Lietuva

Dėl emigracijos TJG

Apie emigraciją. Gerbiamas Tomai, suprantu, kad negalima “uždaryt” žmonių Tėvynėje, bet, manau,nereikia ir skatint emigracijos. Mūsų tautą ištiko grėsmingas istorijos išbandymas, o gyvybinės ar kitokių jėgų, kokių rasdavosi anksčiau beveik nebėra. Pagarbiai, Algis V.

ATSAKYMAS (Tomas Jonas Girdzijauskas)

Lietuvos psichologai sako tą patį kitais žodžiais – jei  žmonės neemigruos – jie žudysis.  Išmintingų tautų moralės kodeksuose parašyta, kad draudžiama gyventi amoraliame kriminogeniškame mieste arba valstybėje, kur nesilaikoma įstatymų (arba jų nėra). Lietuvių vyrų mirtys dėl išorinių priežasčių (faktiškai – kryptingas savo sveikatos ir gyvybės nesaugojimas arba kitais žodžiais – savižudybė) viršija europines normas apie 7-10 kartų. Apskritai lietuvių vyrų savižudybės muša pasaulio rekordus jau kelis dešimtmečius. Lietuvių lytinės moralė yra žlugusi – tą rodo europinis sifilio rekordas Lietuvoje greta, berods, Čekijos.

Skatinti emigracijos negalima kuomet tauta yra sveika, stipri, pilnavertiškai funkcijonuojanti ir einanti į priekį.

Tačiau gaisro būklėje, kai visuomenė sunkiai ir net mirtinai serga – būtina saugoti likusius sveikus žmones.

Vienas svarbiausių faktorių perlaužiančių masę žmonių emigravimui yra moterų jautrumas vaikų klausimu.  To nežino vyrai. Jei jaunoms moterims valstybė neužtikrina tam tikrų subtilių vaikams jų gimimui, saugumui ir vystymuisi būtinų dalykų – juaos moterys meta tokią valstybę ir gelbstisi. Vyrai važiuoja paskui jas. Realiai emigraciją pradeda ir įsiūbuoja valstybės vyrų apsileidimu neapsikentusios jaunos moterys.

Šios ir kitos priežastys pradeda veikti tuomet, kai nužengta pernelyg toli.

Lietuva ilgokai buvo uždaryta nuo pasaulio mažoje teritorijoje kaip Šiaurės Korėja ir negalėjo kvėpuoti. Lietuvių tautos teritorija ir žmonių kiekis yra sumažėjęs 10-11 kartų žemiau sveikos normos. To nepakanka “kvėpavimui”, tauta “dūsta” gyvybinių resursų prasme.

Todėl dabartinėje situacijoje būtina semtis gyvybinių jėgų iš visos žmonijos.

Norint atstatyti padėtį reikia pradėti visiškai nuo kitos galo – nuo ideologijos ir elitinių kardų mokyklų atstatymo.

Esminis faktorius naikinantis tautą yra amžinų dorovės-moralės  imperatyvų, dėsnių užmiršimas ir nepaisymas. Tautos viduje kol kas nesimato jėgos galinčios tai atstatyti. Tauta nepaisanti Dangaus praranda žemę.

Ta pačia tema: Radžvilas – Lietuva tyliai gesta

D.Razauskas- tikrasis mūšis dėl Lietuvos vyksta mūsų dvasioje (audio) – Alkas.lt

http://www30.zippyshare.com/v/65266962/file.html#.VGHRsCZt3fk.facebook

Lietuva

Wenedų runraštis

Akfabetas

LT:
Wenedų (dar žinomi ir kaip Vandalai) runraštis.
Tai viena iš Sarmatų, ypatingai sena, gentis. Vėliau istorijoje žinomi kaip Kuršiai – Kūronys. (Nors gali būti ir jų vietoje apsigyvenusi, kai Venedai-Wandalai patraukė į kovas su Romos imperiją)

RU:
Руна-пись Венедов.
Одно Сарматское, особенно старинное, племя. Позже в истории известны как Куршы – Куроны. (Хотя может быть и переместилис в их места)

EN:
Wenedic runic alphabet.
Sarmatian, especially ancient, tribe. Later in history known as Curonians – Kurons. (While it may be, they have moved in after Venedes/Wandals have joined Gothic fights against Roman Empire)

Lietuva

Dagos diena

Dagos diena, Šv. Mykolas
Minima: 2014.09.29

Iki šios dienos nuo seno lietuviai baigdavo bulviakasį ir žemės ūkio darbus. Žodis „daga“ kilęs iš „dygti“, jis reiškia daigus, t.y., sudygusius grūdus, o kartu ir jų derlių. Senovėje ši diena buvo duoklių kunigaikščiams metas, mat pabaigus žemės darbus, valstiečiai turėjo atskaičiuoti dalį savo derliaus kunigaikščiui. Pagal šią dieną lietuviai spėdavo tolimesnius orus: jei pučia vakarinis vėjas – lauk permainingos žiemos (tai šlapdriba, tai sniegas). Jei ši diena giedra ir pučia pietų vėjas – žiema ir pavasaris bus šalti, daug snigs. Jei šią dieną pamatysi ant žolių voratinklį apvaliu viduriu – blogas ženklas, kitais metais gali nesisekti. O jei dar tame voratinklyje musė – metai bus prasti. Jei voratinklis tuščias – žmonės sirgs. Tačiau jei voratinklyje kirminas – metai bus geri.

Lietuvoje įvedus krikščionybę, ši diena sutapatinta su trijų arkangelų – Gabrieliaus, Rapolo ir Mykolo švente. Tai nemirtingi asmenys, tarpininkai tarp Dievo ir žmonių. Gabrielius (vardo reikšmė: „Dievas yra galingas“) – pasiuntinys, pranešęs Marijai, kad ji pagimdys išganytoją. Jis kovoja prieš godumą, gobšumą. Rapolas („Dievas gydo“) – gydytojų, keleivių, šeimų ir kunigų globėjas. Jis kovoja prieš paleistuvystę. Mykolas („Panašus į Dievą“) kovoja su šėtonu, padeda nugalėti pagundas, sergsti mirusiuosius. Jis laikomas angelų karvedžiu. Apreiškime Jonui rašoma, kad šv.Mykolas nugalėjo slibiną, kuris kėsinosi praryti kūdikį. Manoma, kad šv. Mykolas saugo ir vaduoja tikinčiųjų sielas nuo piktųjų jėgų, o mirties valandą lydi vėles į dangų. Tikima, kad šv. Mykolas paskelbs Paskutinio Teismo dieną. Jis kartais vaizduojamas su sparnais ir trimitu rankose, o kartais kaip kovojantis su piktomis dvasiomis (gyvačių ir slibinų pavidalo).

Liaudyje rugsėjo 29-ąja labiau akcentuojamas pagrindinis, galingiausias angelas, šv.Mykolas.

Lietuva

Kokia jūsų nuomonė apie nepavykusį Lietuvos žemės klausimo referendumą? TJG

Klausimas: Kokia jūsų nuomonė apie nepavykusį Lietuvos žemės klausimo referendumą?

Atsako Tomas  Jonas Girdzijauskas:

Man teko sudalyvauti pačioje pradžioje, renginyje, kai dar tik buvo pradedama viešai kalbėti apie šio referendumo iniciavimą. Todėl apie tai nemažai galvojau ilgokai dar iki viešo organizavimo pradžios.

Jei kalbant fundamentaliai, iš esmės – Tautos žemė yra svarbiausias jos NEKILNOJAMAS turtas, kitaip sakant tai didysis sklypas priklausantis konkrečiai genčiai, kuriame ji statosi savo fizinius namus. Ir sklypas ir namai yra nekilnojamas turtas. be to į tai įeina ir požeminiai ištekliai. Svarbesnio nekilnojamo turto tauta neturi. Tačiau nekilnojamas turtas – tai tik pusė visko, ko reikia tautai. antra pusė yra nematerialus turtas, t.y. žinios arba know how kurio pagalba valdomas šis turtas ir visas  tautos gyvenimas. Galima turėti puikius išteklius, bet neturėti žinių bei technologijų panaudojimui. Jei kalbėti metaforiškai, schematiškai ir abstrakčiai, tautai reikia 2 recepto elementų, komponenčių laimei ir sėkmei patirti/pasiekti – žemiško ir dangiško. Žemiškas yra teritorija (ir tai kas jos viduje bei ant jos), o dangiškas yra, jei einant iki galo nuosekliai – tvarka taisyklės įstatymai bei/arba moraliniai įstatymai. Būtent tai yra svarbiausias know how. Žemiškas yra pasyvusis o dangiškas yra aktyvusis.

Todėl jei tauta neklauso Dangaus – praranda žemę.

Žemė, teritorija yra įgijama ir išlaikoma tik jei tauta turi stiprią ideologiją, stiprius moralinius įstatymus.

Dar kitaip sakant teritorija yra tautos forma, o mentalitetas moraliniai įstatymai, vertybės, vizija ir misija yra turinys arba prasmė užpildanti tautos žemę.

Todėl apibendrinant – teritorija arba nekilnojamas turtas kaip pasyvusis pradas nėra ir negali būti garantu arba sąlyga prasmei arba tikslui atsirasti. teritorija negali būti savitikslis dalykas.

Norint įgyti, turėtį, išlaikyti arba plėsti teritorijas būtinas stiprus turinys prasmė, aukšti tikslai, stipri moralė arba ideologija, kitaip sakant – aktyvusis energingasis turinio elementas, kuris automatiškai reikalauja materializavimo arba nekilnojamo turto įgijimo ir naudojimo.. Todėl mano įsitikinimu žemės referendumas yra svarbus esminis ir būtinas klausimas ir sprendimas, tačiau tai antras žingsnis kurį būtina daryti PO to kai tautoje žadinamas, kuriamas vienijantis ideologinis aktyvusis turinio ir prasmės elementas. Pati žemė nėra savitikslis dalykas ir negali būti priežastimi automatiškai iššaukiančia tautos vienybę. Tačiau žemė yra būtinybė po to, kai yra prasmės elemetas, kuris skatina tautą daugintis ir plėstis demografiškai. Tik kai tauta auga demografiškai automatiškai atsiranda pramės ir būtinybė išlaikyti ir plėsti teritoriją. Atvirkščiai – jei tauta demografiškai nyksta – nekilnojamas turtas tampa našta kuria norima kuo greičiau atsikratyti. Kitaip sakant – prieš žemės klausimą reikia išspręsti demografijos klausimą, o prieš demografijos reikia išspręsti tautos gyvenimo prasmės klausimą. Štai kodėl mano manymu buvo sunku pasiekti, kad šis referendumas laimėtų. Siūlyčiau pradėti visiškai nuo priešingo galo arba nuo svarbesnio prioriteto, o tuomet žemės klausimas savaime arba žymiai lengviau išsispręs. kitaip sakant – arklį statyti priekyje vežimo

http://www.tomasyono.com/question/kokia-jusu-nuomone-apie-nepavykusi-lietuvos-zemes-klausimo-referenduma/

Lietuva

Norint įvesti gerą valdymą visoje šalyje

Pagal senovės Rytų išmintį norint įvesti gerą valdymą visoje šalyje reikia prieš tai įsivesti tvarką savo šeimoje/-se, o prieš tai auklėti save, o prieš tai išmokti valdyti vidinį dialogą, o prieš tai įgyti maksimaliai plačias žinias.

Patikslinu ankstesnę savo mintį. Mano požiūriu Lietuva dar neišmoko kelių esminų didžiųjų pamokų (mokyklos klasių, lygmenų) ir atitinkamai pagal visuomenės sluoksnius ir jų kritines mases. Aiškiau ir konkrečiau kalbant:

1. “prieš tai įgyti maksimaliai plačias žinias“ – reiškia steigti (bent kelias) elitines (būsimų tautos vedlių) mokyklas, per kurias gradualiai paplis stiprus žinojimas, teisingas išsilavimas bei disciplinuotas mokymas (mokymas kitų ir mokymasis savęs visą gyvenimą) visoje visuomenėje atitinkamuose sluoksniuose bei pačių pedagogų edukatorių branduolyje.

2. “išmokti valdyti vidinį dialogą“ – turi tik atitinkama (besidominti) visuomenės protingų žmonių dalis: dvasiniai vadovai, vedliai.

3. “prieš tai auklėti save“ – turi didesnis skaičius žmonių

4. “įsivesti tvarką savo šeimoje/-se“ – turi gan didelis skaičius žmonių

Taigi 1 ir 2 pamokos Lietuva visiškai nesimokė ilgą laikotarpį.
3 pamokos – neseniai tik pradėjo domėtis. 4 pamoka jau parūpo daug kam.

Kitaip sakant tai esminiai kokybiniai hierarchiniai giluminiai lygiai kuriuos iš tikro reikia spręsti valstybėje, o ne arti ir akėti tik vieną išorinį lygį, gyvenimo paviršių horizontaliai.

Beje, minėta senovės Rytų išmintis yra konkrečiai Kinų ir jų patirtis valdant milijardą žmonių ir apskritai valdant valstybę tūkstančius metų yra milžiniška lyginant su Lietuva, kuri greta Kinijos yra kaip mažas kūdikis.

Išskirstant, deleguojant ir koordinuojant darbus tai nėra titaniškas uždavinys. Tai klasikinė vadyba.

Taigi kol šių lygių pamokos neišmoktos – tolesnės istorinės išorinio gyvenimo klaidos neišvengiamos.

Matau tik vieną kelią – liptis ant milžinų pečių, mokintis iš didžių ir išmintingų visuomenių gerosios praktikos, t.y. vėlgi pradėti nuo 1mo punkto tikką minėtame sąraše. Lietuviai kol kas dearė ir nedaro šio darbo, nes iki šiol mokėsi tik iš labiau siauro žinių lauko ir siauro geografinio bei istorinio lauko.

Galbūt šią schemą galima sudėlioti ir šiek tiek kitaip, tačiau kinai siūlo būtent taip ir galbūt tai neatsitiktinumas

Tomas Jonas Girdzijauskas

Osvaldas Kupstas Pagal Gregg Braden (yra lietuviškai išleista jo knyga Dieviškoji matrica ) atskirai paimtoje grupėje užtenka 5 % giliai įtikėjusių ir suprantančių Asmenybių , kad išjudinti ir paleisti giluminius pertvarkos procesus . Tikiu , kad toks skaičius Lietuvoje tikrai yra . Apsijungus į vieną branduolį galima būtų padėti pagrindus virsmų pradžiai ir visuose Tomo nurodytuose lygmenyse .

Tomas Jonas Girdzijauskas Aš girdėjau, kad proveržiui pakanka tik 5 stiprių ir laaaabai vieningų asmenybių

Silvija Ki Kur jas rasti…

Tomas Jonas Girdzijauskas Jas (t.y. vaikus) reikia pagimdyti, auklėti nuo pirmų dienų, užauginti ir mokinti, auklėjimo etaloną pradžioje imant iš pačių geriausių pasaulyje mokytojų ir pavyzdžių. Mokytojai, metodai ir pavyzdžiai turi būti tik patys geriausi ir stipriausi pasaulyje – jokiu būdu ne žemesnio lygio! Kai ligonis yra komoje – gelbėja tik patys stipriausi vaistai. Lietuviai kol kas bando po ranka pasitaikančias vietines (morališkai pasenusias) gelbėjimo priemones, “muštas kortas“, nesuvokdami ant kiek iš tikrųjų visos tautos visuminė būklė yra katastrofinė.

Lietuviai bando pigiais, tingiais būdais pasiekti didelius rezultatus. Tai nesuveiks. Būtina labai rimtai dirbti, daryti labai rimtus namų darbus, strateguoti šalies ateitį ir išlikimą labai ilgam į priekį. Trumpi taktiniai sprendimai tautos niešgelbės iš komos. Tauta yra komoje ir jai reikia pačių stipriausių vaistų pasaulyje.

Refendumas yra gera mintis, tačiau jį reikia daryti iškart maštabiškai kaip Šveicarijos referendumų sistemos atveju. Be to greta tokių priemonių kaip buvo daroma pastaruoju atveju būtina daryti viso 5 lygių veiksmus lygiagrečiai. Tada galima tikėtis rimto rezultato.

Aldona Matonyte Labai įdomi schema ir visai nesudėtinga, ypač kai žinojimo bazė yra pasiekiama. Kaip patikrinti žinias, Tomai? Kieno ir kokius tikslus jos atstovauja?

Tomas Jonas Girdzijauskas Praplėskit, patikslinkit klausimą: “Kaip patikrinti žinias. Kieno ir kokius tikslus jos atstovauja?“

Tomas Jonas Girdzijauskas Kai nebėra svajonių-vizijų, tauta praranda savitvardą-sulaukėja. Saliamono patarlė 29:18

Aldona Matonyte Tuomet perfrazuosiu klausimą. Žmogaus gyvenimui turi didelę įtaką informacija. Mes ją gauname iš aplinkos, kito lygio informacija yra mumyse. Pavadinkime aplinkos informaciją žiniomis. Į jas galima būtų įtraukti tokias žinias :kaip dera elgtis aplinkoje, kaip priimti kai kuriuos reiškinius joje, kaip vertinti vieną ar kitą dalyką ir pan. Apibendrinant, mus mokina kaip mes turėtume elgtis, mąstyti ir tai daroma per žinias, motyvuojant tuo, kad tas kelias veda į laimę, sėkmę…dalykus kurių norime. Tačiau kartais žmogaus gyvenimo tikslai netelpa “dalykuose kurių norime“, tuomet tos žinios jo tikslams yra žalingos. Nors kitu atveju, jos duoda žmogui naudą. Todėl man ir kilo klausimas: kaip patikrinti žinias ar jos veda tave tau norima kryptimi ar tolina nuo jos?

Tomas Jonas Girdzijauskas Kiek man žinoma yra toks žinių kokybės kriterijus:

1. žinios turi būti patvirtintos, išbandytos laiko. Kuo ilgesnis laikas – tuo geriau. Yra 10 metų, yra 100, yra 1000 metų, yra 6000 metų.
2, žinias turi patvirtinti pripažinti autoritetai
3. žinias turi patvirtinti jūsų sveikas protas, sveika nuovoka

Kai visi šie 3 požymiai yra kartu – reiškia tai teisingos žinios.

 

Lietuva · Moteris · Skyrybos · Šeima

Vyčio priesakai. Jeigu nori pakeisti Pasaulį pamilk Moterį…

“..Jeigu tu nori pakeisti Pasaulį,
sudėk savo principus, ginklus ir protesto žymes;
Sustabdyk savo vidinį karą ir teisuolišką įtūžį,
ir pamilk Moterį…“

Daugiau čia:

Vyčio priesakai. Jeigu tu nori pakeisti Pasaulį, mylėk Moterį

Jeigu tu nori pakeisti Pasaulį, mylėk Moterį, mylėk Ją iš tikro.

Rask Tą, kuri prasiskverbia į tavo Sielą taip, kad visa kita netenka reikšmės.

 

Atidėk šalin savo vertybių sąrašą, priglausk ausį prie Jos širdies ir klausyk.
Klausyk vardus, maldas, kiekvieno gyvo sutvėrimo – sparnuoto, raibo ar pūkuoto, visų požeminių ir povandeninių gyvių – Dainas,
Visa ko žydinčio ir žaliuojančio, visų, kurie dar negimė ir kurie jau mirę…
Klausyk jų sugrįžimo į Vienį, kuris jiems dovanoja Gyvenimą, elegiškų pašlovinimų.
Jeigu tu neišgirdai savo vardo – tu tiesiog klauseisi nepakankamai ilgai…
Jeigu tavo akys neprisipildė ašarų, jeigu tu nenusilenkei Jai,
Tu niekada neliūdėjai, prarasdamas Ją.

Jeigu tu nori pakeisti Pasaulį – mylėk Moterį, vienintelę Moterį, pranokdamas save, savo norus ir išskaičiavimus, pranokdamas savo vyrišką prielankumą jaunystei, Grožiui  ir įvairovei, savo paviršutinišką Laisvės suvokimą.

Mes davėm sau tiek daug pasirinkimų. Mes užmiršome, kad tikroji Laisvė  ateina, kuomet stovi savo Sielos Ugnies centre, kuris visiškai sudegina tavo pasipriešinimą mylėti.

Yra tik viena Deivė.

Pažvelk į Jos akis ir išvysk, išvysk iš tiesų,
Ar tai Ta, kuri tarsi prinešė kirvį prie tavo galvos? Jei ne – išeik.
Išeik tuoj pat. Negaišk laiko visokiems “pasistengsiu”.
Žinok, kad tavo sprendimas nieko negali su Ja padaryti, todėl kad iš principo Mes renkamės ne “kam”, o “kada” pasiduoti.

Jeigu tu nori pakeisti Pasaulį, mylėk Moterį.
Mylėk Ją dėl Gyvybės, pranokdamas savo mirties baimę,
Pranokdamas savo Motinos manipuliacijų baimę savo galvoje.
Nekalbėk Jai, kad tu pasiruošęs už Ją numirti.
Pasakyk Jai, kad tu pasiruošęs gyventi kartu su Ja, sodinti Medžius,
Ir žiūrėti, kaip jie auga.

Būk Jos Didvyriu, pasakydamas Jai, kokia Ji nuostabi Jos trapioje didybėje;
Padėdamas Jai savo dievinimu ir ištikimumu prisiminti kiekvieną dieną,
kad Ji jau Deivė.

Jeigu tu nori pakeisti Pasaulį, mylėk Moterį visose Jos išraiškose, visais metų laikais, ir Ji išgydys tavo šizofreniją, tavo dvilypą protą, ir tavo širdies pusėtinumą, kurie atskiria tavo Dvasią nuo tavo kūno,
Kurie palieka tave vienatvėje, visuomet ieškančio kažko ne savo viduje.

Tavęs ieškančio kažko ne savo viduje, kas priverčia tave pasijausti gyvu.
Ten bus kita Moteris. O greitai nauja ir švytinti taps sena ir buka,
Ir tu ieškosi be galo, keisdamas Moteris kaip mašinas,
Iškeisdamas Deivę į naują savo troškimų objektą.

Vyrams nėra būtinybės rinktis vėl ir vėl.
Viskas, ko reikia Vyrui – tai Moteris,
Tai Moteriškumo kelias, Kantros ir Atjautos kelias.
Ne paieškų Kelias, neveiklos kelias, kvėpavimas Vienyje, giluminis nugrimzdimas ir persipynimas šaknimis, toks stiprus, jog kartu išlaiko Žemę,
Kol ji nusimetinėja plieną ir cementą nuo savo odos.

Jeigu tu nori pakeisti Pasaulį – mylėk Moterį, tiesiog vienintelę Moterį.
Mylėk ir gink Ją, lyg Ji būtų paskutinis šventasis indas.
Mylėk Ją kiaurai per Jos baimę būti pristabdytai,
Kurią Ji pergyvena už visą Žmoniją.
Ne, ši žaizda ne Jos, kad gydyti ją vienumoje;
Ne, Ji nesilpna savo priklausomumu.

Jeigu tu nori pakeisti Pasaulį, mylėk Moterį.
Nežiūrint į nieką, kol Ji patikės tavimi,
Kol Jos instinktai, Jos regėjimas, Jos balsas, Jos menas,
Jos aistra, Jos prigimtis nesugrįš pas Ją.
Kol Jos Meilė netaps daug stipresnė už visus politikos ir žiniasklaidos demonus, kurie siekia nuvertinti ir sunaikinti Ją.

Jeigu tu nori pakeisti Pasaulį,
sudėk savo principus, ginklus ir protesto žymes;
Sustabdyk savo vidinį karą ir teisuolišką įtūžį,
ir pamilk Moterį…

Pranokdamas savo veržimąsi į didybę,
Pranokdamas savo klaidžias prašviesėjimo paieškas.
Šventasis Gralis jau stove prieš tave,
Jeigu tu jį paimsi į savo rankas ir leisi ateiti kažkam
už šio artumo ribų.

Kas, jeigu  į Pasaulį, apie kurį tu svajoji,
Galima vėl įeiti per Moters širdį?
Kas, jeigu Vyro Meilė Moteriai,
Moteriškumo keliui – tai raktas, atrakinantis Jos širdį?

Jeigu tu nori pakeisti Pasaulį – mylėk Moterį.
Savo šešėlio gilumoje, savo Būties aukštumose,
Sugrįžk į Sodą, kur tu pirma sutikai Ją,
Prie vaivorykštės vartų, per kuriuos jūs galite praeiti kartu,
Kaip Šviesa, kaip Vienis,
Į negrįžtamumo tašką.

Į pabaigą ir naujos Žemės pradžią.

Parengta pagal Liza Sitor (Lisa Citore)

Šaltinis: http://raimundasbakutis.blogspot.com/2014/05/jeigu-tu-nori-pakeisti-pasauli-mylek.html?spref=fb

Lietuva

Tėvynės dainos (Maironis)

Tėvynės dainos

Tėvynės dainos, jūs malonios.
Taip širdį žadinat saldžiai!
Kodėl tai mūsų gražios ponios
Negieda jūsų gan seniai?
Akutės melsvos, rankos baltos,
Bet širdys jų kaip ledas šaltos.

Sesutės mūsų nuo senobės
Dėvėjo margus rūbelius;
Dūzgeno plonas, baltas drobes
Ir koja suko ratelius.
O iš karštos jaunos krūtinės
Skambėjo dainos sidabrinės.

Kaip rožės jos tada žydėjo
Ir lankė rūtų darželius,
Dar vainikus žalius dėvėjo
Ir šilko kaspinus žalius;
Dainavo, gerbė žalią rūtą,
Kęstučio žirgą ir Birutę.

Kalbos nemindžiota gimtinės
Nei dainų mūsų Lietuvos;
Neskundės vyras nusiminęs
Dėl meilės moterų lengvos!
Tada už auksą nemylėta,
Tada už dainą nemokėta.

Kas atdarytų aukso skrynią
Tėvynės dainų malonių?
Ir kas prižadintų gadynę
Sesučių, dainomis garsių?
Tėvynės dainos, jūs auksinės,
Be jūsų šąla mums krūtinės!
Autorius: Maironis

http://www.ltvirtove.lt/eilerasciai.php?lt=maironis_tevynes_dainos

Tėvynės dainos

Tėvynės dainos, jūs malonios.
Taip širdį žadinat saldžiai!
Kodėl tai mūsų gražios ponios
Negieda jūsų gan seniai?
Akutės melsvos, rankos baltos,
Bet širdys jų kaip ledas šaltos.

Sesutės mūsų nuo senobės
Dėvėjo margus rūbelius;
Dūzgeno plonas, baltas drobes
Ir koja suko ratelius.
O iš karštos jaunos krūtinės
Skambėjo dainos sidabrinės.

Kaip rožės jos tada žydėjo
Ir lankė rūtų darželius,
Dar vainikus žalius dėvėjo
Ir šilko kaspinus žalius;
Dainavo, gerbė žalią rūtą,
Kęstučio žirgą ir Birutę.

Kalbos nemindžiota gimtinės
Nei dainų mūsų Lietuvos;
Neskundės vyras nusiminęs
Dėl meilės moterų lengvos!
Tada už auksą nemylėta,
Tada už dainą nemokėta.

Kas atdarytų aukso skrynią
Tėvynės dainų malonių?
Ir kas prižadintų gadynę
Sesučių, dainomis garsių?
Tėvynės dainos, jūs auksinės,
Be jūsų šąla mums krūtinės!
Autorius: Maironis 

http://www.ltvirtove.lt/eilerasciai.php?lt=maironis_tevynes_dainos
Lietuva

Lietuvių kalba – apie jos ypatingą reikšmę rašo The New York Times!

Apie ją rašo “The New York Times”dienraštis.
Theodore S. Thurston
Vertimas iš anglų kalbos. Originalas anglų kalba žemiau. 

Lietuvių kalba, kokia sena ji bebūtų, pasižymi nuostabia struktūra, tobulesne už sanskritą ir graikų kalbą, žodingesnė negu lotynų kalba ir nepalyginamai įmantresnė, negu bet kuri iš paminėtų trijų.  Ir vis dėlto lietuvių kalba turi su visomis trimis kalbomis didesnį giminingumą, negu kad gamta būtų būtų galėjusi sukurti, ne tik veiksmažodžių šaknyse, bet ir taip pat ir gramatinės struktūros formose bei žodžių morfologinėj konstrukcijoj.  Toks aiškus giminingumas, kad bet koks filologas gali matyti labai aiškiai, kad sanskritas, graikų ir lotyno kalbos turėjo išssivystyti  iš bendro šaltinio – lietuvių kalbos.

Skaityti toliau “Lietuvių kalba – apie jos ypatingą reikšmę rašo The New York Times!“