Auklėjimas mergaičių · Berniukų auklėjimas · Ugdymas

VAIKŲ AUKLĖJIMAS

Subtilusis berniuko kūnas labai panašus į mamos subtilųjį kūną, o mergaitės subtilusis kūnas – į tėvo subtilųjį kūną. Tai reiškia, kad berniukas turi daugiau mamos savybių, o mergaitė daugiau tėvo savybių, bet tos savybės yra giluminės, subtiliame lygmenyje.

Tai nereiškia, kad tėvas turi auklėti mergaitę, o mama – berniuką. Tėvas turi auklėti berniuką, o mama – mergaitę. Ką tuomet daryti su tuo suderinamumu? Viskas išsisprendžia, jei šeimoje yra bendradarbiavimas, vienas kito supratimas ir meilė.

Jei mama myli vyrą, tai berniukas taip pat mylės tėvą, todėl kad mamos subtilusis kūnas turi suderinamumą su sūnaus subtiliuoju kūnu ir per jį mama savo meilę vyrui perduoda sūnui. Tas pats nutinka ir su vyru: jei vyras myli savo žmoną, tai ta meilė subtiliajame lygmenyje perduodama mergaitei.
Todėl, jei tėvai nesistengia būti geruose tarpusavio santykiuose – jie praranda savo vaikus. Ir jokių galimybių turėti gerus santykius su vaikais jie nebeturės. Todėl prieš pradedant auklėti savo vaikus, tėvams reikia išmokti gražių tarpusavio santykių.
O.G.Torsunov

Auklėjimas mergaičių · Berniukų auklėjimas · Charakterio lavinimas · Moteris · Sutuoktinio paieška. Sužadėtuvės. Santykiai iki vestuvių · Vyras

Kaip pakeisti savo likimą. Olegas Gadeckis

Kaip pakeisti savo likimą? [7 min.]

„Likimas duotas tam, kad jį keistum“, – sako Olegas Gadeckis, birželio mėnesį Lietuvoje viešėsiantis psichologas, Rytų filosofijos žinovas, knygos „Geriausios psichologinės technikos, arba Ką daryti, kai nesiseka“ autorius.

olegasO. Gadeckis kuria unikalias asmenybės tobulėjimo metodikas remdamasis tiek Vakarų psichologijos, tiek Rytų meditacijos bei jogos technikos tradicijomis. „Likimas – ne bausmė, o pamokos, ir jeigu aš mokausi, tai mane supančios negatyvios aplinkybės palaipsniui išnyksta“, – sako jis.

Tyrinėjate ir naujus psichologinio poveikio metodus, ir senus vedų traktatus. Kodėl?

Vakarų psichologija sukūrė daug metodikų, kuriomis galima paveikti žmogų, padėti jam siekti savo tikslų. Tai milžiniškas arsenalas. Deja, vakarietiškai psichologijai nežinoma bendra žmogaus asmenybės struktūra.

Psichologijos, kaip vientiso mokslo, apskritai nėra. Yra daug jos krypčių – psichoanalizė, psichosintezė, geštaltinė terapija, holotropinė terapija ir pan., – tačiau bendros psichologinės teorijos nėra. Ji paprasčiausiai nesukurta. Tai reiškia, kad nėra visiškai efektyvių medotų: visada bus neaišku, kokiu metodu geriausiai naudotis konkrečiu atveju. Įsivaizduokite  gydytoją, neišmanantį organizmo funkcijų darbo, todėl negalintį tinkamai įvertinti, kaip veikia vienas ar kitas vaistas…

Psichologų pastangos dažnai būna neefektyvios, arba neekologiškos, nes šalinant vieną problemą pasireiškia kitos kaip šalutinis rezultatas.

Senuose vedų raštuose smulkiai aprašyta asmenybės struktūra: intelektas, protas, emocijos, sielos energija, subtilusis ir grubusis kūnai, jų tarpusavio ryšys. Šalia  pateikiami ir darbo su visu šiuo bagažu metodai, kurie yra daug efektyvesni už vakarietiškuosius.

Sujungęs vienus ir kitus, žmogus gali efektyviai spręsti savo problemas.

Ar galėtumėt apibūdinti pagrindinius šios sintezės principus?

Esminis principas – tai supratimas, kad žmogus gyvenime siekia dviejų tikslų: sėkmės ir laimės. Sėkmė yra išoriniai dalykai – karjera, verslas, butas, mašina etc. – o laimė – tai harmonija su savimi.

Dabar tiek visuomenė, tiek profesionalioji psichologija akcentuoja veiklą, kuri veda į sėkmę. Tai geras tikslas, bet jeigu jis atsietas nuo antrojo – laimės siekimo, žmogus degraduoja kaip asmenybė ir daro negatyvų poveikį aplinkiniams. Būtent iš čia kyla neurozė, stresas, depresija, suyra šeimos, kenčia vaikai.

Kam reikalinga tokia sėkmė, kai pats žmogus ir jo artimieji nelaimingi? Sėkmė ir laimė turi būti kartu, nes tai yra du svarbiausi mūsų poreikiai.

Ar apskritai įmanoma, kad sėkmė ir laimė būtų kartu?

Tai natūrali mūsų gyvenimo programa, kuria mes turime vadovautis, tačiau reikia žinių, kaip ją realizuoti.

Kaip užsitikrinti materialinę gerovę?

Dabar prispausdinta daugybė knygų, kuriose aiškinama, kaip tapti turtingam. Tačiau visi negali praturtėti. Yra žmonių, kurie save turi realizuoti kitais būdais.

Kaip stabilizuoti savo psichiką šiame stresų amžiuje?

Dauguma psichologų kalba apie „atsparumą stresui“, „emocijų kontrolę“ ir panašiai. Būtent toks požiūris yra šiuolaikinės psichologijos problema. Psichika stabilizuojasi, kai žmogus gyvena pagal savo paskirtį nenusižengdamas pasaulio dėsniams ir Dievo įstatymams. Antraip jį nuolatos visi nervins, jis jaus įtampą ir nuovargį.

Turėdamas 15 metų psichologinę praktiką galiu tvirtinti, kad visas psichologines problemas sukelia nerealizuoti sielos siekiai.

Kai susilpnėja organizmo imunitetas, žmogų puola ligos.Kai žmogus neatskleidžia savo dvasinės prigimties, jį užvaldo negatyvios emocijos. Ir vienu, ir kitu atveju reikia ne su liga kovoti, o stiprinti imunitetą.

Tarkime, žmogų nuolat žemina ir kritikuoja. Kaip to išvengti?

Tokia situacija reiškia, kad tas žmogus anksčiau pats su kažkuo taip elgėsi. Dabar likimas grąžina jam tuos poelgius. Labai svarbu susitelkti į vidinę atgailą ir prašyti atleidimo už netikusį savo elgesį.
Garsi šių laikų psichologė Louise Hay knygoje „Mūsų vidinė stiprybė“ rašo, kad pirmiausia, ką turi daryti susirgęs žmogus, – tai rasti tą, kurį jis įžeidė.

Ką daryti žmogui, kurio aplinkiniai nevertina?

Pagal likimo dėsnius, tai reiškia, kad jis pats save yra nuvertinęs. Tai atspindys. Mums grįžta tai, kas mums būdinga. Antra priežastis – jis pats nevertina aplinkinių. Todėl jam reikia ugdytis savigarbą ir linkėti laimės kitiems.

Kaip išsiugdyti savigarbą?

Norint išsiugdyti savigarbą, būtina gerai įvertinti savo vidines vertybes bei poreikius, o tada gyventi pagal juos. Ir linkėkite visiems laimės. Pamėginkite! Tai labai svarbu.

Ar tėvai turi teisę bausti vaikus, šaukti ant jų?

Riksmas reiškia autoriteto praradimą. Margaret Thatcher yra pasakiusi: jeigu jums tenka įrodinėti savo autoritetą kitiems, vadinasi, jūs jo neturite. Kai tėvai rėkia ant vaiko ar jį muša, jie parodo savo silpnumą.

Kas svarbiausia auklėjant vaikus?

Berniukų ir mergaičių auklėjimas skiriasi. Berniukui reikia išugdyti dvi pagrindines vyriškas savybes, be kurių jis nesusiformuos kaip asmenybė.

Pirmoji – tai sugebėjimas kontroliuoti savo jusles. Čia pirmas žodis priklauso tėvui. Jeigu suaugęs vyras nesugeba kontroliuoti savo juslių, vadinasi, jis negali laikytis disciplinos ir todėl gyvenime nieko doro nepasieks. Be to, jo bus silpna energetika. Šeimoje tai pasireikš tuo, kad artimieji į jį žiūrės iš aukšto nelaikydami jo lyderiu. Antroji – gebėjimas rūpintis kitais. Vyras yra žmogus, gebantis rūpintis ir globoti.

Mergaitei būtina išugdyti dorovingumą – jis suteikia jėgos, kuria ji gali paveikti vyrą. Jeigu moteris neturi šitos savybės, ji nei pati bus laiminga, nei suteiks laimės kitam. Antroji savybė – gebėjimas pasitenkinti esama padėtimi. Prisiminkime senę iš pasakos „Auksinė žuvelė“, kuri norėjo vis daugiau, kol galiausiai sugriovė santykius su savo seniu.

Ką reikia keisti vadovui, kurio nepaiso pavaldiniai?

Yra dvi vadovavimo koncepcijos. Pirmoji remiasi principu: aš turiu valdžią, pinigų, aš įsakinėju, ir visi turi manęs klausyti. Jeigu vadovas orientuojasi į panašius išorinius faktorius, jo niekas negerbs. Antroji koncepcija – autoritetas. Jį sukuria žmogaus būdo bruožai: ryžtas, sugebėjimas išsikelti tikslus, atidumas žmonių poreikiams, susitvardymas kritiškose situacijose etc.

Žmogus neranda savo gyvenimo palydovo. Kokią pamoką jis turi išmokti?

Jis turi išsiugdyti tas savybes, apie kurias ką tik kalbėjau: vyras – išmokti valdyti savo jusles ir globoti bei rūpintis; moteris – būti ištikima ir pakanti.

Kaip įveikti nesėkmę?

Yra dvi reakcijos, kai iškilusi problema lieka neišspręsta. Pirmoji – „Man vis tiek nepavyks, vis tiek nieko nepasikeis“ (nevykėlio reakcija), antroji – pyktis, kitų kaltinimas. Pozityvūs poslinkiai atsiranda tik tada, kai žmogus pradeda lavinti reikalingus charakterio bruožus, o pyktis mums trukdo suvokti, kad problema kyla iš mūsų pačių. Todėl mūsų pyktis parodo tik mūsų pačių intelekto trūkumą.

Kaip suvaldyti nerimą ir baimę?

Dabar tai labiausiai paplitusi emocija, ir ji susijusi su neišmanymu, išdidumu ir egoizmu. Jeigu žmogus nežino, kaip veikia likimo dėsniai, jeigu jam svetima dieviškoji globa, jis nuolatos nerimaus dėl savo saugumo.

Ką manote apie moteris, kuri siekdama vyrų dėmesio chirurgiškai pasididina krūtis?

Vyrą prie moters, jeigu jis rimtai į ją žiūri, labiausiai traukia jos charakterio savybės, nes būtent su jomis jam teks gyventi. Vyrui, užkibusiam ant moters kūno formų, kosmetikos, aprangos kabliuko, po mėnesio visa tai atsibos, taps nebeįdomu.

Ar mes galime pakeisti kito žmogaus likimą?

Kai du žmonės bendrauja, jie dalijasi karma. Po vedybų tiek vyro, tiek moters karma susipina ir pradeda keistis. Tas, kurio karma geresnė, padeda tam, kurio blogesnė. Prievarta niekam gyvenimo nepakeisi. Kiekvienas turi pats pasirinkti – keisti savo likimą ar ne. Didžiausia pagalba žmogui – duoti jam reikalingų žinių, kurios padės elgtis teisingai.

Laikraščiuose skelbiama: „Valau karmą“. Kaip tai vertinate?

Jeigu paties „valytojo“ netikę įpročiai ir savybės, tai geriau nuo jo laikytis atokiau. Jeigu tai daro tyras, tvirtai tikintis Dievą žmogus, jo nuoširdžia malda galima pasitikėti. Tačiau yra svarbi aplinkybė. Paaiškinsiu pavyzdžiu. Jūsų vonioje nesandariai užsuktas čiaupas ir nuolatos kapsi vanduo. Kitas žmogus pasisiūlo jums padėti ir išsemia iš vonios vandenį. Tačiau po kurio laiko vonioje vėl telkšo vanduo. Taip ir su karma: valant ją  ekstrasensoriniu lygiu ji išlieka tokia pati.

Žmogaus problemos – tai jo pamokos. Kol jis nepasikeis kaip asmenybė, – negatyvi realybė jo neapleis.
Pasaulis, kuriame mes gyvename, yra mokykla. Paviliojai savo draugės vyrą – vėliau kita moteris sugriaus tavo šeimą. Gal tai atsitiks ne šiame gyvenime, gal kitame, bet taip atsitiks. Tai, ką darai, – anksčiau ar vėliau sugrįš tau pačiam.

Kokia gi vidinės harmonijos paslaptis?

Vienoje senovės mantroje sakoma, kad harmonija atsiranda iš Aukščiausiojo. Taigi remiantis žiniomis, kurias mums paliko išminčiai, vidinės harmonijos paslaptis labai paprasta: tai ryšys su Dievu. Jeigu jūs gyvenate nejausdamas, kad yra jėga, kuri jums padeda, – niekada neturėsite vidinės ramybės, nepajusite visiško vidinio pasitenkinimo.

Jeigu žmogaus bloga karma, ar jam gali padėti Dievas?

Karmos dėsnis yra iš Dievo. Mūsų bėdos kyla dėl dieviškųjų įstatymų nesilaikymo. Pradėkite gilintis į likimo pamokas, – ir viskas pasikeis.

Tai kas pagaliau yra tas likimas?

Į šį klausimą neįmanoma atsakyti trumpai. Bendrai paėmus, likimas – tai pamokos, kurias aš turiu išmokti šiame gyvenime. Ir jeigu aš mokausi, mane supančios negatyvios aplinkybės palaipsniui išnyksta. Likimas tam ir duotas, kad jį keistum.

Medžiagą pateikė Arūnas Katauskas, Vedų kultūros centro direktorius
.
Olegas LRT laidoje „Kasdienybės kultūra“ apie religiją, dvasingumą ir psichologiją.

http://psichika.eu/blog/kaip-pakeisti-savo-likima/

Auklėjimas mergaičių · Moteris · Skyrybos · Ugdymas

Moterų su iškreiptomis vertybėmis karta

Šaltinis: http://versijos.lt/moteru-su-iskreiptomis-vertybemis-karta/#prettyPhoto

Jūs niekad nesusimąstėte, kodėl praktiškai kiekvienai iš mūsų taip sunku išbūti ilgą laiką su vaikais?

✦ Kodėl mus nuolat traukia iš namų?

✦ Kodėl dėl visuomeninės padėties mes pasirengusios atiduoti savo vaikus kitiems žmonėms, kurių mes netgi nepažįstame?

✦ Kodėl mus labiau jaudina mada ir paskalos, nei pedagogika ir sveikas maitinimasis?

✦ Kodėl šeima neužima svarbiausios vietos mūsų gyvenime?

✦ Kodėl mūsų su jumis ateitis ir savirealizacija, mūsų norai yra svarbesni už mūsų vaikų ateitį?

Dabar visi šie klausimai tapo grynai retoriškais.

Mes nemokame būti laimingomis motinomis, šeimininkėmis, moterimis… Mes nematome prasmės tame, kad pašvęstume kiek galima daugiau laiko vaikams, kad keptume pyragus kiekvieną dieną, kad nešiotume sijonus ir sukneles, kad lygintume vyrui marškinius, galvodamos apie jo gyvenimo tikslą…

Mes neįžvelgiame tame vertybės, svarbumo. Šeima, motinystė, ištikimybė, pasiaukojimas, moteriškumas… Viskas neteko vertės. Viskas prarado prasmę.

Kodėl gi taip nutiko?

Kodėl mes veržiamės į darbą, numesdamos vaiką pusantriems-dviems metams kažkokioms keistoms boboms vaikų darželyje? Juk jos jūsų vaiko nemylės. Jai tai viso labo konvejeris. Ji netgi nemėgins įžvelgti asmenybės jūsų vaike. Ji darys jam spaudimą, reikalaudama būti tokiu kaip visi, nes ji tokių turi 25 vienetus ir kitaip su jais neįmanoma.

Kažkada, prieš kokių 30 metų mūsų mama ir mus atidavė į darželį. Tokiai pačiai bobai. Truputį keistai. Tačiau nieko nepadarysi. Reikia eiti į darbą. Praktiškai kiekvienai iš mūsų tada buvo maždaug metai laiko, mes augome ir vystėmės ne namuose beveik visą tą laiką. O jeigu tiksliau, tai iš 21 metų – 4 tenka vaikų darželiui, 12 – mokyklai, o likusieji – universitetui. Visą tą laiką namuose mes buvome tiktai vakarais ir kartais per išeigines. Mes pastoviai kažkur skubėjome. Turėjome begalę reikalų – užsiėmimai, pamokos, kontroliniai, repetitoriai, egzaminai, paskaitos, kursiniai, diplomas, darbas, kursai…

Mums kalė į galvas – mokykis, nes kitaip tapsi namų šeimininke!

Ir tai skambėjo taip grėsmingai, kad išties kildavo noras graužti dantimis mokslo granitą. Juk svarbiausia – diplomas, geras darbas ir svaiginanti karjera. Ar bent jau įsitaisyti kur nors į darbą, juk reikia pačiai save apsirūpinti.

Kaip dažnai mes susirinkdavome su visa šeima prie pietų stalo? Tiktai per šventes.

Kaip dažnai mama pasitikdavo mus iš mokyklos? Paprastai mes pačios sugrįždavome namo ir pasišildydavome pietus. O vakarais pavargusi ir nesibaigiančių nemalonumų darbe suerzinta mama grįžta namo. Jai nebesinorėjo nei kalbėtis, nei valgyti. Ji paklausdavo apie pažymius, jei nepamiršdavo, patikrindavo padarytas pamokas ir siųsdavo visus į lovas.

Mūsų tėvai mūsų nepažinojo…

Jie nieko nežinojo apie mūsų vidinį pasaulį, apie mūsų svajones ir siekius. Jie reaguodavo tiktai į blogus dalykus, kadangi reaguoti į gerus nebeturėjo laiko.

Mes irgi jų nepažinojome. Mes ir negalėjome jų pažinoti, nes mes neturėjome laiko ilgiems nuoširdiems pokalbiams, poilsiui su palapinėmis prie upės, bendriems žaidimams ar skaitymui, šeimos žygiui į teatrą ar parką per išeigines.

Štai šitaip mes ir augome. Šitaip puoselėjome savyje kažkokias idėjas ir svajones apie ateitį, apie gyvenimą, apie gyvenimo tikslus.

Ir mūsų protuose šeimai liko labai mažai vietos. Kaip tik tiek, kiek jos buvo mūsų šeimose.

Juk tam, kad ilgai išbūtum su vaiku, žaistum su juo, reikia mėgti tai daryti. Kad kasdien keptum sausainius ir gamintum daug įvairaus kaisto, reikia mėgti šį užsiėmimą. Kad skirtum laiko namams – puoštum juos, tvarkytum, kurtum jaukią atmosferą, reikia mėgti tai daryti. Kad norėtum gyventi vyro tikslais ir idėjomis, pergyventum dėl jo ir jo ateities reikia mylėti vyrą, o ne tik pačią save šalia jo.

Visa tai dukrai įskiepija mama. Ji yra pati pirma ir pati svarbiausia mokytoja. Ji nurodo gyvenimiškus orientyrus. Ji moko mylėti. Tame tarpe ir savo moterišką misiją. Ji paaiškina kaip svarbu būti žmona ir motina. Ji išmoko mylėti.

Ir jeigu dukra praktiškai nematė savo mamos, o jeigu ir matė, tai visiškai neįkvepiančią šeimyninei laimei, tai kaip jai pačiai viso to išmokti?

Mes pasmerktos greitai iššvaistyti savo meilę, kadangi mus mokė tiktai to, kaip reikia daryti karjerą. Mus mokė, kad žodis „pasisekimas“ turi reikšmę tik už namų ribų.

O paskui tyliai verkiame dėl suirusių santuokų (kurias jau ir suskaičiuoti sunkoka), dėl susvetimėjusių vaikų ir kažkokio keisto pojūčio, kad kažkas kažkada mus apgavo.

Išeitis, žinoma, yra.

Išeitis – reikia mokytis. Mokytis būti motina, žmona, šeimininke, moterimi. Pamažu, po truputėlį… Mokytis į viską žvelgti kitomis akimis. Moteriškomis, geromis, mylinčiomis.

Mokytis mylėti. Mokytis galvoti ne apie darbą didesnę laiko dalį, o apie savo šeimą. Mokytis vertinti šeimą, vyrą, vaikus. Padėti jiems tapti geresniais, išsiskleisti kaip gėlių žiedlapiams, sušildytiems mūsų meilės.

Mums reikia išmokti šypsotis vaikams ir vyrui, dažniau juos apkabinti. Mums reikia žiūrėti giliau ir suprasti, kad mes ne šiaip auginame žmogų – mes formuojame jo vidinį pasaulį, pasaulėžiūrą, gyvenimo nuostatas. Daug kas iš to, ką jis gaus vaikystėje, išliks pas jį visą likusį gyvenimą.

Ir mums reikia padaryti puikią motinos ir žmonos karjerą. Ir jeigu mes net nemėginsime kilti šios karjeros laiptais, tai nusivylimas taps neatskiriama mūsų senatvės dalimi. Nes praleistos galimybės ir atstumta atsakomybė išaugina labai karčius vaisius ateityje.

Svarbiausia turėti galvoje, kad viskas duos savo vaisius savo laiku. Kokie jie bus? Daug kas priklauso nuo jūsų. Nuo jūsų gyvenimiško vektoriaus, vertybių, kurias skleidžiame šiame pasaulyje. Savo šeimos pasaulyje.

Šaltinis: http://versijos.lt/moteru-su-iskreiptomis-vertybemis-karta/#prettyPhoto

Auklėjimas mergaičių · Moteris
Už kelių dienų jūsų dukrai sukaks 18 metų? Ką norėtumei palinkėti, kai ji kirs suaugusiųjų pasaulio slenkstį? Puikių sprendimą rado amerikietė Gina Majors, kuri dukrai gimtadienio proga sugalvojo įteikti savo pačios sudarytą gyvenimo nuostatų sąrašą. Gal šios moters patarimai sudomintų ir jus?
Mama ir dukra
Shutterstock nuotr. / Mama ir dukra
 

Amerikietė Gina Majors yra dviejų nuostabių mergaičių mama. Viena jų netrukus peržengs pilnametystės slenkstį – jai sukaks 18 metų. Šio ypatingo gimtadienio proga, kai jos atžala oficialiai taps suaugusioji, G. Majors sudarė sąrašą, į kurį, regis, sudėjo visą savo sielą ir išmintį. Šis sąrašas – tai gyvenimo nuostatos, kurių tikrai ateityje prireiks jos dukrai. Tad siūlome paskaityti ir jums. Gal jūs irgi Ginos žodžiuose įžvelgsite tai, ką būtinai norėtumėte ištarti savo augančiai dukrelei.

1. Pirmiausia – mylėk save.
2. Mokykla  dar nėra tikras gyvenimas. Būk tam pasiruošusi.
3. Gyvenime sutiksi daug niekam tikusių merginų, tačiau išlik savimi, nepasiduok jų įtakai ir praeik pro šalį.
4. Jei radai tikrą draugą, pasistenk išsaugoti jį, net jei esate toli vienas nuo kito.
5. Daiktai nepadarys tavęs laimingos.
6. Nieko neteisk, bet būk pasiruoši, kad tave nuolat teis. Aukščiau nosį, dukrele!
7. Giliau ir geriau pažink savo močiutę.
8. Ne kiekviena iškilusi problema yra pasaulio pabaiga. Sugebėk atskirti savo svarbiausią kovą, nes toli gražu ne už viską reikia kautis.
9. Nelygink savęs su kitais – jie niekada nebus tokie, kaip tu.
10. Nors ir be proto myli žmogų, pasistenk neprarasti savo esybės.
11. Kalbėk. Rask savo balsą ir naudokis juo!
12. Išmok pasakyti žodį „ne“ ir nebijok juo naudotis.

Shutterstock nuotr./Dukra bučiuoja mamą

Shutterstock nuotr. / Dukra bučiuoja mamą

13. Tau teks parašyti savo gyvenimo istoriją, tad pasistenk šios knygos puslapius užpildyti laimingais, įsimintinais įvykiais.
14. Niekada  nesekiok vyrui iš paskos. Teisingiausia, jei jis pats tave rastų.
15. Išmok teisingai reaguoti į komplimentus ir pasistenk jais tikėti.
16. Visuomet būk sąžininga.
17. Išmok būti laiminga ir nebijok vienatvės.
18. Niekada nebijok pasidalyti tuo, ką jauti.
19. Ginčytis galima, bet prisimink 9-ąją taisyklę.
20. Skaityk viską, kas papuola į rankas. Žinios – tai galinga jėga.
21. Jei atėjai pas vaikiną į namus ir nematai juose nė vienos knygos, tuomet spruk iš ten kuo greičiau.
22. Tu nesi niekieno nuosavybė!
23. Būk visąlaik pasiruošusi pakovoti už save. Visada.
24. Nebijok patirti nesėkmę. Būtent jos tave moko.
25. Niekada elektroniniu paštu nesiųsk to, ką galėtumei paskelbti pirmajame miesto laikraščio puslapyje. Net jei ištrinsi, tai vis tiek iškils į paviršių.
26. Be kalbų padėk kitiems. Geri darbai visuomet atneša laimę.
27. Būk maloni. Paslaugumas atskleidžia tavo charakterį.
28. Visada pasikliauk savo nuojauta. Visada!
29. Būk mandagi.
30. Tavo veiksmai daugiau pasako apie tave nei tavo žodžiai.
31. Neslėpk jausmų, visąlaik rask būdą juos atskleisti.
32. Ieškok grožio visuose dalykuose.
33. Naudok kremą nuo saulės!

Shutterstock nuotr./Mama ir dukra

Shutterstock nuotr. / Mama ir dukra

34. Niekada neprarask ryšio su žmonėmis, kurie tave myli.
35. Visuomet gyvenimo keliu eik pakelta galva.
36. Pasitikėjimas – patraukli savybė.
37. Verk, kai reikia, ir rask naujų jėgų savo ašarose.
38. Juokas – tai sielos vaistai.
39. Pernelyg garsiai groja muzika? Pagarsink ją ir šok!
40. Žodžiai gali nutiesti tiltus ir sudeginti juos. Rink juos apmąsčiusi.
41. Namai yra ten, kur tave myli, o ne ten, kur gyveni.
42. Atsiprašyti pirmajai dar nereiškia, kad parodei savo silpnąją vietą.
43. Dirbk, dirbk sunkiai. Visuomet būk pasiruošusi pati savimi pasirūpinti.
44. Žinau, kartais tu manęs nekenti, bet aš visada tave labai myliu.
45. Tu esi savarankiška!
46. Gali man pasakyti bet ką bet kuriuo paros metu. Aš visąlaik būsiu greta tavęs.
47. Darsyk atmink, aš visada tave mylėsiu.
48. Tu sugebi gerokai daugiau, nei tau atrodo.
49. Tu esi graži, ir neleisk niekam priversti savęs jaustis kitaip.
50. Gyvenimas susidaro tik iš šiandien dienos. Gyvenk šiuo metu. Tu negali kontroliuoti nei vakarykštės, nei rytojaus dienos. Viskas, ką tu turi, yra ši diena. Tad tiesiog būk laiminga, dukrele!

Auklėjimas mergaičių · Ugdymas · Vyras

Ar gali stipri tėvo meilė dukteriai jai maišyti ateityje?

Может ли сильная любовь отца к дочери помешать ей в будущем построить отношения?

Конечно. Вы сомневались? Если любовь отца лишена правильного понимания того, как нужно любить девочку, то он просто уничтожает будущее своей дочери, потому что ни один мужчина в будущем не сможет сравниться с ним. Знаете, почему?
Потому что любящему отцу ничего не надо от дочери, а для здоровых супружеских отношений мужчине от жены надо. Не столько надо ему, потому что самодостаточный мужчина приходит отдавать в отношения, но существовать отношения могут, только если жена будет руководствоваться этим принципом. Она приходит, чтобы что-то предоставить мужчине, дать возможность что-то сделать ему в своей жизни.

Возвращаясь к вопросу. Что делает отец? Отец уничтожает конкурентов, когда очень привязан и возится с девочкой. По большому счету нельзя подпускать мужчину к дочери, потому что он создаст для девочки такой образец мужчины, которого больше нет во Вселенной, и она будет одинока навсегда. Это ещё один путь к одиночеству. Сделать одинокой дочь ‒ это значит очень много возиться с ней отцу. Отец должен сдерживать свои желания в выражении любви к дочери. Пожертвование отца дочери состоит в том, чтобы из любви к ней он ещё сильнее заботился о матери. Как только ему хочется что-то сделать для дочери, он разворачивается и делает это для мамы. Например, захотелось обнять дочку, он идёт и обнимает жену свою. Этим он утверждает, что женщиной быть очень здорово, и девочка стремится быть женщиной. Это главный принцип воспитания девочек.

Сделайте так, чтобы девочка хотела стать настоящей женщиной, развив все свои женские качества. Как это сделать? Мотивируйте ее. А как мотивировать лучше всего? Покажите, что женщину любят и всё. Это ведический принцип воспитания девочек. Отец должен показать свою любовь и нежность к матери, и тогда девочка сама будет ходить с разинутым ртом, считывая каждое движение и копируя маму. Одевать ее каблуки, варить супы из песка, укладывая спать мишек, читать книжки на ночь. Копирование ‒ лучший способ обучения известный во Вселенной, а вы всякую ерунду придумываете. Какие-то сумасшедшие методики, которые часто написаны людьми, не имеющими детей. Методики по воспитанию детей пишут люди, у которых вообще детей нет, или которые их не видят ‒ им некогда, они пишут методики по воспитанию детей. Поэтому когда отец очень сильно любит мать девочки, то у неё появляется мотив развивать свои женские качества.

Руслан Нарушевич

Может ли сильная любовь отца к дочери помешать ей в будущем построить отношения? 

Конечно. Вы сомневались? Если любовь отца лишена правильного понимания того, как нужно любить девочку, то он просто уничтожает будущее своей дочери, потому что ни один мужчина в будущем не сможет сравниться с ним. Знаете, почему?
 Потому что любящему отцу ничего не надо от дочери, а для здоровых супружеских отношений мужчине от жены надо. Не столько надо ему, потому что самодостаточный мужчина приходит отдавать в отношения, но существовать отношения могут, только если жена будет руководствоваться этим принципом. Она приходит, чтобы что-то предоставить мужчине, дать возможность что-то сделать ему в своей жизни.

Возвращаясь к вопросу. Что делает отец? Отец уничтожает конкурентов, когда очень привязан и возится с девочкой. По большому счету нельзя подпускать мужчину к дочери, потому что он создаст для девочки такой образец мужчины, которого больше нет во Вселенной, и она будет одинока навсегда. Это ещё один путь к одиночеству. Сделать одинокой дочь ‒ это значит очень много возиться с ней отцу. Отец должен сдерживать свои желания в выражении любви к дочери. Пожертвование отца дочери состоит в том, чтобы из любви к ней он ещё сильнее заботился о матери. Как только ему хочется что-то сделать для дочери, он разворачивается и делает это для мамы. Например, захотелось обнять дочку, он идёт и обнимает жену свою. Этим он утверждает, что женщиной быть очень здорово, и девочка стремится быть женщиной. Это главный принцип воспитания девочек.

Сделайте так, чтобы девочка хотела стать настоящей женщиной, развив все свои женские качества. Как это сделать? Мотивируйте ее. А как мотивировать лучше всего? Покажите, что женщину любят и всё. Это ведический принцип воспитания девочек. Отец должен показать свою любовь и нежность к матери, и тогда девочка сама будет ходить с разинутым ртом, считывая каждое движение и копируя маму. Одевать ее каблуки, варить супы из песка, укладывая спать мишек, читать книжки на ночь. Копирование ‒ лучший способ обучения известный во Вселенной, а вы всякую ерунду придумываете. Какие-то сумасшедшие методики, которые часто написаны людьми, не имеющими детей. Методики по воспитанию детей пишут люди, у которых вообще детей нет, или которые их не видят ‒ им некогда, они пишут методики по воспитанию детей. Поэтому когда отец очень сильно любит мать девочки, то у неё появляется мотив развивать свои женские качества.

Руслан Нарушевич
Auklėjimas mergaičių · Charakterio lavinimas · Moteris · Šeima

Kuo skiriasi išmintinga moteris nuo protingos?

ЧЕМ МУДРАЯ ЖЕНЩИНА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ УМНОЙ?

– Умная женщина, обнаружив ошибку мужа, ткнёт его носом. И напомнит, что она его об этом предупреждала.
– Мудрая женщина — поддержит, приободрит, иногда сделает вид, что ничего не заметила. 

– Умная женщина в кризисной ситуации возьмет бразды правления и научит мужа жить правильно.
– Мудрая женщина очень тонко покажет ему направление и поддержит в намерении дойти туда.

– Умная женщина будет учить детей математике, несмотря ни на что.
– А мудрая — увидит в каждом из них личность.

– Умная женщина на работе будет стараться быть лучше других и не совершать ошибок. При этом большинство коллег будут относиться к ней очень настороженно.
– Мудрая женщина создаст в коллективе атмосферу любви и тепла.

– Умная женщина будет вмешиваться в жизнь своих взрослых детей, давать им непрошеные советы и рекомендации, рассказывать им о том, как правильно растить детей.
– Мудрая женщина позволит детям получить свой жизненный опыт и поддержит в любой ситуации.

– Умная женщина будет бороться с влиянием свекрови, отстаивать свою независимость от родителей, ругаться с ними из-за их советов.
– Мудрая женщина научится улыбаться, слушать молча, соглашаться. И делать по-своему. С любовью.)

– Умная женщина хочет изменить весь мир, переделать всех людей вокруг.
– Мудрая женщина начнет меняться сама. И примет других такими, какие они есть.

– Умная женщина думает, что счастлив тот, кто прав.
– А мудрая женщина знает, что прав тот, кто счастлив.)

Из статьи Ольги Валяевой “Все беды женщин от ума”

Auklėjimas mergaičių · Visi įrašai

Kaip teisingai kurti santykius su dukra?

Как правильно строить отношения с дочерью?

Мать строит отношения с дочерью. Она должна ей объяснять всё, заботиться о ней. А если наказывает, то лишением свободы, лишением общения, лишением любви.
Но бить девочку никто не имеет права, никто. Если девочку бьют, значит, всё, ей капут как девочке, и капут родителям. Она им такую жизнь потом устроит, что мало не покажется. Девочку один раз побили, она на всю жизнь это запомнит. И отношений потом с ней не будет, всё. Или надо извиняться, раскаиваться, и тогда, может, она простит.
Нельзя женщину бить ни в коем случае родителям. Это исключено.

Auklėjimas mergaičių · Moteris

Moteriškos energijos kaupimas keturiais lygmenimis [RU]

Женщина набирает энергию на четырех уровнях:

ФИЗИЧЕСКИЙ

Это внешность. Уход за собой, за своим телом:

• переход с брюк на юбки,
• ношение женственной одежды, аксессуаров,
• уход за волосами, лицом,
• спа-процедуры,
• массажи, йога, танцы,
• легкие физические нагрузки,
• правильное питание, которое предполагает исключить мясо, рыбу, яйца, кофе, черный чай, сигареты – всё это лишает нас энергии, красоты и праны (жизненной силы),
• практики по работе с сакральным женским центром (дыхание маткой, развитие интимных мышц).

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ

Напитывание себя приятными впечатлениями, разнообразными эмоциями, – это очень важно для женщины. Качественное общение, с единомышленницами, с людьми, которые вас понимают, вдохновляют и имеют те качества, которые вы хотели бы видеть в себе. Ограничить общение с грубыми, пессимистичными людьми, склонными завидовать и обсуждать. Окружить себя красотой: дома, на работе, на улице выбирать смотреть только на красивое (можно загрузить красивой музыки и вдохновляющие картинки на телефон и смотреть на них, а не на угрюмые лица и серость). Чаще гулять, бывать на природе, напитывать себя энергией стихий.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ

Получение знаний о женской природе, об обязанностях женщины как жены и матери, слушание лекций, посещение семинаров, чтение литературы о великих женщинах. Но главное – применять знания на практике! Ведь можно прочитать много книг, знать ответы на все вопросы, знать, что приводит к счастью, но при этом жить несчастной жизнью. Если знания не применяются, то они ложатся тяжелым грузом на плечи человека, обременяют его. Если Вы чувствуете, что знаете очень много, но качество жизни не меняется, остановитесь, перестаньте читать книги и слушать лекции. И начните потихоньку применять накопленные знания в жизнь. Для этого можно выписать на листочек основные качества, которые Вы бы хотели в себе развить или те способы, которые, как вы считаете, приведут вашу семью к счастью, и начать каждый день работать над этими качествами или совершать определенные действия по улучшению своей жизни.

ДУХОВНЫЙ

Познание своей духовной природы. Женщина становится естественно красива, ее гормональный фон нормализуется, когда она умиротворена и спокойна. Спокойна женщина становится тогда, когда находится в безопасности, когда она доверяет миру. А миру она доверяет тогда, когда у нее налажена связь с Богом или Богиней, когда она чувствует себя самым любимым ребенком Бога.

Женщина набирает энергию на четырех уровнях:

ФИЗИЧЕСКИЙ

Это внешность. Уход за собой, за своим телом:

• переход с брюк на юбки, 
• ношение женственной одежды, аксессуаров, 
• уход за волосами, лицом, 
• спа-процедуры, 
• массажи, йога, танцы, 
• легкие физические нагрузки, 
• правильное питание, которое предполагает исключить мясо, рыбу, яйца, кофе, черный чай, сигареты – всё это лишает нас энергии, красоты и праны (жизненной силы),
• практики по работе с сакральным женским центром (дыхание маткой, развитие интимных мышц).

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ

Напитывание себя приятными впечатлениями, разнообразными эмоциями, – это очень важно для женщины. Качественное общение, с единомышленницами, с людьми, которые вас понимают, вдохновляют и имеют те качества, которые вы хотели бы видеть в себе. Ограничить общение с грубыми, пессимистичными людьми, склонными завидовать и обсуждать. Окружить себя красотой: дома, на работе, на улице выбирать смотреть только на красивое (можно загрузить красивой музыки и вдохновляющие картинки на телефон и смотреть на них, а не на угрюмые лица и серость). Чаще гулять, бывать на природе, напитывать себя энергией стихий.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ

Получение знаний о женской природе, об обязанностях женщины как жены и матери, слушание лекций, посещение семинаров, чтение литературы о великих женщинах. Но главное – применять знания на практике! Ведь можно прочитать много книг, знать ответы на все вопросы, знать, что приводит к счастью, но при этом жить несчастной жизнью. Если знания не применяются, то они ложатся тяжелым грузом на плечи человека, обременяют его. Если Вы чувствуете, что знаете очень много, но качество жизни не меняется, остановитесь, перестаньте читать книги и слушать лекции. И начните потихоньку применять накопленные знания в жизнь. Для этого можно выписать на листочек основные качества, которые Вы бы хотели в себе развить или те способы, которые, как вы считаете, приведут вашу семью к счастью, и начать каждый день работать над этими качествами или совершать определенные действия по улучшению своей жизни.

ДУХОВНЫЙ

Познание своей духовной природы. Женщина становится естественно красива, ее гормональный фон нормализуется, когда она умиротворена и спокойна. Спокойна женщина становится тогда, когда находится в безопасности, когда она доверяет миру. А миру она доверяет тогда, когда у нее налажена связь с Богом или Богиней, когда она чувствует себя самым любимым ребенком Бога.

 

Auklėjimas mergaičių · Berniukų auklėjimas · Vyras · Šeima

Vyrų kvietimas žygdarbiui. Globokime moteris, kad jos jaustųsi saugios ir turėtumėte pilnaverčių palikuonių

Kviečiu visus vyrus žygdarbiui!
Reaguojant į demografinių rodiklių garantuojamo tautos senėjimo ir nykimo tendencijų aptarimą.Vis kalbant apie senstančią tautą kyla ranka pasidalinti įžvalgomis, kodėl šeimos nenori turėti vaikų. Tiksliau jų gimdyti nenori moterys, o tikras šeimas kurti nori vis mažiau žmonių.

  • Pagrindinė demografinių problemų priežastis – moterys yra neglobojamos. Mergaitės šeimose nesaugomos, nepuoselėjamos. Jos patiria didelius emocinius krūvius, „nuleistus“ joms nepilnaverčių tėvų, išvargusių savo nekenčiamuose darbuose uždirbant vergišką atlyginimą būtiniausiems poreikiams tenkinti.  Jos jau nelaimingos ir nenori vaikų, kad nepasmerktų jų tokiam pačiam likimui.
  • Suaugusios moterys negali remtis į savo vyrus šeimose, nes pastarieji praranda vyriškus charakterio bruožus. Kaltas asketiškumo nebuvimas ir trūkumas žinių, kaip atstatyti vyriškas jėgas gyvenimo sunkumams pakelti. Vyrai dažniau kilnoja atpalaiduojančių priemonių sklidinus bokalus, nei ieško sprendimų ar kaupia jėgas jiems įgyvendinti. Dažnas vyras tiesiog vaikosi patogesnio, malonesnio gyvenimo ir taip įtraukia savo žmonas į bendros gerovės kūrimą lygiomis teisėmis. Jie reikalauja eiti į darbą ir parnešti savo indėlį į šeimos biudžetą, taip rizikuodami prarasti šeimos židinio šilumą, tačiau atsipalaiduodami nuo atsakomybės būti pagrindiniu šeimą išlaikančiu šaltiniu.
  • Moterys mato, kad vyrai neprisiima atsakomybės viešoje erdvėje ir negarantuoja, kad moterys, vaikai ir seneliai bus apginti ir apsaugoti. Retas kuris vyras kišasi į konfliktus ar netinkamo elgesio apraiškas, kai dera tai padaryti nedelsiant. Ir tam nereikalingas joks specifinis kovinis parengimas – pakaktų tiesiog griežtai parodyti valią. Be kompromisų. Ir ne vienam, o visiems, šalia esantiems. Nebereikėtų gal tiek ir policijos pareigūnų! Retas valstybės vyras susirūpinęs tokio mąsto vyrų moraline degradacija. Dalinai iš to darome išvadą apie savo valstybės indėlį į demografinių problemų sprendimą. Kaip gi moterys gali būti tikros, kad jos ir jų vaikai bus saugūs aplinkoje, kurioje nerealizuojama vyrų prigimtinė pareiga! 
  • Moterų nepasitenkinimas materialia padėtimi dažnai susijęs su pertekliniais poreikiais, kurių vyras šeimoje nesiima „reguliuoti“. Reguliuoti – reiškia numatyti šeimos gyvenimo gaires, aukštesnes nei materiali gerovė. Tai dvasinių vertybių kultivavimas, jų laikymasis ir vedimas link tikrųjų amžinųjų Tiesų pažinimo. Vedlys šioje kelionėje – vyras, nes jam lengviau atsiriboti nuo materialių troškimų, suvaldyti protą ir racionaliai pažvelgti į situaciją iš šalies. Ar tikrai lengviau?.. Moterys nebevaldo savo norų, aukštesnių gyvenimo gairių neturi, vyrai šeimose nesupranta savo tikrosios funkcijos – šeimos vedimo link dvasingumo. Tad moterys imasi priemonių pačios spręsti savo perteklinių poreikių finansavimo klausimą – ieško darbo, o ne mokosi pasitenkinti turimu. Pertekliniai poreikiai atsiranda iš neramaus proto ir nepasitenkinimo gyvenimo kokybe – tai vėl eilinis akmuo į vyro daržą.
  • Nors perteklinių poreikių vadyba neišvengiamai būtina, ji nėra pakankama sąlyga sukurti harmoningą aplinką šeimoje, kad moteris jaustųsi rami ir apsaugota. Nustatytos gyvenimo gairės gali nuraminti protą ir leisti pasitenkinti esamu tik tada, kai jos neprievartinės, suderintos ir priimtinos abiems partneriams, žengiantiems tų pačių siekių link. Dvasinis pažinimas lengvesnis, kai moters emocijas vyras sutinka priimti ir utilizuoti, kad šių krūvis jai nebūtų akmeniu po kaklu bandant išsilaikyti audringame jausmingumo pasaulyje. Stipraus vyro užnugaryje moteris lengviau pasitenkins jai sukuriama gerove, nes matys savo stiprios antrosios pusės siekius atrasti žymiai vertingesnę laimę, nei materiali. 
  • Moterys imasi profesijų įsigijimo, mokslinių laipsnių gynimo žygių taip bandydamos apsisaugoti nuo pavojaus likti visiškai vienomis ir neapsaugotomis. Jos nesirūpina santuokos išlaikymo gebėjimų vystymu. Tiek moteris, tiek vyras turi rodyti pastangas išlaikyti šeimą harmoninga – kiekvienas savaip, sutinkamai su skirtingomis vyro ir moters pareigomis. Moterys, vedinos nepasitikėjimo, iškelia sau kitus, profesinius veiklos, prioritetus, kad pačios galėtų avariniu atveju užsitikrinti materialią gerovę. Taip jos praranda laiką, tinkamiausią mokytis šeimos židinio kurstymo, vaikų auginimo subtilybių, tikrųjų moters pareigų ir t.t.

Moterys elgiasi nuosekliai, stabdydamos rūpestį harmoninga šeima ir užsiimdamos vyriška veikla – savęs ir šeimos išlaikymu. Tuo tarpu Lietuvoje klestinti peršama nuomonė, kad vienas vyras dirbdamas negali išlaikyti šeimos, atskleidžia sistemos užmačias (sąmoningas arba ne) paversti moteris vergaujančiomis mokesčių mokėtojomis ir atitraukti nuo joms svarbesnio dalyko – tapimo laimingomis moteriškomis moterimis. Ši paminėta nuomonė – tai puikus pasiteisinimas ir vyrams, nenorintiems permąstyti savo gyvenimo vertybių, laiko panaudojimo efektyvumo bei savo kūrybinio potencialo nuosavoms pareigoms sėkmingai atlikti. 

O tėveliai, augindami savo mergaites, sėkmingai perduoda joms šias nuostatas ir prideda dar prie „laimingos vaikystės“ savo nebrandžias, nesukontroliuotas emocijas, kad dukros pasijustų kaltos dėl savo mamų nenusisekusio gyvenimo. Ir vėliau, pasenę, reikalauja iš jų, kaip skolos, rodyti laimingus švytinčius veidus, nekreipiant dėmesio į gyvenimo sunkumus, lydimus kaltės ir nesaugumo jausmo… 

Tai kaip gi gali gerėti demografiniai gimstamumo rodikliai tiesiog tik kalbant apie juos ir nereikšmingomis priemonėmis juos reguliuojant, kai eilinis vyras nepajėgia pradėti kiekvienas nuo savęs – pagaliau prisiimti vykdyti savo pareigas! Kviečiu visus vyrus šiam žygiui!

http://gyvenimologija.weebly.com/2/post/2013/11/neglobojamos-moterys-negimdys.html