Mistika · Uncategorized

Bendravimas su Angelais

Šaltinis: http://meiles-keliu.lt/?p=1326

Kreipimasis į Angelus

Kartais aš susitinku žmones, apie kuriuos sukasi tiesiog visas pulkas Angelų. Aš susistabdau juos ir klausiu, ar sąmoningai jie kvietė prie savęs Angelus, ir visada girdžiu atsakymą: „Taip, aš specialiai paprašiau Angelų, kad mane apsuptų“. Kuo dažniau mes kviečiame Angelus, tuo dažniau jie ateina mums į pagalbą.

Angelams norisi mus apsupti, jie turi aistringą norą mums padėti. Mūsų džiaugsmas suteikia jiemsdidžiulį malonumą. Tačiau jie negali mums padėti, kol mes jų to nepaprašome. Universalus dėsnis, kuriam paklūsta Angelai, skelbia: „Nei vienas Angelas neturi įsiveržti į žmogaus gyvenimą, jeigu jo nepaprašo. Vienintelę išimtį sudaro ekstremalios situacijos, gręsiančios žmogaus gyvybei. Angelas neturi teisės priimti už žmogų sprendimo, bet, jeigu jo paprašo, jis gali duoti naudingą patarimą arba kitu būdu paveikti tolimesnę įvykių eigą“. Angelas gali tiesiog pastūmėti mus kokiems nors veiksmams, padrąsinti ar sukurti nuostabų aplinkybių sutapimą. Tačiau jis negali jums padėti, kol jūs nenuspręsite priimti jo pagalbos, nes jums duota laisva valia.

Kad paprašytumėt pagalbos, jokios specialios ceremonijos nereikalingos. Dievas ir Angelai – savo prigimtimi esantys tyra meile, – nemėgsta sudėtingumo. Tiktai mūsų žemesnysis „aš“ (ego) laiko, kad dvasingumas yra kažkas sudėtingo, nes negali patikėti, kad tokia galinga ir didi jėga gali būti pasiekiama kiekvienam akimirksniu. Bet taip yra.

Angelai girdi mūsų širdies maldą, ir pakanka tik pagalbos prašymo, kaip jie pas jus sulekia. Jūs galite sąmoningai paprašyti, kad jus ar jūsų artimuosius suptų keletas Angelų. Tėvai gali paprašyti Angelų-auklių nukreipti ir ginti jų vaikus dienos eigoje. Jeigu kas nors iš jūsų artimųjų keliauja, paprašykite Archangelo Rafaelio ir Angelų globoti juos kelionių metu.

Prašykite Angelų padėti jūsų draugams, reikalingiems paguodos ir vedimo. Štai keletas būdų, kaip iškviesti Angelus.

Laiškas Angelams. Išliekite savo širdį, parašydami apie viską, kas jus glumina, vargina ar neramina. Nieko neslėpkite, kad Angelai galėtų gydančiai paveikti kiekvieną jūsų gyvenimo aspektą ir ištaisyti situaciją.

Vizualizacija. Galite vadinti tai vidiniu matymu, vaizduote ar „trečiąja akimi“ – pavadinimas neturi reikšmės. Angelų vizualizacija – vienas iš efektyviausių jų iškvietimo būdų. Įsivaizduokite, kad Angelai sukasi aplink jus arba tuos, kuriuos jūs mylite, kaip galingos esmės sulekia pas jus. Įsivaizduokite, kaip kambaryje, kuriame esate, būriuojasi tūkstančiai Angelų. Tokia vizualizacija ir yra tas kvietimas, kuris kuria jūsų realybę.

Angelai tiesiog spinduliuoja meilės šviesą ir jie neturi apibrėžtos fizinės formos. Tačiau jie gali priimti ir fizinį pavidalą, projektuodami mums savo mentalinį paveikslą, jeigu mano, kad tai gali mums padėti. Todėl, jeigu jūs mėgstate vizualizuoti cherubinus, dideles spindinčias esmes arba nuostabiais rūbais apsirėdžiusias moteris-Angelus, tai būtent tokias formas ir pasirinks Angelai, kad jums lengviau būtų juos atpažinti.

Kvietimas mintimis. Pagalvokite: „Angelai, prašau, padėkite man“ – ir jie akimirksniu atsiras šalia jūsų. Jeigu jūsų kvietimas nuoširdus, iš širdies, Angelai visuomet išgirs šį pagalbos šauksmą. Galite, jeigu norite, išreikšti savo kreipinius pozityvių teiginių (afirmacijų) forma arba kaip maldas-prašymus: „Angelai, aš kenčiu, ir man reikalinga pagalba“. Galite paprašyti Dievo, kad Jis pasiųstų jums  Angelus, arba kreiptis į Angelus tiesiogiai.

Kreipimasis garsiai. Jūs galite išsakyti savo kreipinius garsiai; kartais mes tą darome visiškai nesąmoningai, pavyzdžiui, kada atsidūstame: „O Viešpatie!“ Tikiuosi, jūs patys įsitikinsite, kad keletas valandų, praleistų visiškoje vienatvėje ir tyloje, ramybėje, ypač gamtos prieglobstyje, suteikia puikią galimybę žodiniam bendravimui su Angelais.

Žinokite, kad Angelai šalia, kai

…Jūs jaučiate Angelų buvimą. Galbūt, jūs jaučiate šiltus prisilietimus prie veido, pečių, rankų ar plaštakų, arba jų apkabinimus, ar sparnų prisilietimą. Kai Angelai supa jus kambaryje, oras tampa tarsi tirštesnis, tarsi jus gaubia vėsus švelnus debesis, saugantis nuo karščio. Jums gali atrodyti, kad keičiasi pati temperatūra patalpoje arba kad jūs užuodžiate nuostabų aromatą, kurį sunku aiškiai identifikuoti. Kai Angelai jus apkabina, jūs jaučiate, kaip jūsų krūtinę pripildo nenusakoma šiluma, o širdis suliepsnoja nežemiška meile.

…Jūs matote Angelų buvimą, arba tuos ženklus, kuriuos jie duoda. Baltos, žydros ar žalios šviesos kibirkštėlės, kurias jūs akies krašteliu pamatote, liudija apie tai, kas Angelai šalia. Švytintis šešėlis gali judėti taip greitai, kad jūs pagalvosite, ar tai nėra jūsų vaizduotės vaisius. Ir tie nuostabūs vaizdiniai, kuriuos matote vienatvėje tamsiame kambaryje arba šalia mylimo draugo ar mokytojo, taip pat patvirtina, kad Angelų karalystė jus aplankė.

…Jūs girdite Angelų buvimą – švelnų, meile pripildytą šnabždesį, kuris skamba jūsų ausyse, kviesdamas savo gyvenimą padaryti gražesniu. Arba neklystamą įspėjimo šauksmą, skirtą jums: „Atsargiai!“ Arba švelnų vidinį balsą, kuris pataria nukreipti savo žvilgsnį į žvaigždes. Pagaliau, saldžius muzikos garsus, skambančius jūsų galvoje, – tai vis garsai, perduodami Angelų.

…Jūs suvokiate Angelų buvimą. Jeigu netikėtai jums šovė idėja, kardinaliai keičianti jūsų gyvenimą, vadinasi, Angelas ką tik atnešė jums siuntinuką nuo Dievo ir įdėjo jį į jūsų širdį. Kai jus užvaldo suvokimas, kad Angelai šalia, patikėkite: taip ir yra.

…Jūs patiriate Angelų buvimą. Kai prieš jus kaip tik reikiamu momentu „atsitiktinai“ atsiveria durys arba kai neišvengiama, atrodytų, tragedija staiga laimingai išsisprendžia, pavirtusi paprastu nesusipratimu, žinokite: tai Angelai padeda jums iš savo „užkulisių“. Kai jūs vaikštinėjate gamtoje ir jaučiatės laisvai ir džiaugsmingai, galite būti tikri, kad šalia jūsų keliauja Angelai.

Proto nuraminimas

Jūsų Angelas-sargas nuolatos su jumis kalba, švelniai patardamas ir vesdamas. Kai mes sąmoningai prašome jį suteikti papildomą pagalbą, kviesdami pas save dar daugiau Angelų, tai įsijungiame į stabilesnį Dieviškojo bendravimo srautą.

Naudinga žinoti apie dangišką pagalbą dar iki to, kol ji bus suteikta: kartais pokalbiai ar triukšmas taip užpildo mūsų mintis, kad mes neįstengiame išgirsti mylinčio mūsų Angelų balso. Garsus minčių gaudesys, sukdamasis apie begalines sąskaitų, atsakomybės ir šeimos problemas, nuslopina švelnų Angelų balsų garsą. Mes ignoruojame Angelų pranešimus ir tada, kai jie atrodo mums neatitinkantys einamų tikslų. Todėl, kai Angelai kviečia mus atsipalaiduoti ir pramogauti, mes neretai numojame ranka į jų išmintingus patarimus dėl savo nuolatinio „nėra kada“.

Daugelis žmonių neretai skundžiasi man „problemomis“ su meditacija: tai jie tiesiog jaučia, kad neturi šiam užsiėmimui laiko, tai jų protas visur klaidžioja ir trukdo susikaupti, tai jie užmiega, kai tik jiems pavyksta atsipalaiduoti.

Be abejonės, pati meditacija nėra absoliuti būtinybė. Kažkam iš mūsų meditacija padeda aiškiau suvokti Angelų pranešimus, bet yra ir kitų, ne mažiau efektyvių būdų, leidžiančių nuraminti protą ir atpažinti Angelų balsus.

Pavyzdžiui, jūs galite nuraminti savo kūną, mintis ir emocijas bendravimo su gamta dėka. Jeigu jūs turite įprotį periodiškai pažvelgti per savo namo, darbovietės ar mašinos langą, grožėdamiesi kokiu nors gamtos vaizdu – debesiu, medžiu, čiulbančiu ant jo šakos paukščiu, – jums turi būti pažįstamas nuostabios ramybės jausmas. Sufokusuokite akis ir protą į šį stebuklą – ir jūs pajusite, kaip jūsų širdis plečiasi iš susižavėjimo ir dėkingumo šiam grožiui. Laiko, praleisto gamtos prieglobstyje, galbūt, niekuo nepakeisi. Turistiniai žygiai ir pasivaikščiojimai kalnuose – visa tai nuostabu. Bet netgi pietų pertraukos, jeigu ją praleisime parke ar ant upelės kranto, visiškai užteks, kad atnaujintume savo ryšį su Motina-Žeme, gamtos Angelais ir savo Angelais-sargais.

Dar vienas būdas nuraminti protą ir kūną – lėtai du tris kartus giliai įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpkite pilna krūtine ir sulaikykite orą plaučiuose, suskaičiavę 5 ar 10 sekundžių. Po to lėtai iškvėpkite. Pakartokite pratimą, įsivaizduodami šį kartą, kad įkvepiate į save nuostabius jausmus – atsipalaidavimą, džiaugsmą ir ramybę. Kai iškvepiate, pajuskite, kaip išsilaisvinate iš streso, įtampos ir nerimo.

Šiais giliais įkvėpimais ir iškvėpimais jūs tiesiog pasisemiate įkvėpimo, kitaip sakant – pripildote save dvasios šviesa. Denion Brinkli, knygos „Išgelbėti šviesos“ autorius, du kartus patyręs klinikinės mirties būseną, kartą man papasakojo, kad dvasios pasaulis bendrauja su mumis per mūsų kvėpavimą. Kai mūsų įkvėpimai ir iškvėpimai trumpi, tai mūsų bendravimas su šiuo pasauliu yra ne toks gilus, negu tada, kai mes kvėpuojame iš tiesų giliai. Kvėpavimas, iš esmės, – tai mūsų būdas „skambinti“ namo, į dangų!

Rytų praktinės filosofijos moko dar vienos proto nuraminimo priemonės – vizualizacijos, kurios eigoje jūs įsivaizduojate didelį skaidrų ežerą. Įsivaizduokite save po vandeniu kažkur pačiame šio ežero centre, lengvai kvėpuokite ir plaukiokite, žvalgydamiesi į šalis. Atkreipkite dėmesį, kaip lengvai grimzta į dugną smiltelės. Kai smėlis nusėda, vanduo tampa visiškai tyras ir ramus. Pajuskite, kaip jūsų kūnas ir protas atsiliepia į šią tylą, o visi jūsų rūpesčiai ir jaudinimaisi lengvai išeina, ištirpdami šioje ramybėje.

Fiziniai pratimai taip pat veikia raminančiai. Tyrinėjimai rodo, kad po energingos fizinės veiklos mūsų smegenų cheminė sudėtis keičiasi į gerąją pusę, sukeldama tikrą sveikatos antplūdį. Pabaigus fizinių pastangų reikalaujantį, bet malonų darbą, smegenyse padaugėja medžiagų, atsakančių už mūsų energijos kokybę ir nuotaiką, kiekis. Pagal ataskaitų duomenis, daugeliui žmonių fizinių pratimų atlikimo eigoje pastebimas kūrybinių idėjų ir įkvėpimo antplūdis. Tikėtina, kad būtent stipresnis kvėpavimas pratimų metu veda į tai. Kasdien pašvęskite pusvalandį energingiems pasivaikščiojimams, važinėjimui dviračiu ar kitam sportui – jūs įsitikinsite, kad bendravimas su Angelais vyksta visiškai natūraliai ir tos veiklos metu, ir po jos.

Paprasčiausia išgirsti Angelus tuo metu, kai esate vieni, ypatingai gamtos prieglobstyje. Mums visiems reikalingi atokvėpiai, kad atsistatytume ir susikauptume. Skirkite savo kasdieniniame grafike laiko buvimui tyloje ir vienatvėje, kai protas nesusikoncentravęs į jokius pasaulio reikalus. Ar sėdėsite meditacijoje lotoso poza, ar užsiimsite kūryba, tokia kaip piešimas, šokiai, dainavimas ar sodininkystė, – bet kuriuo atveju raskite laiką bendravimui su Angelais.

Kaip išgirsti Angelų pranešimus

Ne kiekvienas suvokia Angelų balsus kaip aiškius garsus. Daugelis dieviškuosius pranešimus gauna neverbalinių priemonių, tokių kaip matymas, jausmai ar betarpiškas žinojimas, dėka.

Sugebėjimas girdėti Dievo balsą ir Angelus vadinamas aiškiagirdyste. Šis balsas gali skambėti kaip jūsų pačių ar kažkaip kitaip. Jis gali eiti iš jūsų kūno, proto arba skambėti iš šalies, tarsi yra kažkur išorėje. Kai mano Angelas įspėjo mane, kad mano mašiną gali pavogti, jo balsas skambėjo taip, tarsi jis kalbėtų į kartoninį vamzdelį (panašų į tą, ant kurio būna užvynioti popieriniai rankšluosčiai) kaip tik virš mano dešinės ausies. Priimdama pranešimus šiai knygai, aš juos girdėjau skambančius tiek mano galvoje, tiek ir išorėje.

Balsas, kurį jūs išgirsite, gali pasirodyti labai silpnas, ir jūs nesuprasite prasmės to, kas pasakyta. Tokiais atvejais nedelsdami paprašykite Angelų pakartoti savo pranešimą. Tiesiog pasakykite jiems: „Truputį garsiau, prašau“. Jie įvertins jūsų atsiliepimą ir perduos aiškesnį ir suprantamesnį vedimą.

Galbūt, pradžioje jūs galvosite, kad šis balsas – jūsų vaizduotės vaisius, bandymų priimti norimą dalyką už tiesą rezultatas. Tai ypač tinka tiems atvejams, kai žmonės pradeda sąmoningai bendrauti su Angelais. Jūs galvojate: „Tikriausia visa tai fantazijos. Aš taip norėčiau, kad tai pasirodytų tiesa, ir kad Angelai iš tiesų man padėtų, bet, akivaizdu, aš kažką darau ne taip“.

Toks mastymo tipas koreguojamas pasitikėjimu ir praktika. Jeigu jūsų tikėjimas Angelais silpnas ar neapibrėžtas, paprašykite Dievo pagalbos. Sakykite: „Viešpatie, prašau, padėk man sustiprėti tikėjime. Aš noriu išsivaduoti nuo visų baimių, trukdančių man tikėti visiškai“. Dieviškoji Visata ištikimai vykdo tokius prašymus ir suteikia žmogui galimybę įgyti tikėjimą.

Angelų balsai visuomet pripildyti meilės, užuojautos ir palaikymo, netgi kai jie įspėja mus apie gręsiantį pavojų arba nepageidaujamus likimo posūkius. Mane, kaip psichoterapeutę, mokė to, kad girdėti balsus – beprotybės požymis. Tačiau, matyt yra tik vienas „beprotybės“ šaltinis – tai ego balsas. Ego balso pranešimai visuomet destruktyvūs, šiurkštūs ir impulsyvūs. Būten ego gali pasistengti įtikinti jus, kad „jūs vis tiek klystate“. Jam taip pat būdinga nuolat keisti savo sprendimus, todėl pirmadienį jis jums kalbės viena, antradienį – kita, o trečiadienį – dar ką nors nauja. Jeigu jūs klausysite tik ego balso, jūsų gyvenimas pavirs chaosu ir prisipildys baimės.

Angelų balsai, priešingai, diena iš dienos kantriai kartoja savo gerus raminančius ir mokančius pranešimus, kol jūs pagaliau jais nepaseksite. Galbūt, jūs jau seniai girdite, kaip Angelai metai iš metų tvirtina jums, kad esate gydūnas ar rašytojas. Arba nuolatos prašo jūsų labiau rūpintis savo kūnu. Jeigu vienoks ar kitoks vedimas toks nekintantis, pripildytas meilės ir rūpesčio jums ir jūsų šeimos nariams – vadinasi, tai iš Angelų.

Tačiau aiškiagirdystė yra tik vienas iš keturių Angelų pagalbos gavimo būdų. Angelai gali kreiptis į jus mentaliniais vizualiniais vaizdiniais – paveikslais, atsirandančiais priešais jus vidiniame matyme. Šis būdas vadinamas aiškiaregyste. Angelų pranešimai gali ateiti kaip pavieniai vaizdiniai-kadrai, ir kaip miniatiūrinės scenos bei ištisi mini-filmai. Šie vaizdiniai būna juodai-balti ir spalvoti. Angelų vizualiniai pranešimai gali būti pateikiami ir simbolių pavidalu; pavyzdžiui, jūs galite pamatyti ženklą „Stop!“, sakantį apie tai, kad jums būtina pailsėti, sumažinti tempą arba aplamai nutraukti tą veiklą, kuria užsiimate.

Pasitikėdami savo intuicija, jūs greitai išmoksite teisingai suprasti šiuos vaizdinius. Pavyzdžiui, pamatę to ar kito „trofėjaus“ vaizdinį, jūs žinosite, kad šiame kelyje jūsų laukia sėkmė. Jeigu jūs abejojate ar teisingai suprantate Angelų vizualinius mokymus, nedelsdami paprašykite pagalbos. Paprašykite Angelų, kad jie perduotų jums suprantamą pranešimą, ir tęskite prašymą tol, kol būsite įsitikinę, kad teisingai supratote prasmę.

Kartais mes uždarome savo bendravimo su Angelais kanalą iš baimės. Galbūt, kartą jūs pamatėte kokį nors paveikslą iš savo ateities, kuris jus išgąsdino, ir jūs laikinai uždarėte savo aiškiaregystės kanalą.

Prieš daug metų aš jaučiausi neišsilavinusia ir nelaiminga namų šeimininke: aš norėjau pagal savo jėgas įnešti indėlį į šį pasaulį, bet nesijaučiau pakankamai kvalifikuota daryti kažką išmintingo ir prasmingo. Dievas ir Angelai ėmė siųsti man mentalinius ir vizualinius paveikslus to gyvenimo, kurį man norėjosi ir buvo lemta gyventi. Aš pamačiau, kaip rašau knygas, dalyvauju šou ir gaunu koledžo baigimo diplomą. Kaip bebūtų keista, šie vaizdiniai labai mane išgąsdino, nes aš nesijaučiau turinti sugebėjimų, kad tą įgyvendinčiau. Aš galvojau, kad man neužteks nei proto, nei laiko, nei pinigų, kad sukurčiau tokį gyvenimą, kuris iškilo priešais mane tuose paveiksluose.

Pasirodė, kad vaizdinių srautas nutrūkdavo, suvalgius daug maisto. Pilnas skrandis nutraukdavo šį „telefoninį ryšį“ su Dievu ir Angelais. Kol mano skrandis virškindavo, aš jausdavau susierzinimą ir ypatingai ryškiai jutau kontrastą tarp savo dabartinio gyvenimo ir to, kokį aš turėčiau gyventi. Laimei, aš pavargau nuo šių begalinių išsisukinėjimų bei vengimo vykdyti savo paskirtį, ir atidaviau save Dievui. Kai aš tą padariau, Jis ėmė atvėrinėti priešais mane duris, vienas po kitų. Ir Angelai padarė viską tam, kad aš įgyvendinčiau kiekvieną man parodytų vaizdinių aspektą, ir tokiais būdais, kurių aš nenumačiau ir apie kuriuos netgi nepagalvojau.

Viena iš mano klienčių užvėrė savo aiškiaregystės kanalą, kai, būdama dar mergaitė, pamatė, kaip jos tėvai skiriasi. Kita klientė užvėrė savo trečiąją akį, kai pamatė savo romaną su vienu kolega, kuris buvo vedęs. Moteris norėjo plėtoti šiuos santykius, „užmerkusi akį“ tiesai, ir laikinai prarado savo aiškiaregystės sugebėjimą. Dar viena mano klientė bandė ignoruoti nuolat jos viduje skambantį angelišką balsą, patariantį „Mesk darbą“, nes netikėjo, kad Dievas galės patenkinti jos materialinius poreikius, kol ji ieškos naujo darbo.

Būna, kad žmonės užveria savo aiškiaregystės kanalą vien tik iš baimės to, ką jie galipamatyti. Kuo labiau jūs norite pamatyti savo Angelus, tuo stipresnė paprastai būna baimė, kad, kai jūs iš tiesų pamatysite šiuos „vaiduoklius“, tai bus baisu. Angelai su reikiama pagarba žiūri į šias baimes, todėl jūs nepamatysite jokių angeliškų „vaiduoklių“, kol neturėsite tikrumo, kad šie vaizdiniai skirti jus nuraminti, o ne bauginti.

Trečias būdas gauti angeliškus mokymus – per emocijas ir fizinius jausmus – vadinasiaiškiajautystė. Tokiu būdu žmonės gauna dieviškus nurodymus kūno pojūčių dėka – tokius, kaip, pavyzdžiui, įtampa žandikaulio, riešo, pilvo ar lytinių organų srityje. Jie intuityviai suvokia kiekvienos iš šių reakcijų prasmę. Jie jaučia, kaip kambaryje keičiasi oro slėgis ir temperatūra, ir šie požymiai gali perspėti juos apie negatyvias situacijas.

Galima sakyti, kad kiekvienam iš penkių mūsų pojūčių organų atitinka dvasinis organas. Aiškiai jaučiantys gauna angeliškus mokymus per uoslę, skonį ir lytėjimą. Taip, pajautę kvepalų ar mylimų jūsų močiutės gėlių kvapą, jūs galite suprasti, kad jūsų močiutė šiuo metu yra šalia jūsų. O jeigu jūsų Angelas pripildo kambarį apelsino žiedų aromatu, tai gali jus atvesti prie minties apie būsimas vestuves ir pan.

Didžiąją dalį informacijos aiškiai jaučiantys gauna intuicijos, vidinių pojūčių ir nuojautų pagalba. Laikoma, kad už intuiciją daugiausia atsako pilvo ertmė, kuri susispaudžia, atsipalaiduoja ar įgauna kitas būsenas pagal Angelų nurodymus. Aiškiai jaučiantys instinktyviai interpretuoja šių vidinių pojūčių prasmę, ir jeigu ji išmintinga, nedelsiant seka panašiomis vidinėmis direktyvomis.

Be to, aiškiai jaučiantys priima angeliškus pranešimus betarpiškai savo širdimi kaip meilės jausmą. Jeigu jūs patiriate šį jausmą pagalvoję apie vieną ar kitą dalyką, jeigu visa jūsų esybė prisipildo džiaugsmu, tai, be abejo, nurodymas, einantis iš Dievo ir Angelų. Jūs galite netgi pagalvoti: „Galbūt, aš sapnuoju, tai pernelyg nuostabu, kad būtų tiesa“. Tačiau šis džiaugsmas yra geriausias nuoroda, vedanti jus į tą gyvenimą, kurį jums lemta gyventi.

Ketvirtas bendravimo su Angelais būdas vadinamas aiškiažinyste. Aiškiažiniai žmonės sutinkami pakankamai dažnai, tačiau daugelis jų netgi neįtaria, kad tokiu sau įprastu būdu gauna detalią ir tikslią informaciją iš Dievo ir Angelų. Aiškiažiniui galima užduoti klausimą bet kuria jaudinančia jus tema, ir jis jums per keletą minučių duos tikslų atsakymą, paremtą įtikinančiais skaičiais ir faktais. Jeigu jūs jo paklausite: „Iš kur tu tai žinau?“, tai jis atsako: „Nežinau! Prieš keletą minučių aš nieko apie tai nežinojau“.

Paprastai aiškiažiniai nežino iš kur ir kaip jie žino. O tai reiškia, kad jie gali abejoti savo žinojimo patikimumu. O tai būtų klaida, nes, kai jūsų protas apdovanojamas dieviška išmintimi, tai talentas, kurį reikia naudoti savo gyvenimo pagerinimui ir pasitarnauti pasauliui.

Kiekvienas iš mūsų turi priėjimą prie visų keturių bendravimo kanalų. Paprastai vienas iš kanalų yra pagrindinis (arba pirminis), gaunant Angelų vedimą, o kitas – antraeilis arba pagalbinis. Esant norui, tačiau, jūs galite tapti adeptu pranešimų gavimo visais keturiais būdais. Nors pradinėse bendravimo su Angelais stadijose dauguma žmonių koncentruojasi daugiausia į jiems natūralias komunikacijos priemones.

Žmonės, kurie iš prigimties orientuoti į vizualinį būdą, be abejo, atkreips dėmesį į savo mentalinius vaizdinius. Jeigu jūs linkę fokusuotis į garsus, tai įsiklausysite į vidinius ir išorinius garsus, balsus ir audio pranešimus. Jeigu jūs esate emocionalus žmogus, tai instrumentai, atnešantys dieviškuosius pranešimus, gali būti jūsų emocijos ir kūno pojūčiai. O jeigu jūs esate intelektualas arba žmogus, ieškantis visur esančios paslėptos prasmės, tai „dangiško žinojimo“ momentai, suteikiantys jums tikrumą, užtikrintumą, ateis per jūsų pačių mintis.

Dar keletas bendravimo su Angelais būdų

Iš Angelų:

„Mus nesunku išgirsti, jei tik klausysite mūsų atvira širdimi. Didžiąją laiko dalį mes esame arčiau jūsų, negu jūs galite įsivaizduoti. Kuždėjimas, mintis – štai tas signalas, kurio laukiame iš jūsų, kad pradėtume bendrą dialogą. Mes labai vertiname visa tai, per ką jums tenka praeiti šiuo metu Žemės planetoje. Mes nesistengiame įsiveržti į jūsų gyvenimą, o tik bandome apdovanoti jus palaimintu įžvalgumu ir parodyti naujus savęs matymo kelius“.

Su Angelais galima bendrauti daugeliu įvairių būdų. Be praeitame skyrelyje išvardintų paminėsime čia automatinį rašymą, darbą sapnuose, būrimą kortomis, o taip pat intuityvią arba psichinę komunikaciją. Galima pasirinkti tą bendravimo būdą, kuriam jūs jaučiate natūralią trauką. Viskas, kas jaučiama kaip prievarta arba baugina, blokuos jūsų aiškaus Angelų pranešimų supratimo sugebėjimą. Be to, pirmi žingsniai bendravime su Angelais, galbūt, pareikalaus tam tikros praktikos ir kantrybės. Todėl jūs, be abejo, teiksite pirmenybę labiau jums tinkantiems ir malonesniems metodams.

Skaitydami žemiau esančius aprašymus, atkreipkite dėmesį į savo reakciją į juos. Paklauskite savęs: „Ar praktikuojant šį metodą aš patiriu laimės ir malonaus jaudulio jausmą? Ar, galbūt, manęs laukia neutralūs ar netgi negatyvūs pojūčiai?“ Išbandykite tuos metodus, kurie jums labiausiai tinka.

Automatinis rašymas. Pranešimus, pateiktus šioje knygoje, aš gavau būtent šiuo metodu. Tiesiogine prasme tai reiškia, kad Angelai tiesiog užrašo savo pranešimus su kontaktuotojo-mediumo pagalba. Automatinis rašymas gali būti ir kaip tam tikras diktavimas, kai jūs girdite Angelų balsus ir po to užrašote ką išgirdote. Šie balsai gali skambėti jūsų galvoje ar išorėje, ir gali būti panašūs (arba nepanašūs) į jūsų pačių balsą.

Kitos rūšies automatinis rašymas – kai Angelai betarpiškai valdo jūsų ranką, spaudžiančią pieštuką arba gulinčią ant klaviatūros. Dauguma žmonių, naudojančių šį metodą, nesuvokia ką jie užrašinėja. Būtent ši automatinio rašymo forma buvo panaudota rašant šią knygą (pirma knygos dalis sudaryta iš tekstų, perduotų Angelų – vert. past.) .

Jūs galite naudoti šią automatinio rašymo formą, atlikę šiuos žingsnius:

1. Pasirinkite dieną ir laiką informacijos gavimui automatinio rašymo būdu. Mintimis praneškite Angelams apie šį sprendimą, kad jie galėtų pasiruošti. O tada tiksliai įvykdykite savo pažadus ir laikykitės nustatyto grafiko.

2.  Pasirinkite ramią vietą, kur jūsų niekas netrukdys. Išjunkite telefoną ir pakabinkite ant durų raštelį, kad namiškiai nekeltų triukšmo, kuris blokuotų bendravimo kanalą. Geriausia įjungti tylią foninę muziką arba gamtos garsų įrašus, o taip pat pripildyti kambarį maloniais aromatais – pavyzdžiui, gėlių ar smilkalų kvapais.

3. Jeigu jūs ruošiatės užrašinėti pranešimus pieštuku, tai pasiruoškite stalą ir kėdę, kad nejaustumėte nereikalingų nepatogumų. Juk, greičiausiai, jūs panorėsite palengvinti sau šį procesą, ir vargu ar imsite rašyti ant blogo popieriaus, pasidėję sau ant kelių arba gulėdami ant grindų, arba kokioje nors kitoje pozoje, trukdančioje laisvai judėti pieštukui.

Kai kurie „automatistai“ naudoja plunksnos rašiklius, tačiau pieštukas – universalus instrumentas, nes nedrasko popieriaus ir nevarva. Prieš keletą metų buvo naudojamos specialios planšetės automatiniam rašymui. Tokia planšetė – tai plokščias medinis trikampis su kiauryme centre ir prie jo pritvirtintais trimis ratukais, kurie leidžia lengvai judėti bet kuria kryptimi. Pieštukas tvirtai fiksuojamas kiaurymėje, ir Dvasia valdo mediumo ranką, judindama planšetę tai čia, tai ten – metodas, daug kuo primenantis spiritistinius staliukus.

Šiuo metu vietoje įprastų pieštuko ir popieriaus galima naudoti kompiuterį bei klaviatūrą, ir pranešimus užrašyti jų pagalba.

4.  Įsitikinkite, kad jums patogu. Geriausia apsivilkti laisvus drabužius, be to, labai svarbu priimti pranešimus tuščiu skrandžiu, neveikiamiems kokių nors stimuliatorių (kava, kola, cukrus, žolelės ar šokoladas) ar depresantų (sunkieji metalai, alkoholis, narkotikai, žolės).

5. Du tris kartus giliai įkvėpkite ir iškvėpkite. Perskaitykite maldą „Tėve mūsų“ ar ištarkite maždaug tokios rūšies afirmaciją: „Aš matau, kaip mane apsupa balta šviesa ir dieviškoji meilė. Aš saugi(us) ir mylima(s)“. Taip pat galite paprašyti Archangelo Mykolo, kad jis prižiūrėtų kontakto procesą, ypatingai pirmais etapais, kol jūs dar neišmokote greitai atskirti žemės dvasios nuo Angelo. Mykolas bus jums kaip sargas, praleidžiantis į jūsų teritoriją tiktai laukiamus svečius.

6.  Šiame etape jūs, galbūt, iš karto pajusite kontakto pojūtį. Nebijokite. Pirmą kartą, kai aš pati bandžiau automatinio rašymo su pieštuku rankose metodą, pieštukas staiga ėmė greitai judėti vienas pats, ir tai mane išgąsdino. Ir ši baimė ilgai blokavo visą čenelingo procesą. Pradžioje pieštukas braižys įvairius ratus ir zigzagus, kurių pagalba Angelai išreiškia didžiulį džiaugsmą kontaktuoti su jumis. Po to, kai jūs ir Angelai šiek tiek priprasite prie bendro darbo, jūsų pieštukas ims rašyti raides, žodžius ir sakinius. Nors pirmosiomis dienomis (nuo vienos iki trijų) jis, greičiausiai, braižys ratus ir apskritimus.

Galbūt, jūs išgirsite vidinį balsą ir pajusite vidinį impulsą užrašyti tai, ką girdite. Automatinio rašymo metodas gali turėti ir „taktilinį“ pagrindą. Jeigu jūs naudojatės klaviatūra, jums gali kilti toks jausmas, kad jūs sėdite prie pianino, jūsų rankas laiko muzikos mokytojas, nukreipdamas jūsų pirštus į reikiamus klavišus. Galbūt, jūs suvoksite intuityvius impulsus, gimdančius jums emocinį pojūtį to, ką jūs turite parašyti. Angelų pranešimai gali ateiti jums kaip vaizdiniai, ir tuo atveju jausite, kad jus tarsi traukia užrašyti tai, ką matote. Jeigu jūs aiškiažinis, tai, greičiausiai, jūs pasitikėdamas priimsite iš Angelų rišlią informaciją, nežinodamas, kaip ir iš kur ji jums ateina.

Kontaktuotojai-mediumai, dirbantys transe arba pusiau transe, nesuvokia paties automatinio rašymo proceso. Giliame transe paprastai kontaktuotojas praranda supančios erdvės suvokimą, patiria buvimą už savo kūno, kol dvasinis pasaulis per jį transliuoja savo pranešimus. Aš darau čenelingą pusiau transo būsenoje, kai visiškai suvokiu save, nesuvokdama tuo pat metu didesnės dalies per mane perduodamų pranešimų. Be to, daugumos čenelingo seansų eigoje aš prarandu vietos ir laiko jausmą: man atrodo, kad praėjo tik dvidešimt minučių, kai iš tiesų praėjo keletas valandų.

Pagrindinė automatinio rašymo proceso prasmė ir tikslas – atsiduoti pojūčių srautui. Įspūdžiai gali ateiti kaip vaizdiniai, žodžiai, emociniai ar fiziniai pojūčiai, o taip pat visų šių rūšių informacijos kombinacija. Treniruotės leidžia tobulinti automatinio rašymo procesą, todėl nenuliūskite, jei pirmieji pranešimai atrodys jums nerišlūs. Jeigu pirmais kartais jie bus gana paviršutiniški – tai netgi gerai. Pradžioje jūs koncentruositės į tai, kad padarytumėte automatinio rašymo procesą pakankamai patogų ir prie jo priprastumėte, o jau po to imsite pamažu priimti prasmingus dvasinio pasaulio pranešimus.

Jeigu jaučiate, kad pavargote, tampate išsiblaškę arba jaučiate skausmą, nutraukite čenelingą. Pradžioje protinga apriboti seanso trukmę viena valanda arba dargi mažiau. Neskubėkite, ir su laiku automatinio rašymo periodai taps ilgesni.

Jeigu aptiksite, kad bendraujate su dvasia, kuri jus žemina arba verčia daryti kažką tokio, kas kelia skausmą jums ar kitiems žmonėms, sustokite. Tikėtina, tuo momentu jūs bendraujate ne su Angelais. Angelai niekada neperduoda pranešimų, keliančių emocinį, fizinį arba psichinį skausmą. Pakvieskite Archangelą Mykolą ir paprašykite jo pašalinti tą žemės dvasią, kontaktas su kuria sukelia jums diskomfortą. Nebandykite išgąsdinti dvasią arba paveikti ją pykčiu, – tiesiog skaitykite maldas ir, prieš pradėdami eilinį seansą, vizualizuokite save apsuptą balta šviesa. Pasiryžimas priimti ir perduoti tiktai meilę – jūsų didžiausias sąjungininkas čenelingo procese. Nes niekas, kas eina su meile, negali atnešti žmonėms žalos.

Darbas miego metu. Kaip aiškiai pasakė Angelai skyrelyje „Miegas“, mes bendraujame su dangiškų Angelų karalyste miego metu. Tiesiog pakvieskite Angelus į savo sapnus, – ir tuo pačiu padidinsite Angelų pranešimų kiekį ir pagreitinsite savęs gydymo tempą.

Jeigu jūs, pavyzdžiui, dar neapsisprendėte, kokia kryptimi vystyti savo karjerą, tai, dėdami galvą ant pagalvės, mintimis pasimelskite maždaug tokiu būdu:

„Angelai, prašau, ateikite šiandien į mano sapnus ir perduokite man aiškius pranešimus, kuriuos aš galėčiau prisiminti ir kurie padėtų man suprasti, kokia kryptimi vystyti savo karjerą“.

Jie visada atsilieps į jūsų prašymą ir, greičiausiai, valandą prieš jums prabundant, atsiųs jums skaidrų sapną, kurį bus lengva prisiminti. Jie padės jums tokiu būdu, kad jums netgi neprisieis prisiminti sapno turinio. Nubudę jūs žinosite, kad šią naktį jūsų viduje kažkas pasikeitė. Jūs pasijusite laimingesni, pozityviai nusiteikę, ir žymiai aiškiau jausite, kokia kryptimi judėti. Tai liudijimas, kad Angelai pertvarkė jūsų mintis ir įsitikinimus, ir padėjo jums išsilaisvinti iš baimių, maitinusių jūsų neryžtingumą karjeros atžvilgiu.

Jeigu jaučiate, kad kokia nors jūsų gyvenimo sfera užblokuota, parašykite popieriaus lape štai tokį laišką Angelams ir padėkite jį po pagalve, triskart mintimis pakartoję jį prieš užmigdami:

Brangieji Angelai!

Prašau Jūsų padirbėti su manimi šią naktį miego metu ir panaikinti visus blokus, kurie trukdo man visa jėga mėgautis gyvenimu. Prašau, pritraukite mano dėmesį į šiuos blokus arba visiškai pašalinkite juos iš mano proto, kūno ir emocijų nakties miego metu.

Dėkoju.

Ryte jūs nubusite žvalūs, su suvokimu, kad puikiai padirbėjote šią naktį. Galbūt, jūs neprisiminsite šio naktinio Angelų „darbo“ detalių, užtai giliai viduje jausite jo rezultatus. Galbūt, taip pat jūs pajusite lengvumą ir linksmumą. Iš tiesų, pašalinti blokai buvo gana sunki našta, trukdanti jūsų gyvenimo planų ir tikslų realizavimui. Jus pripildys dėkingumo jausmas, ir po to jums, galbūt, norėsis kviesti Angelus į savo sapnus kiekvieną naktį.

Prognozavimo instrumentai. Būrimo kortos ir švytuoklės – apčiuopiamos priemonės bendravimui su Angelais. Jeigu jūs aiškiai jaučiantis, tai yra tas, kurio intuicija pasireiškia per fizinius ir emocinius pojūčius, šiuos metodus priimsite kaip labiausiai jums tinkančius.

Būrimo kortos. Būrimo kortas „angeliška tematika“ galite įsigyti daugumoje knygynų (galima rasti ir Doreen Virtue sudarytas Angelų bei Archangelų kortas – vert. past.). Jos būna skirtingos, todėl rinkitės tas kalades, kurioms jaučiate vidinį pasitikėjimą ir susidomėjimą. Tik ši vidinė trauka, rodanti natūralų giminingumą ir vidinį rezonansą, padės jums teisingai nuspręsti, kokią iš jų pirkti. <…> Kai kurios būrimo kortos grindžiamos senovinėmis Taro kortomis ir turi atitinkamą išvaizdą. „Angelų“ kortos nuo jų skiriasi spalvotais Archangelų, Cherubinų ir Serafimų atvaizdais. Šalia šių atvaizdų yra parašyti žodžiai ar ištisi sakiniai, paaiškinantys kiekvienos kortos prasmę.

Kad būrimo kortų pagalba įeitume į kontaktą su Angelais, kol jas maišote, pasinerkite į meditaciją ir mintimis paprašykite Angelų suteikti jums pagalbą. Man pačiai, kai aš imuosi būrimo kortų, patinka deginti smilkalus ir įjungti kaip foną švelnią meditacinę muziką. Kai maišote kortas, galite užduoti Angelams specifinius klausimus, paprašyti jų vedimo gyvenime arba pagalbos numatant ateitį.

Angelai praneš jums, kada pabaigti maišyti. Jeigu jūs aiškiai jaučiantis, tai patyspajusite to momento atėjimą, o taip pat ir tai, kokią kortą reikia išimti iš kaladės ir padėti ant stalo. Jeigu jūs aiškiai girdintis, tai išgirsite, kaip Angelai jums pasakys, ką reikia daryti. Galbūt, jų balsai praneš jums kokį nors skaičių, – pavyzdžiui, „septyni“, – tuo pačiu pranešdami, kad iš kaladės reikia ištraukti septynias kortas. Aiškiaregiai gaus vizualinius raktus, – pavyzdžiui, maišant kortos gali išslysti iš kaladės tam tikra tvarka, tuo pačiu duodamos suprasti, kad laikas jas išdėlioti. Ir toliau orientuokitės į vizualinius vaizdinius, ir jūs suprasite, kokias būtent kortas ir kaip reikia išdėlioti. Aiškiažiniai savaip sužino apie tai, kada ir kokias kortas reikia išdėlioti.

Žmonės, kombinuojantys bendravimo kanalus, kortų maišymo metu, kaip ir jų dėliojimo metu, naudosis visais savo jausmais ir suvokimo būdais. Pavyzdžiui, dėka aiškiajautystės sugebėjimo aš jaučiu, kada laikas baigti maišyti kaladę, dėka aiškiagirdystės sugebėjimo išgirstu balsą, pasakantį man kiek kortų išdėlioti, o dėka aiškiaregystės „skaitau“ išdėliotų kortų reikšmes. Nuoširdus noras, malda ir praktika kiekvieną gali padaryti tikru ekspertu būrimo kortu išaiškinime – ypač jeigu pasinaudosite Angelų pagalba.

Kortas taip pat galima išdėlioti sistemomis, duotomis instrukcijoje, pridėtoje prie kaladės. Vienas iš klasikinių būdų remiasi trijų kortų sistema. Pirma korta parodo dabartinio gyvenimo aplinkybes, antroji – „kliūtis“, kurias jums būtina įveikti, trečioji simbolizuoja geriausią iš rezultatų, kurį jūs pasieksite šiame kelyje.

Paprastai aš vienu metu naudojuosi keletu kortų kaladžių. Pirmos kaladės ištrauktas kortas aš dedu į horizontalią eilę,  po jomis dedu antros kaladės horizontalią eilę, ir t.t. Išdėliojusi vieną po kitos penkias kalades, aš imu skaityti kortas pagal vertikalę. Pirmiausia aš apžiūriu kortą viršutiniame kairiame kampe, žinodama, kad ji nusako pagrindinę mano kliento problemą. Po to tą, kuri guli po pirmąja, ir t.t., – tai yra, ieškau kiekvienoje vertikalioje kortų eilėje tam tikros „temos“. Kiekviena tokia „tema“ atskleidžia istoriją, pasakojančią apie kliento gyvenimo tikslą, jo emocinius blokus ir ateities galimybes.

Švytuoklės. Švytuokle gali tarnauti puošni grandinėlė arba atlasinė virvutė, ant kurios pakabintas kristalas arba brangakmenis, pavyzdžiui, žadeitas. Jūs tiesiog laikote rankoje grandinėlę ar virvutę, leidžiančią akmenėliui įsisiūbuoti iki to laiko, kol jis nesustos. Kai jūs užduosite Angelams pirmą klausimą, akmuo įsisiūbuos tam tikra kryptimi, kuri reikš „taip“; užduosite kitą klausimą, ir sužinosite, kokiu siūbavimu švytuoklė atsako „ne“. Suprantama, kad sužinotume, kokia iš šių kryčių reiškia „taip“, o kokia „ne“, reikia užduoti tokius klausimus, į kuriuos jūs žinote atsakymus, pavyzdžiui: „Mane vadina Sjuzen?“ arba „Aš gyvenu Ohajuje?“ Sekite, kokia kryptimi siūbuos akmenėlis – tokiu būdu sužinosite savo švytuoklės „kalbą“. Nustatę „kalbą“, galite pradėti užduoti Angelams kitus klausimus. Jūs pastebėsite, kad tvirtas, užtikrintas atsakymas „taip“ arba „ne“ priverčia akmenėlį judėti gana ženkliai ir netgi plačiais mostais. Kai kurie žmonės dėka praktikos ir intuicijos sugeba „iššifruoti“ ir detalesnius atsakymus, negu tiesiog „taip“ arba „ne“.

Ženklai. Meditacijų metu paprašykite Angelų atsakant į jūsų maldas duoti jums aiškius ženklus. Kaip taisyklė, geriau nenurodyti, kokios rūšies ženklą jūs norite gauti. Angelų siunčiamas signalas atpažįstamas neklystant: jūs pastebėsite arba sužinosite, kad būtent tas ženklas, kurio jūs prašėte.

Tokiais ženklais neretai tarnauja gamtos reiškiniai: pavyzdžiui, vaivorykštė, šalia plasnojantis paukštis, kažkur iš dangaus nukritusi plunksna. Tai gali būti ir eterinis reiškinys – netikėtas aromatas, muzikos garsai, šviesos blyksnis, nesusijęs su išoriniu materialiu šaltiniu. Ženklai, siunčiami Angelų, gali ateiti per nelauktus, netikėtus įvykius – telefono skambutis, laiškas su geromis naujienomis, nei iš šio, nei iš to nuo lentynos nukritusi knyga. Tai gali būti ir psichiniai reiškiniai – tokie, kaip sapnas, vaizdinys, balsas ar intuicija.

Kokį ženklą begautumėte, patikėkite juo. Žinokite, kad Angelai visada atsilieps į jūsų maldą, prašymą ir kvietimą. Viskas, ko reikia iš jūsų, – tai paprašyti.

Verbalinis čenelingas. Jeigu panorėsite, Angelai kalbės per jus. Jie perduos pranešimus jūsų lūpomis ir balsu. Kartais savo seansų metu aš, vietoj to, kad perduočiau klientams Angelų pranešimus, imu kalbėti jų vardu. Mano klientai jau žino, kad jeigu mano pranešimuose seanso eigoje atsiranda frazės tipo „Mes manome, kad jums suteiks malonumą…“ arba „Mes patariame jums…“, tai tą aš sakau ne pati, o Angelai per mane.

Jeigu jūs gydūnas ar meno žmogus, tai, tikėtina, jūs jau ne kartą buvote laidininkas Angelams. Tegul, pavyzdžiui, jūs sakote kažką, gydote ar kuriate – ir staiga jums topteli nauja puiki idėja. Ir tada jūs stebitės: „Iš kur ji atsirado?“ Atsakymas aiškus: iš Angelų.

Kad tarnautumėte verbaliniu laidininku Angelams, naudokite relaksacijos ir apsauginės maldos technikas, aprašytas skyrelyje „Automatinis rašymas“. Mintimis išreikškite tyrą ketinimą: kad jūs norite, jog Angelai kalbėtų per jus, naudodami jūsų balso stygas ir lūpas. Atsipalaiduokite ir išlaikykite pozityvų proto nusiteikimą, nes skepticizmas blokuoja bendravimo su Angelais kanalą.

Jeigu jūs jaučiate vidinį impulsą, skatinantį jus kalbėti, neleiskite, kad jūsų protą apimtų baimės ir abejonės. Tiesiog imkite kalbėti, neprarasdami intereso ir pasitikėjimo jausmo. Tai primena pirmas važiavimo dviračiu pamokas. Angelai, kalbantys per jus, naudosis jūsų žodžių ištekliais – tarsi spaudytų rašomosios mašinėlės klavišus, kad parašytų rišlų pranešimą. Kai kurie verbaliniai mediumai suvokia per juos perduodamus pranešimus, kiti ne. Taip ar kitaip, bet jums norėsis įrašyti į juostelę šiuos pranešimus arba pasakyti juos kitam žmogui, kad turėtumėte galimybę juos „išgirsti“ ir pačiam apgalvoti.

Jūs atpažinsite, kad jūsų lūpomis kalba Angelai pagal sekančius požymius:

•    Labai subtilūs ir aukšti dažniai. Galvos srityje galite jausti tam tikrą spaudimą, tarsi dainuotumėte labai aukštas natas.

•   Gyvenimo džiaugsmas ir meilė. Apie ką bekalbėtų Angelai, netgi perspėdami jus apie pavojų arba įkalbinėdami jus atsisakyti žalingo įpročio, jie naudoja meilės energiją ir apiformina savo patarimus labai mandagių mokymų dvasioje.

•   Nuoseklumas. Patardami jums iš esmės pakeisti savo gyvenimą, Angelai prašo šiuos pakeitimus įgyvendinti palaipsniui – žingsnis po žingsnio. Jų veiksmai bus nuoseklūs, jie kantriai kartos vieną ir tą patį pranešimą įvairiuose kontekstuose, kol jūs neįvykdysite jų prašymo. Užbaigus eilinį etapą, Angelai džiaugsmingai jus pagirs, o po to pasiūlys pereiti prie sekančio žingsnio.

 
Šaltinis: Doreen Virtue knyga „Angelų terapija: gydantys pranešimai kiekvienai jūsų gyvenimo sričiai“
 
Išvertė Eugenija
http://meiles-keliu.lt/?p=1326
Mistika · Sodyba · Uncategorized

KAIP IŠVALYTI NAMUS NUO NEIGIAMOS ENERGIJOS

Visi žinome, jog kartais reikia iškuopti ir išsišveisti namus nuo dulkių bei kitų nešvarumų, tačiau retas kuris susimąstome apie energetinę namų švarą. Dažnai žmonės skundžiasi kažkokia keista savijauta, nuotaika ar barniais kylančiais iš nieko namuose. Dar kiti juokaudami kalba apie namuose įsikūrusius bildukus, ar pastoviai besisapnuojančius košmarus. Kai manęs klausia patarimo dėl tokių dalykų – pirmiausia pagalvoju apie užterštą namų energiją. Aš pati asmeniškai labai stipriai prisirišusi prie namų ir gerai juntu kiekvieną energetinę dulkelę. Nesu ypatinga švaruolė, kas liečia paprastą tvarką, tačiau dėl geros švarios energijos namuose, galiu paaukoti visą naktį, jei tik pajuntu kažką negero įslinkus į mano namus.

Taigi, jeigu susidūrėte su bent trejetu iš žemiau išvardintų dalykų savo namuose, o juolab jei jau seniai patys jaučiate, kad kažkas ne taip (nuojauta mūsų dažniausiai neapgauna) tuomet jums reikia užsiimti namų energijos gerinimu ir švarinimu.

namuose kas nors mirė;
namuose apsilankė įtartini, nemalonūs, nepatikimi ar bloga linkintys žmonės;
miegas varginantis, sunkūs sapnai ir košmarai, nepasiseka pailsėti;
namiškiai jaučiasi pavargę, apsnūdę, blogai nusiteikę;
namiškiai visą laiką pykstasi;
laša, prateka vanduo, pastoviai atsiranda neaiškūs pratekėjimai ir skersvėjai;
durys pačios trankosi, langai atsidarinėja;
be jokios aiškios priežasties atsiranda blogi kvapai;
girdisi neaiškūs triukšmai ir garsai;
per daug dažnai genda technika;
per daug dažnai perdega lemputės ar gęsta šviesa;
augalai blogai jaučiasi arba išvis pradeda mirti;
pastoviai serga namiškiai ir naminiai gyvūnai;
dingsta arba pasimeta daiktai;
atsiranda tarakonai, skruzdėlės ar kiti gyviai;
Išvalyti namų energetiką nėra jau taip sunku ir daryti tai rekomenduojama 3-5 kartus per metus, kaip ir paprastą generalinį namų tvarkymą.

Taigi pradedame energetinės namų erdvės išvalymo procesą:

Išvalome savo negatyvią energetiką.

Pirmiausia, prieš pradėdami valyti namus, turime išvalyti savo energiją. Tam mums prireiks druskos ir dušo. Nuo senų laikų žmonės žino druskos energetinę galią. Druska yra puikus energijos surinkėjas. Ji gali kaupti gerą ir blogą energiją ir sugeria į save viską. Druska sugers į save visą jūsų kūne susikaupusią blogą energiją ir ne per dieną, o metų metus kauptą. Druska sugers, perims iš jūsų, o vanduo nuplaus. Aš naudoju Himalajų druską, kuri savaime jau yra puikus vaistas nuo visokių energetinių taršalų, tačiau šiai procedūrai puikiai tiks ir paprasta valgomoji arba jūros druska. Taigi, palendame po dušu, vėliau visą šlapią savo kūną ištriname druska (išskyrus plaukus). Masažuojame druską į kūną lengvais sukamaisiais judesiais, nespauskite, netrinkite stipriai, kad nejaustumėte diskomforto. Galvokite, kaip ši druska sugeria į save visus nešvarumus susikaupusius jūsų energetiniame lauke, kaip viskas sueina į druską ir joje pasilieka. Gerai išsitrynę vėl palyskite po dušu, mintyse prašydami vandens, kad jis švariai nuplautų tą visą susikaupusį blogį. Jauskite, kaip visa nešvarumų ir negatyvo našta slysta žemyn kartu su vandeniu ir dėkokite vandeniui už tai. Kalbėkitės mintyse su jus švarinančiu vandeniu taip kaip jums patogu, žodžiai nesvarbu, svarbu jausmas.

Taigi, atlikę tokią procedūrą pajusite, kaip jums pašviesėjo akyse, tapo lengva ir gera, kaip viskas aplink tapo jaukiau ir maloniau. Negatyvi energetika būna sunkus nešulys jums ir tikrai pajusite, kaip palengvėjo.

Pasiruošimas namų energijos valymui

Jūs turite likti visiškai energetiškai neutralus.

Apsirenkite kuo paprasčiau, chalatu ar sportiniu kostiumu. Ant jūsų neturi būti jokių papuošalų ar kitokių daiktų- nei metalinių, nei plastmasinių, nei odinių.

Visus namiškius kurie nedalyvauja procedūroje išsiųskite iš namų.

Atverkite langus, duris jei yra galimybė, ar bent jau orlaides, padarykite skersvėjį. Su juo bus išpūstas negatyvas.

Pirmiausia turėsite atsikratyti visų nebereikalingų daiktų. Atsiminkite, viskas, kuo jūs nesinaudojate daugiau nei metus, kaupia savyje negatyvią energiją.

Sutaisykite viską kas sulūžo, o kas nepataisoma be jokio gailesčio išmeskite, padėkoję už tarnybą.

Visą makulatūrą meskite lauk, arba priduokite į jai skirtus punktus.

Nelaikykite namuose sudužusių indų. Net mažiausias įskilimas yra blogai. Per skilusius indus iš namų išteka visa gera teigiam energija. Niekada neklijuokite ir nelaikykite namie suskilusių indų.

Niekada nepalikite nakčiai neplautų indų. Tai pritraukia visą blogį. Vedų išmintis sako, jei nakčiai namuose liko neplautų indų, geriau žmogui tokiuose namuose net nenakvoti, geriau išeiti iš jų ir negrįžti iki aušros. Sakoma, kad būtent tai ir pritraukia į namus visokius bildukus, naminukus ir kitokius neaiškius padarus.

Nelaikykite nešvarių ir suplyšusių rūbų. Stenkitės viską išskalbti kuo greičiau, suplyšimus taisykite patys arba duokite tai padaryti meistrui. Patys pamatysite, kaip gali pasikeisti jūsų santykiai vien nuo to, kad įvesite tvarką savo spintose.

Dabar, kai išvalėte namus, kaip lyg darydami generalinę namų tvarką, turite išvalyti visus namuose esančius veidrodžius. Tą reikėtų daryti būtent tokiu būdu:

Paimkite drėgną šluostę ir darykite sukamuosius judesius pagal laikrodžio rodyklę. Tik tokiu būdu su paprastomis dulkėmis išvalysite ir energetines dulkes.

Prisiminkite kiek metų jau turite šį veidrodį ir tiek kartų padarykite energetinius ratus, kad už kiekvienus prabuvimo namuose metus gautųsi po ratą, jei nepamenate kiek laiko jis pas jus, padarykite 13 ratų.

Smilkiname ir šlakstome

Jums reikės jonažolės, usnies arba šilinio viržio šakelės. Pasiruošiame indą su vandeniu. Vanduo turi būti „struktūrizuotas“ arba šventintas, bet ne iš krano.

Bet kokį vandenį galima paversti „struktūrizuotu“. Paprastą vandenį supilame į mums reikiamos talpos puodą, užviriname, uždengiame, ataušiname ir palaikome šaldiklyje 2 -3 valandas, nustatę – 4 laipsnių C temperatūrą. Kai vanduo užšąla, pramušame ledą ir nupilame lauk neužšalusį vandenį. Iš ledo gautas vanduo savo sudėtimi atitinka „struktūrizuotą“. Jis visai toks pat kaip ir mūsų organizmo ląstelėse.

Žiemą pasigaminti „struktūrizuoto“ vandens daug paprasčiau. Pakanka pastatyti už lango ar balkone indą su vandeniu ir, kai suledės, leisti ledui kambaryje pačiam ištirpti. Net ir viena stiklinė vandens iš ištirpusio ledo, kasdien išgeriama nevalgius, gerokai pagerins savijautą ir išvaizdą.

Šiuo vandeniu apšlakstykite visas namų kertes ir kampus, nepraleiskite ne vieno, paskui nusiplaukite veidą ir rankas bei leiskite išdžiūti.

Tuomet imkite šakeles, padekite jas ir apsmilkykite visus namų kampus. Visą laiką mintyse įsivaizduokite, kaip iš namų išeina energetinis purvas ir namai pradeda švytėti.

Namų energetikos valymas žvake

Jums reikės kelių plonų bažnytinių žvakių, tačiau galima naudoti ir paprastas baltas ilgas žvakes.

Pirmiausia išsikirpkite iš popieriaus apvalų lapelį su skyle ir užmaukite ant žvakės. Tai apsaugos rankas nuo vaško, kuris ne tik karštas bet ir užterštas nešvaria energija, kurią sugers įkaitęs vaškas.

Paimkite uždegtą žvakę ir apeikite su ja visus namus, eidami pagal laikrodžio rodyklę. Visą laiką atlikdami valymą žvake, mintyse prašykite, kad jūsų namai apsivalytų nuo įvairaus lygio neigiamos energijos ir kad ji transformuotųsi į gydančią pozityvią energiją. Pradėkite nuo lauko durų, nes jos yra pagrindinė negatyvios energijos prasiskverbimo į namus vieta. Todėl lauko durims reikia skirti ypatingą dėmesį. Išeikite prie durų iš lauko pusės ir vesdami iš kairės į dešinę, apeikite per visą durų perimetrą.

Apdirbkite žvake durų akutę, rankeną, gerai iš visų pusių. Tuomet viską tą patį pakartokite iš vidinės durų pusės.

Kuo geriau apeikite su žvake lauko duris, suprasdami, kad tokiu būdu blokuojate bet kokį blogio ir negatyvo prasiskverbimą į namus iš lauko.

Toliau pradėkite vedžioti žvake po visus namus, daiktus, baldus, rūbus, koridoriuje ypatingai, apeikite visas pakabas, batų spinteles, batus. Tuomet imkitės sienų, kilnokite žvakę aukštyn žemyn palei sienas, pasikliaudami savo intuicija, ranka pati žinos kur pakelti, kur nuleisti, kuo daugiau pasiduokite savo pojūčiams ir intuicijai, ji puikiai žino, kur susikaupęs blogis.

Nepamirškite veidrodžių, ypatingai vonioje, ir visą vonios kambarį, kur dažniausiai nusiplaunate savo blogas energijas ir paliekate ten. Apeikite jungiklius, rankenėles ir viską prie ko liečiatės dažniausiai.

Patys didžiausi negatyvios energijos pritraukėjai yra buitinė technika, o ypatingai kompiuteriai ir televizoriai, nes per juos skverbiasi negatyvi energija iš aplinkos ir jie ilgai laiko ją prisirišę. Šalia šių prietaisų užtrukite ilgiau ir juos žvake pašvitinkite po kelis kartus.

Tokį pat dėmesį skirkite klozetui, kuris taip pat yra didelis kaupikas. Eikite į miegamąjį ir bent tris kartus, kryžmai pereikite, lyg šventindami visą patalynę ir lovas, pradėdami nuo galvūgalio. Nepamirštam sandėliukų ir kitokių užkaborių.
Kai pabaigsite procedūrą, imkite visas sudegusias žvakes ir kuo greičiausiai jų atsikratykite, įmeskite į kiemo šiukšlių konteinerius, nebe palikite namuose.

5. Nusiplauname blogio likučius nuo rankų.

Plaukite rankas su muilu, paskui su druska, po kranu. Tuomet leiskite išdžiūti, pamasažuokite piršus, patrinkite delnais pagal laikrodžio rodyklę ir nukratykite likusias energetines šiukšles nuo rankų.

Tikrinam

Tam, kad patikrinti, ar reikės pakartotinio namų valymo, kuris turės būti atliktas po trijų dienų, jei to prireiktų, uždegame dar vieną žvakę. Pastatykite ant lėkštelės ir sudeginkite iki pusės. Apžiūrėkite žvakės nutekėjimus, kaip atrodo vaškas ant lėkštelės. Jei vaškas nutekėjo bjauriomis kreivomis formomis, pajuodo ir išsidarkė, vadinasi reikės kartoti, jei vaškas nutekėjo gražiomis lygiomis linijomis ir tvarkingai išsiliejo ant lėkštutės, vadinasi viskas tvarkoje, jūsų namai švarūs.

Profilaktikai

Dekite namuose žvakes kiek galima dažniau, nes niekas geriau nei žvakės ugnis neišvalo namuose susikaupusios blogos energijos. Dekite žvakę, jei kažkas nutiko, jei susiriejote, jei kažkas buvo atėjęs. Dekite kuo dažniau, darykite romantinius vakarinius pasisėdėjimus prie žvakių su mylimais žmonėmis, užsidekite žvakes vonioje kai maudotės, jos visuomet tik pagelbės ir apsaugos jūsų energetiką bei išlaikys ją pozityvia.

Kvėpinkite namus visokiausiais natūraliais aromatais. Naudokite natūralius aliejus, kvapnias žvakes, smilkalus ir visokius kitus, tačiau, tik natūralius aromatus. Jie ne tik padės išlaikyti švarią namų aurą, bet suteiks energijos, nusiraminimo ar kūrybinio įkvėpimo jei to reikės.

Plaukite grindis naudodami žolelių nuovirus ir kvapniuosius aliejus, kad išvalyti, išsaugoti ir pagyvinti namų aurą bei energiją. Tiesiog įpilkite žolelių nuoviro ar įlašinkite kelis lašelius eterinių aliejų į vandenį kuriuo plausite grindis. Rinktis galite tai kas patinka, tinka pagal metų laikus ir nuotaiką.

Neleiskite kauptis dulkėms, laikykite uždarytą klozeto dangtį, jis apsaugo nuo ateinančios per kanalizaciją blogos energijos. Iškarto tvarkykite bet kokį vandens nutekėjimą ar lašėjimą. Nedaleiskite, kad namuose būtų užsikišęs vamzdynas, nes tai rodo apie blogos energijos kaupimąsi namuose. Pratekantis ir lašantis vanduo namuose, nusineša jūsų gerovę, sveikatą ir pinigus, todėl stebėkite, kad viskas veiktų kuo geriau ir neleiskite gedimams užsilaikyti.

Bent kartą per dieną išvėdinkite namus, nesvarbu kokiu oru, be skersvėjų, tiesiog įleiskite švaraus oro į namus.

Namų energiją ir gerovę ypatingai gerai saugo pakabinami varpeliai. Garso vibracijos sugeba išjudinti energetiniais kanalais cirkuliuojančią energiją ir ją suaktyvina. Kabinkite varpelius prie lauko durų ar kitose patalpose, jie gali taip pat tapti ir interjero puošmena. Rasite visokių dekoratyvinių varpelių ir kitokių energetinių skambančių vamzdelių, kurie tikrai gerai saugo namus.

Tiems kas labai bijo ar jaučia, kad kažkas vis užneša blogos energijos į namus galima ant namų slenksčio ir namų kampuose pabarstyti druskos. Ji saugos ir sugers tai kas nereikalinga.

Taigi reziumuojant pasakysiu, negailėkite laiko namų energetiniam valymui ir šios švaros palaikymui, nes tai kur jūs gyvenate labai stipriai susiję su tuo, kas vyksta jūsų gyvenime. Energijos užteršimas jūsų namuose gali privesti prie nemalonumų, praradimų bei nelaimių jūsų gyvenime. Manau tai verta prisiminti.

Šaltinis: transformacijos.lt

Mistika · Uncategorized

Žiedai.Ant kurio piršto nešioti

GERI PATARIMAI, KAIP NEŠIOTI ŽIEDĄ, KAD ATNEŠTŲ LAIMĘ

Tradicija mūvėti žiedus ant pirštų atsirado tolimoje senovėje. Ekspertų nuomone, tai, kaip žmogus nešioja žiedą gali nemažai atskleisti apie jo asmenybę. Kitaip tariant, šis aksesuaras gali padėti geriau save pažinti. O laikantis tam tikrų žiedų mūvėjimo rekomendacijų galima net pagerinti gyvenimą.

Senoviniams žiedams priskiriamos magiškos savybės. Jų ypatinga forma simbolizuota būties begalybę. Visų pirma tai santuokos simbolis. Pavyzdžiui, senovės Egipte vestuvių žiedai buvo gaminami iš skirtingų metalų, taip pat iš stiklo ir keramikos. Jie būdavo mūvimi ant bevardžio piršto dešinės rankos. Egiptiečiai tikėjo, kad per šį pirštą eina „meilės arterija“. Senovės Romoje atsirado paprotys vestuvėms rinktis geležies arba bronzos žiedus. Tik III – IV m. pr. Kr. vestuvių žiedai pradėti lieti iš aukso. Svarbu paminėti, kad tokių žiedų paskirtis buvo ne tik kaip santuokos simbolis.

Astrologai ir chiromantai pernelyg emocingiems asmenims rekomenduoja mūvėti žiedą ant nykščio. Jis turėtų padėti valgyti emocijas, nuotaikų pokyčius, slopins agresijos proveržius ir padės kurti harmoningesnius santykius su kitais žmonėmis. Dažniausiai ant šio piršto žiedus nešioja vyrai, siekiantis įsitvirtinti gyvenime, taip pat ir seksualiniame.

Drovūs ir neryžtingi turėtų mūvėti žiedą ant smiliaus. Jis stiprina pasitikėjimą savimi ir savigarbos jausmą. Gali atnešti laimę ir sėkmę.

Jei atrodo, kad gyvenime užėjo juodasis periodas, rekomenduojama žiedą užsimauti ant didžiojo piršto. Tai padės įveikti priešiškumą ir atnaujinti gyvenimą. Geriausiai jei tai šeimos žiedas, perduodamas iš kartos į kartą. Žiedą ant didžiojo piršto taip pat naudinga mūvėti tiems asmenims, kurie domisi dvasinėmis praktikomis.

Estetai iš prigimties neretai žiedą mūvi ant bevardžio piršto. Jiems patinka grožis ir pramogos. Taip nešiojamas žiedas gali padėti pritraukti šlovę ir fortūną. Iš prigimties ramūs žmonės turėtų rinktis plonus žiedus, o karštakošiai ir praradę gyvenimo pusiausvyrą – masyvesnius.

Norint, kad sektųsi versle, pagerinti iškalbą, proto lankstumą ir rankų miklumą, rekomenduojama žiedą mūvėti ant mažylio piršto. Tai turėtų padėti megzti ryšius su naudingais asmenimis. Reikėtų nepamiršti atkreipti dėmesį į tai, iš kokių medžiagų išlietas žiedas.

Ant nykščio geriausia mūvėti žalvario žiedą, ant smiliaus – aukso arba alavo, didžiojo – geležies, bevardžio – aukso, o mažylio – sidabro žiedus.

Mūsų šalyje yra įprasta vestuvinius žiedus mūvėti ant dešinės rankos bevardžio, nors vis daugiau jaunavedžių, sekdami Vakarų šalių pavyzdžių, pradeda mūvėti ant kairės rankos bevardžio. Žiedas ant kairės rankos bevardžio rodo, kad žmogus turi meilužį arba mylimąjį. Jei tai vestuvių žiedas – juos mūvintys asmenys išsiskirs arba vienas iš jų taps našliu.

Žiedas ant smiliaus parodo, kad asmuo ieško būsimo gyvenimo partnerio. Žiedas ant vidurinio piršto – platoniškų santykių simbolis. Žiedas ant mažylio atskleidžia, kad jo šeimininkas ar šeimininkė netrukus ves arba ištekės.

Didelę reikšmę turi ir žiedo piešinys bei paviršius. Daug praeities valdovų ant smiliaus mūvėjo vadinamąjį „valdžios žiedą“ – signetinį žiedą su ženklais paplatintoje priekinėje dalyje. Ant jo būdavo išgraviruojamas užrašas: „Veni, vidi, vici“ („Atėjau, pamačiau, nugalėjau“). Ant dešinės rankos mūvimas „valdžios žiedas“ rodo stiprų charakterį ir mokėjimą priimti tinkamus sprendimus, o ant kairės rankos rodo didybės maniją ir polinkį į isteriją. Įdomu, kad Anglijos karalius Henrikas VIII kartą mūvėjo tokius žiedus ant abiejų rankų.

Ant didžiojo piršto žiedą su užrašu: „Aš esu graži!“ mūvinčios dailiosios lyties atstovės įgyja daugiau pasitikėjimo savo išvaizda ir vidiniu patrauklumu. Laikui bėgant, žiedus su tokiais ir panašiais užrašais pamažu pakeitė žiedai su didžiuliais deimantais. Tokių mėgėja, pavyzdžiui, buvo senojo Holivudo aktorė Marilyn Monroe.

Tikriausiai daugelis žino nuotaikos žiedus, kuriuos 1970 metais Niujorke sukūrė Joshas Reynoldsas ir Marisas Ambatas. Šie žiedai gaminami iš medžiagos, kuri, kaip manoma, keičia spalva priklausomai nuo jo nešiotojo nuotaikos ir emocinės būklės. Šie žiedai gaminami iš tuščiavidurio kvarco arba stiklo apvalkalo ir termotropinių skystųjų kristalų. Jis keičia spalvą, reaguodamas į temperatūros pokyčius, dėlto atrodo magiškas ir paslaptingas, tarsi suprantantis tą žmogų, kuris jį mūvi.

Keli patarimai, kaip mūvėti žiedus:
– Mūvėti daug žiedų ant vieno piršto – blogo tono ženklas.
– Masyvūs žiedai netinkami žemo ūgio moterims, taip pat toms, kurių pirštai per trumpi arba per ploni.
– Žiedai su pailgo ovalo formos akmenimis suteikia rankoms gracingumo.
– Jaunoms merginoms rekomenduojama mūvėti plonus, o ne masyvius žiedus.
– Žiedas su didžiuliu akmeniu skirtas vakarui. Dieną tokį aksesuarą mūvėti yra nepriimtina.

https://www.facebook.com/groups/1591372351187899/permalink/1615260715465729/

Mistika · Uncategorized

Kad nesipildytų blogi sapnai

BLOGI SAPNAI
KĄ DARYTI, KAD SUSAPNUOTAS KOŠMARAS NEIŠSIPILDYTŲ?

Nuo senų senovės žmonės domėjosi sapnais. Senovės graikai, romėnai ir babiloniečiai teikė didelę reikšmę sapnams, ypač mūšio išvakarėse. XX a. psichoanalitikas Zigmundas Froidas pasakė, kad sapnai – „karališkasis kelias į pasąmonę“, jis domėjosi sapnais, teigė, kad tai simboliais užkoduota informacija į įvykius kurie gali mūsų laukti ateityje.

Tikriausiai kiekvienam pažįstamas jausmas kai nubundame išmušti prakaito nes prisapnavo košmaras. Blogas sapnas gali sugadinti ne tik nuotaiką, tačiau ir visą dieną. Jis neina iš galvos, sėja nerimą, trukdo dirbti. Pradedame uždavinėti sau klausimus, ieškome atsakymų ir tikimės, kad sapno scenarijus nevirs realybė. Ką tokiu atveju daryti?

Pagal Jelena Jesevič, svarbiausia taisyklė – niekam nepasakoti savo baisių sapnų. Tačiau jeigu norisi pasidalinti nemaloniu sapnu, kad palengvėtų, pasidalinkite juo su vėju. Pradarykite langą ir papasakokite jam savo sapną ir paprašykite nunešti jį tolyn. Mano pačios žiniomis – kaip tik blogąjį sapną būtina papasakoti iki vidurdienio, kad jis neišsipildytų, o jei susapnavome gerąjį sapną – jo nereikėtų pasakoti, juo dalintis, kad neišsklaidyti ar “neatbaidyti“ jo. Kai kurie mano, kad blogą sapną būtina papasakoti trims žmonėms, ir tuomet jis neteks savo jėgos. Vis dėl to, yra tikimybė, kad baimės ir nemalonumai gali užsitvirtinti realiame gyvenime, materializuotis pačiu netinkamiausiu momentu. Todėl patariama neeksperimentuoti ir kontroliuoti patiems savo blogus sapnus, o ne „dovanoti“ aplinkiniam pasauliui.

Atminkite, kad bet kokiais veiksmais reikia patikėti, ir tik tuomet jie išsipildys. Ir dar vienas dalykas. Jei vienas ir tas pats negatyvus sapnas jums sapnuojasi keletą kartų, nereikėtų stengtis jo atsikratyti, kur kas svarbiau – užsirašyti jį ir išanalizuoti, kad žinotumėte ne tik, kur laukti netikėtumų, bet ir kaip jų atsikratyti realiame gyvenime.

Nubudus nuo košmaro, prieikite prie lango ir pasakykite: „Kur naktis, ten ir sapnas. Amen.“ Kelias sekundes pažiūrėkite per langą ir pasiūsti sapną dangun įsivaizduojant, kaip jis ten ištirpsta. Galima rankomis atlikti nuvarymo gestus.

Po baisaus sapno, su niekuo nekalbant, eikite į virtuvę, prisipilkite stiklinę vandens ir meskite į ją žiupsnelį druskos. Išmaišykite kalbant: „Kaip druska tirpsta vandeny, taip ir mano sapnas išeina be pėdsakų ir poveikio. Lai bus taip!“. Vandenį išpilkite į tualetą, o stiklinę ir šaukštuką išplaukite.

Tikintisiems rekomenduojama perskaityti 90-tą Psalmę. Tie, kurie dažnai skaito šią stiprią maldą, žino, kad ji nuima bet kurias baimes ir esant pavojui veikia kaip stipri apsauga.

Jei sapnas neduoda ramybės visą dieną, atlikite paprastą ritualą: nupieškite ant lapo kokį nors simbolį iš sapno. Tik nepieškite smulkmenų-užteks vieno žodžio ir scheminės figūrėlės. Sudeginkit piešinuką ir pelenus nuleiskite į tualetą.

Jei jus dažnai kankina blogi sapnai, tuomet nakčiai lovos galvūgalyje pastatykite indą su švariu (galima ir su švęstu) vandeniu. Vanduo apsaugos jus nuo kvailų sapnų, ir perims didelę dalį negatyvo. Žinoma, vandenį būtina keisti kasdien: rytais išpilti „atidirbusį“, o vakare prieš miegą, įpilti šviežią. Kitiems labai padeda sapnų gaudyklė, apie kurią jau buvau rašiusi.

Jei sapnuose jūs mokate keisti įvykių eigą, susidoroti su blogu sapnu yra dar lengviau. Vos tik jūs suprantate, kad jus išgąsdino konkretus įvaizdis, simbolis, pasistenkite tuoj pat įsikišti ir sugadinti matytą įvaizdį. Pavyzdžiui, jums sapnuojasi juodas katinas, ir jūs suprantate, kad jis žada jums didelį nemalonumą – nereikia to bijoti, tik pasistengti, kad jūsų rankose atsidurtų teptukas su baltais dažais. Perdažykite juodą katiną į baltą, pariškite jam ant kaklo gražų ryškų kaspiną. Tuomet realiame gyvenime jūs, žaisdami ir juokaudami, susidorosite su nemalonumais, be to, sugebėsite nenaudingą sau situaciją paversti naudinga.

Arba jums sapnuojasi, kad jūs lekiate į bedugnę – bėdos ir nuopolio simbolį. Įsivaizduokite, kad jums išaugo sparnai, ir jūs pradedate sklandyti virš bedugnės. Tuomet realiame gyvenime jūs sugebėsite atsistoti pačiose sudėtingiausiose situacijose, galėsite į viską pažvelgti kitu kampu ir netgi rasite neutralią išeitį.
Taip pat galite išbandyti ir tokią taktiką: jei sapne jūs suprantate, kad kažkoks konkretus simbolis jums gresia kaip bėda arba labai stipriai jus gąsdina, sunaikinkite šį „faktorių“. Jūs galite sau įsivaizduoti sapne, kad viską suplėšote į gabaliukus, sumetate į duobę, sudeginate ir pan. – viskas priklauso nuo jūsų fantazijos. Svarbiausiai, kad bet kokioms manipuliacijoms nepasiduokite anksčiau laiko, ir būtinai pabaikite negatyvaus vaizdinio transformaciją į pozityvų arba visiškai jį sunaikinkite.

Jei jums prisisapnavo, kad susirgo kažkas iš jūsų artimųjų arba jūs patys, pasistenkite neprisižadinti iki galo ir balansuokite tarp sapno bei realybės, ir įsivaizduokite save linksmais, sveikais, sveiko proto. Taip pat veikite ir su kitais gąsdinančiais sapnais.

O svarbiausiai – galų gale pabudę, neieškokite realiame gyvenime sutapimų su sapnu, nebijokite panašių detalių – taip jūs tik priimsite negatyvus ir suteiksite sapnui šansą išsipildyti. Kuo dažniau mintyse grįšite prie to sapno, tuo jis labiau brausis į jūsų gyvenimą. Atsiribokite nuo jo, priverskite save jį pamiršti, įsivaizduokite, kad niekada jo ir nebuvo.

https://www.facebook.com/groups/1591372351187899/permalink/1648991268759340/

Mistika · Uncategorized

Ar mirtis turi kvapą?

Kartais kai kurie žmonės staiga labai stipriai pradeda jausti, kad jų pašnekovas pasmerktas, kad jis greitai turi mirti. Dažniausiai šis reiškinys jokio objektyvaus paaiškinimo neturi. O ir kaip paaiškinti savo keistas nuojautas, kai prieš tave sveikas žydintis žmogus ir niekas nepranašauja tragiško galo? Bet vis tik kažkas sufleruoja, kad jis jau ne gyventojas šiame pasaulyje… Kas gi tai, paprastas sutapimas ar atitinkamos rūšies aiškiaregystė?

Paprastas žmogus?

Internete gausu pasakojimų, kai vienas ar kitas žmogus pradeda jausti besiartinančią mirtį. Štai Helvetti_Kissa pasakojimas:
“ Aš nelaikau savęs ekstrasense, spiritiste ar dar kažkuo, aš paprastas žmogus, su kuriuo atsitinka neįtikėtini dalykai. Nuo penkių metų man atsirado fobija – aš pradėjau bijoti vieno kvapo, kai jį užuodžiu mano kojos pasidaro tarsi vatinės. Jis ne bjaurus, ne, tai ne smarvė, bet kvapas kraupus. Tai saldaus gaivumo kvapas…kaip glėbys rugiagėlių. kai man buvo penki metai, aš darželio nelankiau. mane auklėjo močiutė. Ir štai mirė močiutės draugė. Palikti manęs nebuvo kur, tai ji pasiėmė mane su savimi į laidotuves. Mes sėdėjome kambaryje kur buvo karstas. Tada aš visiškai nesupratau panašių dalykų, man nebuvo baisu, vienintelis dalykas, kuris gąsdino mane – tai kvapas, kuris tiesiog sklandė ore virš karsto, mišinys rugiagėlių ir šilkinės laidojimo pagalvėlės…Nuo to laiko šis kvapas kartas nuo karto vis primindavo apie save ir užtekdavo jį užuosti, aš žinojau, kad atsitiks kažkas negero… Štai keletas pavyzdžių.
Aš mokiausi trečiame kurse. Ėjau namo – pavasaris, viskas puiku. įeinu į laiptinę, lipu laiptais ir jaučiu tą kvapą. Pradžioje lengvą, nežymų. Man beprotiškai pradėjo plakti širdis, staiga nusilpo kojos ir atšalo rankos. labai sunku paaiškinti, bet aš lyg pajutau KAŽKĄ – ne vaiduoklį, ne dvasią, kažką kita. kai aš užlipau iki savo aukšto, tas kvapas sustiprėjo. Kai įėjau į vidų, pamačiau, kad mano senelis guli ant grindų negyvas…
…Jau buvau baigusi institutą, ėjau iš darbo. Buvo ruduo, jau vėlu, prietema. Ir štai vėl savo laiptinėje pajutau šį kvapą, tik jis buvo toks stiprus ir tirštas, kad aš tiesiog dusau. Vėl man iš baimės nutirpo kojos, atšalo rankos, ir vėl pajutau kažką svetima, ne gera ir ne bloga, o tiesiog svetima…mano pirma mintis buvo: “Kažkas atsitiko pas mane namie!!!“ Aš šuoliais užlekiu aukštyn ir suprantu: mano aukšte to kvapo nėra. Ir kai truputį vėliau aš išvedžiau šunį, ant suoliuko raudojo mano kaimynė iš pirmo aukšto. Prieš keturiasdešimt minučių mirė jos tėtis…
…Mes šventėme Naujus Metus didelėje kompanijoje. Ten buvo tiek man pažįstamų žmonių, tiek ir nepažįstamų. Linksmybės, šokiai, fejerverkai, 12 valandą visi geria šampaną, sveikina vienas kitą ir apsikabina…Aš sveikinu ir apkabinu savo pažįstamą Janą – poetę, kuri dažnai būna depresinės nuotaikos. Ir vėl jaučiu šį kvapą… Bet jis toks lengvas, aš vėl išsigąstu, nuotaika sugadinta. Ir šis kvapas nuolat su ja, net permuša jos kvepalų kvapą. Visą naujametinę naktį aš raminau save: gal jos veido kremas taip kvepia? O sausio trečią man ateina žinutė, kad šita Jana sausio antrą iššoko iš aštunto aukšto…Aš ieškau paaiškinimo šiems reiškiniams. Gal kas pasakys, kas tai? Būtent taip kvepia mirtis?“

t.kutuzova2011 dar vaikystėje pajuto klaikų gėlių, šleikščiai saldų kvapą, kuris išsilaikydavo iki kelių savaičių IKI ir Po nelaimės greta namų, kur viskas atsitikdavo. Jai antrina kitas – jo draugas tokiais atvejais paprastai jaučia kraujo kvapą. Dar vienas pašnekovas, Pasivadinęs Naktimi, pasakoja savo neįtikėtiną istoriją:
“ Mano senelis buvo užkietėjęs rūkorius, rūkė pigias cigaretes, todėl nuo jo nuolat sklisdavo stiprus tabako kvapas. Iki jo mirties namuose sklandė kažkoks salsvas kvapas. O kai jį palaidojo, praėjo kažkiek laiko ir šis kvapas vėl atsirado. Įdomiausia, kad kvepėjo tik viename kambaryje. Paskui kvapas išnykdavo. Po kažkiek laiko, pavyzdžiui savaitės, vėl atsirasdavo. Bet jau kitam kambaryje. O mama kalbėdavo, kad naktį namuose klaikiai dvokia tabaku. Taip tęsėsi metus po senelio laidotuvių.“
Dar vienas prisipažinimas: “Mano vyras taip pat jaučia šį kvapą, šleikščiai saldų, gėlių. Jis dažnai eidavo pro bendrabutį, ten labai stipriai kvepėjo. O po savaitės nugriuvo pusė namo, žuvo žmonės.“

Chrizantemų aromatas

Nandor Fodor – vengrų juristas, žurnalistas, paranormalių reiškinių tyrinėtojas – vienas iš pirmųjų pradėjo studijuoti šiuos reiškinius, stengdamasis suprasti, kodėl kai kurie žmonės, o taip pat gyvūnai, jaučia besiartinančią mirtį. Namuose, kur greitai kažkas turi mirti, pradeda kaukti šunys, ne laiku gieda gaidžiai, piktai šnypščia ir riečia nugarą katės.
“ Mums visiems žinomas lavono kvapas, kuris kyla dėl organinių audinių irimo. Mirties nuojautą, kaip taisyklė, lydi stiprus uoslės paaštrėjimas. Kodėl kaukia šuo, jausdamas artimą žmogaus galą? negalima atmesti galimybės, kad jis tiesiog jaučia pirmus irimo požymius, kurie iš anksto atsiranda pasmerktojo organizme“, – rašė tyrinėtojas.
Gyvūnai, kuriems gamta – atvira knyga, aštriau jaučia šiuos kvapus. bet yra ir žmonių, kuriems panašūs pojūčiai išsivystę ypač stipriai.
“ Keletą metų atgal mano dvylikametė duktė naktį išlėkė iš viešbučio, surikusi, kad jaučia jame mirties kvapą. Ryte gavau laišką, kuriame pranešama apie mano pusbrolio mirtį. Jis mirė tuo metu, kai mergaitei atsirado ši nuojauta…
Aš žinojau moterį, kuri, įėjusi į namus, kuriuose greitai kažkas turi mirti, jausdavo chrizantemų aromatą. To priežastis buvo keistas pomėgis vaikystėje: mergaitė mėgo klajoti po kapines, o ten augo pagrinde chrizantemos. Kitais žodžiais tariant, šių gėlių kvapas jos pasąmonėje buvo tiesiogiai susijęs su mirtimi. Tarp kitko, tai tik dalis atsakymo į klausimą. Kaip jai pavykdavo pajausti besiartinančią nelaimę, liko paslaptimi,“ – rašė Nandoras.
Pabaigoje jis priėjo tokios išvados: sergant kai kuriomis ligomis, mūsų organizmas išskiria atitinkamus kvapus. to priežastis yra buvimas mūsų organizme butilo spirito ir jo junginių. Greičiausia, mechanizmas, aprūpinantis aromatais kai kuriuos somatinius reiškinius, dėl neaiškių priežasčių prisijungia ir prie psichosomatinių.

Mirties šauksmas

Dar toliau pasistūmėjo amerikiečių mokslininkai. Po eilės eksperimentų specialistai iš Čikagos universiteto buvo priversti konstatuoti: įvairūs psichologiniai pokyčiai pas senukus buvo pastebėti likus apytiksliai metams iki jų mirties. pasmerktieji daug sunkiau prisitaikydavo prie realybės, turėjo mažiau energijos, mažau linkę analizuoti save.
Pas tuos, kurie stovi ant mirties slenksčio, nėra atkaklumo ir agresyvumo, jie nuolankesni, jie paslaugesni ir labiau priklausomi, lyginant su kitais senukais. Tai kalba apie tai, kad mirimas – kur kas ilgesnis procesas, negu įpratę galvoti medikai.
Pasmerktojo organizme vyksta pokyčiai, lyg ruošdami jį tam, kas neišvengiama. neatsitiktinai seni žmonės, kurie greitai turi mirti, kalba: “Aš neišgyvensiu nė metų“, arba “Aš greitai mirsiu“. Iš kur jie žino? Panašu, kad tos žinios, kurias galima būtų pavadinti “mirties šauksmu“, užgimsta pas juos pasąmonės lygyje. Kitais žodžiais tariant, egzistuoja kur kas subtilesni mirties pranašai – fiziniai, psichologiniai ir psichiniai, paruošiantys žmogų tam, kad jis galėtų priimti mirtį.
Mokslininkai įsitikinę, kad šio fenomeno pažinimas leis jiems išpranašauti mirtį gerokai anksčiau, negu pasirodys pirmieji fiziniai požymiai – liesumas, blyškumas, atsirandantys skausmai. Daktaras Mortonas E. Libermanas įsitikinęs: “Didelė tikimybė, kad po atitinkamų treniruočių mes išmoksime sužinoti apie savo mirtį likus metams ar mėnesiams“.
Tik štai koks klausimas: Jeigu šie mūsų pasąmonės signalai padės išsivaduoti nuo mirtinų ligų, tai viena, bet jeigu liga bus neišgydoma, tai ar taip mums reikia sužinoti, kad mirties nuosprendis jau pasirašytas?
Šaltinis: http://paranormal-news.ru

Mistika

Raktinis žodis

Pasąmonės galia kolosalinė: jis geba įnešti permainų, sukurdama naują, komfortišką savo savininkui realybę. Todėl reikia draugauti su savo pasąmone, suprasti ją, iššifruoti jos užuominas…
Siūlau vieną įdomų pratimą, kuris padės tai padaryti.
Norint atlikti šią praktiką, reikia būti ramioje aplinkoje ir vienui vienam su savo mintimis.
Paimat švaraus popieriaus lapą ir rašymo priemonę.
Kairiąjam jo krašte pažymėkit 16 taškų išdėstydami vertikaliai. (Piūrėkit Paveikslėlį.)
prie kiekvieno taškelio parašykit po vieną jums atsitiktinai į mintis atėjusį žodį daiktavardį vienaskaitos formoje. Rašykit bet ką kas ateis į galvą, kad ir kokia nesąmonė iš pažiūros atrodytų. Vienintelė sąlyga, kad žodis nesikartotų. Ir štai jūs turit pirmus 16 žodžių. Dabar iš eilės kiekvieno žodžio porai parašykit asociaciją. Čia svarbiau pasikliauti intuicija,o ne spontaniškumu. Žodį čia geriau rašyti tokį, kuris jums atrodo labiau tinkamas, nei netyčia atėjęs į galvą. Dabar liko 8 žodžiai. Dabar reikės pakartoti procedūrą tokiu pačiu principu iki tol, kol liks vienas žodis, kuris ir bus raktinis. Tai ir yra tas žodis, kuris gali išnarplioti jūsų problemų raizgalynes.
Kartais taip nutinka, kad žmogui iškart ateina reikiamos mintys, kaip toliau elgtis, kartais, reikia remiantis tuo žodžiu palaukti, pamąstyti, išanalizuojant situacijas. Tad jei tą raktinį žodį pasistengsit kelias dienas nešiotis savyje ir sugebėsit jį susieti su kasdieniais būties asektais, tai jums gali kilti labai daug naujų minčių, kurios padės jums suprasti savo pasąmonę.
sėkmės
zodziumedis

Charakterio lavinimas · Mistika

Astrologija: MĖNULIO ĮTAKA VAIKO CHARAKTERIUI

MĖNULIO ĮTAKA VAIKO CHARAKTERIUI

Kadangi pastaruoju metu skiriame daug dėmesio mėnuliui. Tad pagalvojau , kad ir čia pasidalinsiu informacija, kaip mėnulis veikia vaiko charakterį. Vaiko gimimo metu ir iki 7 metų mėnulis tai yra svarbiausia planeta, kuri įtakoją jo charakterį , elgseną. Nepamirškime, jog mėnulis tai moteriška planeta, astrologijoje mėnulis atspindi motiną, vaiko ir motinos santykį, ryšį šeimoje. Mamom visada yra svarbu, kad vaikas augtų saugioje terpėje, kad vaiko poreikiai būtų patenkiinti ir jis susiformuotų psichologiškai tvirta asmenybė. Pažinkite savo vaikus ir darykite juos laimingais.

Vaiko Mėnulis Avino ženkle. Tokiam vaiku svarbu išreikšti iniciatyvą, jam svarbu individulizmas ir pripažinimas. Jam būdingas impulsyvumas, emocionalumas, užsispyrimas. Paprastai tokie vaikai būna labai aktyvus fiziškai, nepriklausomi. Todėl tevų užduotis nukreipti vaiko fizinį aktyvumą teisinga linkme, gerbti jį kaip asmenybę, skatinti jo individualumą. Nenutraukite jo žaidimo greitai ir netikėtai tai pažadins jūsų vaikui nervingumą ir pyktį. Gerbkite jo asmenybę.

Vaiko Mėnulis Jaučio ženkle. Toks vaikas būna ramus, jam reikalingas komfortas ir saugumas. Negalima vaiko skubinti, spausti, didelės permainos taip pat veikia neigiamai vaikutį, kurio mėnulis yra jaučio ženkle. Mėnuliniai jautukai, labai saugo savo žaislus, tačiau dalintis nelabai linkę, nespauskite jo nieko per prievarta dalintis, jei jis nenori. Paprastai jau nuo mažumies būna labai tvarkingi, gali mėgti tik tam tikro stiliaus rūbus, valgyti tik tam tikrą maistą… Bet kokios permainos vaikui sukelia stresą, taigi įvedinėdami naujus dalykus į šio vaiko gyvenimą tai darykite itint atsargiai.

Vaiko mėnulis Dvynių ženkle. Plepučiai, tauškučiai, juos būtina girdėti ir klausytis, butina jausti jų emocijas. Kadangi dvyniai oro ženklas, tad vaikui sunku susikaupti, jis blaškosi, jam nuolat reikalinga nauja informacija, negali nusėdėti vienoje vietoje, visada juda, kraštosi ir bendrauja. Tokiam vaikui tėvai turi nuolat rasti naujos informacijos.Tai gali būti knygos, edukaciniai žaidimai, delionės, atminties paveikslėlių žaidimai. Šiam vaikui labai svarbus grynas oras

Vaiko mėnulis Vėžio ženkle. Mėnulis vežio ženkle yra labai stiprus. Toks vaikas yra labai intuityvus ir emocionalus. Dažniausiai labai būna prisirišęs prie mamos. Jis moka jausti ir užjausti, pergyventi, priimti kitų emocijas. Čia tėvų užduotis rasti veiklą per kurią vaikas galetų emocionaliai bendrauti. Jam labai svarbu namai, čia jis jaučiaisi saugiausiai, svarbu, kad visi aplinkui jį būtų nuoširdūs, nes tik tada jis jausis saugus.

Vaiko Mėulis Liūto ženkle. Tai mažieji aktoriai. Jiems svarbu pripažinimas, apldismentai, jis nori būti karalius, visa tai jam būtina kaip motyvaciją. Jis kūrybiškas ir norintis būti dėmesio centre. Tokį vaiką būtina nuo vaikystės kuo labiau skatinti jo kūrybiškumą, nes tai ateityje bus gerai savirealizacijai. Pagyrimai tokiam vaikui labai svarbu, tačiau nesekmes išgyvena itint skaudžiai. Reikalaukite iš tokio vaiko ypač atsargiai, tik tai ką jis tikrai gali padaryti, priešingu atveju sumenkinsite jo autoritetą ir jis praras pasitikėjimą savimi.

Vaiko Mėnulis Mergelė ženkle. Tvarkingas, tikslingas, analitiškas, nuovokus, jam svarbu pagarba . Toks vaikas reiklus sau ir aplinkiniams, darbštus ir pareigingas. Bet čia tėvų užduotis vaiką išmokinti būti sveikai reikliu, mokinti susitaikyti su tuo kas jam nepriklauso. Vaikui būtina dienotvarkė, režimas tai suteiks jam saugumo jausmą. Tai labai protingi vaikai, jie būna pirmieji darželiuos, kurie pažįsta raidės, skaičius, anksti pradeda analizuoti vykstančius įvykius, dėsningumus ir priežastis.

Vaiko Mėnulis Svarstykliu ženkle. Tai diplomatiškas nuo prigimties žmogutis. Jam komfortabilu tik gražioje aplinkoje. Jis nori būti matomas,pripažintas, moka numatyti tolenius įvykius, instinktyviai jaučia situacijas. Tėvų užduotis leisti kuo daugiau bendrauti su bendraamžiais, svarbi bendra veikla ir su tėvais. Vaikas dažnai pasiklysta tarp savo ir aplinkos jausmų. Tėvams būtina išmokinti vaiką kalbėti apie savo jausmus.

Vaiko Mėnulis Skorpiono ženkle. Čia svarbu, kad vaikas jaustusi reikšmingas ir galvotų, kad jis kontroliuoja situacijas ir aplinkinius žmones. Šitam vaikui reikia ypatingai didelės meilės, jis visada jaučiasi šiek tiek ne iki galo mylimas, tai pasireiškia padintu reikalavimu sau, užsidaro savyje, slepia tikruosius savo jausmus, todėl anksti užsideda savankiškumo kaukę. Toks vaikas dažnai kanda ir sau ir aplinkiniams. Tėvams būtina rodyti kuo daugiau meilės, būtina pozityvi atmosfera namuose, svarbus betarpiškas vaiko supratimas, kad vaikas negyventų prieštaravimuose, o valdytu vidinius psichologinius procesus.

Vaiko Mėnulis Šaulio ženkle. Svarbu gerbti jo nuomonę.Jis nori nuo mažumės būti autiritetu, elgiasi globėjiškai tiek savo bendraamžių tiek saugusiųjų atžvilgiu. Tai optimistas iš prigimties , plačiu pažiūrų, kilnus ir dvasingai teisingas. Tokį vaiką reikia mokinti išgirsti save, savo pojūčius, idėjas ir pritaikyti juos gyvenime. Tik palikite galimybės ir jam pačiam dalyvauti savo pojūčių suvokime. Dažnai tokie vaikai gyvena su rožiniais akiniais, kol nesusiduria su realybę, tad juos nusiima.

Vaiko Mėnulis Ožiaragio ženkle. Planavimas, dienotvarkė, strateginis efektyvumuas, disciplinos planavimas, vidinė atsakomybė, pareiga … Per stipiai skatinamos ir ugdomos aukščiau minėtos savybės atveda vaiką i susikaustymą ir užsispaudimą. Tada pasireiškia didelis noras valdyti aplinkinius. Tai kieto charakterio asmenybė jau nuo mažumės. Tokį vaiką turite išmokinti valdyti gyvenimą praktiškai. Svarbu tėvų emocinis fonas, kad vaikas augdamas turėtų tinkamą savęs vertinimo sistemą.

Vaiko Mėnulis Vandenyje. Draugai, bendraamžiai, naujovės, tai naujų minčių generatorius. Neribokite tokio vaiko kūrybinio potecialo, skatinkite asmeninį savitumą, idėjų originalumą, nepriklausomybės siekimą, žinoma normos ribose. Toks vaikas gyvena ateitimi, nuolatinėmis permainomis. Jam būtina bendra veikla ir bendraminčiai. Jei vaikas rodo nerviukus, pasiūlykite jam ką nors naujo, šitaip jį greitai nuraminsite.

Vaiko Mėnulis Žuvyse. Tai gilaus vidinio pasaulio vaikai, emptiški ir sensatyvus. Jie viską giliai išgyvena viduje ir tai kas vyksta viduje neišleidžia į išorę. Todėl tokį vaiką itint sunku suprasti. Jis smalsus, emocionaliai gilus, jis dažnai lenda ten kur negalima, kur draudžiama, kuo labiau kažka slėpsite nuo jo, tuo labiau jį kaitinsite sužinoti. Tėvai turėtų įsigilinti į tokio vaiko vidinį pasaulį, nuo to kaip suprasit jūs jį vaikystėje, toks jis bus suauges. Sėkmingai galite jį kreipti į menines sritis, nes vidinė vaiko intuicija skatina fantaziją.

https://www.facebook.com/groups/438843002955986/permalink/470869416420011/

Mistika

Kaip įgyti protėvių galią

Egregoras – tai energoinformacinis laukas, kuris vienija kažkuo susijusius žmones. Tai gali būti tikėjimo, profesijos, šeimos ir kiti egregorai. Kad gyvenime įvykiai klostytųsi kiek galima ramiau – reikia ryšio su protėvių egregoru.

Jis susidarė per šimtmečius iš protėvių norų, poelgių ir siekių. Susijungimas su protėvių egregoru yra mūsų sąžinė (susijungimas su (są)žinė- žinia – žinojimas).
Todėl vienumoje pamąstykite kokią įtaką jūsų mintims ir jūsų poelgiams turi sąžinė. Tai ir bus jūsų jėga arba jūsų silpna vieta prisijungiant prie protėvių energetinio lauko.

Žmogus be protėvių palaikymo, kaip medis be šaknų. Be galimybės išgyventi. Ir jo šakos – palikuonys gali delsti ateiti. Vienišiai, šeimos be vaikų – paskutiniai giminėje. Jei mūsų siekiai sutaps su protėvių – įgysime protėvių sąmonę. Galėsim naudotis bendrąja protėvių atmintimi ir visomis protėvių sukauptomis žiniomis. Tai mūsų protėviai vadino tikru suvokimu, todėl, kad prisijungus prie giminės egregoro, mes veikiame pagal dievišką tiesą, teisingai.

Revoliucijos ir ateizmas atkirto giminingus ryšius su protėviais. Šiandien svarbu prisiminti buvusių kartų gyvenimą. Per tai ir įmanomas giminės atgijimas. Protėviai laimindavo, kad niekuomet nenutrūktų ryšys.
Tėvai, diedukai ir močiutės, prieš atliekant kokius nors darbus, kuriant šeimą, laimindavo.

Tai taip paprasta, bet genialu – rytinis sūnaus laiminimas, einant jam į mokyklą. Arba dukros, kuri ruošiasi į pasimatymą. Jūs pajungiate vaikus prie didelės giminės energijos, uždedate apsaugą nuo visokių bėdų, pavydo.

Kreipkitės į savo tėvus, senelius ir prosenelius. Paprašykite jų palaiminimo sau, savo vaikams. Jokių ritualų ir ilgų maldų. “AŠ LAIMINU TAVE!“ Ir iškart prasideda pasijungimas prie giminės, lyg staiga užsidegtų lemputė po elektros jungiklio paspaudimo.

Mes galime pyktis su tėvais, elgtis priešingai, nei tėvai sako, tačiau anksčiau ar vėliau rezultatas bus vienodas. Po daugelio metų pradėsim verkšlenti: “O mama juk buvo teisi!“

Kol nepavėlavot, prašykit tėvų atleidimo, taikykitės. Pagarba senatvei ir rūpinimasis jaunimu – pagrindinis giminės įstatymas. Atleiskite tėvams, kurie nesugebėjo duoti jums meilės ir tinkamai auklėti.

Suvokite, jei jūs gimėte alkoholikų ar skurdžiai gyvenančių šeimoje – tai karminis sielos įsikūnijimas. Prašykite atleidimo ir palaiminimo atgaline data. Po to pradeda keistis gyvenimas ne tik vieno žmogaus, bet ir visos giminės. Protėvių egregoro energijos tik ir laukia kol jas “įjungsite“, kad galėtų suteikti gyvenantiems tamsoje palikuonims pagalbą ir sustiprintų giminę amžiams.
Kuo dažniau prisimenate, mintyse kreipiatės į protėvius – tuo jie stipresni, tuo giminės energija aukštesnė, o tai reiškia ir pagalba, sprendžiant žemiškas problemas, žemiškas užduotis stipresnė. Žmogus negali gyventi ir vystytis be giminės. Programa veiks visada, norime mes to ar ne. Bet viena, ką privalome padaryti – pagerinti šitą programą.

Laikykitės dėsnių švarindami savo giminę. Darykite tai su pagarba ir su meile. Giminės programa visada atitinka mūsų asmeninę karmą.

Siela renkasi tėvus, tautybę, gimimo vietą ir tampa jungiamąja grandimi giminės grandinėje. Ir jeigu įsikūnijimas įvyksta giminėje, kuri yra prakeikta ir su daug negatyvo – tai galimybė išvalyti visos giminės karmą. Užtenka vieno šviesuolio ir jo ryšio su vienu iš šviesių protėvių ir visa giminė gali išsivalyti, pradėti vibruoti kita vibracija.

Mūsų giminė – tai jėgos ir palaikymo šaltinis iš vienos pusės, o iš kitos – mūsų karma ir mūsų kelias. Jei išoriškai sėkmingas žmogus apgyvendina savo mamą ar senolę senelių namuose – jo vaikai ir anūkai su juo pasielgs lygiai taip pat, o gal dar ir blogiau.

Šviesoje gyvenantis žmogus padeda septynioms savo protėvių praeities kartoms ir septynioms ateities kartoms. Sukaupta giminės galia pereina iš kartos į kartą. Ir priešingai, jei mes degraduojam ir einame pagundų, norų keliu, be pagarbos vyresniems, apleidžiam vaikus – mes išnaudojame kelių kartų energiją į priekį. Ir kiekvienai kartai gyventi darosi vis sunkiau ir baisiau. Tuo viskas ir paaiškinama kodėl vienas gimsta sveikas ir turtingoje šeimoje, o kitas – su įgimtais trūkumais ir jį palieka tėvai.

Kaip panaudosime giminės jėgą priklauso tik nuo mūsų. Valydami ir stiprindami giminę mes didiname gerovės jėgą – tai sveikų vaikų gimimo pagrindas. Vedose sakoma: “Per sūnų žmogus ateina į Aukštesnįjį pasaulį, per anūką – tampa amžinu, per proanūkį – patenka į šviesos buveinę! Mirties nėra!“
Дети Перуна