Charakterio lavinimas · Uncategorized · Visi įrašai

Jausmų skalė

Šaltinis: http://andrianas.lt/apie-mane/straipsniai-8/lt/jausmu-skale-49.html

Žmogaus gyvenimą valdo jausmai. Jausmai šaknys, o mintys tik daigai tų šaknų. Jei žmogus kažkam tai jaučia gerus jausmus, tai jis kitam žmogui atiduos visą save, net jei tai jam pačiam pakenks. Vienas iš ryškių pavyzdžių tai moters ir vyro meilė, mamos ar tėčio meilė savo vaikui ir pan. Jei žmogus nekenčia kito žmogaus, pavydi jam, tai net jei kitas žmogus padeda visiems ir net tam piktam žmogui, piktas žmogus sieks pakenkti geram žmogui. Jei esi geras žmogus, bet tave prives prie baimės jausmų aplinkinių manipuliacijų pagalba, tai dėl baimės gali padaryti kažką bloga. Jokios geros mintys nepadės, nes būsi baimės jausme. Visi nusikaltimai, iškrypimai vyksta tuomet, kai žmogus dažnai ar ilgai būna užslėpto agresyvumo jausme.

 Panagrinėkime psichologų sukurtą jausmų skalę. Ji gana grubi ir nepilna, bet žmogaus poelgius nusako gana gerai.

1.Entuziazmas. Būdamas jame žmogus yra labai darbingas, produktyvus, pilnas idėjų, superdarbštus. Jam mažai reikia miego ir maisto. Tuomet jis daugiau „minta“ tarsi kažkokiomis kitomis energijomis, kurios šiuo metu nepasiekiamos išmatavimui, ištyrimui. Būdamas tokioje būsenoje žmogus linki visiems gėrio, spinduliuoja dosnumu, dvasine šiluma. Šią žmogaus būseną galima prilyginti 100% sąmoningumui.

2.Linksmumas. Žmogus būdamas linksmumo jausme žiūri į pasaulį kaip į gėrį, linki visiems gėrio yra dosnus. Dauguma žmonių siekia šios būsenos ir deja dažniausiai cheminėmis.

3.Stiprus domėjimasis. Šioje būsenoje žmogus kažkuo tai stipriai domisi, kažkuo intensyviai užsiima, tyrinėja. Ties šiuo etapu baigiasi linija iki kurios žmogus nesuserga niekuo. Žemiau šios linijos žmogus būtinai kažkuo suserga.

——————————————————————————————————————————————-

4.Konservatizmas. Tai būsena, kuomet žmogus siekia gyventi senomis idėjomis, „aukštomis tvoromis“, būti „futliare“. Iš vienos pusės konservatizmas stabdo pačio žmogaus ir visuomenės progresą nepraleisdamas naujų, gaivių idėjų; naujų, stiprių energijų. Iš kitos pusės jis riboja iškrypimus, susinaikinimą ar naikinimą. Konservatyvūs žmonės dažniau priimami į darbą aukštesniuose postuose, „švaresniuose“ daruose, nes sudaro pasitempusio, atsakingo žmogaus įspūdį.

5.Liūdesys, nuobodulys, tingumas. Šiuose jausmuose žmogus tingi daug ką daryti, jam liūdna gyventi ir viską daro tik iš inercijos ar dėl to, kad poreikiai ir gyvenimas verčia juos tai daryti. Nuo šio punkto aplinkos ir savęs suvokimas pas žmogų pradeda gana greit smukti. Šioje būsenoje žmogaus suvokimas yra apie 30% palyginus su  entuziasto suvokimu.

6.Antagonizmas. Tai priešinimosi viskam būsena. Bet kokiai idėjai ar pasiūlymui (blogam ar geram) žmogus priešinasi, pašiepia, pasityčioja iš tos idėjos. 5 ir 6 punkte dažnai būva paauglių jausmai. Tačiau šiame punkte žmogaus sąmoningumas tesiekia apie 2-3% palyginus su entuziasto suvokimu.

—————————————————————————————————————————————–

7.Pyktis. Ką reiškia pyktis manau visiems suprantama. Tai natūralus jausmas, kaip ir visi kiti jausmai. Tai gali būti gynybos nuo kažko jausmas ir jis pas normalų žmogų būna trumpalaikis. Užsibuvus jame per ilgai sąmoningumas ženkliai krenta ir žmogus gali nebesuvokti ką jis daro. Nuo šio punkto ir žemyn yra jausmai, kuriuose dažnai ir ilgai būnantis žmogus būtinai suserga chroniškomis ligomis. Nepadės jokie vaistai. Jie tik prislopins būseną. Padėti gali tik pakilimas į aukštesnes emocines būsenas.

8.Paslėptas agresyvumas. Tai įvairaus „plauko“ nusikaltėlių, iškrypėlių, „fyfų“ pastovios dislokacijos „bazė“. Šie žmonės patiria įvairių jausmų, bet pagrindinis yra šis. Paslėptame agresyvume žmogus tyčiosis iš kitų žmonių minčių, jausmų, kalbėsenos, eisenos, aprangos, mitybos, gyvenimo būdo ir pan. Ir džiaugsis įstūmęs kitą žmogų į nepatogią padėtį, privertęs kitą žmogų teisintis, raudonuoti dėl nieko. Įskaudinti kitą žmogų paslėpto agresyvumo žmogui gyvybiškai būtina kas dieną, nes kitaip jam nugyventa diena bus tuščia. Pavyzdžiui toks mokinys ar mokinė mokykloje atvirai pasityčioja iš kitos mokinės aprangos, kosmetikos ir į aukas renkasi jautrias asmenybes (tuomet negaus tinkamo atsako). Dažnai tai būna „fyfos“, kurios per kitus klasiokus sukelia agresiją prieš vieną ar kitą klasiokę ir patenkina savo nuobodulį. Šioje emocinėje būsenoje dažnai būnantys ar užstrigę mėgsta regzti suokalbius ir patys likti nuošalyje, stebėti ir džiaugtis suokalbio rezultatais. Tokį pat gyvenimą gyvena tokio emocinio statuso žmonės ir studentavimo metu, bei darbo kolektyve metu. Tokie žmonės linkę nusikalsti, bet valdyti jie gali tik tuos žmones, kuriuos jie pagal jausmus patalpina žemiau savęs. Tai gali būti tik vienas jausmas – baimė.

9.Baimė. Žmogui būnant baimės jausme jis nori pabėgti iš nesaugios teritorijos. Jei jis priverstas būti esamoje teritorijoje tai nevalingai pradeda judėti jo galūnės (pirštai, plaštakos, pėdos), bėgioti žvilgsnis, tarsi norėtų tokiu būdu pabėgti. Tokie žmonės būtinai meluos, nes nori pabėgti iš esamos nepatogios situacijos, iš baimės zonos. Įvarę kitus žmones į šią jausmo zoną, paslėpto argesyvumo žmonės gali su jais daryti ką nori. Tačiau pakanka tokiam žmogui pakilti į pykčio zoną, tai paslėpto agresyvumo žmonės gaus atsaką, kurio jie bijo. Dar geriau peršokti į antagonizmo ar tingumo zoną, tuomet jie bus nepasiekiami, nes susidurs su nesuprantama „siena“, bet pastovios provokacijos bus.

10.Liūdesys dėl bet ko. Tai kitas sąmoningumo smukimo ir energijos netekimo etapas. Šioje būsenoje žmogus dar sąmoningas, bet liūdi dėl bet ko ( ar dėl gerų ar blogų dalykų).

11.Apatija. Šioje emocinėje būsenoje žmogus abejingas  bet kam. Jis panašus į tą vaizdelį kuomet žmogaus žvilgsnis nežinia kur, liežuvis iškištas ant šono ir teka seilės.

12.Mirtis. Tai paskutinė emocinė būsena kuri lygi 0% palyginus su entuziasto sąmoningumu.

 Šia emocijų skale dažnai naudojasi ne tik psichologai, narkologai, bet ir verslininkai. Pavyzdžiui kaip narkologai aiškina jaunimo įtraukimą į narkomaniją. Sakykim Petras yra nuobodulio, liūdesio ir tinginumo zonoje. Jonas pasikviečia pas save sakydamas, kad turi kuo išvaikyti Petro nuobodulį. Petras ateina ir Jonas jam pasiūlo „žolės“. Petras priešinasi sakydamas, kad tai pavojinga. Jonas sako, kad už dyką ir pabandyk. Petras abejoja ir tuomet Jonas įveda jį į baimės zoną ir Petras pasiduoda. Tuomet Petras paragauja. Organizmas su nuodais savo viduje visuomet kovoja suaktyvėjimu visų jo funkcijų ir siekiu išvaryti nuodus. Petro organizmo funkcijos suaktyvėja, jis emocionaliai patenka į entuziazmo zoną. Jam viskas ryšku, pilna spalvų, idėjų, linksma. Po kiek laiko jis vėl grįžta į nuobodulio zoną ir iškart „suvokia“ ko jam reikia jausmams pagerinti. Vėl pas Joną, o tas jau prašo pinigų už dozę. Po kelių tokių dozių Petras jau pakyla tik į linksmumo zoną, galiausiai tik į stipraus domėjimosi zoną, kuomet jis gali laaabai ilgai tyrinėti sriubos lėkštėje turinį ir matyti tai ko kiti nemato. Taip jis po truputį nusėda vis į žemesnes emocijas, kol pasiekia paslėpto agresyvumo zoną ir pats tampa narkotinių medžiagų prekeiviu. Deja nė vienas tikras narkomanas nepripažins, kad jis narkomanas ir visuomet sakys, kad jis bet kada gali tai mesti. Tai būdinga ir alkoholiui, rūkymui, kavai ir t.t. Jei iš namų pradėjo dingti daiktai, pinigai, staiga sekti biudžetas, tai namuose yra priklausomybę turintis žmogus, kurį galima įvardinti kaip narkomaną. Užjausti narkomaną, tai pataikauti jo įgeidžiams. Tai ne pagalba, tai tylus pritarimas, o su laiku ir priklausomybė kaip donoro tam žmogui.

 Narkotinės medžiagos, kaip ir kai kurie nuodai blogai tirpsta vandenyje, bet gerai riebaluose. Pas metusį narkotikus žmogų, jo riebaluose susikaupia tam tikras kiekis narkotinių medžiagų, kuris atsipalaiduoja intensyvaus judėjimo, sporto metu. Tuomet dalis narkotikų patenka į kraujotaką, trumpai suveikia kaip pakylėjimas, o po to jausmų skale žmogus nusileidžia žemyn. Jį viskas nervina ir kojos tarsi savaime neša ten, kur galima gauti dar narkotikų. Tai pasąmoniniai veiksmai, kurie gali būti kontroliuojami tik sąmoningai suvokus tą procesą. Bet kuris narkomanas, alkoholikas, rūkalius savo riebaliniuose audiniuose turės tų nuodų tam tikras sankaupas, kurios išlys fizinių pratimų metu, stresų metu ir vėl „kvies“ dozei. Išsivalymas iš riebalinio kūno sluoksnio mažiausiai trunka 7 metus po sąmoningos atsisakymo vartoti tuos nuodus. Visą tą laiką nė lašo, nė dūmo. Tukliems žmonėms tai užtrunka dar ilgiau, bet tam ir yra sąmonė, kad kontroliuoti šiuos procesus.

Bioenergetikų yra sukurta tam tikra lentelė, kuri savaip apibūdina žmogaus sąmoningumą ir jo žmogiškumą kaip po tokį pagal tam tikrus lygius.

  Dvasingas žmogus :  dvasia ir tikėjimas, protas ir dvasia.

  Žmogus kuriantis, mąstantis, valingas : dvasios, meilės, minties jėga, valia.

  Gyventojas protingas, jautrus, instinktyvus : protas, jausmai, instinktai.

  Negyventojas, vergas, egoistas, skūpas : baimė, savimyla, godumas.

 Nežmonės, apgavikas, pavyduolis, prievartautojas, bedvasis : bevališkumas, pavydumas,      geidulingumas.

  Apsėstieji, tironai, griovikai : neapykanta ir blogis, netikėjimas ir bedvasingumas.

 Dėl šio išdėstymo ir pavadinimų galima diskutuoti, bet esmė ta pati – kuo žemesniuose jausmuose žmogus gyvena, tuo jis mažiau tikras žmogus, tuo mažiau jis sąmoningas, kūrybingas, savistovis.

Išvados : siekti aukštesnės jausmų būklės ir kuo ilgiau juose išbūti. Neleisti užteršti ar nužeminti save jausmų skalėje niekam, nei tolimiems pažįstamiems, nei draugams, nei artimiesiems. Didesnė  energija, tai būtinai aukštesnė padėtis jausmų skalėje. Tam tikri nuodai organizme stipriai pakylėja žmogų jausmų skalėje, bet tik tokiu būdu organizmas ir valosi nuo tokių nuodų. Tai netikra. 

Moteris · Visi įrašai · Vyras · Šeima

Vyras. Moteris. Laimingos moters paslaptys: kaip pakelti savo vyrą nuo sofos. Kaip įkvėpti

Laimingos moters paslaptys: kaip pakelti savo vyrą nuo sofoslabai naudinga – „konstruktyvaus pendelio“ technika

 
2014 m. sausio 8 d. 10:12
 
 
 

Padėti savo vyrui tapti turtingu arba tiesiog pasiturinčiu vyru nėra taip sudėtinga, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio, nors nėra ir taip paprasta. Vienintelis sunkumas yra tas, jog beveik neįmanoma nieko pasiekti jei naudosi metodus, nurodytus šiame straipsnyje, vieną kartą arba kartą per savaitę. Reikia, kad vertingi patarimai taptų įgūdžiais, įpročiais. Jeigu taip pavyktų padaryti – Jūsų vyras taps sėkmingu ir turtingu.

Taigi, kaip padaryti vyrą turtingu? Visų pirma suvokite, jog sėkmė vyrui yra reikalinga kaip oras.

Sėkmė vyrui yra tas pats kaip saulė ir vanduo augalui. Vyrui sėkmė – tai jo gyvenimas. Tai beveik tas pats, kai moterims yra grožis, šeimyninė laimė, vaikai, bendravimas ir jos draugės – visa tai kartu.

Vyrų ir moterų psichologija skiriasi kaip žemė ir dangus, o ypač sėkmės ir turto klausimais. Manau, kad moteris, kuri nėra sėkminga versle, darbe ar profesinėje srityje, gali jaustis realizavusi save ir būti gana laiminga šeimyniniame gyvenime.

 

Tuo metu vyras, kuris nerealizavo save ir nepasiekė sėkmės, mano nuomone, niekada nesijaus laimingas, energingas, pasitikintis savimi. Be sėkmės vyro psichika pradeda gesti, vėliau prarandama ir sveikata.

Todėl vyrų palaikymas kelyje į sėkmę ir klestėjimą yra vienas iš pagrindinių uždavinių, kurį turi išspręsti moteris. Pasikartosiu, kad būtent šis uždavinys yra pats svarbiausias, o ne geras vyro maitinimas, apranga, drabužiai ar kažkas panašaus. Jeigu Jūs suprasite, kad ši užduotis yra pati svarbiausia, realius veiksmus atlikti bus paprasčiau.

Dar viena svarbi tiesa: mano galva, vyro sėkmė 80 proc. priklauso nuo moters. Vidutiniam vyrui, be ryškiai išreikštų genetinių nukrypimų, su vidutiniu auklėjimu ir sėkmingumu (o tokių vyrų galbūt yra 80 proc.), pačiu svarbiausiu veiksniu, kuris lemia vyro sėkmę ar nesėkmę, yra jo moteris. Norite jūs to ar nenorite, bet būtent jūs esate viena pagrindinių priežasčių, ar jūsų vyras jausis vyru ar ne. Tai yra vyru, kuriam pasiseks.

Pavyzdžiui, Jūsų vyras turi tikslą – pasiekti sėkmės savo profesijoje, tapti geriausiu programuotoju, dizaineriu, juristu, statybininku ir t.t. Šiam tikslui įgyvendinti jis nustatė kelerių merų terminą. T.y. jis daug dirba, mokosi, dirba viršvalandžius ir savaitgaliai ir t.t. O jūs, vietoje jo palaikymo, sakote: „Tu visai neskiri laiko šeimai Visai pamiršau kaip atrodo tavo vaikai“. Ir t.t. ir pan.

Nuolat jam priekaištaujate, jog jo beveik nematote, skatinate pailsėti, verkšlenate, kad jums sunku ir vieniša, taip dirbti negalima? Jūs savo pasieksite. Jūsų vyras nustos stengtis siekti savo tikslų, jo kelias į sėkmę taps pilnas kliūčių, kritimų ir nesėkmių. Jeigu moteris vietoje palaikymo tiesiog gailės savo vyro, vyras pradės savęs gailėtis ir nustos stengtis. Pradžioje jūs džiaugsitės, kad vyras praleidžia namuose daugiau laiko, mažiau dirba ir t.t. Bet po kurio laiko suvoksite, kad vietoje siekiančio tikslo ir savimi patenkinto vyro ant sofos guli niekur nesiveržianti ir beforme būtybė su buteliu alaus rankoje prie televizoriaus ant patogios sofkutės. O jau tolesnę tokio savo gyvenimo perspektyvą įsivaizduoti galite ir pačios.

Tarkim, jūs pasakysite, jog jums nerūpi, „aš nieko nesiruošiu daryti“. Lai pats siekia tos sėkmės. Toks Jūsų sprendimas turi sekančias pasekmes: jis suras kažką, kas padės jam siekti jo tikslų, tikės juo ir jam pasiseks be jūsų pagalbos. Ir jeigu tuo žmogumi bus kita moteris, jis, be jokios abejonės, išeis pas ją. Jeigu tuo žmogumi bus jo kolega ar kitas artimas aplinkos žmogus, tai žinoma, jūsų vyras niekur neišeis, tačiau jūs prarasite jo ryšį jūsų atžvilgiu.

Manau, be moters vyras nepasieks ir pusės jo turimo potencialo. Galima rasti analogiją su sportu. Ar jūs esate mačiusios sėkmingus sportininkus, kurie treniravosi vidutiniškai, be pastangų, savo malonumui? Ar jūs matėte sėkmingų sportininkų, kurie pasiekė aukštumų be trenerio? Aš nesu nei sutikusi, nei mačiusi. Šis pavyzdys įrodo, jog pasiekti sėkmės be išorinio palaikymo yra praktiškai neįmanoma. Ir šio palaikymo vyrui dažniausiai reikia iš jo moters.

Galima rasti laimingą šeimą, kurioje vyras ruošia valgyti, pats lygina savo rūbus, yra nuostabus vyras. Tačiau negalime sutikti darnios ir laimingos šeimos, kuriame moters neturi jokios įtakos vyro sėkmei.

Labai dažnai girdžiu gausybę prieštaravimų: tai neveikia, mano vyrui tai nepadės, jis pats turi stengtis, kad juo patikėčiau. Su tokiu požiūriu toli nenueisite. Jūsų vyrui nepasiseks ir jūs nebūsite laimingos ir klestinčios.

Dažniausiai girdimas prieštaravimas yra tas, kad vyras pats nieko nesiekia, o jo vienintelis noras – pagulėti priešais televizorių. Kaip Jūs suprantate, to nebūna normaliomis sąlygomis. Tai tas pats, kaip pasakyti moteriai, jog ji nesistengia būti graži. Bet tokio dalyko gyvenime nebūna. Kone genetiškai užkoduota, kad moteris siekia grožio. Manau, kiekvienoje moteryje slypi poreikis būti gražia. Moters instinktas būti gražia gali būti užslopintas jos tėvų, artimųjų, aplinkos ar kitų aplinkybių, ir moteris tiesiog nustoja rūpintis savimi ir save mylėti.

Bet jeigu panaikintume negatyvius įsitikinimus ir aplinkybes, padarytume gyvenimą lengvesnį, praturtintume jį finansinėmis galimybėmis, moteris vėl pražystų, pradėtų savimi rūpintis ir siekti grožio. Turiu pažįstamą moterį, kuri, būdama 86 metų, iki šiol savimi rūpinasi, darosi šukuosenas bei makiažą.

Taip ir su vyrais. Nebūna taip, kad jie nesiektų sėkmės ir klestėjimo. Tai jo poreikis. Jo instinktas. Tik dėl netinkamo auklėjimo, nuolatinės kritikos ar vyro saugojimo ir tausojimo vyras užgesina šį savo instinktą. Deja, tai visiškai nėra teisinga. Sėkmės instinktą turi bet kuris vyras, kol jis yra gyvas.

Pagrindinės priežastys, kodėl jūsų partneris nustoja siekti savo tikslų ir sėkmės, yra šios:

– jūs imatės per daug iniciatyvos, valdžios šeimoje, pačios perimate visas ar daugelį šeimos aprūpinimo funkcijas. Tai labai dažnas variantas. Dažniausiai jau santykių pradžioje moteris būna labai aktyvi, pati krauna ant savo pečių užduotis ir pasiteisina tuo, kad vyras pats nieko nepadarys ar padarys prasčiau už ją ir t.t. Noriu pažymėti, jog labai sunku valdžios vadžias atiduoti savo vyrui, net jei tai būtų labai gerai šeimai ir santykiams. Kaip bepasirodytų keista, gan dažnai moteriai yra lengviau pasilikti vienai nei pakeisti savo įsitikinimus, požiūrį ir elgseną;

– vyras kelia sau per didelius tikslus. Dėl šių veiksmų patiriamos nesėkmės ir nusivylimas. Vyras gali tapti apatišku. Tokiu atveju moteriai reikia padėti savo vyrui teisingai užsibrėžti tikslus, kad jie būtų įgyvendinami mažais žingsneliais;

– nuolatinė jo veiksmų, darbų, rezultatų, minčių kritika. Net ir šyptelėjimu, juoku ar abejingumu išreikšta kritika taip pat yra labai veiksminga vyro neveiklumo skatinimui. Ne tik žmonos, bet ir jo tėvų, artimųjų, draugų, bendradarbių kritika gali turėti didžiulę įtaką vyrui.

Jei santykių pradžioje vyras buvo energingas, veržlus, ambicingas, o dabar jis pasidarė apatiškas, nieko nesiekiantis, tuomet kalta esate pati.

Vienas svarbiausių dalykų vyro sėkmei yra jo tikėjimas savimi. Jeigu moteris sugeba taktiškai, laiku ir vietoje teisingai įvertinti jo pasiekimus, jos vyras sparčiai kyla socialiniu laipteliu aukštyn. Dažnai pasitaiko moterų įsitikinimas, jog vyro negalima girti, nebent jau padarė didžiausią žygdarbį. „Vieną kartą pagyriau ir užteks visam gyvenimui, kitaip išleps, išvis nieko nebesulauksiu iš jo“, – sako jos. Tikra tiesa, jog vyrai dažnai giriasi savo pasiekimais. Tik yra vienas niuansas- turtingi ir sėkmingi vyrai giriasi ir didžiuojasi savimi dar labiau. Tad tiesiog reikia išmokti tai daryti. Įprotį girti savo vyrą galima išsiugdyti per keletą mėnesių. Bet rezultatai nustebins ir pranoks visus lūkesčius.

Tiesa, ne viskas taip paprasta. Tai, kad vyrą girti reikia, sužinojau labai seniai, tad šį įprotį išsiugdžiau ir gyriau jį kiekviename žingsnyje. Žavėjausi jo neeiliniais sugebėjimais ir protu. Taip padariau didžiulę klaidą, kuriai ištaisyti prireikė nemažai laiko bei pastangų. Tik vėliau supratau, jog girti teisingai yra tikras menas. Giriami tik realūs veiksmai, pastangos, pasiekimai. Iš „oro“ sugalvoti gabumai tikrai nepadės Jūsų vyrui, o gali atnešti tik žalos. Pavyzdžiui, jei nuolat vyrui kartosite, jog jis yra profesionalas ir savo srities geriausias žinovas, nors tai realybėje tikrai nėra tiesa, darbe jam atsitrenkus į realybės sieną jis nusivils jumis ir nustos tikėti jūsų žodžiais.

Labai naudinga vyro pakėlimo nuo sofos „konstruktyvaus pendelio“ technika. Labai dažnai girdžiu, kai moterys skundžiasi, jog bando su vyru „žmoniškai“ pakalbėti, paaiškinti jam, kad suprastų ir t.t. Čia padaroma didžiule klaida. Ne, ne veiksmuose, o įsitikinimuose.

Moteris dažnai galvoja, jog jos vyras yra toks pat kaip ir ji, t.y jis viską privalo suprasti taip pat, kaip ir ji. Labai neteisingas požiūris. Vyrai yra kitokie. Manau, savo elgsena jie labiau panašūs į gyvūnus nei mes. Tarkim, jei jūs kažko norite iš savo šuns, nejaugi jūs jam ilgai ir nuobodžiai aiškinate, kodėl tai turi būti padaryta būtent šitaip, o ne kitaip? Tikriausiai suprantate, jog tai neefektyvu ir neveiksminga. Jūs tiesiog skatinate gerus veiksmus maistu ir paglostymais už ausytės, o jei padaro kažko labai negero… Na, jūs supratote principą.

Manau, apatijos ir depresijos pasitaiko visiems vyras kartą per dešimtmetį ar kelerius metus po nesėkmių virtinės ar didžiulės nesėkmės. Tuomet jam reikia laiko atsigauti. Bet jeigu pastebėjote, jog vyras jau kelis mėnesius gaili savęs, inkščia jau labiau iš įpročio nei iš reikalo, nesistengia situacijos pakeisti, pats laikas stipriam ir veiksmingam „konstruktyviam pendeliui“.

Siūlau suorganizuoti grandiozinį skandalą su keptuve ir lėkščių daužymu, galbūt net galima sudaužyti jo „brangiausią žaislą“ (kompiuterį su žaidimais), galimas variantas su jo daiktų surinkimu į lagaminus ir pastatymu už durų, žodžiu, jūs geriau žinote kokią techniką geriau panaudoti, kas bus veiksmingiausia jo išbudinimui. Svarbiausia, kad iš tikrųjų jam būtų baisu. Mano galva, tai labai veiksminga technika jo prabudimui iš filosofavimo į realų pasaulį. Tiesiog reikia suprasti, jog jam pačiam bus sunku išeiti iš tokios sunkios būsenos, todėl ši technika yra veiksmingiausia.

Nors išvardinti principai yra paprasti ir puikiai žinomi, tačiau juos įgyvendinus teisingai, šeimos gyvenimas ženkliai pagerės. Tikėkite, žavėkitės, palaikykite savo vyrą ir jūsų vyras tikrai pakils nuo sofos ir mažais žingsneliais, savo tempu ims siekti geresnio, malonesnio, laimingesnio gyvenimo. Ir jei jūs nesustosite tobulėjimo kelyje, netrukus pastebėsite, kad jūsų vyras labiau jus įsimyli, prisiriša ir stengiasi jus padaryti laimingesne.

http://pilietis.delfi.lt/voxpopuli/laimingos-moters-paslaptys-kaip-pakelti-savo-vyra-nuo-sofos.d?id=63693736#ixzz2psuqaFYf

Gyvenimas, Mistika · Skyrybos · Sutuoktinio paieška. Sužadėtuvės. Santykiai iki vestuvių · Visi įrašai · Šeima

5 dalykai, kurių nemėgsta žmonės pagal zodiako ženklus

5 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ НЕ ПЕРЕНОСЯТ РАЗНЫЕ ЗНАКИ ЗОДИАКА!

ОВНЫ
Овны – прекрасные организаторы, поэтому они не любят тех, кто составляет за них жизненный план.
Терпеть не могут:
Навязчивость – я сам знаю, когда с тобой встретиться, не надо мне названивать.
Неорганизованность – своей безалаберностью ты мешаешь мне работать, возьми план, который я для тебя написал.
Людей, часто обращающихся с просьбами – я тебе, конечно, охотно помогу, но раз в квартал, не чаще.
Дурной запах от одежды – это мешает воспринимать человека как дитя природы.
Неестественность – все, что дала природа, должно быть в человеке сохранено.

ТЕЛЬЦЫ
Тельцам неприятны люди, которые не разделяют их взгляды на жизнь.
Терпеть не могут:
Чужое давление – не говори мне, что делать, и я не скажу тебе, куда идти.
Нетерпеливость – не торопи меня, я сам собьюсь.
Отсутствие стиля – одежда должна создавать образ, а не просто прикрывать наготу.
Скучные собеседники – Тельцам проще проявить себя с теми, у кого подвижный ум и не менее подвижный язык.
Люди, старающиеся их переговорить – в споре рождается истина, а Тельцам не всегда это нужно.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы не любят, когда их пытаются затмить – театр одного актера – это их стихия.
Терпеть не могут:
Неуважение – Близнецы должны быть в авторитете.
Глупость – с дураком – скучно, с умным – противно.
Заторможенная реакция – не тупи, а то отстанешь.
Люди, указывающие на недостатки Близнецов – Близнецы идеальны априори. Это не обсуждается.
Чужие рассказы – им самим есть, что сказать этому миру.

РАКИ
Раки склонны к некоему ханжеству, поэтому у них это сильно проявляется в отношениях с людьми.
Терпеть не могут:
Показную роскошь – скромненько, но чистенько – лучше, чем «чудо в перьях».
Неухоженный дом – Раки обожают свое жилище, поэтому им претит, когда кто-то относится к домоводству безответственно.
Откровенность – мне не нужны твои секреты, все равно я тебе в ответ ничего не скажу о себе.
Просьбы – хочешь, чтобы было хорошо – сделай сам, а меня не доставай.
Люди, заставляющие Раков спешить – задом наперед Раку как-то сподручнее двигаться.

ЛЬВЫ
Львов крайне раздражает откровенная ложь – им претит, когда их считают глупцами.
Терпеть не могут:
Отсутствие чувства юмора – все должны смеяться над шутками Львов.
Жалобы на жизнь – можешь что-то изменить – измени, не можешь – не ной.
Жадность – щедрые Львы вправе ждать от других такого же отношения.
Прикосновения посторонних – не для царских особ терпеть близость плебеев.
Ревность – любишь Льва (Львицу) – доверяй, не доверяешь – ищи другой объект для любви.

ДЕВЫ
Девы не прощают неаккуратности ни себе, ни другим, они могут перестать общаться с человеком, если у того дома бардак.
Терпеть не могут:
Волосы на щетке для волос – ни на своей, ни на чужой.
Грязная, нечищеная обувь – обувь для Девы – это зеркало души.
Негостеприимность – двери Девы всегда открыты для друзей.
Житейская мудрость – Дева всегда все знает лучше всех.
Любопытство – захочу – расскажу, нет – и не суйся.

ВЕСЫ
Весы дружелюбны и милы, поэтому их выводит из себя грубость и нарочитая жестокость.
Терпеть не могут:
Неопрятная и немодная одежда – в доме может быть бардак, но «обертка» должна быть – высший класс.
Люди, ставящие их перед выбором – Весы и так постоянно во всем сомневаются, а когда их еще и выбирать заставляют – так и свихнуться недолго.
Дешевые забегаловки – ниже моего достоинства соглашаться на пельменные и пирожковые.
Копеечные подарки и маленькие букеты – покажи, как ты меня любишь, если тебе на меня жалко денег – значит, твоя любовь – лишь слова.
Равнодушие – меня, такого (такую) замечательного, нельзя не любить.

СКОРПИОНЫ
Скорпионы – люди чуждые какой-либо дисциплины, поэтому их раздражают те, кто пытается призвать их к порядку или взывает к их совести.
Терпеть не могут:
Поверхностность – Скорпион всегда стремится докопаться до сути. Другой вопрос – в чем он эту суть находит.
Неумение отомстить – уж он-то никогда не спустит обидчику. Кто прощает – тот слабак.
Люди, не разделяющие его мнения – есть только два мнения – мое и неправильное.
Доктора – Скорпион всегда сам «знает», как и от чего его надо лечить.
Лицемерие и ханжество – если люди подвержены порокам, этим надо пользоваться, а не осуждать чужие слабости.

СТРЕЛЬЦЫ
Стрелец привык быть душой компании, поэтому он не терпит тех, кто «перетягивает одеяло на себя».
Терпеть не могут:
Чужая осведомленность – во всех вопросах у Стрельца должно быть право первого голоса. Оно же и последнее.
Чужая красота – рядом с женщиной-Стрельцом обязательно должна быть менее привлекательная подруга (но не уродка), а рядом с мужчиной Стрельцом – друг не с такой обаятельной улыбкой.
Невыполнение обещаний – обещал – женись, а иначе хуже будет.
Никчемность – я дам тебе удочку, а рыбы ты налови сам.
Скука – если мне с тобой не весело, значит, ты не достоин моего внимания.

КОЗЕРОГИ
Козерог ненавидит бездействие, его раздражают люди, которые даже не стремятся улучшить свое положение – социальное и материальное.
Терпеть не могут:
Низкое положение – не сумел ничего добиться – не достоин уважения.
Отсутствие показателей статуса – есть деловые успехи – демонстрируй их.
Отсутствие четких целей – Козерог не любит тех, кто не может сформулировать, чего же хочет от жизни.
Посягательство на свободу – ты «окольцуешь» меня только тогда, когда мне это будет выгодно.
Навязывание приоритетов – не надо говорить мне, что важно, а что – нет, иначе ты автоматически попадаешь во вторую категорию.

ВОДОЛЕИ
Водолей больше всего ненавидит насилие и принуждение.
Терпеть не могут:
Предательство – многое Водолей прощает близким, но, узнав о предательстве, замыкается, часто – рвет отношения, без права на восстановление доверия.
Ограничение свободы действий и выбора – не будь барьером на моем пути, тебя смогу я обойти. Или переступить.
Рутина – смертельный враг Водолеев, они чахнут, скучают и начинают творить глупости.
Напоминание о недостатках – я сам знаю, что не безгрешен, а вот ты права не имеешь мне о них рассказывать.
Пыль и шерсть – Водолеи часто – аллергики, поэтому весьма болезненно реагируют на посещение домов, в которых царит грязь.

РЫБЫ
Для Рыб основной раздражитель – необязательность.
Терпеть не могут:
Ложь по мелочам – интуиция Рыб работает бесперебойно, поэтому даже малейший обман приводит их в бешенство.
Неверие в их слова – Рыбы будут с пеной у рта доказывать свою правоту, даже если сами не уверены в том, что говорят. А вот те, кто сомневается в их словах, становятся чуть ли ни кровными врагами. Минут на сорок, приблизительно.
Пьянство – с огненной водой у Рыб отношения сложные, поэтому, если они не злоупотребляют сами, то терпеть не могут выпивших, а уж тем более – алкоголиков.
«Совы» – Рыбы, как правило, не привыкли рано вставать, и непохожесть их раздражает.
Неблагодарность – спасибо лишним не бывает.

Moteris · O.G.Torsunov · Skyrybos · Visi įrašai · Vyras · Šeima

Vyras. Moteris. Kaip vyrui elgtis, jei žmona elgiasi grubiai

Жена, допустим, начала грубо себя вести, надо ей ответить очень твердо внутренне, сильно, и наказать ее, если она продолжает так себя вести. Своим поведением, имеется в виду, не бить, там, ее как-то, а посчитать ее наказанной, лишить ее ласки, любви, заботы и т.д., отстраниться от нее, наказать. Так мужчина вырабатывает чувство собственного достоинства. В какой-то момент он становится сильнее женщины, и она смягчается тогда, она уступает ему. Женщина склонна уступать в какой-то момент, но не сразу: она будет сражаться до последнего за право быть мужчиной в семье. Веды говорят, что женщина так воспитывает мужа, она грызет сук, на котором сидит, до тех пор, пока он не станет железным, крепким, чтоб его уже не перегрызть, тогда она успокаивается, или пока она его не перегрызает и падает с этим суком перегрызенным в пучину своих страданий. Женщина размывает берега. Мужчина – как берега, женщина – как река. Она размывает все время, пытается подорвать авторитет мужа, и потом так рушит свою судьбу. Поэтому женщина разумная этого не делает. Она старается мужа воспитывать, но, при этом, не рушит его репутацию, авторитет, чтобы самой не пострадать.

О. Г. Торсунов

Moteris · O.G.Torsunov · Skyrybos · Sutuoktinio paieška. Sužadėtuvės. Santykiai iki vestuvių · Visi įrašai · Vyras · Šeima

Jei moteris kaltina vyrą dėl pareigų neatlikimo

Если женщина обвиняет мужчину в том, что он не выполняет свои мужские обязанности, это самое большое оскорбление, которое только бывает вообще. То есть, если мужчине сказать: «Ты почему не добрый, не чуткий, не отзывчивый?» – у него никаких проблем не будет. Но если ему сказать: «Почему ты не держишь свое слово? Ты, наверное, просто безответственный человек!» – если ему так сказать, то его это заденет очень сильно, он не способен будет потом нормальные отношения с такой женщиной строить. Самым большим оскорблением мужчины является не то, что, допустим, побить его, там. Женщина может ударить мужчину – это будет оскорблением? Он не будет воспринимать так сильно. Он посмеется, ему смешно будет, как маленький кулачок пытается ему сделать больно. Но если она просто в присутствии друзей, его друзей, скажет… похвалит какого-то другого мужчину и скажет: «Ты, вот, не дотягиваешь у меня, дорогой мой дружочек», если она так скажет – это будет самым большим оскорблением. Он на всю жизнь это запомнит. Он будет помнить десятки лет это в совместной жизни. Может, об этом не скажет, но он запомнит это навсегда.

О. Г. Торсунов

Если женщина обвиняет мужчину в том, что он не выполняет свои мужские обязанности, это самое большое оскорбление, которое только бывает вообще. То есть, если мужчине сказать: «Ты почему не добрый, не чуткий, не отзывчивый?» – у него никаких проблем не будет. Но если ему сказать: «Почему ты не держишь свое слово? Ты, наверное, просто безответственный человек!» – если ему так сказать, то его это заденет очень сильно, он не способен будет потом нормальные отношения с такой женщиной строить. Самым большим оскорблением мужчины является не то, что, допустим, побить его, там. Женщина может ударить мужчину – это будет оскорблением? Он не будет воспринимать так сильно. Он посмеется, ему смешно будет, как маленький кулачок пытается ему сделать больно. Но если она просто в присутствии друзей, его друзей, скажет... похвалит какого-то другого мужчину и скажет: «Ты, вот, не дотягиваешь у меня, дорогой мой дружочек», если она так скажет - это будет самым большим оскорблением. Он на всю жизнь это запомнит. Он будет помнить десятки лет это в совместной жизни. Может, об этом не скажет, но он запомнит это навсегда. 

О. Г. Торсунов
Moteris · Visi įrašai · Žmogaus tipai. Veiklos sritys. Žmogaus paskirtis

Moters paskirtis

(LT/RU)
Svarbiausia veikla moters gyvenime, kurios ji turi mokytis nuo vaikystės, – prisipildyti, kaupti ir saugoti savyje energiją. Vyrui moteris yra kaip gyvojo vandens šaltinis, prie kurio jis grįžta vėl ir vėl, kad prisipildytų jėgų. Pavargusi moteris negali padėti vyrui atgauti jėgas. Ji kaip išdžiuvęs šulinys negali numalšinti jo troškulio.

Viską, ką daro moteris, ji turi daryti su meile. Dėl savęs, dėl savo šeimos, kad įvykdytų savo pagrindinę misiją. Veikla, kuri iššaukia vidinį konfliktą ir neigiamas emocijas, moteriai netinka. Tinka tai, kas teikia malonumą ir leidžia pajusti harmoniją – dainavimas, piešimas, šokiai, muzika, rankdarbiai. Nori tuo užsiimti – tegul užsiima. Ji turi didžiulę misiją – būti neišsenkamu energetiniu džiaugsmo, optimizmo, grožio ir šviesos šaltiniu savo šeimai.

Kiekvienai moteriai svarbu žinoti, kad ji nuostabi. Tai suteikia pilnatvės jausmą. Nuo švelnių žodžių ir grožio pripažinimo moteris tampa švelni, žaisminga ir pražysta dar labiau. Protingas vyras žino, kaip padėti moteriai tapti dar nuostabesnei. Kuo labiau jis moterimi rūpinasi, tuo labiau jį pražysta ir savo energija pripildo vyrą. Moteris – tai žydinys, kuriam reikia ugnies. O pats brangiausias turtas pasaulyje yra Energija. Už jokius pinigus jos nenupirksi. Todėl vyras pasiruošęs atiduoti moteriai viską, kas brangiausia, už tą ugnį.

O jeigu šiuo metu vyro jūsų gyvenime nėra – tai reiškia, kad jums trūksta Gyvybinės Energijos. Ir kol ji neatsiras – vyrui šalia jūsų bus tiesiog nejauku ir jis nesąmoningai ieškos tos, kuri galės užpildyti jos trūkumą ir poreikį…

**

Для женщины есть только одно самое важное дело в жизни, которому она должна учиться с детства – вбирать в себя, накапливать и сохранять энергию. Это её предназначение. Для мужчины она является родником живой воды, к которому он возвращается снова и снова, чтобы наполняться силами. Уставшая женщина не может помочь мужчине восстановиться. Она, как пересохший колодец, не способна утолить жажду страждущего.

Дела, которые вызывают внутренний конфликт и отрицательные эмоции, женщине не подходят. Все, чем занимается женщина, она должна делать с любовью. Ради себя, ради своей семьи, чтобы осуществить свое главное предназначение. Подойдет все, что доставляет женщине наслаждение и позволяет обрести гармонию – пение, рисование, танцы, музыка, рукоделие. Хочет этим заниматься – пусть занимается. У женщины есть великая миссия – быть неиссякаемым энергетическим источником радости, оптимизма, красоты, света для всей семьи.

Для каждой женщины важно знать, что она прекрасна. Это создает ощущение наполненности. От ласковых слов и признания красоты женщина становится мягкой, нежной, игривой и расцветает ещё больше. Умный мужчина знает как помочь любимой женщине стать ещё прекрасней. Чем больше он заботится о женщине, тем пышнее она цветет и наполняет своей энергией мужчину. Женщина является очагом, которому необходим огонь.
Самой дорогой ценностью в мире является Энергия. Ни за какие деньги её невозможно купить. Поэтому, мужчина готов отдать женщине за этот огонь все самое ценное.

И если мужчины в вашей жизни нет – это проблема дефицита Энергии Жизни. И пока она не появится – мужчине рядом с вами будет просто дискомфортно и он бессознательно будет искать ту, которая сможет восполнить ee дефицит и потребность…

(dailininkė – Irene Sheri)

Ugdymas · Visi įrašai

Vaikas. Kokia prasmė?

Vaikas – ne savo gyvenimui įprasminti, ne giminei pratęsti ir net ne Tėvynei. Ne vandens stiklinei senatvėje paduoti, ne vyrui pririšti ar sutvirtinti šeimai, ne pašalpai gauti. Ne dėl tiksinčio laikrodžio, ne „ateis laikas – gailėsiesi“. Jei dar vienas – ne iš baimės po ankstesnio grįžti į darbą. Ne tam, kad reikia broliuko/sesutės ar „vienas vaikas – ne vaikas“. Tik dėl jo paties. Kad gimęs gyventų.

Rasa Andriušienė

Auklėjimas mergaičių · Visi įrašai

Kaip teisingai kurti santykius su dukra?

Как правильно строить отношения с дочерью?

Мать строит отношения с дочерью. Она должна ей объяснять всё, заботиться о ней. А если наказывает, то лишением свободы, лишением общения, лишением любви.
Но бить девочку никто не имеет права, никто. Если девочку бьют, значит, всё, ей капут как девочке, и капут родителям. Она им такую жизнь потом устроит, что мало не покажется. Девочку один раз побили, она на всю жизнь это запомнит. И отношений потом с ней не будет, всё. Или надо извиняться, раскаиваться, и тогда, может, она простит.
Нельзя женщину бить ни в коем случае родителям. Это исключено.

Moteris · O.G.Torsunov · Visi įrašai

Nuo ko pradėti pavargusiai moteriai, kad įgautų daugiau energijos?

JEIGU MOTERIS PAVARGUSI, kaip ji gali kaupti energiją?

Fiziniame lygyje:
Moteris taps žvalesnė, jeigu dėvės ne kelnes, o sijonus, nešios gražius aksesuarus, rūpinsis savimi, pamalonins save SPA procedūromis, masažais, šokiais, užsiims joga arba atliks lengvus fizinius pratimus, taisyklingai maitinsis (reikia atsisakyti mėsos, žuvies, kiaušinių, kavos, juodos arbatos, cigarečių – visa tai atima grožį ir praną). Pavargus, naudinga pasivaikščioti gamtoje.

Emociniame lygyje:
Moteriai labai svarbu kaupti malonius įspūdžius. Reikia apsupti save grožiu, kurti jį, klausytis, žiūrėti. Išsekusiai moteriai geriau nesusitikinėti su šiurkščiais, pesimistiškais, linkusiais pavydėti žmonėmis. Reikia rinktis kokybišką bendravimą su bendramintėmis.

Intelektualiame lygyje:
Svarbiausia moteriai įgyti žinių apie moters prigimtį, apie žmonos ir motinos pareigas. Tam, kad lengviau suvokti moteriškumo mokslą, galima surašyti pageidaujamas savybes, o po to rūpintis jų vystymu, bendrauti su šias savybes turinčiomis moterimis, arba skaityti apie jas ir taip semtis įkvėpimo.

Dvasiniame lygyje:
Savo dvasinio kelio pažinimas reikalingas visiems. Turint glaudų ryšį su Dievu, tikint tuo, kad jis visada ja pasirūpins, moteris būna rami. Jai ramu, kai jaučiasi saugi ir pasitiki pasauliu. Tikra moters jėga slypi jos ramybėje. Moteris tampa dar ir graži, nes normalizuojasi jos hormoninis fonas.

С чего начать уставшей женщине, чтобы напитать себя энергией?

1. Физический уровень. Женщина станет бодрее при выполнении следующих действий: переход с брюк на юбки, ношение аксессуаров, уход за телом, спа-процедуры, массаж, йога, танцы, лёгкие физические нагрузки, правильное питание (исключить мясо, рыбу, яйца, кофе, чёрный чай, сигареты – всё это лишает красоты и праны).

2. Эмоциональный уровень. Напитать себя приятными впечатлениями очень важно для женщины. Обессиленной женщине лучше не встречаться с грубыми, пессимистичными, склонными завидовать людьми. Следует выбирать качественное общение с единомышленницами, окружить себя красотой (смотреть, слушать). Полезно гулять при усталости.

3. Интеллектуальный уровень. Получение знаний о женской природе, об обязанностях жены и матери нужно женщине прежде всего прочего. Чтобы проще было постичь науку женственности, можно выписать желаемые качества, а затем начать совершать аскезы для их развития, общаться с обладательницами этих качеств. Такая направленность разума даст женщине ощущение силы!

4. Духовный уровень. Познание своей духовной природы необходимо всем, а женщина становится ещё и красива, когда она умиротворена, ведь в этом случае её гормональный фон нормализуется. Спокойна женщина, если чувствует себя в безопасности и доверяет миру, что возможно при налаженной связи с Богом. Настоящее могущество женщины именно в спокойствии!

Доктор Торсунов