Muzika · Muzika Meditacijų

Mocartas. Streso šalinimas

Reklama
Gyvenimas, Mistika · Muzika

Muzikos įtaka, poveikis

Be galo įdomi ir plati Aleksejaus Cholopovo lekcija apie dievirpos (muzikos) įtaką Žmogaus psichikai ir fiziniam kūnui. Prisipažinsiu, kad daugelis dalykų, kurie čia atskleidžiami, atsivėrė visiškai kitomis spalvomis. Jei glaustai nusakyti lekcijos esmę – tai praktiškai viskas, ką Mes dabar klausome ar bent jau Mums pateikiama klausymui senovėje buvo griežtai draudžiama kaip itin kenksmingi Žmogui dalykai ir kurie tempia jį žemyn moraline, fizine ir psichine prasme. Apie tai kalbėjo tokie Išminčiai kaip Konfucijus, Pitagoras, Aristotelis ir kiti. Lekcijos pabaigoje yra keletas ypatingai įdomių video ištraukų, vizualiai parodančių klausomos dievirpos poveikio stiprumą, o taip pat gan išsami tarybinės dievirpos apžvalga. Po šios lekcijos procentinis mano grotuve esančių klasikinės dievirpos įrašų santykis tapo gerokai didesnis. Labai rekomenduoju!

Lekcijos temą papildant: http://raimundasbakutis.blogspot.co.uk/2014/09/dievirpos-muzikos-itaka-zmogaus-kunui.html

 

Lietuva · Muzika · Muzika _kita · Sodyba

Mano namai

Mano namai – žolynai ir vėjas,
Čia aš gimiau, iš čia aš atėjęs.
Sese, žiūrėk – čia suteka upės,
Laumių pilvuos žuvelės supas.

Šokit šokit, ugnys, miško dvasios saugo.
Balto vėjo vaike, debesys ant kalno,
Te dangus ir žemė mūsų dvasią saugo,
Šokit šokit, pušys, legenda pasaulio.

Mano namai – balta miško muzika,
Aušta krantai, virš ežero ugnys.
Broli, klausyk, kaip medžių viršūnėmis
Laumių žirgai atsiveja liūtį.

Šokit šokit, ugnys, miško dvasios saugo.
Balto vėjo vaike, debesys ant kalno,
Te dangus ir žemė mūsų dvasią saugo,
Šokit šokit, pušys, legenda pasaulio.

Saule, tekėk per žemę ir vandenį,
Mus užkalbėk, lai kyla ir leidžiasi
Balti traukiniai iš triukšmo į ugnį.
Čia mūsų namai, čia gimėme būti.

Šokit šokit, ugnys, miško dvasios saugo.
Balto vėjo vaike, debesys ant kalno,
Te dangus ir žemė mūsų dvasią saugo,
Šokit šokit, pušys, legenda pasaulio.