Citatos · Citatos _Kitos · Visi įrašai

Kia pakartoji klaidą (P.Coelho)

KaiPakartojiKlaida

Reklama