AČIŪ... · Gyvenimas, Mistika · Kūrybingos idėjos · Sodyba

Mamai

regiu tave, o nuostabi Dievaite,esi mama man. Graži, linksma, gera ir išmintinga, mylinti mane ir visą Žemę.Tu – Dievo atspindys šiame pasauly, esi dukra Jo, o Jis tau Tėvas. Jauti jo tvarką, ja tu gyveni. Bendram ryšy, supratime Jūs kuriate pasaulį man, ir mums visiems. Kuri tu meilės erdvę amžiną, didingą, gyvybės pilną ir darnos. Kuri joje svajas meilingas apie mane ir brolius, sesutes. Pasaulis per tavas svajas meilingas tampa galinga mylinčia erdve. Žavisi šia erdve Visatos amžinos esybės.
Tiesiu rankas į švytinčią tave, tavimi gėriuosi. Man gera tavo mylinčiam glėby. Esi laimingos giminės kūrėja, šalia tavęs mylimasis, tave mylinti antra sielos puselė. Tu padarei laimingu jį, o jis tave. Jūsų darnioj kūryboj dalyvauja mūsų visų Tėvas., kartu jūs kuriate darniai mane, ir brolius, sesutes ir vaizdinius pasaulių nuostabių. Esi laiminga, mylima, nes mylinti pati. Į šį pasaulį per tave ateina daug gražių dalykų. Myliu tave, tavim gėriuosi, patinka man tavieji kūriniai, kuriuos sukūrėte su meilė ir įkvėpimu man ir mums visiems, ir Žemei , ir pasauliui.

Žodžiai Aldonos Matonytės

Charakterio lavinimas · Gyvenimas, Mistika · Kūrybingos idėjos · Ugdymas · Vadovavimas/lyderystė

“Visi mane įkvepiantys daiktai yra mnemonic device viduje” TJG

Senovės Viduržemio regione ir Artimuosiuose Rytuose buvo naudojama įvairiausių priemonių žmogaus atminčiai palaikyti, paskatinti, sužadinti, išlavinti.
Pavyzdžiui tai būdavo specialūs sąrašai arba moliniai-akmeniniai užrašai-piešiniai į kuriuos žmonės specialiu būdu sukoncentruodavo viską ką labiausiai nori prisiminti kasdien.
Vieno seno šaltinio angliškame vertime tai buvo vadinama mnemonic device.

Šiuolaikinį mnemonic device galima pasidaryti ilgai ir kantriai rašant visų prisimintinų dalykų sąrašus ir juos koncentruojant vis į mažesnę talpą-atmintį. Ar tai bus popieriniai užrašai, kompiuteriniai failai, piešiniai ar daiktai – tai jūsų pasirinkimas. Svarbiausia, kad šis daiktas jums veiktų tokiu būdu – jei tik bando apimti niūresnė nuotaika, išsiimate tą daiktą, pasižiūrite į jį ir jūsų galvoje užsidega stipri lemputė, o nugaroje įsijungia raketos variklis veiksmui!

Tokį mnemonic device reikia nuolat tobulinti.

Charakterio lavinimas · Gyvenimas, Mistika · Kūrybingos idėjos · Vadovavimas/lyderystė

Ar savo tikslus reikia sakyti kitiems? Kodėl? [LT] TJG

Ar savo tikslus reikia sakyti kitiems? Kodėl?
Daugumoje atvejų nereikia ir net negalima, nes tuščiai prarandama realizacinė galia, “garas išleidžiamas per švilpuką“.
Panašiai pavojinga išsakyti ir šviežias, nesubrandintas idėjas, kas vadinama idėjų abortu.
Tikslus išsakyti taip pat reikia tikslingai, o ne šiaip sau.
T.y. tais atvejais, kai Jūsų planai liečia konkrečius žmones, pvz Jūsų artimuosius, tuos žmones su kuriais ketinate tikslus realizuoti arba Jūsų patikimus patarėjus.
Charakterio lavinimas · Kūrybingos idėjos · Moteris · Vyras · Šeima · Žmogaus tipai. Veiklos sritys. Žmogaus paskirtis

Kūryba. Entuziazmas. Kaip pakurstyti kūrybinį įkvėpimą? [LT] TJG

Ką daryti,jei vyrui pastaruoju metu labai nesiseka darbe?Jo darbas- kūrybinis ir jis dėl to labai išgyvena,tapo apatiškas,liūdnas.Žinau, kad moters pareiga- įkvėpti, palaikyti..bet nežinau, kaip,,Stengiuosi būti švelni, nelysti pernelyg su klausimais ar patarinėjimais, bet situacija nesikeičia..
Šią situaciją galima įvairiai spręsti priklausomai nuo konkretaus žmogaus ir jo aplinkybių, todėl reiktų asmeninės konsultacijos.Tačiau jei bendrais bruožais, tai strategija būtų, maždaug, tokia:Reikalingas aukštesnės energijos šaltinis.

Įkvėpimo (motyvacijos) atgavimui reikalingas kokybinis pokytis – perėjimas į aukštesnę (gyvenimo) pakopą. Kartais pakanka nedidelio pokyčio/laiptelio, kartais reikia labai rimto.

Tai gali būti (arba išjudinti) pvz:
karjeros žingsnis aukštyn, arba projekto/darbo pobūdžio keitimas. Tačiau dažniausiai tai susiję su žmonių santykiais, su išsekintais, išeikvotais emociniais ryšiais, naujų įspūdžių, žinių impulsų stoka, kurie nebeateina iš dabartinės aplinkos, bendradarbių arba draugų rato.

Jei žmogus pats neranda būdo (jėgų) kaip motyvuoti pats save (pereiti į aukštesnę pakopą) – reikia arba jį suvesti su įkvepiančiu žmogumi (tokio žmogaus knyga) arba keisti (ilgam arba trumpam) visą aplinką, kurioje Jūsų vyras šiuo metu įstrigęs. Tam tarpe ir Jūs (žmona) galite būti įkvėpėja, jei Jūs mokate pati save motyvuoti, jei vyrui suklupus moteris pati laikosi dvasiškai tvirtai. Jei ir moteris neturi tam jėgų – beveik aišku kad bendra aplinka yra išsekinta.

Bendrai imant – aplinka yra lemiantis veiksnys.
Be to vyrams ir ypač vyrams būtini nauji išminties impulsai kiekvieną dieną. Jiems tai kaip oras.

Energijos arba įkvėpimo gavimas – tai kūrybingas sprendimas reikalaujantis paieškos, atkaklumo ir nuoseklių pastangų. Sunku pasakyti iš kur tas įkvėpimas (šaltinis) ateis – kaip parašyta: “Vėjas pučia, kur nori; jo ošimą girdi, bet nežinai, iš kur ateina ir kurlink nueina“.

Galima bandyti per draugus arba tiesiai klausti apie slaptas arba senas nerealizuotas vyro svajones. Kartais tos svajonės gali atrodyti nereikšmingos, bet įgyvendinant jos daro didžiulį pokyti žmogaus gyvenime.

Žmona (slaptai) gali bandyti daryti vyro svajonių ir troškimų sąrašą ir bandyti judinti pačių svarbiausių jo norų įgyvendinimą.

Galima įsigyti ar įsitraukti į visai naujus mokymus. Man kažkada anksčiau proveržį į naują gyvenimo pakopą padarė Anthony Robbins bei Brian Tracy

http://lt.wikipedia.org/wiki/Anthony_Robbins
http://en.wikipedia.org/wiki/Brian_Tracy
http://www.tracy.lt/

Jų abiejų mokymus (viską iš eilės klausant) verta padaryti atskiru gyvenimo epizodu.

Tačiau seni tūkstantmetiniai išminties tekstai turi daug didesnę galią.

12 teiginių, kurie išlaisvina ir suteikia energijos veržtis į priekį

1. Aš esu tobula ir nepaprastai sudėtinga struktūra, kurios protas negali suvokti.
2. Man nieko netrūksta. Aš gyvenu pertekliuje, net jeigu jo dažnai tiesiog nesuprantu.
3. Aš žinau, kad mano mintys virsta kūnu, todėl mąstau pozityviai visą laiką.
4. Aš esu turtingas. Į mane plaukia viskas, ko reikia. Tiek, kiek man dabar reikia.
5. Visi žmonės savo gelmėje yra nuostabios švytinčios būtybės, ir aš jais tikiu.
6. Man niekas nepriklauso, todėl aš neturiu ką prarasti.
7. Aš esu dėkingas už viską, kas vyksta. Nes tai padeda man tapti savimi.
8. Kiekvieną dieną aš esu vis stipresnis ir stipresnis, nes toks Visatos dėsnis.
9. Aš viską sau leidžiu. Viską, kas man svarbu. Nes tik taip galiu augti.
10. Aš viską leidžiu kitiems, net jeigu man tai nepatinka. Nes tik taip jie gali augti.
11. Aš esu laimingas. Nes suprantu proto iliuziją ir moku gyventi už jos ribų.
12. Aš esu savimi. Nes taip pasirinkau.

Citatos · Citatos O.G.Torsunov · Мастерство Творения

Geriau žmogui atlikti savo pareigas (paskirtis)

Гораздо лучше человеку выполнять свои обязанности, пусть даже несовершенным образом, чем чужие – в совершенстве. Лучше изведать неудачи, исполняя свой собственный долг, чем выполнять чужой, ибо следовать по чужому пути опасно.

Каждый человек должен знать, что если он будет делать то, что у него лучше получается и то, что ему делать интереснее, он принесёт этим больше пользы. Так же следует знать, что именно то, что нам делать интересно, определяет наш долг перед людьми. Энтузиазм к любой деятельности даёт нам Сверхдуша. Поэтому если нам что-то очень нравится делать для других людей, то это явный признак, что это у нас будет получаться лучше, чем всё остальное.

Предназначением человека является то, что он склонен делать не для себя, а для других людей. Например, если человека одолела страсть и он что-то изучает для себя и не хочет ни с кем делиться этим знанием, то подобная деятельность не является его предназначением.

Если Вы долгое время что-то делаете из чувства долга, но видите, что это не Ваше призвание, хотя этот Ваш труд на благо других всем нужен, но сам он не отвечает Вашей природе, Вам это делать очень тяжело и несподручно, то лучше постепенно найти другую работу. Не нужно сразу бросать то, что Вы делаете. Но нужно, работая, параллельно искать что-то другое, более соответствующее Вашей природе. Действовать так – признак мудрости.

О.Г. Торсунов