Uncategorized

Transformuojanti ir santykius gydanti malda

Atsisėdame patogiai.
Užmerkiame akis.
Susutelkiame į širdies plotą.
Nuraminame kvėpavimą.
Priešais save vizualizuojame asmenį su kuriuo norite pagydyti santykius.

Aš su Meile priimu Tave į savo širdį!
Tu, aš, ir visas pasaulis yra susieti, mes esame Vienis.
Tu, su savo skausmu ir kančia, neatsitiktinai atėjai į mano gyvenimą.
Tu tarytum veidrodis, rodai jog skausmas ir kančia sėdi giliai mano sieloje, mano pasąmonėje.
Kadangi viskas kas mano gyvenime vyksta, yra mano praeities minčių ir poelgių rezultatas, aš su visiška atsakomybe suvokiu jog tiesiogiai ar netiesiogiai esu prisidėjęs prie Tavo problemų.
Aš gailiuosi dėl to ką padariau.
Laisvos Valios galia, aš stabdau visas savo destruktyvias programas veikusias, Tavo, Tavo protėvių ir visos Tavo Giminės atžvilgiu.
Aš atleidžiu Tau, taip pat Tavo protėviams už visas destruktyvias mintis ir poelgius, kurias Jūs tyčia arba netyčia, atlikote mano protėvių atžvilgiu, nuo pat Kūrinijos pradžios iki dabar.
Kreipiuosi į Tavo sielą, atleisk ir man ir visai mano Giminei, mes buvome neišmanyme ir nesuvokėme ką darome.
Aš esu dėkingas Tau už tai, kad Tu atėjai į mano gyvenimą ir padedi man apsivalyti nuo senos ir nereikalingos karmos, padedi man pasikeisti ir gyvenanti pagal Tiesą ir Sąžinę.
Aš Myliu Tave, ir laiminu visą Tavo Giminę. Aš linkiu laimės ir klestėjimo, Tau, Tavo artimiesiems ir palikuoniams.
Tegul visos mano destruktyvios mintys, isitikinimai ir poelgiai, kurių dėka dabar Tu kenti, transformuojasi į supratimą ir išmintį, ir tegul dvasios ramybė nužengia į mūsų sielas ir visą Pasaulį.
Tegul visame Pasaulyje klesti meilė ir Taika.
Tebūnie taip!

Aš su Meile priimu Tave į savo širdį!
Atleisk man ir visai mano Giminei!
Aš atleidžiu ir linkiu Laimės Tau ir visai Tavo Giminei!
Aš linkiu Laimės ir Taikos!

[Maldą išverčiau iš Valerijaus Sinelnikovo knygutės “Periskeitimo malda“ 2010 m.]

P.S. jei norite naudotį šį maldos vertimą, būtu gražu jei šalia jos būtu patalpinta nuoroda į šį puslapį.

http://petruoka.blogspot.com/2014/12/transformuojanti-santykius-gydanti-malda.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

O.G.Torsunov · Vedų išmintis · Visi įrašai

Dėkingumas ir didybė. Charakteris

Мы в этом мире очень сильно зависим от Высших сил, и мы должны быть очень сильно благодарны этому. Понимаете? Тому, что мы что-то в своей жизни имеем. Имеешь ребенка в своей жизни хорошего – всегда благодари Бога за это. Имеешь хорошего мужа – всегда благодари Бога, имеешь хорошую работу – всегда благодари Бога. И никогда не думай, что “Я вот такой хороший, поэтому вокруг меня все такие хорошие!” Вот это называется гордость – незнание того, кто здесь что делает. Поэтому когда человек этого не знает, он получает всегда по хребту, понимаете? Поэтому гордый человек страдает, потому что он не видит правду, как и что здесь происходит.

O.G.Torsunov · Vedų išmintis · Visi įrašai

Kalba ir charakteris

  • В благости человек выражается просто и деликатно.
  • Человек в страсти выражается очень научно, используя множество терминов, в результате трудно понять, что он имеет в виду. У него очень длинные предложения, его мысль очень глубока, и она тянется бесконечно.
  • У человека в невежестве речь насыщена матерными словами, его речь резонирует с нижними центрами.