Skyrybos · Vyras · Šeima

Kodėl vedę vyrai kartais nuklysta pas prostitutes? Anantara das

Žinutė: Laba diena, gerb. Anantara, Noriu Jūsų paklausti apie vyrų paklydimus, susijusius su prostitutėmis. Kodėl net vedę, jauni vyrai kartais praranda protą dėl jų? Kas kaltas? Kas gali sustabdyti, panaikinti tą jų potraukį? Tikiuosi gaut atsakymą. Linkiu Jums laimės.

Štai klausimas, kuris manau daugeliui ne tik įdomus, bet aktualus. Paskaitykime.

Prostitucija, kaip socialinis reiškinys atsirado seniai.

Vyrai prostitučių paslaugomis pradėjo naudotis prieš milijonus metų atgal.

Prostitucija atsirado, kai visuomenėje dingo du religijos principai: asketiškumas ir švarumas.

Kai visuomenė pametė asketiškumo religijos principą, nuo to momento žmonės nebevaldo savo kūno ir proto.

Kai visuomenė praranda švarumą – pas vyrus ir moteris nebelieka vidinės moralės ir meilės Dievui.

Kodėl taip įvyko?

Dėl degradacijos procesų būdingų šiai mūsų Žemei.

Ko vyrai ieško pas kitas moteris?

Meilės. Tik meilės ir nieko kito.

Ar galima rasti pas prostitutę meilę?

Ne. Ir net – NIEKADA.

Kodėl negalima rasti pas prostitutę meilės?

–  Todėl, kad Ji patenkina tik vyro geismą, bet meilės Ji savyje tam vyrui neturi.

–  Prostitucija, kaip narkotikai. Pabandei ir užsikrėtei. Ta trauka taip paprastai nepraeina.

Taigi kodėl gi vyrus traukia pas tas prostitutes?

Juk Jos ne visos net tokios gražios kaip žmonos, ne visos ir taip išsilavinusios kaip žmonos, ne visos ir švarios, kaip žmonos. Tai kodėl taip traukia?

–  Patenkinti seksualinį geismą. Tik viena priežastis.

O kodėl ir iš kur kyla seksualinis geismas?

–  Iš meilės trūkumo.

Kiekviena gyva būtybė šioje Visatoje nori būti mylima. Mes tiesiog net sukurti meilei. Mes patys esame meilė. Tačiau, kai šalia nėra meilės šaltinio – Dievo, o mes norime būti mylimi, mes tos meilės trokštame net iš šuns, katės, pelės, net iš skruzdės. Žmonės dėl to ir augina visokius gyvūnus, nes trokšta meilės.

Štai kokia pagrindinė prostitucijos priežastis.

Ką daryti šeimoje žmonai, kai Ji sužino, kad Jos vyras naudojasi prostitučių ar vienos prostitutės paslaugomis?

–  Pirmiausia suprasti, kad tai jau įvykęs faktas. Todėl nieko nereikia žudyti ar pačiai žudytis, kelti skandalą ar kažką prakeikti.

–  Vyras jau yra užsiteršęs.

–  Ir jeigu moteris santykiauja su savo vyru, kuris buvo pas prostitutę, vyras užteršia ir Ją.

Ką reiškia užteršia?

Lytinio akto metu su savo žmona, vyras perduoda žmonai ne tik pačios prostitutės energiją, bet ir visų Jos klientų energijas.

Vyras savo žmoną užkrečia būti pačiai „prostitute“ virusu.

Jis to aišku nesuvokia, kaip nesuvokia dažniausiai nei pati žmona, nei juo labiau prostitutė visų tų lytinių aktų pasekmes.

Tai ką gi daryti žmonai, kai Ji sužino, kad vyras naudojasi prostitutės paslaugomis?

1.  Reikia bandyti susivokti kas negerai šeimyniniame gyvenime?

Kas gali būti šeimoje negerai?

a)  Vyrą netenkina šeimyninis lytinis gyvenimas.

b)  Kasdieniniai priekaištai dėl mažo atlyginimo.

c)   Kasdieniniai priekaištai dėl nesirūpinimo vaikais.

d)  Kasdieniniai priekaištai dėl vėlaus grįžimo namo.

e)   Kasdieniniai priekaištai dėl bendravimo su draugais.

Ir kai šios ir panašios problemos iškyla kasdien vieni vyrai ieškos meilužės, tačiau kiti ieškos bendrai moters kurią jis gali nusipirkti valandai ir kuri Jam „duos“ šilumos, ir nieko nereikalaus.

2.  Reikia praanalizuoti kokios vertybės jungia šeimą?

a)  Šeimą jungia tik rūpestis dėl išgyvenimo.

b)  Šeimą jungia tik kūnai ir aistra.

c)   Šeimą jungia bendra veikla, pomėgiai.

d)  Šeima jungia karjera.

Visi šie kriterijai neduoda saugumo šeimai. Šie jungiamieji saugikliai per silpni, kad šeimoje sutuoktiniai išliktų vienas kitam ištikimi.

3.  Pirmiausiai reikia pasikalbėti su vyru jo paklausiant ko Jam trūksta šeimoje?

4.  Toliau reikia nuspręsti ar toliau gyventi, ar skirtis?

Jeigu gyventi toliau kartu šeimoje, tai reikia:

a)  Abiems išsivalyti dvasiškai, psichiškai ir fiziškai.

b)  Kol abu neišsivalo, lytiškai nesantykiauti.

c)   Jeigu vyras negali būti be seksualinių santykių, reikia susitarti kiek kartų per savaitę abu lytiškai santykiaus.

d)  Reikia sužinoti kokių nerealizuotų seksualinių fantazijų turi vyras, kad suprasti ką su Juo daro prostitutė.

e)   Palaipsniui kelti savo ir vyro dvasinį lygmenį, pačiai užsiimant dvasinę praktiką.

f)     Dvasinės praktikos esmė – kasdienė malda arba Maha mantra.

g)  Atsisakyti pačiai valgyti mėsa, o paskui atpratinti valgyti ir vyrą, nes mėsa – pirmas žingsnis į prostituciją. Nes pavalgius mėsos, norisi išgerti alkoholio. Nes mūsų skrandis be alkoholio negali pilnai suvirškinti mėsos.

h)  Atsisakyti šeimoje vartoti alkoholio, nes alkoholis antras žingsnis į prostituciją. Kai vyras išgeria alkoholio, jam ir 90 metų močiutė, atrodo dar visai normali. Vyras išgėręs alkoholio iš karto nori sekso.

i)     Nežiūrėti pornografinių filmų, tai trauka išbandyti viską ką ten rodo.

j)    Nesimaudyti su vyru bendrame pliaže prie jūros, ežero ar upės, jeigu ten yra apsinuoginusių žmonių.

k)  Naktį miegoti su naktiniais.

l)     Nesipirkti žurnalų, kuriose aprašomas linksmybės, žmonės ir visos kitos nesąmonės.

m)     Išsivalyti namus, kad nebūtų sekso energijos.

Jeigu moteris nusprendžia skirtis?

a)  Išsivalyti dvasiškai, psichiškai ir fiziškai, kad nepasiliktų vyro perduotos seksualinės energijos.

b)  Suvokti, kad lytiniai santykiai yra skirti tik vaikų pradėjimui.

c)   Pradėti pačiai gyventi kitaip – dvasiškai.

Aš myliu Jus.

Tęsinys sekančią dieną.

Tęsiame „prostitučių“ temą.

Kodėl vyrą netenkina šeimyninis lytinis gyvenimas? Ir kodėl jis nori eiti ir eina pas prostitutę?

Kaip ir sakiau tam yra keletas priežasčių:

Žmona nepadaro to ko jis nori arba žmona iš vis nenori jokių lytinių santykių arba ji nori ar sutinka su tuo, kad jie santykiaus labai retai.

Ir tokia lytinių santykių politika vyro netenkina.

Ko vyras nori, o žmona gali nenorėti?

– Oralinio sekso

– Analinio sekso

– Grupinio sekso

Ir tikriausiai dar yra visokiausio to „sekso“. Ir kai žmona nenori, o kartais ir sveikata neleidžia. Kartais Jai tai neleidžia Jos auklėjimas, Jos vertybių skalė. Tada va vyras ir bėga pas prostitutes.

Tačiau pas vyrą tas noras pasitenkinti vienokiu ar kitokiu būdu praeina į protą ir iš ten jau taip paprastai neiškrapštysi. Dar daugiau, pakliuvęs į protą toks noras pasitenkinti, tik auga. Nes žmogus kasdien galvodamas apie neišsipildžiusias svajones tik augina tą norą.

Tai čia kas liečia sekso įvairovę, dėl kurios vyrai palieka žmonas ir bėga pas prostitutes.

Daugelis vyrų net negali žmonoms pasakyti ko jie iš Jų nori, nes jiems gėda ir daugelis šeimų apie tai net nekalba.

Praktiškai visame pasaulyje žmonės apie lytinus santykius turi iškreiptas žinias. Tiksliau žinių iš vis neturi. Tuo klausimu, net valstybė neturi pozicijos ir ta pozicija, jeigu ir yra, ji neatitinka žmogaus nei fizinių, nei psichinių, nei dvasinių vystymosi poreikių.

Visas žmonijos seksas iš esmės susiveda į fizinį aktą. Tai ne žmogaus gyvenimo lygmuo. Fizinis lytinis aktas būdingas beveik visoms gyvoms būtybėms, tačiau mes juk ne gyvūnai, mes žmonės, tačiau kai nežinome kaip teisingai santykiauti ir bendrai kokia lytinių santykių prasmė, tada mes patampame gyvūnais. Net iš tikro gyvūnai taip rafinuotai nesantykiauja, kaip dabartiniai žmonės.

Kai moters sveikata neleidžia santykiauti su vyru, vyras irgi gali „išeiti“ pas prostitutę.

Kokios tos sveikatos problemos?

Jų daug:

– Ciklo dienos.

– Kai moteris pastoja, daugelis irgi nustoja santykiauti.

– Fizinis nuovargis.

– Psichinis nuovargis.

– Įvairios lytinių organų ligos.

Kai žmogus serga, tada bendrai nieko nesinori daryti.

Ar verta save „atiduoti“ vyrui, kai sergate?

Jokiu būdu.

Vyras Jus tada visiškai sunaikins. Jeigu moteris serga ir vyras reikalauja lytinių santykių su Juo, tai tuo metu Jis praktiškai – RAKŠASAS. Rakšasas – tai gyva būtybė panaši į žmogų, kuri žudo žmogų ir suvalgo žmogų. Taigi vyras reikalaudamas lytinių santykių su sergančia žmona – JĄ žudo.

Kai žmogus serga, organizmas būna labai nusilpęs. Ir tuo metu žmogus nenori net valgyti, nes nebeturi jėgų (ugnies) suvirškinti tą maistą. O, jeigu dar reikėtų santykiauti, tai moteris netektų dar 50 procentų savo jėgų. Tai iš vyro pusės, tai būtu moters nužudymas, nors Ji ir nemirtų.

Vyrai „eina“ pas prostitutes ir kaip priežastį aiškina, kad žmonos su Jais santykiauja labai retai.

Kas iš vis yra gerai, retai ar dažnai?

Čia tik neapsišvietę žmonės įvedė tokį kaip terminą – lytinių santykių dažnumas. Ir šiuolaikiniai pseudo herojai norėdami parodyti savo stiprumą arba vyriškumą, giriasi viešai kokie jie pajėgūs su savo žmonomis ar partnerėmis. Vieni įrodinėja kad gali santykiauti keturis kartus per dieną, kiti penkis, o kiti dar daugiau.

Bet tegul jie parungtyniauja ne su žmonomis ar draugėmis, o su beždžionėmis, triušiais ar balandžiais. Ir pamatysime, kad šie gyvūnai juos nurungs. Tai kam didžiuotis savo seksualumu, jeigu paprasti žvėrys gali aplenkti. Gal geriau savo vyriškumą realizuoti kitur: rūpintis tėvais, žmona, vaikais, mokytis kantrybės, padėti silpniems.

Iš tikro, tikras žmogus, santykiauja tik norėdamas pradėti vaiką. Tikras žmogus moka suvaldyti savo seksualinę energiją ir Jam ji negadina gyvenimo ir leidžia ramiai miegoti naktimis bei būti labai intelektualiems.

Todėl kiekviena šeima turi susėdusi ramiai susitarti kiek kartų per savaitę santykiaus. Tas daroma iki to momento kol sutuoktiniai gyvena neišmanyme ir aistroje. Toje stadijoje derybos ir susitarimai būtini, nes kitaip kažkuris iš sutuoktinių bus nelaimingas. Moteris gali būti nelaiminga, kai sutuoktinis nori dažnų lytinių santykių, o sutuoktinis gali būti nelaimingas, kai moters nori lytinių santykių retai arba iš vis nenori. Todėl turi būti kompromisas.

Tačiau reikia žinoti, kad lytiniai santykiai šeimoje neturi būti pirmoje vietoje. Jeigu lytiniai santykiai susidėlioja į pirmą vietą, tai tokia šeima ilgai kartu neišgyvens. Tokia šeima po kiek laiko skirsis, nes lytiniai santykiai padarys juos gyvuliais, nes nebeliks jokių dvasinių idealų ir šeima neprogresuos, o tik degraduos.

Jeigu šeimoje labai dažni lytiniai santykiai, tai vyras tikrai pradės norėti kitų moterų. Dažni lytiniai santykiai gresia fizinių ir psichinių jėgų praradimu.

Bet kokio šeimyninio gyvenimo pradžioje reikia vistiek tartis dėl lytinių santykių dažnumo. Tai vienintelė išeitis pradėti reguliuoti savo lytinį gyvenimą.

Nes jeigu vienas „užsinorės“ bet kada, o kitas negalės, ar nenorės bus iš karto konfliktas.

Paskui gyvenant kartu reikia kelti sutuoktinio sąmoningumo lygį ir mokytis kontroliuoti savo seksualinę energiją.

Moteris klausia kas kaltas dėl vyro ėjimo pas prostitutę?

– Aišku Jis pats, jeigu žiūrėti iš absoliuto pusės. Mes ir tik mes visada atsakingi už savo veiksmus.

– Jeigu žiūrėti šiandieninės visuomenės akimis, tai bus apkaltinta ir moteris.

Kas gali sustabdyti ar panaikinti tą vyrų potraukį?

Tiesioginis atsakymas – tik dvasinis skonis.

Orgazmo skonis – materialaus pasaulio viršukalnė. Tai palaima, kuri trunka nuo kelių sekundžių iki kažkiek minučių. Tai labai nedaug. Žmogaus neturi tokių sensorių, kad Jo fizinis ir psichinis kūnas jaustų visą valandą malonumo.

Tačiau, jeigu žmogus bent kartą paragauja dvasinio skonio prie sekso Jis nebegrįžta, nes yra kažkas skaniau. Paragavus dvasinio skonio tampa amoralu išduoti žmoną, šeimą ir save.

Paragavus dvasinio skonio prabunda žmogaus sąžinė ir Ji nebeleidžia žmogui „nukrypti“ į šoną.

Paragavus dvasinio skonio žmogus atsistoja į dorybės kelią.

Tai vienintelis sprendimas, tinkantis visų konfesijų atstovams.

Tai ką Jums daryti, jeigu jau vyras buvo pas prostitutę, bet Jūs norite su Juo toliau gyventi?

1)  Kasdien melstis, kartojant rožančių ar džapą malą.

2)   Vyras turi eiti išpažinties į bažnyčią arba pas dvasinį mokytoją ir gauti tolesnius nurodymus, kaip išsivalyti savo fizinį ir subtilų kūną bei kaip ištverti tą trauką pas prostitutę, kad daugiau nebedaryti nuodėmės.

3)  Užpirkti mišias savo šeimai arba atlikti apvalomąją jagją (ugnies ritualas) vyrui ir sau.

4)  Laiminti kiekvieną dieną vyrą išeinant į darbą.

5)  Kartu eiti su vyru į visas šventes.

6)  Neleisti šokti vyrui per šventes su kitomis moterimis.

7)   Nepalikti Jo vieno namuose išvažiuojant į kelionę.

8)  Vengti švenčių kur vartojamas alkoholis.

9)  Patiems santykiaujant niekada nevartoti alkoholio.

10)             Kasdien gaminti maistą, aukoti Dievui ir tuo maistu maitinti vyrą, kad per šventą maistą jis gautų dvasinės energijos.

11) Galima kasdien aukoto maisto vyrui įdėti į darbą.

12) Sukurti namuose jaukumą, kad vyras būdamas pas prostitutę galėtų sulyginti tą aplinką kurią jis mato būdamas pas ją su savo namų aplinka, kad pas Jį prabustų sąžinė.

13) Pačiai kasdien du kartus maudytis, visada būti susišukavusia, pasikvepinusia, vilkėti visada švariais rūbais.

14) Vyras neturi matyti žmonos besigražinančios savo kūną. Jis turi pamatyti ją jau pasipuošusia.

15) Nežiūrėti jokių porno filmų.

16) Galvoti apie vyrą tik gerai.

17) Pačiai negalvoti ir nenorėti kitų vyrų.

Štai pradžiai keletas taisyklių kaip tvarkyti seksualinius klausimus šeimoje.

Paskui parašysiu daugiau.

Aš Jus myliu

http://anantara.lt/2015/11/Dienorastis-Indija-Vrindavanas.html

Advertisement

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s