Muzika · Muzika Meditacijų · Visi įrašai

Muzika gydanti

Музыка — это вибрация — это энергия. Голос каждого человека имеет свою звуковую частоту, и наши мысли — это тоже волны, которые либо полны гармонии, либо — диссонанса. Многие из нас хотят повысить собственную вибрацию, чтобы быть способными открыться новым энергиям мира, добра, изобилия и любви. И важным шагом является осознание того, какую музыку мы слушаем и какое воздействие она оказывает на наш организм и на организм планеты Земля.

Plačiau: http://janosh.lv/ru/celitelnaya-chastota-432-gerca.html

Citatos · Citatos Ištraukos iš knygų · Muzika Meditacijų · Trumpos pamokančios istorijos · Visi įrašai

Kaip gyventi gyvenimą, kurio norite, būnant gyvenime, kurį gyvenate

Būti pabudusiam

Būtis visada turi tikslą, bet ne kiekviename tiksle yra būtis

Kaip lengvai leidžiamės sugaunami ir apibrėžiami santykių su mus supančiais žmonėmis. Prisimenu, ketvirtoje klasėje ėjau iš mokyklos namo ir pastebėjau savo klasės draugą Rojų, kurio tikrai nemėgau, einantį kita gatvės puse tokiu pat greičiu. Prieš pastebėdamas Rojų buvau apimtas džiaugsmo, kad einu namo, kad pamokos baigėsi, ir dar neįsipainiojęs į pyktį, laukiantį namie. Bet, pamatęs Rojų, aš, netaręs nė žodžio, ėmiau žingsniuoti greičiau, norėdamas jį pralenkti. Jis, be abejo, iškart tai pajuto ir taip pat paspartino žingsnį. Pamatęs, kad jis mane aplenkė, pasijutau prastesnis už jį ir taip pat paspartinau žingsnius. Nė pats nepajutau, kaip mudu jau bėgome prie kampo, ir aš galvojau, kad jei neatbėgsiu pirmas, jausiuosi visiškas nevykėlis.

Gana ilgai jau gyvenu pasaulyje, tad suprantu, kad būtent taip dažniausiai išsivysto mūsų ambicijos. Iš pradžių mes visiškai patenkinti vieni darome tai, kas mums patinka. Bet paskui kažkaip greta atsiranda kitų ir mes įsiveliame į negailestingas konkurencines lenktynes, o galiausiai uždusę bėgame, kad tik mūsų niekas nepavadintų nevykėliais.

Tokiose lenktynėse tikslu dažniausiai palaikome artimiausią keliaženklį; jei tokio arti nematome, nusprendžiame, kad praradome orientyrus. Bet mūsų ilgalaikį tikslą ženklina mūsų alsavimas ir mūsų būtis. Kaip mums primena humanistas Carlos Hegedus: “Mūsų tikslas yra tai, kas mes aistringiausiai esame, kai atkreipiame dėmesį į savasties gelmę.“

Tad po visais rūpesčiais dėl karjeros, darbo ir pensijos iš tiesų ryškėja mūsų tikslas – gyventi visavertiškai, šviečiant savo pačia tikriausia esybe pro visus vardus ir titulus, kuriuos mums suteikia ar kurių mes siekiame.

<..>

 • Ramiai sėdėkite ir medituokite dalykus, kurie jus apibūdina.
 • Pajuskite, ką veikiate savo dienomis, ir ištarkite:
  “Aš esu daugiau negu mano darbas.“
 • Pajuskite, kur miegate naktimis, ir ištarkite:
  “Aš esu daugiau negu vieta, kurioje gyvenu.“
 • Pajuskite, ką mylite, ir ištarkite:
  “Aš esu daugiau negu mano santykiai.“
 • Pajuskite savo vardą ir ištarkite:
  “Aš esu daugiau negu mano vardas.“
 • Pajuskite, kaip jūsų alsavimas įeina į jūsų širdį ir išeina iš jos, ir ištarkite – be vardo, be istorijos:
  “Aš esu gyvybės liepsna, gyvenanti šiame kūne.“

Mark Nepo “Pabudimo knyga“, 2000
Kaip gyventi gyvenimą, kurio norite, būnant gyvenime, kurį gyvenate