Charakterio lavinimas · Uncategorized · Visi įrašai

Jausmų skalė

Šaltinis: http://andrianas.lt/apie-mane/straipsniai-8/lt/jausmu-skale-49.html

Žmogaus gyvenimą valdo jausmai. Jausmai šaknys, o mintys tik daigai tų šaknų. Jei žmogus kažkam tai jaučia gerus jausmus, tai jis kitam žmogui atiduos visą save, net jei tai jam pačiam pakenks. Vienas iš ryškių pavyzdžių tai moters ir vyro meilė, mamos ar tėčio meilė savo vaikui ir pan. Jei žmogus nekenčia kito žmogaus, pavydi jam, tai net jei kitas žmogus padeda visiems ir net tam piktam žmogui, piktas žmogus sieks pakenkti geram žmogui. Jei esi geras žmogus, bet tave prives prie baimės jausmų aplinkinių manipuliacijų pagalba, tai dėl baimės gali padaryti kažką bloga. Jokios geros mintys nepadės, nes būsi baimės jausme. Visi nusikaltimai, iškrypimai vyksta tuomet, kai žmogus dažnai ar ilgai būna užslėpto agresyvumo jausme.

 Panagrinėkime psichologų sukurtą jausmų skalę. Ji gana grubi ir nepilna, bet žmogaus poelgius nusako gana gerai.

1.Entuziazmas. Būdamas jame žmogus yra labai darbingas, produktyvus, pilnas idėjų, superdarbštus. Jam mažai reikia miego ir maisto. Tuomet jis daugiau „minta“ tarsi kažkokiomis kitomis energijomis, kurios šiuo metu nepasiekiamos išmatavimui, ištyrimui. Būdamas tokioje būsenoje žmogus linki visiems gėrio, spinduliuoja dosnumu, dvasine šiluma. Šią žmogaus būseną galima prilyginti 100% sąmoningumui.

2.Linksmumas. Žmogus būdamas linksmumo jausme žiūri į pasaulį kaip į gėrį, linki visiems gėrio yra dosnus. Dauguma žmonių siekia šios būsenos ir deja dažniausiai cheminėmis.

3.Stiprus domėjimasis. Šioje būsenoje žmogus kažkuo tai stipriai domisi, kažkuo intensyviai užsiima, tyrinėja. Ties šiuo etapu baigiasi linija iki kurios žmogus nesuserga niekuo. Žemiau šios linijos žmogus būtinai kažkuo suserga.

——————————————————————————————————————————————-

4.Konservatizmas. Tai būsena, kuomet žmogus siekia gyventi senomis idėjomis, „aukštomis tvoromis“, būti „futliare“. Iš vienos pusės konservatizmas stabdo pačio žmogaus ir visuomenės progresą nepraleisdamas naujų, gaivių idėjų; naujų, stiprių energijų. Iš kitos pusės jis riboja iškrypimus, susinaikinimą ar naikinimą. Konservatyvūs žmonės dažniau priimami į darbą aukštesniuose postuose, „švaresniuose“ daruose, nes sudaro pasitempusio, atsakingo žmogaus įspūdį.

5.Liūdesys, nuobodulys, tingumas. Šiuose jausmuose žmogus tingi daug ką daryti, jam liūdna gyventi ir viską daro tik iš inercijos ar dėl to, kad poreikiai ir gyvenimas verčia juos tai daryti. Nuo šio punkto aplinkos ir savęs suvokimas pas žmogų pradeda gana greit smukti. Šioje būsenoje žmogaus suvokimas yra apie 30% palyginus su  entuziasto suvokimu.

6.Antagonizmas. Tai priešinimosi viskam būsena. Bet kokiai idėjai ar pasiūlymui (blogam ar geram) žmogus priešinasi, pašiepia, pasityčioja iš tos idėjos. 5 ir 6 punkte dažnai būva paauglių jausmai. Tačiau šiame punkte žmogaus sąmoningumas tesiekia apie 2-3% palyginus su entuziasto suvokimu.

—————————————————————————————————————————————–

7.Pyktis. Ką reiškia pyktis manau visiems suprantama. Tai natūralus jausmas, kaip ir visi kiti jausmai. Tai gali būti gynybos nuo kažko jausmas ir jis pas normalų žmogų būna trumpalaikis. Užsibuvus jame per ilgai sąmoningumas ženkliai krenta ir žmogus gali nebesuvokti ką jis daro. Nuo šio punkto ir žemyn yra jausmai, kuriuose dažnai ir ilgai būnantis žmogus būtinai suserga chroniškomis ligomis. Nepadės jokie vaistai. Jie tik prislopins būseną. Padėti gali tik pakilimas į aukštesnes emocines būsenas.

8.Paslėptas agresyvumas. Tai įvairaus „plauko“ nusikaltėlių, iškrypėlių, „fyfų“ pastovios dislokacijos „bazė“. Šie žmonės patiria įvairių jausmų, bet pagrindinis yra šis. Paslėptame agresyvume žmogus tyčiosis iš kitų žmonių minčių, jausmų, kalbėsenos, eisenos, aprangos, mitybos, gyvenimo būdo ir pan. Ir džiaugsis įstūmęs kitą žmogų į nepatogią padėtį, privertęs kitą žmogų teisintis, raudonuoti dėl nieko. Įskaudinti kitą žmogų paslėpto agresyvumo žmogui gyvybiškai būtina kas dieną, nes kitaip jam nugyventa diena bus tuščia. Pavyzdžiui toks mokinys ar mokinė mokykloje atvirai pasityčioja iš kitos mokinės aprangos, kosmetikos ir į aukas renkasi jautrias asmenybes (tuomet negaus tinkamo atsako). Dažnai tai būna „fyfos“, kurios per kitus klasiokus sukelia agresiją prieš vieną ar kitą klasiokę ir patenkina savo nuobodulį. Šioje emocinėje būsenoje dažnai būnantys ar užstrigę mėgsta regzti suokalbius ir patys likti nuošalyje, stebėti ir džiaugtis suokalbio rezultatais. Tokį pat gyvenimą gyvena tokio emocinio statuso žmonės ir studentavimo metu, bei darbo kolektyve metu. Tokie žmonės linkę nusikalsti, bet valdyti jie gali tik tuos žmones, kuriuos jie pagal jausmus patalpina žemiau savęs. Tai gali būti tik vienas jausmas – baimė.

9.Baimė. Žmogui būnant baimės jausme jis nori pabėgti iš nesaugios teritorijos. Jei jis priverstas būti esamoje teritorijoje tai nevalingai pradeda judėti jo galūnės (pirštai, plaštakos, pėdos), bėgioti žvilgsnis, tarsi norėtų tokiu būdu pabėgti. Tokie žmonės būtinai meluos, nes nori pabėgti iš esamos nepatogios situacijos, iš baimės zonos. Įvarę kitus žmones į šią jausmo zoną, paslėpto argesyvumo žmonės gali su jais daryti ką nori. Tačiau pakanka tokiam žmogui pakilti į pykčio zoną, tai paslėpto agresyvumo žmonės gaus atsaką, kurio jie bijo. Dar geriau peršokti į antagonizmo ar tingumo zoną, tuomet jie bus nepasiekiami, nes susidurs su nesuprantama „siena“, bet pastovios provokacijos bus.

10.Liūdesys dėl bet ko. Tai kitas sąmoningumo smukimo ir energijos netekimo etapas. Šioje būsenoje žmogus dar sąmoningas, bet liūdi dėl bet ko ( ar dėl gerų ar blogų dalykų).

11.Apatija. Šioje emocinėje būsenoje žmogus abejingas  bet kam. Jis panašus į tą vaizdelį kuomet žmogaus žvilgsnis nežinia kur, liežuvis iškištas ant šono ir teka seilės.

12.Mirtis. Tai paskutinė emocinė būsena kuri lygi 0% palyginus su entuziasto sąmoningumu.

 Šia emocijų skale dažnai naudojasi ne tik psichologai, narkologai, bet ir verslininkai. Pavyzdžiui kaip narkologai aiškina jaunimo įtraukimą į narkomaniją. Sakykim Petras yra nuobodulio, liūdesio ir tinginumo zonoje. Jonas pasikviečia pas save sakydamas, kad turi kuo išvaikyti Petro nuobodulį. Petras ateina ir Jonas jam pasiūlo „žolės“. Petras priešinasi sakydamas, kad tai pavojinga. Jonas sako, kad už dyką ir pabandyk. Petras abejoja ir tuomet Jonas įveda jį į baimės zoną ir Petras pasiduoda. Tuomet Petras paragauja. Organizmas su nuodais savo viduje visuomet kovoja suaktyvėjimu visų jo funkcijų ir siekiu išvaryti nuodus. Petro organizmo funkcijos suaktyvėja, jis emocionaliai patenka į entuziazmo zoną. Jam viskas ryšku, pilna spalvų, idėjų, linksma. Po kiek laiko jis vėl grįžta į nuobodulio zoną ir iškart „suvokia“ ko jam reikia jausmams pagerinti. Vėl pas Joną, o tas jau prašo pinigų už dozę. Po kelių tokių dozių Petras jau pakyla tik į linksmumo zoną, galiausiai tik į stipraus domėjimosi zoną, kuomet jis gali laaabai ilgai tyrinėti sriubos lėkštėje turinį ir matyti tai ko kiti nemato. Taip jis po truputį nusėda vis į žemesnes emocijas, kol pasiekia paslėpto agresyvumo zoną ir pats tampa narkotinių medžiagų prekeiviu. Deja nė vienas tikras narkomanas nepripažins, kad jis narkomanas ir visuomet sakys, kad jis bet kada gali tai mesti. Tai būdinga ir alkoholiui, rūkymui, kavai ir t.t. Jei iš namų pradėjo dingti daiktai, pinigai, staiga sekti biudžetas, tai namuose yra priklausomybę turintis žmogus, kurį galima įvardinti kaip narkomaną. Užjausti narkomaną, tai pataikauti jo įgeidžiams. Tai ne pagalba, tai tylus pritarimas, o su laiku ir priklausomybė kaip donoro tam žmogui.

 Narkotinės medžiagos, kaip ir kai kurie nuodai blogai tirpsta vandenyje, bet gerai riebaluose. Pas metusį narkotikus žmogų, jo riebaluose susikaupia tam tikras kiekis narkotinių medžiagų, kuris atsipalaiduoja intensyvaus judėjimo, sporto metu. Tuomet dalis narkotikų patenka į kraujotaką, trumpai suveikia kaip pakylėjimas, o po to jausmų skale žmogus nusileidžia žemyn. Jį viskas nervina ir kojos tarsi savaime neša ten, kur galima gauti dar narkotikų. Tai pasąmoniniai veiksmai, kurie gali būti kontroliuojami tik sąmoningai suvokus tą procesą. Bet kuris narkomanas, alkoholikas, rūkalius savo riebaliniuose audiniuose turės tų nuodų tam tikras sankaupas, kurios išlys fizinių pratimų metu, stresų metu ir vėl „kvies“ dozei. Išsivalymas iš riebalinio kūno sluoksnio mažiausiai trunka 7 metus po sąmoningos atsisakymo vartoti tuos nuodus. Visą tą laiką nė lašo, nė dūmo. Tukliems žmonėms tai užtrunka dar ilgiau, bet tam ir yra sąmonė, kad kontroliuoti šiuos procesus.

Bioenergetikų yra sukurta tam tikra lentelė, kuri savaip apibūdina žmogaus sąmoningumą ir jo žmogiškumą kaip po tokį pagal tam tikrus lygius.

  Dvasingas žmogus :  dvasia ir tikėjimas, protas ir dvasia.

  Žmogus kuriantis, mąstantis, valingas : dvasios, meilės, minties jėga, valia.

  Gyventojas protingas, jautrus, instinktyvus : protas, jausmai, instinktai.

  Negyventojas, vergas, egoistas, skūpas : baimė, savimyla, godumas.

 Nežmonės, apgavikas, pavyduolis, prievartautojas, bedvasis : bevališkumas, pavydumas,      geidulingumas.

  Apsėstieji, tironai, griovikai : neapykanta ir blogis, netikėjimas ir bedvasingumas.

 Dėl šio išdėstymo ir pavadinimų galima diskutuoti, bet esmė ta pati – kuo žemesniuose jausmuose žmogus gyvena, tuo jis mažiau tikras žmogus, tuo mažiau jis sąmoningas, kūrybingas, savistovis.

Išvados : siekti aukštesnės jausmų būklės ir kuo ilgiau juose išbūti. Neleisti užteršti ar nužeminti save jausmų skalėje niekam, nei tolimiems pažįstamiems, nei draugams, nei artimiesiems. Didesnė  energija, tai būtinai aukštesnė padėtis jausmų skalėje. Tam tikri nuodai organizme stipriai pakylėja žmogų jausmų skalėje, bet tik tokiu būdu organizmas ir valosi nuo tokių nuodų. Tai netikra. 

Charakterio lavinimas · Uncategorized

Labai geras straipsnis apie sveikatą ir santykius. Gyvenimo rytas

Šaltinis: https://gyvenimorytas.lt/2017/10/08/kokie-santykiai-su-tevais-toks-ir-gyvenimas/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=i_pakopoje_zmogus_igauna_ryzta_gyventi_kitaip&utm_term=2017-10-10

Kokie santykiai su tėvais – toks ir gyvenimas

Visa Visata yra gyvas harmoningas, darnus, sąmoningas, energinis organizmas, kurios dalis esame ir mes. Taigi, nuolat iš mūsų sklindančios vibracijos kontaktuoja su išorinėmis, jeigu sutampa – įvyksta rezonansas ir energinė vibracija plečiasi, jei nesutampa – slopsta ir vyksta disonansas. Pavyzdžiui, jei išeiname iš namų kupini vidinio susierzinimo, pykčio – būtinai sulauksime atsako, t.y., mūsų kelyje pasitaikys žmonės su panašiomis vibracijomis ir susiformuos situacijos, leidžiančios pykčiui dar labiau išsiplėsti.
Kiekvienas iš mūsų esame beribio Kūrėjo dalelė, kuri atėjusi į šią žemę tėvus laiko dievais ir ramybės šaltiniu. Vaikas besiglausdamas prie mamos ar tėvo krūtinės jaučią saldžią palaimą. Tačiau tą akimirką, kuomet ima vertinti, skaudintis ir pykti ant savo gimdytojų, stoja į nuožmią kovą prieš save ir Dievą. Pradeda griauti savo gyvenimą.
Tik pripažinę ir pamilę savo tėvus, senelius, prosenelius, tetas ir dėdes tokius, kokie jie yra, mes atgauname ryšį su pačiu savimi bei Dievu. Grįžtame į būseną GERA, kurios nuolat ieškome išorėje – daiktuose, maiste, darbe, mokymuose ar net svaigaluose.

Kokie santykiai su tėvais – toks ir gyvenimas

Tėvai yra tiltas į šį pasaulį. Jų dėka gimėme, kad patirtume gyvenimą ir vykdytume savo misiją. Kiekvienam iš mūsų yra suteikta galimybė įnešti daugiau meilės bei harmonijos į šeimą. Deja, dažnai to nesuprantame, imame priešintis, skaudintis ir net nekęsti savo artimųjų. Taip tampame nelaimingi, nes viską vertiname protu, nesiklausydami širdies balso.

Santykiai yra viena iš daugelio sričių, kuriai skiriame dėmesį. Derėtų prisiminti, jog dėmesys ir mes patys esame energija, kuri nuolat kinta, teka ir mainosi. Jeigu koncentruojamės tik į vieną sritį ir stengiamės ją sutvarkyti, būdami neharmoningi, natūraliai ima griūti kitos sritys. Tai būtų galima palyginti su per trumpa antklode, jeigu ją traukiame į viršų – nuolat šąla kojos.

Kaip susigrąžinti iššvaistytą energiją?

Sąmoningumo mokyklos „Gyvenimo rytas“ įkūrėjas ir lektorius Robertas Karvauskas pataria problemas pradėti spręsti pirmiausia savyje, o ne griebtis metodų vienai sričiai tvarkyti, nes net su pačiomis geriausiomis priemonėmis tiesiog žudysime save, prarasime energiją, kurios mums ir taip stinga.

Šiomis dienomis yra didžiulė pasiūla įvairių technikų kaip susitvarkyti finansus, sveikatą, santykius, kaip prisišaukti sėkmę, ir mes neįvertindami turimų energijos resursų ir nesuvokdami visos sistemos, dedame pastangas, kad kažką pakeistume išorėje ir gautume proto geidžiamus rezultatus. Deja, sutvirtinus vieną „namo“ kampą, griūva kitas.

Anot R. Karvausko, derėtų prisiminti, jog visa Visata yra gyvas harmoningas, darnus, sąmoningas, energinis organizmas, kurios dalis esame ir mes. Taigi, nuolat iš mūsų sklindančios vibracijos kontaktuoja su išorinėmis, jeigu sutampa – įvyksta rezonansas ir energinė vibracija plečiasi, jei nesutampa – slopsta ir vyksta disonansas. Pavyzdžiui, jei išeiname iš namų kupini vidinio susierzinimo, pykčio – būtinai sulauksime atsako, t.y., mūsų kelyje pasitaikys žmonės su panašiomis vibracijomis ir susiformuos situacijos, leidžiančios pykčiui dar labiau išsiplėsti.

Pasipriešinimas, nuoskaudos ir visas negatyvas kyla iš mūsų įpročio vertinti, filtruojant visas gyvenimo sritis per ribotą įsitikinimų bei programų sistemą. Analizuodami ir dėdami pastangas, kad pakeistume gyvenimą, eikvojame begalę energijos. Tik sutelkę dėmesį į savo vidų galime nurimti, žinoma, jei nesikoncentruosime į destruktyvias mintis. Prisiminkime – kur dėmesys ten ir plūsta energija, tad kreipkime ją į save. Pajuskime kur ji yra blokuojama, leiskime emocinėms nuosėdoms iškilti į viršų, išgyvenkime jas, tegul jas pakeičia iš širdies, iš mūsų esaties, sklindanti ramybė ir besąlyginė meilė. Taip grįšime į prigimtinę būseną GERA. Tik vedini šio jausmo susigrąžinsime prarastą energiją ir kursime harmoningus rezultatus visose gyvenimo srityse.

Santykiai su tėvais lemia mūsų gyvenimo pagrindus

Kiekvienas iš mūsų esame beribio Kūrėjo dalelė, kuri atėjusi į šią žemę tėvus laiko dievais ir ramybės šaltiniu. Vaikas besiglausdamas prie mamos ar tėvo krūtinės jaučią saldžią palaimą. Tačiau tą akimirką, kuomet ima vertinti, skaudintis ir pykti ant savo gimdytojų, stoja į nuožmią kovą prieš save ir Dievą. Pradeda griauti savo gyvenimą.

Žiūrėdami į save ir matydami bei jausdami tėvų, ir net visos giminės, savybes, charakterio bruožus, įsitikinimus, programas bei pradėję kritiškai vertinti, kasdien save naikiname. Be to, nuolat sutinkami žmonės virpina būtent tas energijas, kurias esame užspaudę ir žūtbūt stengiamės jų atsikratyti. Tuomet žvelgdami į visai nepažįstamą žmogų pajuntame antipatiją, kurią nesąmoningai jaučiame sau ir savo artimiesiems.

Tik pripažinę ir pamilę savo tėvus, senelius, prosenelius, tetas ir dėdes tokius, kokie jie yra, mes atgauname ryšį su pačiu savimi bei Dievu. Grįžtame į būseną GERA, kurios nuolat ieškome išorėje – daiktuose, maiste, darbe, mokymuose ar net svaigaluose.

Bent kruopelytę pažinę mums neregimojo pasaulio struktūros bei taisyklių, viską pradedame vertinti širdimi. Tuomet atsistato harmonija visose gyvenimo srityse. Tad pradėkime nuo savęs, vėliau, kupini meilės, tvarkysime santykius su tėvais, ypač tuomet, kada nesiseka finansuose, silpna sveikata, nuolat griūna planai, byra santykiai su kitais mums brangiais ir net vos pažįstamais žmonėmis.

Pasak sąmoningumo lektoriaus: „Energiniame vibraciniame lygmenyje tėvas yra vedlys, kuris sukuria pagrindus ir aprūpina. Fiziniame lygmenyje santykiai su tėvu lemia viso kūno pagrindą, o mūsų viso kūno pagrindas yra stuburas, kurio stiprybę ir sveikatą lemia santykiai su tėvu. Tai yra surišta fiziniame lygmenyje. Todėl, jeigu turite problemų su stuburu, jei jis iškrypęs ar skauda, vadinasi kažkur energiniame lygmenyje yra užspausta emocija, susijusi su įvykiu santykyje su tėvu. Gyvenimo veikloje santykiai su tėvu lemia aprūpinimą, nes tėvas yra aprūpintojas, tėvas yra globėjas, natūralu, kad jūsų gyvenime santykis su tėvu įtakoja galimybę būti aprūpintam. Tai visų pirma finansinė sėkmė, kadangi visi resursai yra verčiami į piniginį ekvivalentą, kuris yra kaip visuomenės kraujotaka. Pinigai cirkuliuoja kaip energijos šaltinis, kuris lengviausiu keliu mus aprūpina.“

Harmonizavus santykius su tėvu ir įsileidus meilę bei šilumą į savo vidų, tvarkosi reikalai fiziniame lygmenyje. Jei norime procesą paspartinti – reikia vienu metu tvarkyti stuburo problemas ir eiti pas tėvą atvira širdimi.

„Motina yra židinio saugotoja. Ji sudaro ir palaiko sąlygas būtinas harmoningam gyvybės vystymuisi. Todėl fiziniame lygmenyje neharmoningi santykiai su mama lemia mūsų imuninės sistemos susilpnėjimą. Jeigu nėra harmoningų santykių su mama, energiškai mes esame labai silpni. Per mūsų gyvenimą neteka energija ir esame, silpni bei paliegę. Net jei užsiauginsime raumenis, energiniame lygmenyje vis tiek liksime silpni. Blogi santykiai su mama pasireiškia imuninės sistemos susilpnėjimu ir kliūtimis visose gyvenimo srityse,“ – pasakoja R. Karvauskas.

Jei sveikata prasta, jei nuolat nesiseka – savo širdyje sugrįžkite pas mamą.

Kaip harmonizuoti santykius su tėvais?

Pirmiausia susitvarkykime santykius su savimi, nustokime save kaltinti, vertinti ir bausti. Leiskime gyvenimui tekėti per mus, leiskime patirti visas emocijas, kurių nuolat vengiame. Tegul jos iškeliauja užleisdamos vietą ramybei. Juk kasdienybė susideda iš to, ką mes jaučiame, patiriame. Tad valykime emocinius blokus, pamilkime save besąlygiškai ir tą pajus ne tik tėvai, bet visi aplinkiniai. Visuomet prisiminkime, jog mus supantys žmonės, myli lygiai tiek kiek, kiek mes mylim save patys.

Širdyje grįžkime pas tėvus, atleiskime visas nuoskaudas, atsiprašykime ir padėkokime už suteiktą gyvybę, už viską, ką jie atidavė bei padarė dėl mūsų, net jei mes to nesuprantame, nevertiname.

Priimkime viską ką turime ir grįžkime atgal į ramybę, susitaikydami su gyvenimu bei leisdami Kūrėjui, Visatai mumis pasirūpinti, mus mylėti kitų žmonių šiluma, palankiomis aplinkybėmis ir nuolat plūstančia energija.

Parengė Rūta Steponavičienė

Šaltinis: https://gyvenimorytas.lt/2017/10/08/kokie-santykiai-su-tevais-toks-ir-gyvenimas/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=i_pakopoje_zmogus_igauna_ryzta_gyventi_kitaip&utm_term=2017-10-10

Papildoma, susijusi medžiaga K.Daugėla:

KOKIOS PASLAPTYS SLYPI UŽ STIPRAUS RYŠIO SU MAMA…, IR KAIP TO RYŠIO TRŪKUMAS GALI BŪTI PAGRINDINĖ NESĖKMIŲ GYVENIME PRIEŽASTIS…, BEI ATNEŠTI FINANSINĮ NEPRITEKLIŲ, GRIAUTI SANTYKIUS SU ANTRA PUSE…, AR NET ĮTAKOTI ĮVAIRIAS LIGAS!?

Plačiau: http://eparduotuve.gyvenimoguru.lt/produktas/irasai-kiek-mamos-sirdyje-50/

 

“Koks bebūtų geras santykis su tėvu, jei nebus priėmimo ir pagarbos mamai, mes neturėsime vietos tam pasaulyje ir nieko gero ten nerealizuosime… tačiau koks bebūtų geras santykis su mama, atmetus tėvą – MES NETURIME JĖGOS EITI Į PASAULĮ IR REALIZUOTIS. Net jei ir turime vietą – JĖGOS NĖRA! Tiek visuomenėje, piniguose, tiek partnerystėje…“
Plačiau: http://wp.gyvenimoguru.lt/g-santykiai-su-teciu/

– Ką mums duoda tėtis ir kas nutinka, kai jo trūksta?
– Ką atrandame, atradę savyje tėtį?
– Ką dovanoja gyvenimas, kai susitaikome savyje su tėčiu?
– Kaip siejasi Dievo ir tėvo paieškos?
– Ką gauna motina, kai savo vaike priima jo tėvą?
– Kaip jaučiasi vaikas, kai jo akyse gerbiamas jo tėtis?
– Kiek reikia nusipelnyti, kad turėti teisę vadintis tėčiu?
– Ką reiškia „priimti tėtį“? Ir kaip tą padaryti?
Charakterio lavinimas · Uncategorized

4 susitarimai su savimi, vedantys į džiaugsmą pagal senovės Toltekus

Nors toltekų išminčiai, dar kitaip vadinami mokytojais, gyduoliais, šamanais, savęs nepriskiria jokiai konkrečiai religijai ar dvasiniam keliui, tačiau Don Miguel Ruiz savo knygoje „Keturios toltekų išmintys“ sako, kad toltekų žinios kyla iš visa apjungiančios vienos dieviškosios tiesos.

Toltekai gerbia visus tikėjimus, dvasinius mokytojus ir vedlius, mokančius ir mokiusius šioje Žemėje, o savo žinias labiau laiko gyvenimo būdu ar keliu, vedančiu mus džiaugsmo ir meilės link.

Keturi autoriaus išskirti susitarimai yra tokie universalūs, kad juos taikyti gali įvairių tikėjimų žmonės. Šie susitarimai neturėtų prieštarauti jokiai religijai ar dvasiniam keliui, nes moko amžinų principų: meilės, gėrio, atjautos, supratingumo, sugebėjimo nesmerkti kitų. Štai keturi principai, kuriuos taikydami gyvenime pamažu į jį, įsileisime džiaugsmą.

1. Stebėk savo žodžius

 

Kiekvienas ištartas žodis yra tarsi magija, kuri gali būti baltoji arba juodoji. Su žodžiu galima kitą pakylėti gyvenimui, tačiau su žodžiu galima ir prakeikti. Kaip mes naudojamės žodžių magija – priklauso tik nuo mūsų pačių. Dažniausiai žmonės vartoja žodžius išreikšti savo vidiniams nuodams – išsakyti pyktį, kritiką, pavydą, neapykantą, nepasitenkinimą savimi ir kitais. Tačiau, anot autoriaus, žodžius reikia vartoti tik taip, kad jie aplink mus kurtų gėrį ir meilę.

Žodžiai nuo pat vaikystės mus formuoja ir įdiegia tam tikrus įsitikinimus. Jei vaikui mama ar mokytoja vaikystėje vis kartoja, kad jis nėra pakankamai gabus ar sportiškas užsiimti tam tikra veikla, vaiko pasąmonėje tai gali užsifiksuoti ir išugdyti kompleksą ar nepilnavertiškumo jausmą.

 

„Stebėk savo žodžius“ – tai pirmasis susitarimas su pačiu savimi. Jis yra pats svarbiausias. Vien pradėję stebėti savo kalbą galime transformuoti gyvenimą į džiaugsmingesnę pusę. Kodėl žodis? Todėl, kad jis turi neįprastą galią. Žodžiais mes išreiškiame save, jais įkvepiame, žodžiais galime sužlugdyti, nuliūdinti ir nuteisti kitą.

 

Naudokime savo kalbos dovaną taip, kad pasaulyje skleistume gėrį, meilę ir taiką. Kaip senovės išminčiai sakydavo – jei neturi pasakyti nieko gero ir gražaus, verčiau patylėti.

 

2. Nieko nepriimk asmeniškai

 

Antrasis susitarimas su savimi skelbia: kad ir kas vyktų mūsų gyvenime, anot autoriaus, nieko neturėtume priimti asmeniškai. Viskas, ką kiti žmonės sako, daro, jaučia ar pan., yra dėl jų pačių, tai kyla iš jų, ne iš mūsų. Kai kažkas mus kritikuoja, apkalba ar šmeižia, tai neturėtų mūsų skaudinti. Priimdami viską asmeniškai mes tik „maitiname“ savo ego, nes norime, kad viskas suktųsi aplink mus, mus ir dar kartą mus. Tačiau reikia suvokti, kad viskas, ką sako kitas, kyla iš jo gyvenimo supratimo, kaip sako Don Miguel, iš jo sapno.

 

Kol žmonės nėra sudarę šio susitarimo su savimi, jie kenčia. Juos nuolat skaudina ir liūdina kitų žmonių žodžiai ir veiksmai. Priėmę šį susitarimą, pasak knygos autoriaus, mes išsilaisviname nuo kančios, mes pradedame priimti kitus tokius, kokie jie yra: su jų įsitikinimais ir gyvenimo būdu. Mes prisiimame atsakomybę tik už save ir savo elgesį. Su šiuo, antruoju, susitarimu mes tarsi įgyjame imunitetą nuo juodosios magijos: piktų žodžių, apkalbų ir pavydo. Mūsų tai asmeniškai nebeliečia, nes suprantame, kad viskas, kas negatyvu ir kyla iš kitų žmonių, yra tik jų pačių, o ne mūsų reikalas. Kaip yra sakoma apie mus kartais užgriūvančias problemas: svarbu ne kokio dydžio problema, bet kokia mūsų reakcija į tą problemą.

 

3. Neturėk išankstinių nuostatų

 

Mes turime įprotį kurti išankstines nuostatas beveik apie viską ir visus. Dažnai esame įsitikinę, kad mes – absoliučiai teisūs. Kai kažkas vyksta ne pagal mūsų įsivaizduojamą ir norimą scenarijų, į gyvenimus įsileidžiame liūdesį, nerimą, o kartais net ir pyktį.

 

Dažnai galvojame, kad kiti žmonės mato gyvenimą visiškai taip pat, kaip ir mes. Galvojame, kad mūsų partneris ir artimieji supranta mus be žodžių, o kai tai nepasiteisina, pykstame ir kaltiname kitą, tik ne patį save. Anot autoriaus, visada turėtume nebijoti klausti, kalbėti, būti atviri prieš kažką sakydami, spręsdami ar nurodydami. Tik taip išvengsime nesusipratimų ir nepateisintų lūkesčių.

 

Tik įsivaizduokime, kad savo gyvenime mes nustojame kurti išankstines nuostatas, lūkesčius, nieko nesitikime iš kitų žmonių. Tuomet mūsų gyvenimas iš tiesų pradeda keistis – mes išvengiame ginčų, konfliktų, įsiskaudinimų, kylančių iš nesupratimo. Tik nustoję turėti išankstinę nuomonę mes pradėsime su žmonėmis bendrauti aiškiai ir atvirai, be, kaip autorius sako, emocinių nuodų. Mes nebebijosime klausti, prašyti, o kartais ir pasakyti „ne“.

 

4. Elkis geriausiai, kaip gali

 

Paskutinis susitarimas su savimi – „elkis geriausiai, kaip gali“, pasak Don Miguel, padės vykdyti tris ankstesnius susitarimus ir juos tvirtai integruos į mūsų gyvenimą. Autorius sako, kad bet kokiomis aplinkybėmis turėtume elgtis geriausiai, kaip galime, tačiau labai svarbu suprasti, kad „geriausiai“ kiekvieną dieną skirsis. Gyvenimas (ir mes patys) nėra pastovus, viskas nuolat kinta, todėl kas dieną turėtume elgtis geriausiai pagal tos dienos aplinkybes ir savo galimybes.

 

Elgdamiesi geriausiai, kaip galime tą akimirką, nustosime teisti save, nejausime kaltės jausmo, savigraužos, kuri veda mus niekur kitur, tik į savęs sunaikinimą. Nuoširdžiai stengdamiesi elgtis geriausiai, būsime aktyvūs ir pozityvūs, kiekvienas veiksmas neš džiaugsmą, net jei ir nebūsime prisirišę prie rezultatų. Pirmieji trys susitarimai veiks tik tuomet, jei visuomet stengsimės elgtis geriausiai pagal tos dienos aplinkybes. Negalvokime, kad visada išeis nepriimti visko asmeniškai ar kalboje naudoti tik baltąją magiją, bet visada galime stengtis būti geriausia savęs versija.

 

Pasak autoriaus, mes visi gimėme su teise į džiaugsmą ir meilę. Mes patys esame džiaugsmas ir meilė. Mes nieko neturime įrodyti kitiems, tik laikydamiesi trijų principų elgtis geriausiai, kaip galime. Pasak autoriaus, jei norime Dievui parodyti savo meilę, turime išmokti paleisti praeitį, nesijaudinti dėl ateities ir tiesiog būti „čia ir dabar“, veikti, mylėti ir dalintis džiaugsmu šią akimirką.

 

Anot toltekų išminties, net jei mes visi realybę suvokiame pagal savo supratimo lygį, tikėjimą ir savo patirtis, turime didelę galią savo ir kitų gyvenimą paversti rojumi arba pragaru. Tai mūsų pasirinkimas, kurį turime priimti jau šią akimirką. Aš renkuosi rojų, o ką renkatės jūs?

 

Pagal: Don Miguel Ruiz „Keturios toltekų išmintys“, parengė: Eglė Terekaitė

http://anomalija.lt/2016/01/4-susitarimai-su-savimi-vedantys-i-dziaugsma-pagal-senoves-toltekus/