Kiek sveria stiklinė vandens?

Profesorius paėmė stiklinę vandens ir ištiesęs į priekį paklausė savo studentų:
– Kaip jūs manote, kiek sveria ši stiklinė?
Auditorija pradėjo gyvai tartis…
– Maždaug 200 gramų! Ne, galbūt 300! O gal visus 500! – Girdėjosi atsakymai.
– Išties, aš ir pats tiksliai nežinau kiek ji sveria, – pasakė profesorius, – bet tai ir nėra taip svarbu. Mano klausimas štai koks: kas nutiks, jei šią stiklinę taip laikysiu kelias minutes?
– Nieko!
– Tikrai, turbūt, kad nieko, – sutiko profesorius. – O kas atsitiks, jei taip ištiesęs ranką, palaikysiu kokių porą valandų?
– Jums ims skaudėti ranką.
– O jei visą dieną?
– Ranka nutirps, turėsite stiprų raumenų sutrikimą ir paralyžių. Gal net teks važiuoti į ligoninę, – atsakė vienas iš studentų.
– Ar visa tai dėl to, jog stiklinės svoris pasikeitė, belaikant ją visą dieną rankoje?
– Ne! – sutrikę atsakė studentai.
– O koks tada būtų šios problemos sprendimas?
– Pastatyti stiklinę ant stalo! – Linksmai atsakė kažkas iš auditorijos.
– Būtent! – Džiugiai sutiko profesorius. – Ir taip praktiškai yra su visais sunkumais gyvenime. Pagalvokite apie kokią problemą kiek ilgėliau ir ji lyg palengva ima sunkėti. Galvokite apie ją kelias valandas ir ji ims čiulpti jūsų jėgas. Jei galvosite visą dieną – tai jus tiesiog paralyžiuos, apsės taip, kad nebegalėsite niekam daugiau susikaupti, kažką kita veikti ar galvoti apskritai. Galima labai ilgai galvoti apie kažkokią problemą – bet tai nieko neduos. Jos “svoris” nesumažės. Susidorojame atlikdami konkrečius veiksmus. Išspręskite, arba atidėkite. Nėra jokios prasmės nešiotis sunkų akmenį ant širdies ir taip save paralyžiuoti.

https://www.facebook.com/DarniSantuoka/photos/a.159239750771667.38221.159022764126699/1097402820288684/?type=1

PRIIMKITE SAVE KAIP BRANGENYBĘ

Kartą pas Meistrą atėjo jaunas žmogus ir sako:
– Aš atėjau pas tave, nes jaučiuosi toks niekingas ir bevertis, kad man net nesinori gyventi. visi aplinkui tvirtina, kad aš nevykėlis ir idiotas. Prašau, Meistre, padėkite.
Meistras, metęs akį į jaunuolį, skubiai atsakė:
– Atleisk, bet dabar esu labai užimtas ir negaliu tau padėti. Man reikia sutvarkyti vieną labai svarbų reikalą ,- ir, truputį pagalvojęs pridėjo: – Bet, jeigu tu sutiksi padėti man mano reikale, tai aš su malonumu padėsiu tau tavajame.
– S…su malonumu, Meistre, – suburbėjo jis, su kartėliu pastebėjęs, kad jį eilinį kartą nustumia į antrą planą.
– Gerai, – pasakė Meistras ir nusiėmė nedidelį žiedą su gražiu akmeniu. Paimk arklį ir jok į turgaus aikštę. Man reikia skubiai parduoti šį žiedą, kad galėčiau atiduoti skolą. Pasistenk gauti kuo daugiau ir jokiu būdu neparduok už kainą, kuri yra mažesnė, negu auksinė moneta. Jok, ir sugrįžk kaip galima greičiau.
Jaunuolis paėmė žiedą ir išjojo. Atjojęs į turgaus aikštę jis pradėjo siūlyti žiedą prekeiviams, ir tie pradžioje susidomėję apžiūrinėjo jo prekę. Bet, kai išgirsdavo apie aukso monetą, jie tuojau nustodavo domėtis žiedu. Vieni atvirai šaipydavosi jam į veidą, kiti tiesiog nusisukdavo. Ir tik vienas pagyvenęs prekeivis maloniai jam paaiškino, kad aukso moneta – per daug aukšta kaina už tokį žiedą.
Išgirdęs senuko žodžius, jaunuolis labai nusiminė. Juk jis puikiai prisiminė Meistro įsakymą – nenusileisti žemiau auksinės monetos. Apėjęs visą turgų ir siūlęs žiedą gerai šimtinei žmonių, jis vėl sėdo ant arklio ir parjojo atgal. labai sujaudintas nesėkmės jis įėjo pas Meistrą.
– Meistre, aš negalėjau įvykdyti tavo pavedimo, – su liūdesiu pasakė jaunuolis. Geriausiu atveju aš galėjau gauti už žiedą kelias sidabrines monetas, bet tu liepei neparduoti mažiau, negu auksinę. O šis žiedas tiek nevertas.
– Tu ką tik ištarei labai svarbius žodžius, sūneli, – atsiliepė Meistras. – Pirmiausia, norint parduoti žiedą, gerai būtų nustatyti jo tikrąją vertę. O kas gali tai atlikti geriau už juvelyrą? jok pas juvelyrą ir paklausk, kiek jis mums pasiūlytų už žiedą. Kad ir ką išgirstum iš jo, neparduok žiedo, o grįžk atgal.
Jaunuolis vėl sėdo ant arklio ir iškeliavo pas juvelyrą.
Juvelyras ilgai apžiūrinėjo žiedą per stiklą, po to pasvėrė mažomis svarstyklėmis, ir galų gale kreipėsi į jaunuolį:
– Perduok Meistrui, kad dabar aš negaliu duoti jam daugiau negu penkiasdešimt aštuonių auksinių monetų, bet jei jis kiek palauktų, duočiau septyniasdešimt, atsižvelgiant į sandorio skubumą.
– Septyniasdešimt monetų?! – džiaugsmingai sušuko jaunuolis ir visu greičiu patraukė atgal.
– Sėskis čia, – pasakė Meistras išklausęs pagyvėjusio jauno žmogaus pasakojimo. Ir žinok, sūneli, kad ir tu esi tas pats žiedas, brangus ir unikalus. Ir įvertinti tave gali tik tikras ekspertas. tai kam gi tu vaikštai po turgų, kad tai padarytų pirmas sutiktas?

Šaltinis: https://www.facebook.com/1632065640353668/photos/a.1632308756996023.1073741828.1632065640353668/1773045772922320/?type=1

Erdvė meilei

arkliokelionesGal lengviausia gyvenimą išsiaiškinti/paaiškinti pasakomis. Nes daugiausia tenka bendrauti su vaikais bei paaugliais. Norom nenorom ieškausi, kaip apie svarbius dalykus paaiškint jiems suvokiama forma.
Kai pradedame kalbėtis apie meilę, kartais seku rytietišką pasaką apie karalaitę, kurią pamilo princas. Kai princas jai pasiūlė tuoktis, toji atsakė: „Gerai. Kadangi turiu labai daug žemės, aš tau pastatysiu pilį labai toli, kad tu irgi turėtum daug erdvės… Tarp mūsų bus milžiniškas miškas, į kurį tu galėsi įžengt iš vienos pusės, o aš – iš kitos. Jeigu kartais susitiksime, pasimatysime tame miške, tai ir bus mūsų meilės įprasminimas“.
Princas atsisakė, kadangi norėjo karalaitę turėti – t.y. matyti ją kasdien. Jam atrodė, jog neįmanoma mylėti ir nematyti, negalėti būti kartu.
Tačiau kai žmonės susitinka ir vienas kitą pradeda labai turėti, kitąsyk nebelieka meilės erdvės. O toje erdvėje – visa esmė ir žaismė. Paslaptis tuštumoje. Kuo erdvės daugiau, tuo labiau vienas kitu galima grožėtis.

Sigutės Ach piešinys iš “Arklio Dominyko kelionės į žvaigždes”

Vytautas V. Lansbergis

Angelų pamokos

(LT/RU) ~~ Ankstyvas rytas. Moteris, skubanti į darbą, statūs laiptai. Šalia – du angelai. Vyresnysis moko jaunesnįjį:
– Stumtelk, stumtelk ją!
– Bet laiptai tokie statūs, ji gali susižaloti!
– Aš prilaikysiu ją, ji tik koją išsinarins.
– Siaubas, juk jai į darbą reikia, ji trečia diena iš eilės vėluoja…
– Taip, o dabar dar ir nedarbingumo lapelį gaus, o vėliau ją apskritai iš darbo atleis.
– Taip negalima, kaip ji gyvens be darbo, be atlyginimo?
– Stumtelk, paskui viską paaiškinsiu, sakau – stumtelk!

Kitas epizodas. Tie patys angelai lydi dideliu greičiu lekiantį automobilį, kuriame sėdi dvi moterys. Priešais jį važiuoja rąstais pakrautas sunkvežimis.
– Greičiau mesk rąstą, mesk!
– Tu ką? Juo ir užmušti galima, o moterys juk vaikų turi!
– Mesk, aš jį nukreipsiu į šoną, jos tik gerokai išsigąs.
– Bet kam to reikia? Kam jas taip gąsdinti?!
– Vėliau paaiškinsiu.. Ir pasistenk numesti prie to didžiulio plakato “Jūsų laukia namuose!”, kad jos būtent ties juo sustotų ir perskaitytų šį užrašą.
– Na va, verkia abi, namo skambina. Kaip žiauru! Kam visa tai?
– Sakiau, kad vėliau paaiškinsiu!

Trečiasis epizodas – bendradarbių vakarėlis. Vyras su sutuoktuvių žiedu ant piršto šnekučiuojasi su mergina. Šalia – jau mums pažįstami angelai, pirmasis ragina:
– Tegul dar išgeria.
– Pakaks, jie jau įkaušę, ir mergina taip į jį žiūri…
– Tegul.
– Bet namuose jo laukia žmona ir du vaikučiai, o jis jau kalbina merginą į viešbutį važiuoti.
– Taip, ir ji sutiks!
– Siaubas, jie kartu išeina! Bet juk žmona sužinos, bus skandalas!
– Taip, barnis neišvengiamas! Taip ir buvo suplanuota.
– ?!..

Saulėlydis. Du angelai dalinasi dienos įspūdžiais:
– Na ir darbas! Nuolatinis stresas.
– Taip, tai tavo pirma diena. Juk šiame lygmenyje mokoma tik stresu! Jūs ten savo pirmame lygmenyje psichologijos knygomis, filmais mokote, o čia visa tai jau nepadeda. Todėl tenka stresu išjudinti žmones, kad sustotų, susimąstytų – kaip gyvena, kam gyvena.

Štai kad ir pirmoji moteris: kol bus namuose sugipsuota koja, vėl pradės siūti, o kai ją atleis iš darbo, nes naikins jos darbo vietą – ji jau turės daug užsakymų. Juk ji taip mėgo ir taip puikiai siuvo jaunystėje! Ir daugybę metų vis atidėliojo siuvimą, nes dirbo nors ir nemėgiamą, bet gerai apmokamą darbą pagal išsilavinimą. Dabar supras, kad mylimas darbas daug svarbesnis už visus diplomus. O ir uždarbis bus geras, ir dirbs su džiaugsmu.

Viena iš tų dviejų moterų kelyje po savaitės išeis iš darbo, nes supras, kad jos vieta šiuo metu yra su vaiku ir vyru namuose, o ne komandiruotėse ir svetimuose viešbučiuose. Ji ir antrą vaikelį pagimdys, o vėliau ir išsvajotą psichologiją studijuos.

– O neištikimybė? Kuo ji gali būti naudinga? Juk šeima byra!
– Šeima? Nėra jau seniai ten šeimos. Žmona pamiršo savo moteriškumą, vyras vakarais girtuokliauja. Jie nuolat barasi, vaikais vienas kitą šantažuoja. O neištikimybė sukrės abu, privers susimąstyti: bus gana ilgas ir skausmingas šeimos gaivinimo procesas. Žmona pradės skaityti knygas apie tvirtos santuokos pamatus, prisimins savo moteriškumą, išmoks kitaip bendrauti su vyru.
– Ar pavyks išsaugoti šeimą?
– Yra šansų! Viskas priklausys nuo moters!

– Na ir darbelis!
– Užtat koks veiksmingas! Kai išmuši žmogų iš komforto zonos – jis kaipmat pradeda ir mąstyti, ir aktyviai veikti! Priprasi.
– O jeigu ir tai nepadeda?
– Tuomet… Yra dar ir trečias lygmuo. Ten netektimis moko. Bet tai jau visai kita istorija.

Taip tik atrodo, kad už viską reikia pinigais atsiskaityti. Už tikrai vertingus dalykus mokama dalelėmis sielos…

**
Два ангела, женщина, бегущая на работу, крутая лестница.
– Толкай, толкай, говорю!
– Лестница такая крутая, насмерть разобьется ведь!
– Я подстрахую, только ногу сломает!
– Кошмар, ей же на работу, она уже три дня подряд опаздывает!
– Да, а теперь она еще и на больничном три недели минимум просидит. Ее вообще уволят потом.
– Так нельзя, она без работы, что делать будет, зарплата хорошая!
– Толкай, говорю, потом все объясню, толкай!

Те же ангелы, трасса, две женщины в служебной легковушке, большая скорость. Перед легковушкой — КАМАЗ, груженный бревнами.
– Кидай бревно, не тяни!
– Этим бревном убить можно, а если еще на скорости в лобовое попадет, они же погибнут, у них дети!
– Кидай, я отведу бревно, они только напугаются.
– Зачем так, зачем пугать?!
– Не время, потом объясню, после поворота плакат будет «Вас ждут дома!», они уже от испуга отойдут, привлеки их внимание к плакату, пусть остановятся.
– Плачут обе, домой звонят, жестоко как!

Корпоративная вечеринка.
Два ангела, мужчина, на руке обручальное кольцо, девушка.
– Пусть еще выпьет.
– Хватит, он уже пьяный! Вон как он на нее смотрит!
– Еще налей, пусть пьет!
– У него дома жена, детей двое, он же ведь уже контроль потерял, девушку в гостиницу приглашает!
– Да, пусть, пусть она соглашается!
– Согласилась, уходят, просто ужас! Жена ведь узнает, разведутся!
– Да, ссоры не избежать! Так и задумано.
– ?!

Закат, два ангела обсуждают прошедший день:
– Ну и работка, стресс сплошной!
– Ты же первый день на этом уровне? Это уровень такой, обучение стрессом, вы там на своем первом уровне книжками, да фильмами учите, а здесь те, кому книжки уже не помогают. Их приходится из привычной колеи стрессом выбивать, для того, чтобы остановились, задумались. Как живут, зачем живут.

Вот первая женщина, пока будет дома сидеть с ногой сломанной, опять шить начнет, и когда ее уволят, у нее уже пять заказов будет, она даже не расстроится. Она в молодости так шила, загляденье! Она уже 10 лет откладывает свое увлечение, все считает, что надо работать, что социальные гарантии важнее душевной гармонии и удовольствия от любимого дела. А шитье ей доход еще больше принесет, только еще и с удовольствием.

Из двух женщин, которые на трассе плакали, одна через неделю уволится, поймет, что ее место дома, с ребенком, с мужем, а не в чужом городе, в гостиницах неделями жить. Она второго ребенка родит, на психолога учиться пойдет, они с вами на первом уровне сотрудничают.

– А измена, разве она может на пользу пойти?! Семья ведь разрушится!
– Семья? Семьи там нет давно! Жена забыла, что она женщина, муж пьет вечерами, ругаются, детьми друг друга шантажируют. Это долгий процесс, больной, но каждый из них задумается, женщина книжки начнет ваши читать, поймет, что совсем про женственность забыла, научится с мужчиной по-другому общаться.
– А семью получится сохранить?
– Шанс есть! Все будет от женщины зависеть!

– Ну и работка!
– Привыкнешь, зато результативно! Как выбьешь человека из зоны комфорта, так он и шевелиться начинает! Так большинство людей устроено!
– А если и это не помогает?
– Еще третий уровень есть. Там потерями учат. Но это совсем другая история…

Это только, кажется, что за всё платят деньгами.За всё действительно важное платят кусочками души.

Laimingų Moterų Pasaulis

Sakmė apie tuos, kurie gyvena ne savo gyvenimą

– Kaip nėra? – paklausiau prarasdama kalbos dovaną, – ką, visiškai nėra? Ne, čia pas jus klaida, pasižiūrėkite atidžiau!
– Tikrai nėra, – atlaidžiai nusišypsojo senyvas Angelas, pasitaisydamas akinius. – Pas mus čia viskas surašyta, viskas įvertinta ir, žinoma, viską atidžiai stebi Pati Žinai Kas. Už pareigų nevykdymą žinai, kas mūsų laukia? – Angelo veidas tapo rūstus. – Apie Liuciferį girdėjai? Taigi. Nespėjo ir sumirksėti, kaip buvo išmestas. “Klaida-a-a-a-a”. Na ir pasakei…
– Minutėlę, – bandžiau suimti save į rankas. – Pasižiūrėkite, prašau, čia.
Angelas geranoriškai žvilgtelėjo į mane pro akinių viršų.
– Ir ką? – paklausė jis patylėjęs.
– Manęs gabūt ir nėra. Bet kažkas juk yra? – paklausiau, atsargiai pajudindama substanciją, kuri dabar buvo vietoje įprasto žemiško kūno.
– Kažkas tikrai yra. Bet tikrai ne ponia N, kuria jūs prisistatėte. – Angelas sunkiai atsiduso ir patrynė kaktą. – Tokių kaip jūs aš mačiau nesuskaičiuojamą kiekį kartų. Ir kažkodėl dažniausiai – tai damos. Na, gerai. Patikrinkime. Visus punktus. Nuo pradžių. Taip?
– Patikrinkime, – pasakiau aš, ryžtingai palinkdama ties jo petimi ir nusiteikusi kovoti iki pabaigos.
– Aha…štai ji – ponios N biografija, – Angelas iš po stalo ištraukė didžiulį talmudą ir nupūtė nuo jo dulkes. – Ab ovo, mieloji, ką reikštų – nuo kiaušinio, – lyžtelėjęs pirštą ėmė vartyti plonus lapus. – Na, čia visokios smulkmenos…vystyklai…kaprizai vaikiški…kvailystės visokios…asmenybė dar nesusiformavus…charakteris neišreikštas…dar juodraščiai…na, vaikystę visai praleisim, pradėsim nuo sąmoningo laikotarpio…A, štai! – iškilmingai iškėlė pirštą. – Turėjai romaną dešimtoje klasėje?
– Ach, kaip keista, – neištylėjau aš. – Šešiolika metų ir staiga – romanas!
– Tavo ironija čia niekam nereikalinga, – griežtai pasižiūrėjo Angelas. – Romanas vystėsi audringai ir pakankamai laimingai, kol neįsikišo tavo draugė. Ir vaikinuką – būsim atviri – tiesiai tau iš panosės nuviliojo. Na, ne iš tavo panosės, – staiga susizgribo Angelas, – o iš madmuazelės N…
– Ir ką? – įtariai paklausiau aš. – Visiems taip gali nutikti. Čia ką – mirtina nuodėmė, kurią Biblijoje pamiršo įrašyti? Ale, neatiduok vaikino savo, nei asilo, nei jaučio…
Angelas susiraukė.
– Prie ko čia nuodėmė, dėl Dievo meilės! Atsibodote su savo nuodėmėm…Sek mintį. Kaip šioje situacijoje pasielgė ponia N?
– Kaip kvailė, – niūriai ištariau aš, miglotai prisimindama tą romaną. – Apsimeta, kad nieko baisaus neįvyko, šlaistosi kartu su jais visur, taiko juos, kai susipyksta…
– Vaaaaaaaa, – reikšmingai ištarė Angelas. – O dabar atidžiai – žiūrėti į mane! Kaip elgtumeisi tu, jei būtum gyvenus?
– Užmuščiau, – iš lūpų išsprūdo greičiau, nei spėjau suvokti, ką kalbu.
– Būtent! – Angelas net šoktelėjo nuo kėdės. – Būtent! Gal ir neužmuštum, bet “ant trijų raidžių” tikrai būtum pasiuntus. O dabar pasižiūrėkime, kiek tokių “romanų” buvo šios poniutės gyvenime?
– Kokie penki, – prisiminiau aš ir staiga man pasidarė koktu.
– Ir visi baigėsi taip pat. Atkreipiu tavo dėmesį…Taip, keliaujam toliau. Madmuazelė bandė įstoti į universitetą, bet jai nepasisekė. Kiek balų trūko?
– Pusantro balo, – ašaros kaupėsi mano akyse.
– Ir kažkodėl nuneša dokumentus į pedagoginį institutą. Ten jai užtenka balų įstoti. O tu? Ko tu norėjai tuo momentu?
– Stoti į universitetą tiek kartų, kiek reikės, kol įstosiu, – tyliai sušnibždėjau aš. – Bet jūs pasistenkite suprasti ir mane. Mama šitaip verkė, prašė, bijojo, kad niekur neįstojusi per metus nusivalkiosiu ar dar kažką…ir staiga man tapo nebesvarbu…
– Mieloji mano, – užuojautos kupinu žvilgsniu pasižiūrėjo į mane Angelas, – mums čia visiškai vienodai, kas ten pas jus verkė, kas neverkė ir kodėl. Mus domina tik faktai – labiausiai užsispyręs reikalas pasaulyje. O faktai pas mus visiškai nedžiuginantys. Kodėl tuomet tu – tikrai! Kodėl tuomet tu ištekėjai? Ta prasme – mūsų ponia N kodėl ištekėjo? Dar ir bažnyčioje! O kai ji tekėjo, ką tada tu galvojai?
Aš tylėjau, puikiai prisimindama tai, ką galvojau tuo metu, stovėdama bažnyčioje. Apie tai, kad meilė meile, bet ši istorija – ne ilgam, kad aš galbūt ištempsiu porą metų, tikrai ne daugiau, o ten jau mano natūra vistiek nusvers…ir tada, atleisk man Viešpatie, jeigu tu esi…
– Vat būtent, – Angelas palingavo galva ir pervertė puslapį. – Čia pas tave kiekviename žingsnyje vien tik nesėkmės! Mergaite mano, juk negalima taip! Būdama trisdešimties taip norėjai tatuiruotę pasidaryti. Kodėl nepasidarei?
– Na-a-a-a-a-a, – susirūpinau aš, – jau neprisimenu.
– O aš tau priminsiu, – nusišaipė Angelas. – Tavo numylėtinis prieštaravo. Primityvios – sakė – gentys…ir užpakalis su metais nutįs žemyn…Taip?
– Jums geriau matyt, – susiraukiau aš, nors tikrai žinojau – buvo taip, tikrai buvo.
– Tai jau taip, man geriau matyti, bet užpakalis tai tavo buvo, o ne mano…Gerai, žiūrim toliau. Štai čia parašyta: namų šeimininkė, paprasčiau sakant – bedarbė, pomėgis…hm…na, tegu būna kulinarija. Mielas paveikslėlis gaunasi. Trūksta tik siuvinėjimo kryželiu. Na, prisimink, prisimink – ko gi tuo metu norėjai?
– Prisiminiau. Norėjau šaudyti.
– Į ką šaudyti? – nustebo Angelas ir įsistebeilyjo į knygą.
– Į bėgantį taikinį. Arba į stovintį. Jokio skirtumo, – kaip paaiškėjo, verkti dabar aš negalėjau, bet substancija liovėsi švytėti vaivorykštės spalvomis ir patamsėjo. – Norėjau išmokti šaudyti. Dar dainuoti norėjau. Ir dar…seniai tai buvo…
– Patvirtinsiu, – Angelas bedė pirštu į knygą. – Tu, mieloji mano, ir gabumus turėjai, kuriuos, beja, tau Dievas davė. Nuo gimimo. Kur visa tai padėjai? Kur, klausiu aš tavęs, dividendai?!
– Aš nežinojau, kad privalau…- bandžiau kažką išmekenti.
– Meluoji, tu puikiai žinojai, – Angelas nusiėmė akinius ir patrynė akis. – Ir ko gi jūs visi meluojat…kaip tai žema…Gerai, madam, reikia baigti. Pereiname prie tavo paskyrimo.
Angelas pasiėmė lapą ir pradėjo kažką jame skubiai rašyti.
– Kaip jūs visi negalite suprasti, – Angelo balse skambėjo neviltis, – negalima, na, negalima kiekviename žingsnyje savęs išduoti. Taip ir numirti galima anksčiau mirties! Beja, o tai ir yra ta pati “nuodėmė”, kurios jūs visi taip bijote! Vis galvojate – bus gerai ir taip…Ne juokai – vos ne kas antra siela ne savo gyvenimą gyvena…baisi statistika! Ir pas visus kažkokie idiotiški pasiteisinimai: tai mama verkė, tai tėvas pyko, tai vyras prieštaravo, tai lietus tą dieną ne laiku prasidėjo, tai – iš viso juokinga! – pinigų nebuvo. Žmonės vadinasi…Viskas paruošta, – susierzinęs Angelas numetė rašiklį. – Prašau atsistoti ir išklausyti nuosprendį.
Aš sustingau, visa savo išvaizda patvirtindama savo kaltę ir atgailą. Velniai žino, o gal suveiks…
– Neatpažinta Siela dėl nenugyvento gyvenimo pripažįstama kalta. – Angelas pasižiūrėjo į mane žvilgsniu, kupinu šalto gailesčio. – Lengvinančių aplinkybių, tokių kaip: a) nesuvokė, ką daro, b) buvo tokios fizinės būklės, kad negalėjo nieko padaryti ir c) netikėjo Aukščiausiojo Proto egzistavimu, neaptikta. Skiriama bausmė: gyventi vieną ir tą patį gyvenimą tiek kartų, kol atras save tikrą. Nuosprendis galutinis ir neskundžiamas. Teisiamoji, jums aiškus nuosprendis?
– Ne, – sumurmėjau be žado. – Čia į pragarą, ar kaip?
– Pragaro tu neužsitarnavai, vaikyti, – nusišaipė Angelas. – Bet ir vietų tenai… – beviltiškai mostelėjo ranka. – Keliausi į valyklą, kur išgyvensi sumodeliuotas situacijas tiek kartų, kol pripažinsime, kad pragyvenai savo gyvenimą. O kentėsi tu tenai, ar ne – čia jau, atleisk, ne mūsų reikalai. – Angelas padavė man lapą su nuosprendžiu. – Dabar viskas aišku?
– Na, daugiau-mažiau aišku, – pasimetusi linktelėjau aš. – Tai kur man dabar?
– Minutėlę, – pasakė Angelas ir spragtelėjo pirštais. Kažkas suskambo, subildėjo ir man aptemo akyse…
– …manęs vienos tėvai neišleis, o su tavim tikrai, – išgirdau aš pažįstamą balsą. – Ir Jis sako, kad tu gali mane “pridengti” porai dienų. Na, mieloji, juk tu man padėsi, tiesa? Mes tau ir atskirą palapinę paimsim, ir tikrai faina bus. Įsivaizduoji…dvi naktys…laužas, upė…ir mes?

Pamačiau mokyklos kiemą…kažkelintų metų gegužės mėnuo…dulkėtas tvankus vakaras…ir mano gražuolė draugė…lėlės veideliu ir figūra, kaip iš reklamos. Mano draugė…kaip visada, nerūpestingai be perstojo pliurpanti ir nepastebinti, kaip skausmas ir pyktis palengva suka mane iš vidaus lyg varžtelį, kaip man darosi sunku kvėpuoti… Toks pažįstamas, toks artimai-įprastas pojūtis…Aš juk gera mergaitė, aš galiu iškęsti viską, aš elgsiuos padoriai, aš gera, gera, gera, ge…
– Žinai, eik tu po velnių, – pasakiau aš švelniai, stebėdama kaip plečiasi jos porcelianinės akytės, ir jausdama, kad scena dar nepabaigta, pridūriau, – eikit jūs abu po velnių…

…Kai kažkur už kampo nutilo įširdusių žingsnių aidas, įsiklausiau į aplink skambančią tylą. Ir supratau, kad būtent šią akimirką aš – pagaliau! – giliai, nepadoriai ir nebaudžiamai laiminga…

http://www.ilonatamo.com/sakm279s/sakme-apie-tuos-kurie-gyvena-ne-savo-gyvenima

Laikas sodinti obelis

 

(LT/RU) ~~ Laikas sodinti obelis ~~Žmogus gali jaustis pranašesnių už kitus arba priešingai, menkesnių, tuomet, kai jis turi mažai energijos.
Pabrėždamas savo išskirtinumą, žmogus bando parodyti, kad turi daugiau energijos už kitus.
Tas, kuris gyvena Širdimi ir Meile, neturi poreikio demonstruoti savo energiją. Jis tiesiog kiekvieną sekundę ją kuria.
Vienas žmogus laiko rankose obuolį ir giriasi, kad jis didesnis, nei pas kitus,
o kitas sodina obelį ir renka derlių, su šypsena stebėdamas pirmąjį.
S.N.Lazarevas

**
~ Время сажать яблони~

Чувства собственного превосходства или униженности уместно, когда у человека мало энергии. Подчеркивая собственное превосходство над другими,человек пытается показать всем, что энергии у него больше. Тот кто живет Душой и Любовью, не нуждается в демонстрации энергии. Он её просто каждую секунду создает.
Один человек держит в руках яблоко и хвастается, что у него оно крупнее, чем у других, а второй сажает яблоню и собирает урожай, с улыбкой наблюдая за первым.
С. Н. Лазарев

(iliustracija- Catrin Welz-Stein)

Apie savo poelgių galimas pasekmes, apie tai, kaip reaguojame į kitų elgesį ir antrą šansą. R.Žilinskas

R. Žilinskas – atvirai apie kelią į savižudybę ir likimo malonę

Rokas Žilinskas2014-09-16 16:49

Ar kas nors iš mano aplinkos žmonių nusižudė? Ne. Visiems užteko arba atkaklumo bukai daužyti galva į sieną, kol ši subyrėdavo, arba proto pasukti kitu keliu. Gal net proto neprireikdavo – pakakdavo nusivylimo bergždžiomis pastangomis. Viską mesti ir išnykti irgi yra savižudybės forma, savižudybės nenutraukiant gyvybės. Vėliau paaiškinsiu.

Skaityti toliau

Istorija apie mokytoją ir mokinį

Mokslo metų pradžioje šeštos klasės auklėtoja atsistojo priešais savo mokinius. Ji perbėgo akimis per visų veidus ir pasakė, kad visus juos myli vienodai ir labai džiaugiasi juos matydama. Tai nebuvo tiesa – viename iš pirmųjų suolų sėdėjo berniukas, kurio ji baisiai nemėgo.

Jie susipažino praėjusiais metais. Jau tada ji pastebėjo, kad jis nežaidžia su bendraklasiais, vilki nešvarius rūbus ir iš tolo trenkia taip, tarsi niekada gyvenime nesiprausė. Mokytojos nuomonė apie šį mokinį vis blogėjo, kol galop ji ėmė taip jo neapkęsti, kad būtų mielai perbraukusi visus jo darbus raudonu tušinuku ir parašiusi už juos vienetą.

Kartą mokytojams teko analizuoti savo mokinių bylas ir charakteristikas nuo pat pirmųjų mokslo metų. Ši mokytoja atidėjo nemėgstamiausio mokinio bylą pačiai pabaigai. Kai pagaliau prisivertė ją atversti, buvo priblokšta to, ką pamatė.

Berniuko pirmos klasės mokytoja rašė: „Tai – nuostabus ir gabus berniukas. Nuo jo veido nedingsta šypsena. Namų darbus ruošia kruopščiai ir tvarkingai. Būti kartu su juo – vienas malonumas.“

Štai ką rašė antros klasės mokytoja: „Puikus mokinys, kurį labai mėgsta bendraamžiai, tačiau jo šeimoje yra rimtų problemų: mama serga nepagydoma liga, o gyvenimas namuose greičiausiai yra nuolatinė kova su mirtim.“

Trečios klasės mokytoja rašė: „Motinos mirtis jį labai paveikė. Jis stengiasi iš visų jėgų, tačiau tėvas juo visiškai nesidomi. Jei niekas nesikeis, toks gyvenimas labai greitai gali turėti itin negatyvių pasekmių.“

Ketvirtos klasės mokytoja: „Vaikas neatsakingas, nesidomi mokslais, beveik neturi draugų ir dažnai užmiega pamokų metu.“

Po to, ką perskaitė, mokytoja labai susigėdo. Dar blogiau ji pasijuto, kai per Naujuosius mokiniai sunešė jai dovanėles, įsuktas į blizgantį dovanų popierių ir aprištas kaspinėliais. Jos nemylimo mokinio dovana buvo suvyniota į šiurkštų rudą popierių. Kai kurie vaikai ėmė šaipytis, kai pamatė, kad viduje apyrankė, kuriai trūko poros akmenėlių, ir maždaug ketvirtadalis kvepalų buteliuko.

Mokytoja nutildė klasę. Ji pasakė: „O, kokia nuostabi apyrankė!“ Po to užpurškė šiek tiek kvepalų ant savo riešo.

Tą dieną berniukas užsilaikė po pamokų, priėjo prie mokytojos ir pasakė: „Dabar jūs kvepiate kaip mano mama.“ Kai jis nuėjo, mokytoja įsiraudojo. Tą dieną ji nustojo mokyti vaikus vien literatūros, rašymo ir matematikos. Ji ėmė mokyti juos gėrio, užuojautos ir supratimo.

Gana greitai po tokių pamokų prasidėjo ir kitos permainos. Mokytojos nemylimas mokinys vėl pradėjo gyventi – tikrąja to žodžio prasme. Mokslo metų pabaigoje jis tapo vienu iš pačių geriausių mokinių. Nors mokytoja vėl sakė, kad visus myli vienodai, šį kartą ji taip pat melavo: iš tiesų ji mylėjo ir vertino tik šį mokinį.

Po metų, kai mokytoja dirbo jau su kita klase, ji rado po durimis pakištą to berniuko raštelį: „Mokytoja, jūs esate pati geriausia iš visų, kokias man kada teko turėti.“ Praėjo dar penkeri metai, ir ji vėl gavo nuo savo buvusio mokinio laiškelį. Jis rašė, kad baigė koledžą labai gerais įvertinimais, o ji ir toliau lieka pačia geriausia mokytoja iš visų. Dar po ketverių metų atėjo laiškas, kuriame buvo rašoma, kad nors ir labai sunku, jos buvęs mokinys greitai baigs universitetą pačiais geriausiais balais, su prierašu, kad ji ir toliau – pati geriausia mokytoja, kokią jis turėjo savo gyvenime.

Po ketverių metų atėjo dar vienas laiškas. Šį kartą jos buvęs mokinys rašė, kad po universiteto baigimo panoro pagilinti savo žinias ir tęsti mokslus. Dabar prie jo pavardės buvo žodelis „daktaras“. Ir jis vėl nepamiršo pakartoti to, ką kartojo visada: „Mokytoja, jūs pati geriausia…“

Laikas bėgo… Viename iš savo laiškų jos mokinys papasakojo, kad sutiko nuostabią merginą ir ketina kurti šeimą, kad jo tėvas mirė prieš dvejus metus. Jis klausė, ar ji sutiktų jo vestuvėse užimti garbingą vietą, kurioje turėtų sėdėti jaunikio motina. Mokytoja sutiko.

Vestuvių dieną ji užsidėjo tą pačią apyrankę, kurią prieš daugelį metų gavo dovanų iš savo mokinio, ir nusipirko tų pačių kvepalų, kurie jam priminė mamą. Jie susitiko, apsikabino, ir jis pajuto tokį pažįstamą kvapą.

„Ačiū, kad tikėjote manimi, ačiū, kad leidote pasijusti reikalingam ir reikšmingam, kad išmokėte tikėti savo jėgomis ir skirti gėrį nuo blogio“, – padėkojo jis. O ji, su ašaromis akyse, atsakė: „Tu klysti… Tai tu mane viso to išmokei. Aš nežinojau, kaip mokyti, kol nesusipažinau su tavimi…“

(motersgyvenimas.blogspot.com)

Laiminga mama

 

(LT/RU) ~ Pasakojimas apie laimingą mamą ~

Kartą gyveno viena nepasiturinti žydų šeima. Vaikų buvo daug, o pinigų – mažai. Vargšė motina dirbo negailėdama jėgų – ir skalbė, ir lygino, ir siūvo, ir valgį gamino, ir… šaukdavo ant vaikų, neretai apdalindavo juos niuksais ir garsiai keikė savo gyvenimą.
Pagaliau visiškai nusikamavusi ji atėjo pas rabiną paklausti patarimo: kaip tapti gera mama?

Išėjo susimąsčiusi. Nuo tada ją tarsi kas pakeitė. Ne, pinigų daugiau neatsirado, ir vaikai paklusnesni netapo. Tačiau mama dabar taip nesibardavo, o nuo jos veido nedingdavo maloni šypsena.
Kartą per savaitę ji eidavo į turgų, o grįžusi visam vakarui užsidarydavo savo kambaryje.
Vaikus kankino smalsumas. Kartą jie nepaklausė draudimo ir pažiūrėjo, ką veikia mama.
Ji sėdėjo prie stalo ir… gėrė arbatą su saldžiu cimesu!
— Mama, ką tu darai? O kaipgi mes? – Sutrikę paklausė vaikai.
— Ša , vaikai! – ramiai atsakė ji. – Aš darau jums laimingą mamą!

**
~ Притча о счастливой маме ~

Жила-была бедная еврейская семья. Детей было много, а денег мало. Бедная мать работала на износ — мыла, шила, готовила, стирала, и… орала, раздавала подзатыльники и громогласно сетовала на жизнь. Наконец, выбившись из сил, отправилась за советом к раввину: как стать хорошей матерью?

Вышла от него задумчивая. С тех пор ее как подменили. Нет, денег в семье не прибавилось и домочадцам частенько приходилось сидеть на хлебе и воде. И дети послушнее не стали. Но теперь мама не ругала их, а с лица ее не сходила приветливая улыбка. Раз в неделю она шла на базар, а вернувшись, на весь вечер запиралась в комнате. Детей мучило любопытство. Однажды они нарушили запрет и заглянули к маме. Она сидела за столом и… пила чай со сладким цимесом!
— Мама, что ты делаешь? А как же мы? — возмущенно закричали дети.
— Ша, дети! — важно ответила она. — Я делаю вам счастливую маму!

(iliustracija – Viktorija Kirdiy)