Citatos · Citatos _Kitos · Visi įrašai

Meilė ir Didingumas be pavardžių

‎,, Gyvenimas nėra logiškas. Gyvenimas yra meilė. Logika yra sudėtingas reiškinys. Meilė yra paprastas, tyras ryšys. Gyvenimas yra arčiau muzikos nei matematikos, nes matematika yra sprendžiama protu, o gyvenimas pulsuoja jūsų širdyse.
Žmonės sako, kad meilė akla, nes jie nežino kas yra meilė. Aš jums sakau, kad tik meilė turi akis, visa kita, išskyrus meilę, yra akla. Kai tik jūsų meilės akys atsimerkia, tai, apie ką net nesvajojate, tampa realybe; naujos dainos, kurių manote negalį sukurti, nauja poezija, kupina įžvalgos, kurios manote negalį parašyti.
Tai ir yra priežastis, kodėl senieji raštai neturi autorių pavardžių, nes patys autoriai negalėjo patikėti parašę Upanišdas ar Vedas. Jie tuo negalėjo patikėti. Jie galėjo būti tik instrumentai, jie buvo tarsi užvaldyti. Didi visatos energija užvaldė juos ir tai, kas parašyta, neturi nieko bendra su jais. Jie net nepasirašė raštuose.
Taip pat labai sunku atrasti nuostabiai gražių Gautamos Budos skulptūrų kūrėjus, kurie yra neatkartojami. Didžioji Ajantos ir Elloros uolų architektūra… Atrodo, kad tai sukurta nežmogiškomis priemonėmis, o žmonės, sukūrę tai, net savo pavardžių neparašė, nes patys negalėjo patikėti tai padarę. Jie patyrė, kad visata jais naudojasi kaip instrumentais ir jautė dėkingumą bei palaimą, kad buvo išrinkti būti instrumentais. Visata suteikė jiems malonę, jie tapo apdovanoti.
Meilė jus ištuština, ištuština pavydą, ištuština norą valdyti, ištuština pyktį, ištuština ego ir visas kitas šiukšles. Bet meilė pripildo jus to, ko jūs net nepažinote, ji pripildo jus aromato, sklidino šviesos ir džiaugsmo.
Kuomet jūs įsimylite, jaučiate išnykstą tuštumoje materialaus pasaulio atžvilgiu. Tačiau kita vertus, jūs įžengiate į naują pilnatvę, ne materialinę,o dvasinę, tarsi ne šiam pasauliui priklausančią. Bet tai nėra vienintelis pasaulis. Kažkas nepaprasto, kažkas iš anapus…
Ištirpkite meilėje. Nežiūrėkite atgal, niekur nesustokite, nes tai kelionė, kuri tik prasideda, bet niekuomet nesibaigia.“ (Ošo)

Citatos · Citatos _Kitos · Visi įrašai

Asmens paskirtis

Если при определённом образе жизни вы несчастны, все скажут, что неправильны вы, — а я хотел бы сказать, что неправилен этот образ жизни. Попытайтесь понять различие в акцентах. Неправильны не вы, неправилен только ваш образ жизни, то, как вы научились жить, — неправильно. Мотивации, которым вы научились и которые приняли, как собственные, не ваши — они не осуществляют ваше предназначение. Они идут против вашей природы, они идут против вашей стихии.

Помните это: никто другой не может решать за вас. Все чужие заповеди, все приказы, все морали только искалечат вас. Вы должны решать за себя сами, вы должны взять свою жизнь в собственные руки. Иначе жизнь будет продолжать стучаться в двери, а вас никогда не будет дома — вы всегда будете где-то в другом месте.

Если вы должны были быть танцором, жизнь приходит через эту дверь, потому что жизнь думает, что, наверное, к этому времени вы уже стали танцором. Она стучится в эту дверь, но вас там нет — вы банкир. Как можно ожидать от жизни, чтобы она узнала, что вы станете банкиром? Жизнь приходит к вам со стороны того, кем хотела сделать вас природа; она знает только этот адрес — но вас никогда нельзя там застать, вы где-то в другом месте, прячетесь за чьей-то чужой маской, в чьей-то чужой одежде, под чьим-то чужим именем. Существование непрестанно вас ищет. Оно знает ваше имя, но вы это имя забыли. Оно знает ваш адрес, но вы никогда не жили по этому адресу. Вы позволили миру увести себя в сторону.

Ошо