Mistika · Uncategorized

Bendravimas su Angelais

Šaltinis: http://meiles-keliu.lt/?p=1326

Kreipimasis į Angelus

Kartais aš susitinku žmones, apie kuriuos sukasi tiesiog visas pulkas Angelų. Aš susistabdau juos ir klausiu, ar sąmoningai jie kvietė prie savęs Angelus, ir visada girdžiu atsakymą: „Taip, aš specialiai paprašiau Angelų, kad mane apsuptų“. Kuo dažniau mes kviečiame Angelus, tuo dažniau jie ateina mums į pagalbą.

Angelams norisi mus apsupti, jie turi aistringą norą mums padėti. Mūsų džiaugsmas suteikia jiemsdidžiulį malonumą. Tačiau jie negali mums padėti, kol mes jų to nepaprašome. Universalus dėsnis, kuriam paklūsta Angelai, skelbia: „Nei vienas Angelas neturi įsiveržti į žmogaus gyvenimą, jeigu jo nepaprašo. Vienintelę išimtį sudaro ekstremalios situacijos, gręsiančios žmogaus gyvybei. Angelas neturi teisės priimti už žmogų sprendimo, bet, jeigu jo paprašo, jis gali duoti naudingą patarimą arba kitu būdu paveikti tolimesnę įvykių eigą“. Angelas gali tiesiog pastūmėti mus kokiems nors veiksmams, padrąsinti ar sukurti nuostabų aplinkybių sutapimą. Tačiau jis negali jums padėti, kol jūs nenuspręsite priimti jo pagalbos, nes jums duota laisva valia.

Kad paprašytumėt pagalbos, jokios specialios ceremonijos nereikalingos. Dievas ir Angelai – savo prigimtimi esantys tyra meile, – nemėgsta sudėtingumo. Tiktai mūsų žemesnysis „aš“ (ego) laiko, kad dvasingumas yra kažkas sudėtingo, nes negali patikėti, kad tokia galinga ir didi jėga gali būti pasiekiama kiekvienam akimirksniu. Bet taip yra.

Angelai girdi mūsų širdies maldą, ir pakanka tik pagalbos prašymo, kaip jie pas jus sulekia. Jūs galite sąmoningai paprašyti, kad jus ar jūsų artimuosius suptų keletas Angelų. Tėvai gali paprašyti Angelų-auklių nukreipti ir ginti jų vaikus dienos eigoje. Jeigu kas nors iš jūsų artimųjų keliauja, paprašykite Archangelo Rafaelio ir Angelų globoti juos kelionių metu.

Prašykite Angelų padėti jūsų draugams, reikalingiems paguodos ir vedimo. Štai keletas būdų, kaip iškviesti Angelus.

Laiškas Angelams. Išliekite savo širdį, parašydami apie viską, kas jus glumina, vargina ar neramina. Nieko neslėpkite, kad Angelai galėtų gydančiai paveikti kiekvieną jūsų gyvenimo aspektą ir ištaisyti situaciją.

Vizualizacija. Galite vadinti tai vidiniu matymu, vaizduote ar „trečiąja akimi“ – pavadinimas neturi reikšmės. Angelų vizualizacija – vienas iš efektyviausių jų iškvietimo būdų. Įsivaizduokite, kad Angelai sukasi aplink jus arba tuos, kuriuos jūs mylite, kaip galingos esmės sulekia pas jus. Įsivaizduokite, kaip kambaryje, kuriame esate, būriuojasi tūkstančiai Angelų. Tokia vizualizacija ir yra tas kvietimas, kuris kuria jūsų realybę.

Angelai tiesiog spinduliuoja meilės šviesą ir jie neturi apibrėžtos fizinės formos. Tačiau jie gali priimti ir fizinį pavidalą, projektuodami mums savo mentalinį paveikslą, jeigu mano, kad tai gali mums padėti. Todėl, jeigu jūs mėgstate vizualizuoti cherubinus, dideles spindinčias esmes arba nuostabiais rūbais apsirėdžiusias moteris-Angelus, tai būtent tokias formas ir pasirinks Angelai, kad jums lengviau būtų juos atpažinti.

Kvietimas mintimis. Pagalvokite: „Angelai, prašau, padėkite man“ – ir jie akimirksniu atsiras šalia jūsų. Jeigu jūsų kvietimas nuoširdus, iš širdies, Angelai visuomet išgirs šį pagalbos šauksmą. Galite, jeigu norite, išreikšti savo kreipinius pozityvių teiginių (afirmacijų) forma arba kaip maldas-prašymus: „Angelai, aš kenčiu, ir man reikalinga pagalba“. Galite paprašyti Dievo, kad Jis pasiųstų jums  Angelus, arba kreiptis į Angelus tiesiogiai.

Kreipimasis garsiai. Jūs galite išsakyti savo kreipinius garsiai; kartais mes tą darome visiškai nesąmoningai, pavyzdžiui, kada atsidūstame: „O Viešpatie!“ Tikiuosi, jūs patys įsitikinsite, kad keletas valandų, praleistų visiškoje vienatvėje ir tyloje, ramybėje, ypač gamtos prieglobstyje, suteikia puikią galimybę žodiniam bendravimui su Angelais.

Žinokite, kad Angelai šalia, kai

…Jūs jaučiate Angelų buvimą. Galbūt, jūs jaučiate šiltus prisilietimus prie veido, pečių, rankų ar plaštakų, arba jų apkabinimus, ar sparnų prisilietimą. Kai Angelai supa jus kambaryje, oras tampa tarsi tirštesnis, tarsi jus gaubia vėsus švelnus debesis, saugantis nuo karščio. Jums gali atrodyti, kad keičiasi pati temperatūra patalpoje arba kad jūs užuodžiate nuostabų aromatą, kurį sunku aiškiai identifikuoti. Kai Angelai jus apkabina, jūs jaučiate, kaip jūsų krūtinę pripildo nenusakoma šiluma, o širdis suliepsnoja nežemiška meile.

…Jūs matote Angelų buvimą, arba tuos ženklus, kuriuos jie duoda. Baltos, žydros ar žalios šviesos kibirkštėlės, kurias jūs akies krašteliu pamatote, liudija apie tai, kas Angelai šalia. Švytintis šešėlis gali judėti taip greitai, kad jūs pagalvosite, ar tai nėra jūsų vaizduotės vaisius. Ir tie nuostabūs vaizdiniai, kuriuos matote vienatvėje tamsiame kambaryje arba šalia mylimo draugo ar mokytojo, taip pat patvirtina, kad Angelų karalystė jus aplankė.

…Jūs girdite Angelų buvimą – švelnų, meile pripildytą šnabždesį, kuris skamba jūsų ausyse, kviesdamas savo gyvenimą padaryti gražesniu. Arba neklystamą įspėjimo šauksmą, skirtą jums: „Atsargiai!“ Arba švelnų vidinį balsą, kuris pataria nukreipti savo žvilgsnį į žvaigždes. Pagaliau, saldžius muzikos garsus, skambančius jūsų galvoje, – tai vis garsai, perduodami Angelų.

…Jūs suvokiate Angelų buvimą. Jeigu netikėtai jums šovė idėja, kardinaliai keičianti jūsų gyvenimą, vadinasi, Angelas ką tik atnešė jums siuntinuką nuo Dievo ir įdėjo jį į jūsų širdį. Kai jus užvaldo suvokimas, kad Angelai šalia, patikėkite: taip ir yra.

…Jūs patiriate Angelų buvimą. Kai prieš jus kaip tik reikiamu momentu „atsitiktinai“ atsiveria durys arba kai neišvengiama, atrodytų, tragedija staiga laimingai išsisprendžia, pavirtusi paprastu nesusipratimu, žinokite: tai Angelai padeda jums iš savo „užkulisių“. Kai jūs vaikštinėjate gamtoje ir jaučiatės laisvai ir džiaugsmingai, galite būti tikri, kad šalia jūsų keliauja Angelai.

Proto nuraminimas

Jūsų Angelas-sargas nuolatos su jumis kalba, švelniai patardamas ir vesdamas. Kai mes sąmoningai prašome jį suteikti papildomą pagalbą, kviesdami pas save dar daugiau Angelų, tai įsijungiame į stabilesnį Dieviškojo bendravimo srautą.

Naudinga žinoti apie dangišką pagalbą dar iki to, kol ji bus suteikta: kartais pokalbiai ar triukšmas taip užpildo mūsų mintis, kad mes neįstengiame išgirsti mylinčio mūsų Angelų balso. Garsus minčių gaudesys, sukdamasis apie begalines sąskaitų, atsakomybės ir šeimos problemas, nuslopina švelnų Angelų balsų garsą. Mes ignoruojame Angelų pranešimus ir tada, kai jie atrodo mums neatitinkantys einamų tikslų. Todėl, kai Angelai kviečia mus atsipalaiduoti ir pramogauti, mes neretai numojame ranka į jų išmintingus patarimus dėl savo nuolatinio „nėra kada“.

Daugelis žmonių neretai skundžiasi man „problemomis“ su meditacija: tai jie tiesiog jaučia, kad neturi šiam užsiėmimui laiko, tai jų protas visur klaidžioja ir trukdo susikaupti, tai jie užmiega, kai tik jiems pavyksta atsipalaiduoti.

Be abejonės, pati meditacija nėra absoliuti būtinybė. Kažkam iš mūsų meditacija padeda aiškiau suvokti Angelų pranešimus, bet yra ir kitų, ne mažiau efektyvių būdų, leidžiančių nuraminti protą ir atpažinti Angelų balsus.

Pavyzdžiui, jūs galite nuraminti savo kūną, mintis ir emocijas bendravimo su gamta dėka. Jeigu jūs turite įprotį periodiškai pažvelgti per savo namo, darbovietės ar mašinos langą, grožėdamiesi kokiu nors gamtos vaizdu – debesiu, medžiu, čiulbančiu ant jo šakos paukščiu, – jums turi būti pažįstamas nuostabios ramybės jausmas. Sufokusuokite akis ir protą į šį stebuklą – ir jūs pajusite, kaip jūsų širdis plečiasi iš susižavėjimo ir dėkingumo šiam grožiui. Laiko, praleisto gamtos prieglobstyje, galbūt, niekuo nepakeisi. Turistiniai žygiai ir pasivaikščiojimai kalnuose – visa tai nuostabu. Bet netgi pietų pertraukos, jeigu ją praleisime parke ar ant upelės kranto, visiškai užteks, kad atnaujintume savo ryšį su Motina-Žeme, gamtos Angelais ir savo Angelais-sargais.

Dar vienas būdas nuraminti protą ir kūną – lėtai du tris kartus giliai įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpkite pilna krūtine ir sulaikykite orą plaučiuose, suskaičiavę 5 ar 10 sekundžių. Po to lėtai iškvėpkite. Pakartokite pratimą, įsivaizduodami šį kartą, kad įkvepiate į save nuostabius jausmus – atsipalaidavimą, džiaugsmą ir ramybę. Kai iškvepiate, pajuskite, kaip išsilaisvinate iš streso, įtampos ir nerimo.

Šiais giliais įkvėpimais ir iškvėpimais jūs tiesiog pasisemiate įkvėpimo, kitaip sakant – pripildote save dvasios šviesa. Denion Brinkli, knygos „Išgelbėti šviesos“ autorius, du kartus patyręs klinikinės mirties būseną, kartą man papasakojo, kad dvasios pasaulis bendrauja su mumis per mūsų kvėpavimą. Kai mūsų įkvėpimai ir iškvėpimai trumpi, tai mūsų bendravimas su šiuo pasauliu yra ne toks gilus, negu tada, kai mes kvėpuojame iš tiesų giliai. Kvėpavimas, iš esmės, – tai mūsų būdas „skambinti“ namo, į dangų!

Rytų praktinės filosofijos moko dar vienos proto nuraminimo priemonės – vizualizacijos, kurios eigoje jūs įsivaizduojate didelį skaidrų ežerą. Įsivaizduokite save po vandeniu kažkur pačiame šio ežero centre, lengvai kvėpuokite ir plaukiokite, žvalgydamiesi į šalis. Atkreipkite dėmesį, kaip lengvai grimzta į dugną smiltelės. Kai smėlis nusėda, vanduo tampa visiškai tyras ir ramus. Pajuskite, kaip jūsų kūnas ir protas atsiliepia į šią tylą, o visi jūsų rūpesčiai ir jaudinimaisi lengvai išeina, ištirpdami šioje ramybėje.

Fiziniai pratimai taip pat veikia raminančiai. Tyrinėjimai rodo, kad po energingos fizinės veiklos mūsų smegenų cheminė sudėtis keičiasi į gerąją pusę, sukeldama tikrą sveikatos antplūdį. Pabaigus fizinių pastangų reikalaujantį, bet malonų darbą, smegenyse padaugėja medžiagų, atsakančių už mūsų energijos kokybę ir nuotaiką, kiekis. Pagal ataskaitų duomenis, daugeliui žmonių fizinių pratimų atlikimo eigoje pastebimas kūrybinių idėjų ir įkvėpimo antplūdis. Tikėtina, kad būtent stipresnis kvėpavimas pratimų metu veda į tai. Kasdien pašvęskite pusvalandį energingiems pasivaikščiojimams, važinėjimui dviračiu ar kitam sportui – jūs įsitikinsite, kad bendravimas su Angelais vyksta visiškai natūraliai ir tos veiklos metu, ir po jos.

Paprasčiausia išgirsti Angelus tuo metu, kai esate vieni, ypatingai gamtos prieglobstyje. Mums visiems reikalingi atokvėpiai, kad atsistatytume ir susikauptume. Skirkite savo kasdieniniame grafike laiko buvimui tyloje ir vienatvėje, kai protas nesusikoncentravęs į jokius pasaulio reikalus. Ar sėdėsite meditacijoje lotoso poza, ar užsiimsite kūryba, tokia kaip piešimas, šokiai, dainavimas ar sodininkystė, – bet kuriuo atveju raskite laiką bendravimui su Angelais.

Kaip išgirsti Angelų pranešimus

Ne kiekvienas suvokia Angelų balsus kaip aiškius garsus. Daugelis dieviškuosius pranešimus gauna neverbalinių priemonių, tokių kaip matymas, jausmai ar betarpiškas žinojimas, dėka.

Sugebėjimas girdėti Dievo balsą ir Angelus vadinamas aiškiagirdyste. Šis balsas gali skambėti kaip jūsų pačių ar kažkaip kitaip. Jis gali eiti iš jūsų kūno, proto arba skambėti iš šalies, tarsi yra kažkur išorėje. Kai mano Angelas įspėjo mane, kad mano mašiną gali pavogti, jo balsas skambėjo taip, tarsi jis kalbėtų į kartoninį vamzdelį (panašų į tą, ant kurio būna užvynioti popieriniai rankšluosčiai) kaip tik virš mano dešinės ausies. Priimdama pranešimus šiai knygai, aš juos girdėjau skambančius tiek mano galvoje, tiek ir išorėje.

Balsas, kurį jūs išgirsite, gali pasirodyti labai silpnas, ir jūs nesuprasite prasmės to, kas pasakyta. Tokiais atvejais nedelsdami paprašykite Angelų pakartoti savo pranešimą. Tiesiog pasakykite jiems: „Truputį garsiau, prašau“. Jie įvertins jūsų atsiliepimą ir perduos aiškesnį ir suprantamesnį vedimą.

Galbūt, pradžioje jūs galvosite, kad šis balsas – jūsų vaizduotės vaisius, bandymų priimti norimą dalyką už tiesą rezultatas. Tai ypač tinka tiems atvejams, kai žmonės pradeda sąmoningai bendrauti su Angelais. Jūs galvojate: „Tikriausia visa tai fantazijos. Aš taip norėčiau, kad tai pasirodytų tiesa, ir kad Angelai iš tiesų man padėtų, bet, akivaizdu, aš kažką darau ne taip“.

Toks mastymo tipas koreguojamas pasitikėjimu ir praktika. Jeigu jūsų tikėjimas Angelais silpnas ar neapibrėžtas, paprašykite Dievo pagalbos. Sakykite: „Viešpatie, prašau, padėk man sustiprėti tikėjime. Aš noriu išsivaduoti nuo visų baimių, trukdančių man tikėti visiškai“. Dieviškoji Visata ištikimai vykdo tokius prašymus ir suteikia žmogui galimybę įgyti tikėjimą.

Angelų balsai visuomet pripildyti meilės, užuojautos ir palaikymo, netgi kai jie įspėja mus apie gręsiantį pavojų arba nepageidaujamus likimo posūkius. Mane, kaip psichoterapeutę, mokė to, kad girdėti balsus – beprotybės požymis. Tačiau, matyt yra tik vienas „beprotybės“ šaltinis – tai ego balsas. Ego balso pranešimai visuomet destruktyvūs, šiurkštūs ir impulsyvūs. Būten ego gali pasistengti įtikinti jus, kad „jūs vis tiek klystate“. Jam taip pat būdinga nuolat keisti savo sprendimus, todėl pirmadienį jis jums kalbės viena, antradienį – kita, o trečiadienį – dar ką nors nauja. Jeigu jūs klausysite tik ego balso, jūsų gyvenimas pavirs chaosu ir prisipildys baimės.

Angelų balsai, priešingai, diena iš dienos kantriai kartoja savo gerus raminančius ir mokančius pranešimus, kol jūs pagaliau jais nepaseksite. Galbūt, jūs jau seniai girdite, kaip Angelai metai iš metų tvirtina jums, kad esate gydūnas ar rašytojas. Arba nuolatos prašo jūsų labiau rūpintis savo kūnu. Jeigu vienoks ar kitoks vedimas toks nekintantis, pripildytas meilės ir rūpesčio jums ir jūsų šeimos nariams – vadinasi, tai iš Angelų.

Tačiau aiškiagirdystė yra tik vienas iš keturių Angelų pagalbos gavimo būdų. Angelai gali kreiptis į jus mentaliniais vizualiniais vaizdiniais – paveikslais, atsirandančiais priešais jus vidiniame matyme. Šis būdas vadinamas aiškiaregyste. Angelų pranešimai gali ateiti kaip pavieniai vaizdiniai-kadrai, ir kaip miniatiūrinės scenos bei ištisi mini-filmai. Šie vaizdiniai būna juodai-balti ir spalvoti. Angelų vizualiniai pranešimai gali būti pateikiami ir simbolių pavidalu; pavyzdžiui, jūs galite pamatyti ženklą „Stop!“, sakantį apie tai, kad jums būtina pailsėti, sumažinti tempą arba aplamai nutraukti tą veiklą, kuria užsiimate.

Pasitikėdami savo intuicija, jūs greitai išmoksite teisingai suprasti šiuos vaizdinius. Pavyzdžiui, pamatę to ar kito „trofėjaus“ vaizdinį, jūs žinosite, kad šiame kelyje jūsų laukia sėkmė. Jeigu jūs abejojate ar teisingai suprantate Angelų vizualinius mokymus, nedelsdami paprašykite pagalbos. Paprašykite Angelų, kad jie perduotų jums suprantamą pranešimą, ir tęskite prašymą tol, kol būsite įsitikinę, kad teisingai supratote prasmę.

Kartais mes uždarome savo bendravimo su Angelais kanalą iš baimės. Galbūt, kartą jūs pamatėte kokį nors paveikslą iš savo ateities, kuris jus išgąsdino, ir jūs laikinai uždarėte savo aiškiaregystės kanalą.

Prieš daug metų aš jaučiausi neišsilavinusia ir nelaiminga namų šeimininke: aš norėjau pagal savo jėgas įnešti indėlį į šį pasaulį, bet nesijaučiau pakankamai kvalifikuota daryti kažką išmintingo ir prasmingo. Dievas ir Angelai ėmė siųsti man mentalinius ir vizualinius paveikslus to gyvenimo, kurį man norėjosi ir buvo lemta gyventi. Aš pamačiau, kaip rašau knygas, dalyvauju šou ir gaunu koledžo baigimo diplomą. Kaip bebūtų keista, šie vaizdiniai labai mane išgąsdino, nes aš nesijaučiau turinti sugebėjimų, kad tą įgyvendinčiau. Aš galvojau, kad man neužteks nei proto, nei laiko, nei pinigų, kad sukurčiau tokį gyvenimą, kuris iškilo priešais mane tuose paveiksluose.

Pasirodė, kad vaizdinių srautas nutrūkdavo, suvalgius daug maisto. Pilnas skrandis nutraukdavo šį „telefoninį ryšį“ su Dievu ir Angelais. Kol mano skrandis virškindavo, aš jausdavau susierzinimą ir ypatingai ryškiai jutau kontrastą tarp savo dabartinio gyvenimo ir to, kokį aš turėčiau gyventi. Laimei, aš pavargau nuo šių begalinių išsisukinėjimų bei vengimo vykdyti savo paskirtį, ir atidaviau save Dievui. Kai aš tą padariau, Jis ėmė atvėrinėti priešais mane duris, vienas po kitų. Ir Angelai padarė viską tam, kad aš įgyvendinčiau kiekvieną man parodytų vaizdinių aspektą, ir tokiais būdais, kurių aš nenumačiau ir apie kuriuos netgi nepagalvojau.

Viena iš mano klienčių užvėrė savo aiškiaregystės kanalą, kai, būdama dar mergaitė, pamatė, kaip jos tėvai skiriasi. Kita klientė užvėrė savo trečiąją akį, kai pamatė savo romaną su vienu kolega, kuris buvo vedęs. Moteris norėjo plėtoti šiuos santykius, „užmerkusi akį“ tiesai, ir laikinai prarado savo aiškiaregystės sugebėjimą. Dar viena mano klientė bandė ignoruoti nuolat jos viduje skambantį angelišką balsą, patariantį „Mesk darbą“, nes netikėjo, kad Dievas galės patenkinti jos materialinius poreikius, kol ji ieškos naujo darbo.

Būna, kad žmonės užveria savo aiškiaregystės kanalą vien tik iš baimės to, ką jie galipamatyti. Kuo labiau jūs norite pamatyti savo Angelus, tuo stipresnė paprastai būna baimė, kad, kai jūs iš tiesų pamatysite šiuos „vaiduoklius“, tai bus baisu. Angelai su reikiama pagarba žiūri į šias baimes, todėl jūs nepamatysite jokių angeliškų „vaiduoklių“, kol neturėsite tikrumo, kad šie vaizdiniai skirti jus nuraminti, o ne bauginti.

Trečias būdas gauti angeliškus mokymus – per emocijas ir fizinius jausmus – vadinasiaiškiajautystė. Tokiu būdu žmonės gauna dieviškus nurodymus kūno pojūčių dėka – tokius, kaip, pavyzdžiui, įtampa žandikaulio, riešo, pilvo ar lytinių organų srityje. Jie intuityviai suvokia kiekvienos iš šių reakcijų prasmę. Jie jaučia, kaip kambaryje keičiasi oro slėgis ir temperatūra, ir šie požymiai gali perspėti juos apie negatyvias situacijas.

Galima sakyti, kad kiekvienam iš penkių mūsų pojūčių organų atitinka dvasinis organas. Aiškiai jaučiantys gauna angeliškus mokymus per uoslę, skonį ir lytėjimą. Taip, pajautę kvepalų ar mylimų jūsų močiutės gėlių kvapą, jūs galite suprasti, kad jūsų močiutė šiuo metu yra šalia jūsų. O jeigu jūsų Angelas pripildo kambarį apelsino žiedų aromatu, tai gali jus atvesti prie minties apie būsimas vestuves ir pan.

Didžiąją dalį informacijos aiškiai jaučiantys gauna intuicijos, vidinių pojūčių ir nuojautų pagalba. Laikoma, kad už intuiciją daugiausia atsako pilvo ertmė, kuri susispaudžia, atsipalaiduoja ar įgauna kitas būsenas pagal Angelų nurodymus. Aiškiai jaučiantys instinktyviai interpretuoja šių vidinių pojūčių prasmę, ir jeigu ji išmintinga, nedelsiant seka panašiomis vidinėmis direktyvomis.

Be to, aiškiai jaučiantys priima angeliškus pranešimus betarpiškai savo širdimi kaip meilės jausmą. Jeigu jūs patiriate šį jausmą pagalvoję apie vieną ar kitą dalyką, jeigu visa jūsų esybė prisipildo džiaugsmu, tai, be abejo, nurodymas, einantis iš Dievo ir Angelų. Jūs galite netgi pagalvoti: „Galbūt, aš sapnuoju, tai pernelyg nuostabu, kad būtų tiesa“. Tačiau šis džiaugsmas yra geriausias nuoroda, vedanti jus į tą gyvenimą, kurį jums lemta gyventi.

Ketvirtas bendravimo su Angelais būdas vadinamas aiškiažinyste. Aiškiažiniai žmonės sutinkami pakankamai dažnai, tačiau daugelis jų netgi neįtaria, kad tokiu sau įprastu būdu gauna detalią ir tikslią informaciją iš Dievo ir Angelų. Aiškiažiniui galima užduoti klausimą bet kuria jaudinančia jus tema, ir jis jums per keletą minučių duos tikslų atsakymą, paremtą įtikinančiais skaičiais ir faktais. Jeigu jūs jo paklausite: „Iš kur tu tai žinau?“, tai jis atsako: „Nežinau! Prieš keletą minučių aš nieko apie tai nežinojau“.

Paprastai aiškiažiniai nežino iš kur ir kaip jie žino. O tai reiškia, kad jie gali abejoti savo žinojimo patikimumu. O tai būtų klaida, nes, kai jūsų protas apdovanojamas dieviška išmintimi, tai talentas, kurį reikia naudoti savo gyvenimo pagerinimui ir pasitarnauti pasauliui.

Kiekvienas iš mūsų turi priėjimą prie visų keturių bendravimo kanalų. Paprastai vienas iš kanalų yra pagrindinis (arba pirminis), gaunant Angelų vedimą, o kitas – antraeilis arba pagalbinis. Esant norui, tačiau, jūs galite tapti adeptu pranešimų gavimo visais keturiais būdais. Nors pradinėse bendravimo su Angelais stadijose dauguma žmonių koncentruojasi daugiausia į jiems natūralias komunikacijos priemones.

Žmonės, kurie iš prigimties orientuoti į vizualinį būdą, be abejo, atkreips dėmesį į savo mentalinius vaizdinius. Jeigu jūs linkę fokusuotis į garsus, tai įsiklausysite į vidinius ir išorinius garsus, balsus ir audio pranešimus. Jeigu jūs esate emocionalus žmogus, tai instrumentai, atnešantys dieviškuosius pranešimus, gali būti jūsų emocijos ir kūno pojūčiai. O jeigu jūs esate intelektualas arba žmogus, ieškantis visur esančios paslėptos prasmės, tai „dangiško žinojimo“ momentai, suteikiantys jums tikrumą, užtikrintumą, ateis per jūsų pačių mintis.

Dar keletas bendravimo su Angelais būdų

Iš Angelų:

„Mus nesunku išgirsti, jei tik klausysite mūsų atvira širdimi. Didžiąją laiko dalį mes esame arčiau jūsų, negu jūs galite įsivaizduoti. Kuždėjimas, mintis – štai tas signalas, kurio laukiame iš jūsų, kad pradėtume bendrą dialogą. Mes labai vertiname visa tai, per ką jums tenka praeiti šiuo metu Žemės planetoje. Mes nesistengiame įsiveržti į jūsų gyvenimą, o tik bandome apdovanoti jus palaimintu įžvalgumu ir parodyti naujus savęs matymo kelius“.

Su Angelais galima bendrauti daugeliu įvairių būdų. Be praeitame skyrelyje išvardintų paminėsime čia automatinį rašymą, darbą sapnuose, būrimą kortomis, o taip pat intuityvią arba psichinę komunikaciją. Galima pasirinkti tą bendravimo būdą, kuriam jūs jaučiate natūralią trauką. Viskas, kas jaučiama kaip prievarta arba baugina, blokuos jūsų aiškaus Angelų pranešimų supratimo sugebėjimą. Be to, pirmi žingsniai bendravime su Angelais, galbūt, pareikalaus tam tikros praktikos ir kantrybės. Todėl jūs, be abejo, teiksite pirmenybę labiau jums tinkantiems ir malonesniems metodams.

Skaitydami žemiau esančius aprašymus, atkreipkite dėmesį į savo reakciją į juos. Paklauskite savęs: „Ar praktikuojant šį metodą aš patiriu laimės ir malonaus jaudulio jausmą? Ar, galbūt, manęs laukia neutralūs ar netgi negatyvūs pojūčiai?“ Išbandykite tuos metodus, kurie jums labiausiai tinka.

Automatinis rašymas. Pranešimus, pateiktus šioje knygoje, aš gavau būtent šiuo metodu. Tiesiogine prasme tai reiškia, kad Angelai tiesiog užrašo savo pranešimus su kontaktuotojo-mediumo pagalba. Automatinis rašymas gali būti ir kaip tam tikras diktavimas, kai jūs girdite Angelų balsus ir po to užrašote ką išgirdote. Šie balsai gali skambėti jūsų galvoje ar išorėje, ir gali būti panašūs (arba nepanašūs) į jūsų pačių balsą.

Kitos rūšies automatinis rašymas – kai Angelai betarpiškai valdo jūsų ranką, spaudžiančią pieštuką arba gulinčią ant klaviatūros. Dauguma žmonių, naudojančių šį metodą, nesuvokia ką jie užrašinėja. Būtent ši automatinio rašymo forma buvo panaudota rašant šią knygą (pirma knygos dalis sudaryta iš tekstų, perduotų Angelų – vert. past.) .

Jūs galite naudoti šią automatinio rašymo formą, atlikę šiuos žingsnius:

1. Pasirinkite dieną ir laiką informacijos gavimui automatinio rašymo būdu. Mintimis praneškite Angelams apie šį sprendimą, kad jie galėtų pasiruošti. O tada tiksliai įvykdykite savo pažadus ir laikykitės nustatyto grafiko.

2.  Pasirinkite ramią vietą, kur jūsų niekas netrukdys. Išjunkite telefoną ir pakabinkite ant durų raštelį, kad namiškiai nekeltų triukšmo, kuris blokuotų bendravimo kanalą. Geriausia įjungti tylią foninę muziką arba gamtos garsų įrašus, o taip pat pripildyti kambarį maloniais aromatais – pavyzdžiui, gėlių ar smilkalų kvapais.

3. Jeigu jūs ruošiatės užrašinėti pranešimus pieštuku, tai pasiruoškite stalą ir kėdę, kad nejaustumėte nereikalingų nepatogumų. Juk, greičiausiai, jūs panorėsite palengvinti sau šį procesą, ir vargu ar imsite rašyti ant blogo popieriaus, pasidėję sau ant kelių arba gulėdami ant grindų, arba kokioje nors kitoje pozoje, trukdančioje laisvai judėti pieštukui.

Kai kurie „automatistai“ naudoja plunksnos rašiklius, tačiau pieštukas – universalus instrumentas, nes nedrasko popieriaus ir nevarva. Prieš keletą metų buvo naudojamos specialios planšetės automatiniam rašymui. Tokia planšetė – tai plokščias medinis trikampis su kiauryme centre ir prie jo pritvirtintais trimis ratukais, kurie leidžia lengvai judėti bet kuria kryptimi. Pieštukas tvirtai fiksuojamas kiaurymėje, ir Dvasia valdo mediumo ranką, judindama planšetę tai čia, tai ten – metodas, daug kuo primenantis spiritistinius staliukus.

Šiuo metu vietoje įprastų pieštuko ir popieriaus galima naudoti kompiuterį bei klaviatūrą, ir pranešimus užrašyti jų pagalba.

4.  Įsitikinkite, kad jums patogu. Geriausia apsivilkti laisvus drabužius, be to, labai svarbu priimti pranešimus tuščiu skrandžiu, neveikiamiems kokių nors stimuliatorių (kava, kola, cukrus, žolelės ar šokoladas) ar depresantų (sunkieji metalai, alkoholis, narkotikai, žolės).

5. Du tris kartus giliai įkvėpkite ir iškvėpkite. Perskaitykite maldą „Tėve mūsų“ ar ištarkite maždaug tokios rūšies afirmaciją: „Aš matau, kaip mane apsupa balta šviesa ir dieviškoji meilė. Aš saugi(us) ir mylima(s)“. Taip pat galite paprašyti Archangelo Mykolo, kad jis prižiūrėtų kontakto procesą, ypatingai pirmais etapais, kol jūs dar neišmokote greitai atskirti žemės dvasios nuo Angelo. Mykolas bus jums kaip sargas, praleidžiantis į jūsų teritoriją tiktai laukiamus svečius.

6.  Šiame etape jūs, galbūt, iš karto pajusite kontakto pojūtį. Nebijokite. Pirmą kartą, kai aš pati bandžiau automatinio rašymo su pieštuku rankose metodą, pieštukas staiga ėmė greitai judėti vienas pats, ir tai mane išgąsdino. Ir ši baimė ilgai blokavo visą čenelingo procesą. Pradžioje pieštukas braižys įvairius ratus ir zigzagus, kurių pagalba Angelai išreiškia didžiulį džiaugsmą kontaktuoti su jumis. Po to, kai jūs ir Angelai šiek tiek priprasite prie bendro darbo, jūsų pieštukas ims rašyti raides, žodžius ir sakinius. Nors pirmosiomis dienomis (nuo vienos iki trijų) jis, greičiausiai, braižys ratus ir apskritimus.

Galbūt, jūs išgirsite vidinį balsą ir pajusite vidinį impulsą užrašyti tai, ką girdite. Automatinio rašymo metodas gali turėti ir „taktilinį“ pagrindą. Jeigu jūs naudojatės klaviatūra, jums gali kilti toks jausmas, kad jūs sėdite prie pianino, jūsų rankas laiko muzikos mokytojas, nukreipdamas jūsų pirštus į reikiamus klavišus. Galbūt, jūs suvoksite intuityvius impulsus, gimdančius jums emocinį pojūtį to, ką jūs turite parašyti. Angelų pranešimai gali ateiti jums kaip vaizdiniai, ir tuo atveju jausite, kad jus tarsi traukia užrašyti tai, ką matote. Jeigu jūs aiškiažinis, tai, greičiausiai, jūs pasitikėdamas priimsite iš Angelų rišlią informaciją, nežinodamas, kaip ir iš kur ji jums ateina.

Kontaktuotojai-mediumai, dirbantys transe arba pusiau transe, nesuvokia paties automatinio rašymo proceso. Giliame transe paprastai kontaktuotojas praranda supančios erdvės suvokimą, patiria buvimą už savo kūno, kol dvasinis pasaulis per jį transliuoja savo pranešimus. Aš darau čenelingą pusiau transo būsenoje, kai visiškai suvokiu save, nesuvokdama tuo pat metu didesnės dalies per mane perduodamų pranešimų. Be to, daugumos čenelingo seansų eigoje aš prarandu vietos ir laiko jausmą: man atrodo, kad praėjo tik dvidešimt minučių, kai iš tiesų praėjo keletas valandų.

Pagrindinė automatinio rašymo proceso prasmė ir tikslas – atsiduoti pojūčių srautui. Įspūdžiai gali ateiti kaip vaizdiniai, žodžiai, emociniai ar fiziniai pojūčiai, o taip pat visų šių rūšių informacijos kombinacija. Treniruotės leidžia tobulinti automatinio rašymo procesą, todėl nenuliūskite, jei pirmieji pranešimai atrodys jums nerišlūs. Jeigu pirmais kartais jie bus gana paviršutiniški – tai netgi gerai. Pradžioje jūs koncentruositės į tai, kad padarytumėte automatinio rašymo procesą pakankamai patogų ir prie jo priprastumėte, o jau po to imsite pamažu priimti prasmingus dvasinio pasaulio pranešimus.

Jeigu jaučiate, kad pavargote, tampate išsiblaškę arba jaučiate skausmą, nutraukite čenelingą. Pradžioje protinga apriboti seanso trukmę viena valanda arba dargi mažiau. Neskubėkite, ir su laiku automatinio rašymo periodai taps ilgesni.

Jeigu aptiksite, kad bendraujate su dvasia, kuri jus žemina arba verčia daryti kažką tokio, kas kelia skausmą jums ar kitiems žmonėms, sustokite. Tikėtina, tuo momentu jūs bendraujate ne su Angelais. Angelai niekada neperduoda pranešimų, keliančių emocinį, fizinį arba psichinį skausmą. Pakvieskite Archangelą Mykolą ir paprašykite jo pašalinti tą žemės dvasią, kontaktas su kuria sukelia jums diskomfortą. Nebandykite išgąsdinti dvasią arba paveikti ją pykčiu, – tiesiog skaitykite maldas ir, prieš pradėdami eilinį seansą, vizualizuokite save apsuptą balta šviesa. Pasiryžimas priimti ir perduoti tiktai meilę – jūsų didžiausias sąjungininkas čenelingo procese. Nes niekas, kas eina su meile, negali atnešti žmonėms žalos.

Darbas miego metu. Kaip aiškiai pasakė Angelai skyrelyje „Miegas“, mes bendraujame su dangiškų Angelų karalyste miego metu. Tiesiog pakvieskite Angelus į savo sapnus, – ir tuo pačiu padidinsite Angelų pranešimų kiekį ir pagreitinsite savęs gydymo tempą.

Jeigu jūs, pavyzdžiui, dar neapsisprendėte, kokia kryptimi vystyti savo karjerą, tai, dėdami galvą ant pagalvės, mintimis pasimelskite maždaug tokiu būdu:

„Angelai, prašau, ateikite šiandien į mano sapnus ir perduokite man aiškius pranešimus, kuriuos aš galėčiau prisiminti ir kurie padėtų man suprasti, kokia kryptimi vystyti savo karjerą“.

Jie visada atsilieps į jūsų prašymą ir, greičiausiai, valandą prieš jums prabundant, atsiųs jums skaidrų sapną, kurį bus lengva prisiminti. Jie padės jums tokiu būdu, kad jums netgi neprisieis prisiminti sapno turinio. Nubudę jūs žinosite, kad šią naktį jūsų viduje kažkas pasikeitė. Jūs pasijusite laimingesni, pozityviai nusiteikę, ir žymiai aiškiau jausite, kokia kryptimi judėti. Tai liudijimas, kad Angelai pertvarkė jūsų mintis ir įsitikinimus, ir padėjo jums išsilaisvinti iš baimių, maitinusių jūsų neryžtingumą karjeros atžvilgiu.

Jeigu jaučiate, kad kokia nors jūsų gyvenimo sfera užblokuota, parašykite popieriaus lape štai tokį laišką Angelams ir padėkite jį po pagalve, triskart mintimis pakartoję jį prieš užmigdami:

Brangieji Angelai!

Prašau Jūsų padirbėti su manimi šią naktį miego metu ir panaikinti visus blokus, kurie trukdo man visa jėga mėgautis gyvenimu. Prašau, pritraukite mano dėmesį į šiuos blokus arba visiškai pašalinkite juos iš mano proto, kūno ir emocijų nakties miego metu.

Dėkoju.

Ryte jūs nubusite žvalūs, su suvokimu, kad puikiai padirbėjote šią naktį. Galbūt, jūs neprisiminsite šio naktinio Angelų „darbo“ detalių, užtai giliai viduje jausite jo rezultatus. Galbūt, taip pat jūs pajusite lengvumą ir linksmumą. Iš tiesų, pašalinti blokai buvo gana sunki našta, trukdanti jūsų gyvenimo planų ir tikslų realizavimui. Jus pripildys dėkingumo jausmas, ir po to jums, galbūt, norėsis kviesti Angelus į savo sapnus kiekvieną naktį.

Prognozavimo instrumentai. Būrimo kortos ir švytuoklės – apčiuopiamos priemonės bendravimui su Angelais. Jeigu jūs aiškiai jaučiantis, tai yra tas, kurio intuicija pasireiškia per fizinius ir emocinius pojūčius, šiuos metodus priimsite kaip labiausiai jums tinkančius.

Būrimo kortos. Būrimo kortas „angeliška tematika“ galite įsigyti daugumoje knygynų (galima rasti ir Doreen Virtue sudarytas Angelų bei Archangelų kortas – vert. past.). Jos būna skirtingos, todėl rinkitės tas kalades, kurioms jaučiate vidinį pasitikėjimą ir susidomėjimą. Tik ši vidinė trauka, rodanti natūralų giminingumą ir vidinį rezonansą, padės jums teisingai nuspręsti, kokią iš jų pirkti. <…> Kai kurios būrimo kortos grindžiamos senovinėmis Taro kortomis ir turi atitinkamą išvaizdą. „Angelų“ kortos nuo jų skiriasi spalvotais Archangelų, Cherubinų ir Serafimų atvaizdais. Šalia šių atvaizdų yra parašyti žodžiai ar ištisi sakiniai, paaiškinantys kiekvienos kortos prasmę.

Kad būrimo kortų pagalba įeitume į kontaktą su Angelais, kol jas maišote, pasinerkite į meditaciją ir mintimis paprašykite Angelų suteikti jums pagalbą. Man pačiai, kai aš imuosi būrimo kortų, patinka deginti smilkalus ir įjungti kaip foną švelnią meditacinę muziką. Kai maišote kortas, galite užduoti Angelams specifinius klausimus, paprašyti jų vedimo gyvenime arba pagalbos numatant ateitį.

Angelai praneš jums, kada pabaigti maišyti. Jeigu jūs aiškiai jaučiantis, tai patyspajusite to momento atėjimą, o taip pat ir tai, kokią kortą reikia išimti iš kaladės ir padėti ant stalo. Jeigu jūs aiškiai girdintis, tai išgirsite, kaip Angelai jums pasakys, ką reikia daryti. Galbūt, jų balsai praneš jums kokį nors skaičių, – pavyzdžiui, „septyni“, – tuo pačiu pranešdami, kad iš kaladės reikia ištraukti septynias kortas. Aiškiaregiai gaus vizualinius raktus, – pavyzdžiui, maišant kortos gali išslysti iš kaladės tam tikra tvarka, tuo pačiu duodamos suprasti, kad laikas jas išdėlioti. Ir toliau orientuokitės į vizualinius vaizdinius, ir jūs suprasite, kokias būtent kortas ir kaip reikia išdėlioti. Aiškiažiniai savaip sužino apie tai, kada ir kokias kortas reikia išdėlioti.

Žmonės, kombinuojantys bendravimo kanalus, kortų maišymo metu, kaip ir jų dėliojimo metu, naudosis visais savo jausmais ir suvokimo būdais. Pavyzdžiui, dėka aiškiajautystės sugebėjimo aš jaučiu, kada laikas baigti maišyti kaladę, dėka aiškiagirdystės sugebėjimo išgirstu balsą, pasakantį man kiek kortų išdėlioti, o dėka aiškiaregystės „skaitau“ išdėliotų kortų reikšmes. Nuoširdus noras, malda ir praktika kiekvieną gali padaryti tikru ekspertu būrimo kortu išaiškinime – ypač jeigu pasinaudosite Angelų pagalba.

Kortas taip pat galima išdėlioti sistemomis, duotomis instrukcijoje, pridėtoje prie kaladės. Vienas iš klasikinių būdų remiasi trijų kortų sistema. Pirma korta parodo dabartinio gyvenimo aplinkybes, antroji – „kliūtis“, kurias jums būtina įveikti, trečioji simbolizuoja geriausią iš rezultatų, kurį jūs pasieksite šiame kelyje.

Paprastai aš vienu metu naudojuosi keletu kortų kaladžių. Pirmos kaladės ištrauktas kortas aš dedu į horizontalią eilę,  po jomis dedu antros kaladės horizontalią eilę, ir t.t. Išdėliojusi vieną po kitos penkias kalades, aš imu skaityti kortas pagal vertikalę. Pirmiausia aš apžiūriu kortą viršutiniame kairiame kampe, žinodama, kad ji nusako pagrindinę mano kliento problemą. Po to tą, kuri guli po pirmąja, ir t.t., – tai yra, ieškau kiekvienoje vertikalioje kortų eilėje tam tikros „temos“. Kiekviena tokia „tema“ atskleidžia istoriją, pasakojančią apie kliento gyvenimo tikslą, jo emocinius blokus ir ateities galimybes.

Švytuoklės. Švytuokle gali tarnauti puošni grandinėlė arba atlasinė virvutė, ant kurios pakabintas kristalas arba brangakmenis, pavyzdžiui, žadeitas. Jūs tiesiog laikote rankoje grandinėlę ar virvutę, leidžiančią akmenėliui įsisiūbuoti iki to laiko, kol jis nesustos. Kai jūs užduosite Angelams pirmą klausimą, akmuo įsisiūbuos tam tikra kryptimi, kuri reikš „taip“; užduosite kitą klausimą, ir sužinosite, kokiu siūbavimu švytuoklė atsako „ne“. Suprantama, kad sužinotume, kokia iš šių kryčių reiškia „taip“, o kokia „ne“, reikia užduoti tokius klausimus, į kuriuos jūs žinote atsakymus, pavyzdžiui: „Mane vadina Sjuzen?“ arba „Aš gyvenu Ohajuje?“ Sekite, kokia kryptimi siūbuos akmenėlis – tokiu būdu sužinosite savo švytuoklės „kalbą“. Nustatę „kalbą“, galite pradėti užduoti Angelams kitus klausimus. Jūs pastebėsite, kad tvirtas, užtikrintas atsakymas „taip“ arba „ne“ priverčia akmenėlį judėti gana ženkliai ir netgi plačiais mostais. Kai kurie žmonės dėka praktikos ir intuicijos sugeba „iššifruoti“ ir detalesnius atsakymus, negu tiesiog „taip“ arba „ne“.

Ženklai. Meditacijų metu paprašykite Angelų atsakant į jūsų maldas duoti jums aiškius ženklus. Kaip taisyklė, geriau nenurodyti, kokios rūšies ženklą jūs norite gauti. Angelų siunčiamas signalas atpažįstamas neklystant: jūs pastebėsite arba sužinosite, kad būtent tas ženklas, kurio jūs prašėte.

Tokiais ženklais neretai tarnauja gamtos reiškiniai: pavyzdžiui, vaivorykštė, šalia plasnojantis paukštis, kažkur iš dangaus nukritusi plunksna. Tai gali būti ir eterinis reiškinys – netikėtas aromatas, muzikos garsai, šviesos blyksnis, nesusijęs su išoriniu materialiu šaltiniu. Ženklai, siunčiami Angelų, gali ateiti per nelauktus, netikėtus įvykius – telefono skambutis, laiškas su geromis naujienomis, nei iš šio, nei iš to nuo lentynos nukritusi knyga. Tai gali būti ir psichiniai reiškiniai – tokie, kaip sapnas, vaizdinys, balsas ar intuicija.

Kokį ženklą begautumėte, patikėkite juo. Žinokite, kad Angelai visada atsilieps į jūsų maldą, prašymą ir kvietimą. Viskas, ko reikia iš jūsų, – tai paprašyti.

Verbalinis čenelingas. Jeigu panorėsite, Angelai kalbės per jus. Jie perduos pranešimus jūsų lūpomis ir balsu. Kartais savo seansų metu aš, vietoj to, kad perduočiau klientams Angelų pranešimus, imu kalbėti jų vardu. Mano klientai jau žino, kad jeigu mano pranešimuose seanso eigoje atsiranda frazės tipo „Mes manome, kad jums suteiks malonumą…“ arba „Mes patariame jums…“, tai tą aš sakau ne pati, o Angelai per mane.

Jeigu jūs gydūnas ar meno žmogus, tai, tikėtina, jūs jau ne kartą buvote laidininkas Angelams. Tegul, pavyzdžiui, jūs sakote kažką, gydote ar kuriate – ir staiga jums topteli nauja puiki idėja. Ir tada jūs stebitės: „Iš kur ji atsirado?“ Atsakymas aiškus: iš Angelų.

Kad tarnautumėte verbaliniu laidininku Angelams, naudokite relaksacijos ir apsauginės maldos technikas, aprašytas skyrelyje „Automatinis rašymas“. Mintimis išreikškite tyrą ketinimą: kad jūs norite, jog Angelai kalbėtų per jus, naudodami jūsų balso stygas ir lūpas. Atsipalaiduokite ir išlaikykite pozityvų proto nusiteikimą, nes skepticizmas blokuoja bendravimo su Angelais kanalą.

Jeigu jūs jaučiate vidinį impulsą, skatinantį jus kalbėti, neleiskite, kad jūsų protą apimtų baimės ir abejonės. Tiesiog imkite kalbėti, neprarasdami intereso ir pasitikėjimo jausmo. Tai primena pirmas važiavimo dviračiu pamokas. Angelai, kalbantys per jus, naudosis jūsų žodžių ištekliais – tarsi spaudytų rašomosios mašinėlės klavišus, kad parašytų rišlų pranešimą. Kai kurie verbaliniai mediumai suvokia per juos perduodamus pranešimus, kiti ne. Taip ar kitaip, bet jums norėsis įrašyti į juostelę šiuos pranešimus arba pasakyti juos kitam žmogui, kad turėtumėte galimybę juos „išgirsti“ ir pačiam apgalvoti.

Jūs atpažinsite, kad jūsų lūpomis kalba Angelai pagal sekančius požymius:

•    Labai subtilūs ir aukšti dažniai. Galvos srityje galite jausti tam tikrą spaudimą, tarsi dainuotumėte labai aukštas natas.

•   Gyvenimo džiaugsmas ir meilė. Apie ką bekalbėtų Angelai, netgi perspėdami jus apie pavojų arba įkalbinėdami jus atsisakyti žalingo įpročio, jie naudoja meilės energiją ir apiformina savo patarimus labai mandagių mokymų dvasioje.

•   Nuoseklumas. Patardami jums iš esmės pakeisti savo gyvenimą, Angelai prašo šiuos pakeitimus įgyvendinti palaipsniui – žingsnis po žingsnio. Jų veiksmai bus nuoseklūs, jie kantriai kartos vieną ir tą patį pranešimą įvairiuose kontekstuose, kol jūs neįvykdysite jų prašymo. Užbaigus eilinį etapą, Angelai džiaugsmingai jus pagirs, o po to pasiūlys pereiti prie sekančio žingsnio.

 
Šaltinis: Doreen Virtue knyga „Angelų terapija: gydantys pranešimai kiekvienai jūsų gyvenimo sričiai“
 
Išvertė Eugenija
http://meiles-keliu.lt/?p=1326
Advertisement

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s