Citatos · Citatos Ištraukos iš knygų · Visi įrašai

Jei neatsikelsi anksti, jei nesimelsi…

Jei tu neatsikelsi anksti,
niekada nepamatysi tekančios saulės.
Jei nesimelsi, niekada nepastebėsi Dievo esant šalia,
nors jis visada esti arti tavęs.

(Coelho, Paulo. Alefas. Vilnius: Vaga. 2011, 131p.)