Citatos · Citatos _Kitos · Visi įrašai

Šv. Pranciškaus malda

Viešpatie,

Padaryk mane savosios ramybės pasiuntiniu.
Leisk man nešti meilę, kur siaučia neapykanta;
Santaiką, kur vyrauja barniai;
Vienybę, kur gresia skilimas;
Tikėjimą, kur kankina abejonės;
Tiesą, kur viešpatauja klaida;
Viltį, kur braunasi nusiminimas;
Džiaugsmą, kur slegia lūdesys;
Šviesą, kur užgulusios tamsybės.

Mokytojau, padaryk, kad aš trokščiau:
Kitus paguosti, o ne pats būti guodžiamas;
Kitus suprasti, o ne pats būti suprastas;
Kitus mylėti, o ne pats būti mylimas;
Nes kas duoda – gauna,
Kas atleidžia – tam atleidžiama,
Kas miršta – tas gimsta amžinai gyventi.

Amen.