkvėpęs ją parašyti knygą, seminarų metu perduoti Senolių galias moterims.

Šią misiją Sh. McErlane sakė vykdanti nuo 1997 metų Jungtinėse Amerikos Valstijose, o Lietuva – pirmoji užsienio šalis, į kurią ji atvyko.

“Senolės realiai egzistuoja, aš su jomis bendrauju. Jų pavidalai kartais kaip moterų, kartais kaip paukščių, kartais jos ateina pas mane sapnuose, nuolat apie save primena“, – sakė rašytoja žurnalistei, panūdusiai išsiaiškinti, galbūt Senolės – tik literatūrinis personažas.

Nuo jang energijos persvaros ir in trūkumo, aiškino viešnia, kenčia ir vyrai, ir moterys, vyrai netgi labiau nei moterys. Tačiau išgelbėti pasaulį, atkurti pusiausvyrą turinčios moterys – savo “giluminiu moteriškumu“.

Ką gali padaryti moterys, kad pusiausvyra būtų atkurta? “Tereikia išsikviesti Senolių dvasias, jos ir padėtų atkurti pusiausvyrą…“

Ar kiekvienai tai pavyktų? “Senolės prieinamos kiekvienai, bet ar tai pavyks – priklauso nuo mąstymo. Jei jomis netikėsi – jų ir neiškviesi“, – tikino viešnia.

“Jang dabar labai pavargusi, pasaulyje per daug įtampos. Metas pasauliui prisiminti Motiną ir įvertinti jos rūpestį, meilę bei pasiaukojimą. Varžybos ir agresija gali sunaikinti gyvybę. Energiją dabar reikia nukreipti gyvybei išsaugoti – reikia daugiau užuojautos, supratimo, ne kaupti žinias, o ugdytis išmintį“, – mistinių Senolių žinią perdavė rašytoja.

Viešnios organizuotoje Senolių galios perdavimo ceremonijoje dalyvavusios moterys sakė pajutusios ypatingą gerumo pojūtį ir nenusivylė ganėtinai brangiai sumokėjusios už galimybę susitikti su rašytoja.

Genovaitė PRIVEDIENĖ

http://www.ve.lt/naujienos/visuomene/psichologija/pasauli-isgelbes-moteriskumas/

Amerikietė psichoterapeutė Šaron McErlane, daugiau kaip trisdešimt metų konsultuojanti žmones santuokinio gyvenimo ir šeimos klausimais, savo knygoje „Kalba senolės. Galios pažadinimas“ pasakoja apie savo pačios dvasinį patyrimą, kai vieną rudens rytą, išėjusi pasivaikščioti su šunimi vandenyno pakrante, patyrė mistinį regėjimą. Ji sutiko nepaprastas Esybes, kurios atrodė kaip garbingo amžiaus, nuostabaus grožio moterys ir save vadino Didžiąja senolių taryba. Šios moterys Šaron kalbėjo apie tai, jog žemėje yra labai sutrikusi energijų pusiausvyra: yra labai daug vyriškosios (kiniečių vadinamos jang) energijos ir labai mažai – moteriškosios (vadinamos jin). Šis energijų pusiausvyros sutrikimas kelia pavojų gyvybei. Abi energijos – tiek vyriškoji, tiek moteriškoji, yra vertingos, tačiau skirtingos savo prigimtimi.

Žemėje labai ilgai vyravo vyriškoji energija, o moteriškoji buvo slopinama, užgniaužiama. Vyriškosios vertybės – aktyvumas, veržlumas, agresyvumas, materialumas – yra garbinamos, vertinamos, o moteriškosios – meilė, švelnumas, motiniškumas, polinkis globoti ir saugoti, jos noras pagimdyti kūdikį – visiškai nuvertinama. Mūsų vyriškame pasaulyje moters darbai nėra laikomi svarbiais. Jei moteris yra namuose, gamina valgį, šluosto dulkes, skalbia, lygina, rūpinasi kūdikiu, tai vyras (o neretai ir kitos moterys) jai sako: „Taigi tu nieko nedirbi. Ką gi tu čia nuveikei?“ O juk moters pagamintas maistas, išlyginti baltiniai ir švarūs namai – tai stebuklingas balzamas, gydantis to paties vyro ir vaikų sielas… Per moterį sklinda Dievo Motinos meilė, kuri viską aplinkui užpildo gydančiomis vibracijomis. Moteris išnešioja ir pagimdo patį brangiausią Dievo kūrinį – žmogų, ji leidžia Dieviškajam sumanymui – Sielai – įsikūnyti.

Dėl nuolatinio moteriškosios energijos slopinimo moterys prarado savo galią, savo pačių moteriškumą. Nuo šito kenčia visi ir labiausiai – vyrai. Dėl vyriškos energijos persvaros jie yra suirzę, pasiduoda žalingiems įpročiams, blogai elgiasi su moterimis ir vaikais. Kai vyrų gyvenime nėra moters, moteriškosios energijos, prie kurios galėtų prisiglausti ir į ją atsiremti, vyrai tampa kietaširdžiai ir atskirti.

Todėl pirmiausiai moterys kviečiamos sustiprinti savąją moteriškąją energiją, savąjį moteriškumą, nes nuo to bus geriau visiems – ir joms pačios, ir vyrams, ir vaikams, ir visai gyvybei žemėje.

Šaron išmoko būdo, kaip dar kartą susitikti su savo regėtomis šviesos esybėmis, kupinomis begalinės meilės ir užuojautos. Ji maždaug dvylika metų buvo šių nepaprastų esybių mokoma ir gydoma, kol visiškai pasirengė savo žiniomis bei gauta gydančia ir guodžiančia, pripildančia meilės ir stiprybės energija dalytis su kitais. Praėjusių metų gegužės pabaigoje ji pirmą kartą atvažiavo į Lietuvą, kad perduotų mums šį žinojimą ir būdą, kaip susijungti su šia moteriškąja galia.

– See more at: http://www.santaka.info/index.php?sidx=7673#sthash.qqUulYFH.dpuf

Kaip mūsų chaotiškame pasaulyje atkurti pusiausvyrą „Pasaulis pasveiks tada, kai žmonės išgirs Senolių patarimus.” Amerikos indėnų pranašystė

Psichoterapeutei iš Pietų Kalifornijos Sharon McErlane išėjus pasivaikščioti su šunimi pajūriu, prieš ją išniro „Didžioji Senolių taryba“ ir perdavė žinią, ko reikia imtis, kad į Žemę sugrįžta pusiausvyra.

Dabartinis energijų sutrikimas kelia pavojų gyvybei Žemėje, – sako Senolės. – Žemė per ilgai kentė jang energijos persvarą ir jin energijos trūkumą. Reikia atkurti moteriškumą. Mes atėjome, kad perduotume moterims savo galią ir kiekviena galėtų prisidėti prie pusiausvyros atkūrimo Žemėje. Jau metas, ir šio darbo pirmiausia turi imtis moterys.

„Kalba Senolės“ – tai sukrečianti knyga, kurią nepaprastai įdomu skaityti. Autorė pasakoja apie savo dvasinį patyrimą sutikusi šias išmintingas garbaus amžiaus moteris, perduoda jų žinią žmonijai ir dalijasi Senolių mokymu.

Sharon dalijasi Senolių mokymu ir veda galios perdavimo ceremonijas visame pasaulyje. Nors Senolių mokymas skirtas visiems, jin energijos galios perdavimas vyksta tik moterims. Taigi jau daugiau kaip 1000 įvairiausių rasių, amžiaus, kultūros ir religijų moterys susivienijo tarpusavyje, kad įsitrauktų į Senolių darbą. Naujienas galima sužinoti Senolių tinklapyjewww.grandmothersspeak.com.

Gegužės mėnesį Sharon McErlane atvyks į Lietuvą, kad pasidalytų Senolių mokymu ir visoms to norinčioms Lietuvos moterims perduotų jų galią. Senolės sako: Mūsų galios perdavimas pažadina moteryje glūdintį grožio ir jėgos šaltinį. Ceremonija kiekvienoje moteryje įžiebia kibirkštį, lig tol snūduriavusią jos viduje. Nuo tos akimirkos ji pražysta tarsi gėlė, kuria ji yra ir visada buvo.

Šios išmintingos garbaus amžiaus moterys kupinos meilės ir atjautos. Jos laimingos, galėdamos duoti. Jos sako: Mes jus pripildysime sklidinai. Leiskite mums tą padaryti.

Senolių mokymas stiprina ir balansuoja atskirų žmonių ir visos planetos energijų pusiausvyrą. Vienas iš pagrindinių Senolių vaizdinių yra Šviesos tinklas, jungiantis mus viena su kita ir palaikantis Žemę. Šviesos tinklas neleis Žemei subyrėti artėjančių esminių pokyčiu metu, sako Senolės. Besikeičiant jin ir jang energijoms, tinklas bus meilės kupinas planetą laikantis audinys, Žemė ir gyvybė joje bus apsaugotos. Savo pristatymų metu Sharon mokys, kaip prisijungti prie Šviesos tinklo ir panaudoti jį pasaulio gerovei.

Autorė maloniai sutiko atsakyti į keletą mūsų klausimų.

1. Ar nebijojote keliauti į aukštesnįjį pasaulį?

Bijojau. Kai šamanė liepė man gultis ant grindų ir pradėti kelionę į aukštesnįjį pasaulį, aš taip bijojau, kad net drebėjau. Širdis plakė garsiai kaip būgnas. Labiausiai išsigandau, kai ji liepė man įsidėmėti kelią, nes grįžti reikės tuo pačiu keliu. Jokiu būdu negalima keisti maršruto. Mačiau, kaip ji į mane pasižiūrėjo, ir supratau, kad jei aukštesniajame pasaulyje pasiklysčiau, galiu niekada neberasti kelio atgal. Tada mane perliejo baimės banga, tačiau gyventi nežinant, kodėl pas mane atėjo Senolės, man buvo blogiau nei pažvelgti baimei į akis. Be to, supratau, kad tai Dievas atvedė pas mane Senoles, taigi jis, be abejo, pasirūpins, kad man šito nuotykio metu nieko bloga nenutiktų. Su šita mintimi aš virpėdama atsiguliau ir iškeliavau pas Senoles.

2. Kokia pagrindinė Senolių žinia?

Senolės sako: Žemėje sutrikusi energijų pusiausvyra.  Žemė pernelyg ilgai kentė jang (vyriškos energijos) persvarą ir jin (moteriškos energijos) trūkumą. Dėl šio sutrikimo iškilo pavojus gyvybei Žemėje. Mes, Senolių Taryba, atėjome padėti atkurti pusiausvyrą, ir šio darbo pirmiausia turi imtis moterys. Kadangi moterys iš prigimties yra jin energijos telkiniai, kai galios perdavimo metu moteryje pažadinama jin energija, ši energija sugrįžta ir į mūsų planetą. Galios perdavimas leidžia moteriai patirti, ką reiškia gyventi pusiausvyroje, prisipildžius stiprinančios, palaikančios jin energijos. Būdama jin energijos saugykla, kiekviena moteris, atsivėrusi moteriškajam kūrimo principui, padeda sau ir visai gyvybei.

Senolės sako: Siūlome jums galimybę darbuotis su mumis, bet tai nėra būtina. Iš tiesų nėra nieko, ką privalėtumėte daryti. Ar prisijungsite prie mūsų, ar ne, mes vis tiek dirbsime savo darbą, gelbėdamos Žemę. Tačiau suteikiame jums galimybę dirbti kartu su mumis, nes tai atneš jums didžiulį džiaugsmą.

3. Kaip apibrėžti moteriškąją energiją jin, moteriškumą, Didžiąją motiną?

Senolės sako, kad jin tiesiog yra, egzistuoja pati savaime. Ieškodamas jos specialiai, ieškotojas tik susipainios.  Per ilgus darbo su Senolėmis metus sužinojau, kad ji – tai ne tiek veikla ir ko nors darymas, kiek buvimas. Pirmiausia yra moteriškumas, sako Senolės. Jos nori pasakyti, kad  jin palaiko gyvybę ir suteikia viskam pagrindą, tuo tarpu jang kuria veiksmą ir pokyčius. Šiandieną Žemėje yra jang energijos persvara ir jin energijos trūkumas. Jang energijos dabar yra tiek daug, ji tapusi tokia nevaldoma, kad mūsų pasaulis svyruoja ties žlugimo riba.

Kai patiriu jin energiją, aš ją atpažįstu iš šių požymių: patiriu būseną, kurią Senolės vadina jėga ir grožis, prisipildau būties, kuri yra galingesnė už viską, ką tik galėčiau įsivaizduoti, ir tai įvyksta tarsi savaime, be pastangų. Jėga, kurios pažadinti moteryse atėjo Senolės, yra esminė jėga. Ji laiko ir palaiko gyvybę. Tai nėra galia ką nors valdyti ar pelnyti daugiau pinigų, primesti savo valią ir t.t. Tokie dalykai – tai jang galia, o ne jin galia. Esu nepaprastai dėkinga, kad galėjau patirti Didžiąją Motiną, kūrinijos moteriškumo jėgą. Kai manyje nubudo jin, mano gyvenimas tapo palaimingas.

Kaip ir visos mano pažįstamos moterys, aš grūmiausi dėl savo vietos pasaulyje, kuriame dominuoja vyriškos vertybės. Daugybę kartų niršau dėl nelygybės ir „neteisybės“. Būdama ištekėjusi moteris, iš savo patirties žinau, kaip nelengva sukurti namus, kuriuose būtų darna ir pusiausvyra tarp lyčių. Aš taip pat konsultuoju santuokinio gyvenimo ir šeimos klausimais, taigi kiekvieną dieną susiduriu su vyrų ir moterų tarpusavio santykių nesklandumais.

Senolės suteikė žinių visoms šioms mano gyvenimo sritims. Jos mokė mane apie sutrikusią jin ir jang energijų pusiausvyrą, kalbėjo, kad atėjo laikas moterims atkurti šia pusiausvyrą, ir išmokė mane suvokti ir branginti tai, kuo skiriasi moteriška ir vyriška galia. Besidalydama Senolių mokymu su kitomis moterimis, aš vėl ir vėl regėjau, kaip moteryse atbunda jų jėga ir grožis. Kaip įsiliejusi moteriška jėga pakeičia moterį! Mačiau tuos pokyčius savyje ir kitose. Senolės sako, kad atėjo laikas moterims atbusti ir pajusti savo tikrąją esmę.

Nežinau, kodėl Senolės šiam darbui pasirinko mane. Kai tik jų to paklausdavau, jos atsakydavo: O kodėl gi ne? Tačiau kokia bebūtų to priežastis, aš esu dėkinga už šią galimybę darbuotis su jomis ir perduoti jų mokymą kitiems.

4. Ar ilgai laiko truks energijų pusiausvyros atstatymas?

Nemanau, kad ilgai. Senolės sako, kad jin ir jang energijos keičiasi jau dabar. Kiekviena moteris, gavusi Senolių galios, ir kiekvienas vyras, kuris atsiveria Didžiosios Motinos palaikančiajai energijai, padeda įlieti jin energijos į mūsų planetą. Vis daugiau moterų ir vyrų tai daro.

Senolės mums sako: Visada įvertinkite tą didžiulį gėrį, kuris sukuriamas darant tokius, regis, nereikšmingus darbus kaip Šviesos tinklo metimas. Iš tokios veiklos sklinda didžiulis gėris ir laimina visa, kas gyva. Kiekvieną kartą šaukdamiesi Senolių ar bet kurio Dievo pavidalo, mes Šviesos tinklui siunčiame vis daugiau ir daugiau šviesos. Senolės sako, kad Šviesos tinklas neleis Žemei subyrėti, kai prasidės mūsų laukiantys pokyčiai. Kiekvieną dieną šis tinklas spindi vis ryškiau.

5. Ar tai tinka ir vyrams, nes jie taip pat turi savyje moteriškąją energiją? Ar jiems irgi reikia savyje atkurti pusiausvyrą?

Senolių žinia skirta visiems žmonėms, nors savo galią jos perduoda tik moterims. Ir vyrai, ir moterys turi abiejų rūšių energijos, bet paprastai moterys turi daugiau jin, o vyrai – daugiau jang. Kiekvienas, nusprendęs prisidėti prie Senolių ar bet kurio kito Dievo pavidalo darbo, dalyvaus atstatant Žemės pusiausvyrą. Vyrai taip pat turi svarbų vaidmenį mūsų planetos raidai, tačiau jų vaidmuo yra kitoks nei moterų.

Vyriška galia yra tokia pat svarbi kaip ir moteriška, sako Senolės. Vyriška galia yra gera, tačiau kitokia. Vyrams nereikia perduoti mūsų galios, sako jos. Lig šiol moterys nežinojo apie savo galią. Vyrų laukia kitas darbas, priduria jos, svarbus darbas, bet ne šitas galios perdavimas. Vis dėlto, kadangi vyrai, kaip ir moterys, gali patirti raminantį Didžiosios Motinos buvimą, Senolės Komforto mantijos apeigas skiria tiek vyrams, tiek moterims.

6. Kaip pasikeitė jūsų gyvenimas po susitikimo su Senolėmis?

Ko išmokote? Ką pritaikėte savo gyvenime?

Kai pasirodė Senolės, pasikeičiau ir aš, ir mano gyvenimas. Kol jos nebuvo pasirodžiusios, manyje labai dominavo jang pradas – buvau dirgli, labai įsitempusi ir nuolat siekianti valdyti savo gyvenimo aplinkybes ir į jas pakliuvusius žmones. Tuomet buvau nerimastinga ir viskas man kėlė rūpestį.

Mokydamos mane pasitikėti gyvenimu ir pačia savimi, Senolės tuo pačiu mane ir sutvirtino, ir suminkštino. Užuot pamokslavusios, jos mokė mane per patirtį. Dažnai jų valia atsidurdavau keistose, kartais net bauginančiose aplinkybėse, kad sukrėtimas pakeistų mano požiūrį į pasaulį. Per išgyvenimus, pranokusius mano racionalų supratimą, Senolės išplėtė mano protą. Kai jos jau sutvirtino ir suminkštino mane, pamačiau, kad esu kažkas daug daugiau, nei galvojau esanti. Mano ego susilpnėjo savaime, o tikroji esatis išaugo.

Susitikusi Senoles ėmiau daug daugiau nei anksčiau juoktis, ir buvau nustebusi bei sužavėta, kai supratau, kaip labai myliu žmones. Senolės suteikė man vieną iš puikiausių dalykų – didesnį gebėjimą skleisti ir priimti meilę. Meilė, apie kurią kalbu, nėra mano meilė; tiesiog ji srūva iš jų per mane į kitus ir  paskui didžiulėmis bangomis atsirita atgal. Mano šeimyna sako, kad tapau labiau suprantanti ir daugiau atiduodanti, o aš pati pastebiu, kad labiau pasitikiu savimi. Trumpai tariant, esu laiminga moteris.

Kai pirmąkart nukeliavau pas Senoles ir paklausiau, kuo galiu padėti vykdant jų misiją, gavau stulbinantį atsakymą. Didžiausia nauda, kokią gali gauti iš mūsų mokymo, tai jį išgyventi, pasakė jos. Tada nesupratau, ką jos nori pasakyti, bet dabar jau suprantu. Kuo daugiau mokiausi iš Senolių ir dirbau kartu su jomis, tuo labiau dariausi panaši į jas. Kitos moterys iš Kalifornijos Senolių grupės sako, kad su jomis vyksta toks pats procesas.

7. Ar visi gali to išmokti? Ar visi gali išmokti keliauti į aukštesnįjį pasaulį, o gal net sutikti ten Senoles?

Kiekvienas panorėjęs gali užmegzti ryšį su Senolėmis. Mes mylinčios ir prieinamos, sako Senolės, o moterims pasirodys ypač lengva priimti mus kaip dieviškumo pasireiškimą. Nebūtina kur nors keliauti, kad sutiktum Senoles. Daug žmonių jas patiria tiesiog perskaitę apie jas arba Senolių galios perdavimo ar Komforto mantijos ceremonijos metu. Tačiau daugelis išmoksta nukeliauti į kitokios tikrovės karalystes, nors tai visiškai nebūtina, kad galėtum turėti ryšį su Senolėmis.

8. Ar tikrai moterys yra pajėgios atgauti savo tikrąjį grožį ir jėgą?

Be jokios abejonės. Senolės sako: Grožis yra jėga. Jėga yra grožis. Grožis ir jėga – tai žmogaus esmės išraiška. Ši jėga nesiekia nieko valdyti, ji tik verčia žmogų būti savimi. Grožis yra išorinė žmogaus esmės išraiška, todėl kiekvienas, kuris išreiškia savo esmę, YRA gražus.

Senolės įžiebia grožio ir jėgos kibirkštį, glūdinčią kiekvienoje moteryje. Ta kibirkštis snūduriavo jose daugybę metų, o Senolės įpučia ją ir ji suliepsnoja. Tada jos sako: Pražysk kaip gėlė, kuria esi, visada buvai ir visada būsi.

Senolių galią jau esu perdavusi daugiau kaip 1000 moterų iš daugybės įvairiausių pasaulio kraštų. Pastaruoju metu JAV, Kanadoje ir Olandijoje ėmė kurtis Senolių grupės, tad dabar ir kitos moterys gali perduoti savo sesėms Senolių galią.

Senolių mokymas yra universalus. Jis paliečia moters širdį nesvarbu, iš kur ji būtų. Esu perdavusi jų galią moterims iš Indijos, Irano, Vokietijos, Meksikos, Anglijos, Australijos ir daugelio kitų šalių. Šios moterys su džiaugsmu priėmė šią Senolių dovaną ir nė vienai tai nebuvo sunku.

9. Kuo Senolių išmintis gali būti naudinga Lietuvos moterims?

Kol kas dar  neteko buvoti Lietuvoje, bet teko skaityti, kad jūsų šalyje apstu išsimokslinusių, dvasiškai ir emocionaliai gyvų žmonių. Be to, Lietuva, regis, jau seniai garbina Dievo Motiną dieviškosios Mergelės Marijos pavidalu. Kadangi didžioji dalis Senolių misijos yra moterų budinimas vidiniam susivienijimui su jin pradu, arba Didžiosios Motinos energija, man atrodo, kad dėl Lietuvos atsidavimo Švenčiausiajai Motinai, vargu ar rasis kita šalis, kurioje moterys geriau suprastų Senoles, nei jūsiškė.

Kadangi bet kurios šalies dorovinį ir dvasinį pamatą pirmiausia grindžia moterys, dirbdamos ranka rankon su Didžiąja Senolių Taryba Lietuvos moterys suteiks daugiau ramybės, išminties ir jėgos savo pačių ir savo tėvynės gyvenimui. Tas pats tinka ir Lietuvos vyrams.

10. Žinutės nenutrūksta, ką toliau perduoda Senoles? Gal dar yra kokiu specifinių žinių, kurių knygoje nėra?

Senolių veikla tęsiasi: jos ir toliau mus moko. Naujausias jų žinutes dedu į tinklapį adresuhttp://www.grandmothersspeak.com. Galite jas skaityti tiesiog internete, o jei norite, mielai atsiųsiu Senolių biuletenį. Jį galima užsiprenumeruoti susisiekus su manimi per tinklapį.

11. Ko imsitės, kai bus atkurta pusiausvyra?

Kai taip atsitiks, būsiu labai laiminga. Ir lygiai taip pat, kaip tą dieną, kai pirmąsyk man pasirodė Senolės, aš nežinau, kas manęs laukia, kai bus atkurta jin ir jang energijų pusiausvyra. Tačiau neabejoju, kad tai bus kitas nuotykis.

12. Ar jums nepabosta jūsų darbas?

Man retai kada nusibosta mano darbas. Aš labai gerbiu tuos žmones, kurie kreipiasi į mane, kartais netgi jais žaviuosi. Išgyvenę didžiulius sukrėtimus ir perkopę, regis, nenugalimas kliūtis, šie žmonės vėl pakyla ir gyvena toliau. Daugelis iš jų ne tik iškenčia skausmą, – skausmo dėka jie tobulėja. Jie išmoksta juoktis iš savęs ir džiaugtis gyvenimu. Man ypač didelį įspūdį daro moterų ištvermė, gebėjimas fiziškai ir dvasiškai atsigauti.

Mano darbas man teikia didžiulį džiaugsmą. Man teko laimė dirbti su Senolėmis ir būti psichoterapeute. Dėl savo profesinio pasirengimo, gyvenimo patirties ir temperamento viskas, ką aš bedaryčiau, yra dvasinis darbas. Ir kadangi jis toks yra, jis teikia mano dvasiai naujų jėgų.

http://www.sviesosnamai.lt/?page_id=283

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s