Citatos Gyvenimo menas

Tiems, kurie turi, bus duota daugiau

Biblijoje sakoma, kad tiems, kurie turi, bus duota daugiau, o iš tų, kurie neturi, bus atimta ir tai, ką jie turi. Jeigu jautiesi turįs daug – gausa augs. Jeigu nukreipsi dėmesį į trūkumą – jis augs! Jeigu tavo dėmesys nuolat sutelktas į negatyvą, pakeisk tai. Kai pradedi suvokti, tai jau keičiasi. O paskui duok laiko tam pasireikšti!

In Bible there is a saying, “Those who have; more shall be given to them, those who do not have what they have will also be taken away“. If you feel you have abundance; abundance will grow. You put your attention on lack and lack will grow! If your attention is all the time on the negative, switch it to positive. Just being …aware of it, it already switches. Then give the time for it to manifest!

Šri Šri Ravi Šankaras

Citatos · Citatos Gyvenimo menas · Visi įrašai

Ko nori kiti iš tavęs?

Jei laisvai jautiesi su pačiu savimi, visi su tavimi jausis laisvai. Būk natūralus ir būk paprastas. Santykiai vystosi natūraliai. Jei bandai plėtoti santykius, štai tada tampi šiek tiek dirbtinis. Nori, kad kažkas su tavimi būtų sąžiningas, atviras, natūralus, kuklus. Būtent to ir kiti nori iš tavęs.

Citatos · Citatos Gyvenimo menas · Visi įrašai

Nuomonės ir atmintis trukdo tau patirti realybę

Visada matai žmones ir situacijas pro savo nuomonių prizmę. Nuomonės ir atmintis trukdo tau patirti realybę. Kiekviena nuomonė yra įspūdis. Veidrodis atspindi bet ką, esantį priešais, bet tą pačią akimirką, kai veidrodį patrauki, atspindys pasikeičia, nebelieka to, kas buvo atspindėta. Nelieka jokio įspūdžio.

You always see people and situations through your opinions. And opinions and memory obstruct you from experiencing reality. Every opinion is an impression. A mirror reflects whatever is there, but the moment you move the mirror, the image changes and whatever had been reflected leaves the mirror. There is no impression left.

www.gyvenimomenas.lt

Citatos · Citatos Gyvenimo menas · Visi įrašai

Meilė. Kuo daugiau duodi, tuo daugiau gauni

Kai esi kupinas meilės, daliniesi. O tada labai nustembi: kai dalini meilę, ji ima plaukti pas tave iš nežinomų šaltinių, nežinomų kampelių, nežinomų žmonių, iš medžių, iš upių, iš kalnų. Meilė pasipila ant tavęs iš visų visatos kampų ir kampelių. Kuo daugiau duodi, tuo daugiau gausi. Gyvenimas tampa vien meilės šokis.

Citatos · Citatos Gyvenimo menas · Visi įrašai

Klausimai, į kuriuos reikės atsakyti, mirties akivaizdoje

When we die, only two questions appear before us:
1) how much love have you shared, and
2) how much knowledge have you gained.

www.gyvenimomenas.lt

 

Pats meilės davimo džiaugsmas yra toks didelis, kad nesvarbu, kas ją gauna. Kai ta erdvė persmelkia tavo esybę, tada dalini meilę visiems ir viskam – ne tik žmonėms, bet ir gyvūnams, medžiams, tolimoms žvaigždėms. Kad meilė pasiektų tolimiausią žvaigždę, užtenka vien tavo mylinčio žvilgsnio, medžiui užtenka tavo prisilietimo. Ją galima perduoti visiškoje tyloje, netariant nei žodžio.

Citatos · Citatos Gyvenimo menas · Visi įrašai

Tikri draugai / Gera draugija

Negalvok, kad žmonės, kurie pritaria tavo nuoskaudoms, yra tavo draugai. Gali atrodyti, kad tie, kurie padeda tavo negatyviems jausmams ir nusivylimui vis labiau augti, yra draugai, tačiau jie yra prasta draugija. Gera draugija priverčia tave galvoti, kad problema yra niekai. “Tai išsprendžiama, tai paprasta, nesijaudink.“ Jie tau įpučia entuziazmo.

www.gyvenimomenas.lt