Citatos · Citatos _Kitos · Visi įrašai

Tas, kuris užsiima kitų žmonių savybių, elgesio aukštinimu ar kritikavimu

‎“Tas, kuris užsiima kitų žmonių savybių, elgesio aukštinimu ar kritikavimu, pats greitai nukrypsta nuo savo paties geriausių interesų (best interest), nes įsivelia į iliuzines priešybes.“

para-svabhāva-karmāṇi
yaḥ praṣaṁsati nindati
sa aśu bhraśyate svārthād
asaty abhiniveśataḥ

Šrimad-Bhagavatam (11.28.2)