Išminties žodis. Valdovų laiškai · Uncategorized · Žmogaus tipai. Veiklos sritys. Žmogaus paskirtis

Kokios yra kiekvieno žmogaus užduotys Žemėje

Dabartinės Vandenio eros valdovas yra Sen Žermenas. Šią atsakomybę jis perėmė XX amžiaus pabaigoje iš praėjusios Žuvų eros valdovo Jėzaus Kristaus. Sen Žermeno liepsna dvynė yra Ledi Porcija (Portija).

Ledi Porcija yra mistinė būtybė kilusi iš mūsų visatos žvaigždės, o mokėsi įvairiose planetose, kaip antai Veneroje ir netgi Žemėje (vienoje jos Rytų civilizacijoje), kuriose vyko jos dvasinė evoliucija. Ledi Porcija įkūnija mylinčią Kūrėjo širdį ir Jo intuityvų protą, pašvęsdama savo energiją septintojo šviesos spindulio (violetinės liepsnos) sklaidai ir jo supratimui. Daug žmonių Žemėje žino, kad Ledi Porcija yra Karmos Tarybos narė. Ji dirbdama su šviesos violetiniu spinduliu gali dar geriau padėti žmonėms išsilaisvinti iš praėjusių gyvenimų Žemėje karmos.

 

Lietuvoje Didžiųjų Dvasių informaciją čenelingo būdu priima ir dalinasi Violeta Petraitienė. Valdovė Porcija, kuri yra Karminės Valdybos narė, žemiau pasakoja apie tai, kokios yra kiekvieno žmogaus užduotys Žemėje.

 

Kiekvieno žmogaus ateitis gali keistis, tai priklauso nuo jo gyvenimo eigos. Siela į Žemę ateina su savo suformuota programa, kurioje atsispindi kas buvo išgyventa ir atspindi tai, ką reikia išgyventi dėl karmos dėsnio. Be to, kiekviena siela turi įnešti savo indėlį į Žemės vystymosi. Tai yra, kiekvienas iš jūsų turite tam tikras užduotis, paskirtis, kurių įvykdymas reikalingas dėl bendros veiklos.

 

Pavyzdžiui, jūs žinote apie biosistemą: kiekvienas augalas, kiekvienas gyvūnas atlieka savo funkciją gamtoje. Ir jeigu nelieka ar sumažėja tam tikros rūšies augalų ar gyvūnų, išsiderina harmoningas gamtos gyvenimas. Taip yra ir su žmonėmis. Kiekvienas į gyvenimą atsineša savo užduotis ir jas turi įgyvendinti, kad būtų pasiekti bendri reikalavimai. Kiekvienas žmogus yra didelio mechanizmo sraigtelis. Ir jeigu tas „sraigtelis“ sugenda – mechanizmas sustoja. Dabar Žemėje situacija tokia, kad tas galingas žmonijos mechanizmas labai braška, nes dauguma „sraigtelių“ aprūdyję, sugedę, sulūžę ir visiškai išderinę savo veiklą.

 

Karma atsako už tai, kad kiekvienas žmogus teisingai pasirinktų ir teisingai skleistų dieviškąją energiją. Jei žmogui tai neišeina, jis pagal karmos dėsnius gauna tas pačias situacijas, kol teisingai išgyvena akimirką. Bet pagrindinis žmogaus tikslas Žemėje yra ne karmos atidirbimas, nes tai nėra judėjimas pirmyn, tai tik klaidų taisymas. Judėjimas pirmyn – tai savo užduočių įgyvendinimas. Tikslus, aiškus jų įgyvendinimas tam, kad Žemė vystytųsi darniai, tiksliai. Kokie tie tikslai?

 

Patys įvairiausi, kad ir mokslo pasiekimai, kurie skatina Visatos ir savęs pažinimą, kad ir naujo meno sklaida, kad žmogaus siela rastų vietą, kur pakelti savo žemiškas vibracijas ir t.t. Jūs gimstate su savo tikslia užduotimi ir su karminiu bagažu. Kai kada karminis bagažas būna toks sunkus, kad žmogus visai nesugeba atlikti savo užduoties. Gerai, jei dar tą karminį bagažą sumažina per įsikūnijimą, o ne padidina. Bet užduotis gali būti neatlikta.

 

Tai didžiulė problema, kurią reikia vis tiek išspręsti. Tam tikrame laikmetyje yra savos užduotys. Jeigu karmą atidirbti gali per kitą įsikūnijimą, tai užduoties forma gali labai keistis ir tai, ko tu nepadarei per šį įsikūnijimą, per kitą jau nebereikės daryti. Bet užduotis turi būti padaryta. Kai yra matoma, jog žmogus tikri neatliks savo užduoties laiku, ji yra perduodama „atsarginiam variantui“ – žmogui, kuris yra pajėgus tą papildomą užduotį perimti sau ir ją atlikti. Taip keičiasi žmogaus gyvenimo linija. Jis gimsta su viena linija, ją įgyvendina, bet nusprendus Karminei Valdybai, jums suteikiama papildoma užduotis ir gyvenimo linija keičiasi. Nes jūs turite įgyvendinti tai, kas nebuvo numatyta jūsų gyvenimo eigoje. Sakyti, kad likimas yra labai konkretus – ne visados galite, nes mes jį galime pakeisti.

 

Kiekviena siela, ateidama į Žemę žino, kad ji turi įgyvendinti savo užduotis. Bet, nusileidusi į materialųjį planą ji gauna savo karmos bagažą, įeina į negatyvią aplinką ir visa tai užspaudžia prisiminimus. Juo žemesnės vibracijos, tuo žmogus mažiau prisimena. Tai nereiškia, kad jo atmintis bloga. Ne, jo atmintis gali būti labai gera. Gali gerai prisiminti, kas buvo vakar ar prieš 10 metų. Bet jis neprisimins sielos gyvenimo, neprisimins buvusių gyvenimų, neprisimins draugystės su Dievu. Ir jo labai gera atmintis nepadės atlikti gyvenimo užduoties, nes jis neprisimins, kad tai reikia daryti.

 

Kokios jūsų užduotys, žinoma, jūs dar nesuvokiate, bet širdimi jaučiate, ką reikia išgyventi ir atlikti. Kur veda širdis ir protas – ten ir eikite. Jeigu veda tik logika – tai klystate, jeigu veda tik emocijos – tai klystate. Rami širdis ir aiškus protas veda teisinga kryptimi. Ir jūs pamažu atliekate savo užduotis. Jeigu matome, kaip sėkmingai jas atliekate, tai „užduodame“ papildomas užduotis.

 

Jūsų gebėjimai keičiasi, galimybės keičiasi, aplinka keičiasi – nes jūs pradedate atlikti arba pagrindinę užduotį, arba papildomai uždėtas užduotis. Juo daugiau prisiimate užduočių, tuo jūsų siela įgauna didesnį pasiekimų momentumą. Jūs bręstate, augate, artėjate link susiliejimo su Dievu. Dievas yra jumyse. Bet yra didžiulė atskirtis tarp Dievo, esančio jumyse ir jūsų materialiame plane.

 

Vibracijos visiškai skirtingos ir jums sunku gyventi ir veikti kartu su jumyse esančiu Dievu. Jums atrodo, kad Dievas yra kažkur aukštai ir stebi, kaip jums sekasi. Iš tikro, Dievui tas ir telieka – stebėti, nes jūs jo nepriimate į savo širdį ir negyvenate savo gyvenimo kartu su juo. O kai vibracijos kils, kai bręsite, tai su lyg kiekviena papildomai įgyvendinta užduotimi, jūs sukraunate gerosios energijos bagažą. Jūs pakeliate savo vibracijas ir Dievas jums tampa labiau suprantamas ir apčiuopiamas. Atsiranda suvokimas kaip gyventi su Dievu. Atsiranda giluminė atmintis. Siekite tos atminties.

Ledi Porcija

Violeta Petraitienė, šaltinis: gyvenimokeliu.ucoz.com

Išminties žodis. Valdovų laiškai · Uncategorized

Turtas. Kokioje būsenoje jis uždirbamas? Pasekmės

Žemę gaubia stiprios energijos, jos „virpina“ žemas vibracijas. Tai suteikia skausmo, bet suteikia ir didžiules galimybes.

Žemų vibracijų išjudinimas – skausmingas procesas. Jeigu žmogus neteisingai mąstė – jo energetikoje susiformavo blokai – juos judinant stiprėja psichologiniai išgyvenimai. Jeigu tie blokai jau „nusėdę“ į kūną – aštrėja ligos. Ir ne vaistai šią padėtį išgelbės. Daktarų pagalba reikalinga, bet ji turi būti proporcingai lygi savo elgsenos, įpročių apmąstymui, vertybių perkainavimui.
Eisime ta linkme – ligos nyks be pasekmių (ir gydytojai padės). Stoviniuosime vietoje – anksčiau ar vėliau liga progresuos.
Procesas vyksta ir ne mums jį sustabdyti. Galim arba prisitaikyti ir kilti, arba kovoti ir žūti.
Žemų vibracijų judinimas eina tiesiogiai per žmogaus širdį ir protą. Asmeniškai per kiekvieną. Nėra nei vieno, kurio neužgautų šis procesas ir nesvarbu ar tu Arabijos princas ar Indijos lūšnyno gyventojas, ar eilinis europietis, besimėgaujantis gyvenimu. Energijos liečia visus. Tik ne visi vienodai jaučia. Juo švaresnis žmogus, juo lengviau šis procesas praeis.
Žemas vibracijas skleidžiančių žmonių Žemėje daugiau, nei aukštas.
Dalis žmonių bus tik truputį išjudinti, sužadinti greičiau priimti sprendimus. Jiems šis procesas atneš stebinančias pasekmes, jei jie sugebės įsiklausyti į vidinį balsą ir pagal jį gyventi.

Ar tikrai dirbate tai, kas patinka, ar tikrai turite pomėgių, ar tikrai dovanojate artimiesiems nuoširdžią meilę?
Ar mokate vertinti gaunamas dovanas?
Materialumo prizmė nebegalioja.
Joks turtas neatneš naudos, jeigu jo gavimo metodai neina per širdį.
Svarbu kokią energiją naudojate formuodami materialųjį turtą: kuriančią ar griaunančią. Jei „namą“ pastatysi ant griaunančios energijos pagrindų, tai tikrai tas „namas“ kažką sugriaus.
Tik kiek tai svarbu bus iš tikrųjų tau? Gal sugriaus šeimos santykius, gal sveikatą, gal neteksi tai, kas tau svarbiausia? Todėl, pradėdami kurti, pažiūrėkite kuo remiatės: griaunančiąja ar kuriančiąja energija. Ar tai atitinka dieviškosios išminties kriterijus ar neatitinka?
Izantropas

Dalius Om Namaha Shivaya Kad teisingai priimti Pakylėtųjų valdovų perduodamą energiją nepamirškite, kad prieš skaitydami šiuos laiškus turite patys mažiausiai valandą medituoti ar atlikti kitas dvasines praktikas. Nes kokios būsenos esame skaitydami šiuos laiškus, tokią mūsų būseną jie ir sustiprins, paskatins mūsų vyraujančias vibracijas. Jei esame negatyvios būsenos ar suirzę, geriau neskaitykime šiu laiškų, o pirmiau eikime padirbti su savimi, nuraminti protą, o tik po to juos skaityti. Tada gausime harmoningą rezultatą ir pakylėjančią būseną, naują sąmoningumą suvokimą. Ir atvirkščiai jei skaitysime suirzę būdami ar tik “viena“akimi dirbdami darbus, tada patys būsime kalti, kad buvo nepasiruošę, ne Pakilėtieji valdovai. Nes tada gausime tik sustiprintas savo neigiamas savybes ir būsenas, būkime samoningi dirbdami su aukštomis vibracijomis, net jei mes dar to nesuprantame, bet tai veikia teigiamai arba neigiamai, priklausomai nuo Jūsų atsineštų vibracijų prieš skaitant šiuos laiškus.

Išminties žodis. Valdovų laiškai · Uncategorized

Jausmas “Skruzdėlytės per odą nubėga“

Žmogui visada egzistuoja „jis“ ir „kitas“. Bet Tiesa universali. Neįmanoma susijungti su Tiesa, tęsiant skirstymą į „savus“ ir „svetimus“. Mes visi iš esmės vienis, ir Tiesa vieninga visiems.

„Skruzdėlytės per odą nubėga“

Viskas teisingai. Tai vibracijų pagreitėjimo patirtis, kuri vyksta kiekvieną kartą, kai jūs girdite Tiesą. Štai kodėl jūs galite tai pavadinti Tiesos vibracija. Žmonės ims susidurti su ja tuo dažniau, kuo aktyviau jie ims naudotis intuicija ir kuo greičiau atras skirtumus tarp Tiesos ir savo įsitikinimų sistemos ar dirbtinai suformuluotos realybės. Paprastai Tiesa ateina iš išorinio šaltinio arba ateina iš nubudusio žmogaus, kuris kreipiasi į kitos žmogiškos esybės nubudusią dalį su informacija, betarpiškai susijusia su Tiesa. Tuo momentu, kai Tiesa garsiai pasakoma, stebimas „skruzdėlyčių, nubėgančių per odą“ fenomenas.

Taip vyksta ne tik su jumis. Tai žmogiška reakcija į pakylėtą, tyrą Tiesos vibraciją, nes Tiesa iš tiesų yra vibracija – viena iš aukščiausių, – o ne tiesiog orientyras tarp teisingo ir klaidingo, kuo neteisingai tiki dauguma žmonių. Tiesa jiems išreiškiama asociacijomis – „teisingai, visai kaip aš“ arba „neteisingai, nieko bendro su manimi“. Bet kur gi čia Tiesa? Tai tik subjektyvi pažiūrų į realybę sistema. „Skruzdėlytės“ dažniausiai atsiranda tuo atveju, kai jūs gyvai su kažkuo kalbatės, aptardami jums svarbų klausimą. Kai jūs reaguojate į mūsų buvimą „skruzdėlytėmis“, tai reiškia, kad esate nubudusios sąmonės būsenoje. „Skruzdėlytės“ asocijuojasi su Tiesa. Tai kibirkštys, skrendančios nuo vieno žmogaus prie kito toje dieviškoje erdvėje, kuri atsiranda Tiesos skambėjimo momentu. Jūs abu vis labiau ir labiau atsiveriate Tiesai, todėl jūsų fiziniai kūnai taip pat ima jausti jos buvimą. Tai buvo prieinama jums ir anksčiau, tačiau panašios savybės tik sustiprėja, vystantis intuityviems ir telepatiniams sugebėjimams.
Plejadiečių mokymai

Išminties žodis. Valdovų laiškai · Uncategorized

VEIKSMO ETAPAS. Sanat Kumara

Atėjus laikui jūsų visų dvasinis kūnas vadovaus jūsų žemiškajam gyvenimui. Tada ir prasidės tikroji kūryba. Jūsų jausmų ir minčių neblokuos jūsų asmeniškumas ir jūs atsilaisvinę priimsite informaciją apie tai, kaip išgyventi dieną. Bus ne tik vedimas, bet prasidės ir kūryba. Jūs plačiai suvoksite priežasties ir pasekmės ryšį, jūs susivoksite, kodėl vienam žmogui geriau elgtis vienaip, o kitam kitaip. Jūs žinosite, kaip patarti, jūs žinosite, kam reikalinga jūsų pagalba ir kaip ją tinkamiausiai suteikti. Čia ir prasidės jūsų gyvenimo kūryba. Šiandieną, tai, kad jūs stengiatės suvaldyti savo mintis ir išgyventi dieną džiugesyje – tai dar negalima pavadinti tikrąja kūryba. Tai tik mokymosi pradžia. Tai ėjimas link kūrybos kelio. Bet kiekvienas ėjimas reikalauja pastangų ir džiugu jas matyti.

Kūrybos kelias, tuo keliu einančiajam, yra aiškus, suvokiamas. Čia nėra baimės, abejonių, svarstymų ar teisingai supranti ir ar teisingai išgyveni. Šis kelias tik reikalauja nuolatinio veiksmo. Šis etapas – veiksmo etapas – pas jus jis mažiausiai išvystytas. Jūs daug skaitote, mąstote, apsvarstote, priimate už tiesą – bet nedarote. NEDAROTE, NES TINGITE, nes nenorite keisti įpročių, nenorite keistai atrodyti prieš aplinkinius, manote, kad gal tai ne tau, gal tai ne šiam laikmečiui ir t.t.

Priežasčių to nedaryti turite daug. Bet iš tikro yra tik viena priežastis, kodėl nenorite veikti – jus BLOKUOJA KOLEKTYVINĖ SĄMONĖ. Jūs esate jos įtakoje, o ji yra nustačiusi žmogaus gyvenimo normas su įvairiausiomis taisyklėmis. Viskas labai surišta ir surišti visi egregorai.

Žmogus nori būti sveikas ir laimingas, tai jis gali pasiekti atlaisvindamas dvasią. Atrodo, kad tam reikalingos tik vidinės pastangos, bet, iš tikro, tam prieštarauja visa aplinka. Tu būsi sveikas ir laimingas – tau nebereikia ligoninių, nebereikia farmacijos, karo inžinerijos, nereikia policijos, didžiulio valstybės tarnautojo aparato ir t.t. Tu, pareikšdamas, kad esi sveikas, laimingas ir saugus – prieštarauji nustatytoms gyvenimo normoms. Tokiu atveju TV praranda prasmę, spauda praranda dabartinę savo prasmę ir didžioji dalis dabartinių organizacijų, struktūrų praranda savo prasmę. Viskas iš esmės keičiasi ir žmogus nebežino kaip jam gyventi. Todėl, bijodamas tos galimos suirutės, kai nebereikia daugybės struktūrų, žmogus susilaiko nuo pokyčio. Jis stengiasi atsilaisvinti nuo sunkių savo minčių, jausmų, bet atsilaisvinti nuo visos dabartinės sistemos – nesiryžta. Be to, nelabai ir įmanoma. Yra nustatytos funkcionavimo taisyklės ir dabar jomis reikalinga vadovautis, norint išgyventi dabartiniame pasaulyje. Vienetams pavyksta atsilaisvinti – bet jie nelabai įtakoja visos visuomenės. O mes tikimės, kad užaugs karta, kuri drąsiai ir iš esmės keis savo gyvenamą aplinką ir struktūrą. O tai įveikti galima tik veikiant. Pirmiausia, pradedant įvaldyti save. Vėliau, pamažu įtakojant aplinkinius ir formuojant kitokią gyvenimo formą. Nereikia kovoti prieš struktūras. Reikia gyventi taip, kad tos struktūros išnyktų, kaip nereikalingos ir atgyvenusios. Pvz., jei gyveni teisingai – esi sveikas. Tai tau nereikalingi farmacininkai, ligoninės – jos praranda savo prasmę ir išnyksta. Neįsivaizduojate to? O aš įsivaizduoju ir matau. Matau, kaip daugybę struktūrų praranda savo prasmę ir išnyksta. Kaip išnyko budeliai, taip išnyks ir policija ir t.t. Visa dabartinė žmogaus vystymosi (gyvenimo) eiga keisis iš esmės. Didžioji dalis to, ką jūs dabar veikiate – neturi prasmės amžinybės atžvilgiu – vadinasi, tai išnyks. 80 proc. jūsų gyvenimiškos veiklos netenka prasmės amžinybės atžvilgiu. Vadinasi, tiek procentų ir turi pasikeisti jūsų gyvenimas. Ne vieno iš jūsų, o visos žmonijos ateitis turi keistis. Tai didžiulės reformos jūsų gyvenime. Ir tas „reformas“ turite vykdyti dabar. Dabar, pradedant nuo savo požiūrio formavimo ir savo veiklos.

Labai dažnai jūsų žodžiai neatitinka jūsų veiklos. Jeigu tu kalbi apie dorovę, apie aukštus moralės standartus – o pyksti ant artimų žmonių – tai kur tavo moralė? Turite suprasti: SĄMONINGO ŽMOGAUS MINTIS IR ŽODIS TURI BŪTI PATVIRTINTAS VEIKSMU.

Negali tarp žodžio ir veiksmo būti atskirties. Jūs negalėsite formuoti stiprios kūrybinės minties, jeigu jūsų mintis, žodis ir veiksmas neis viena kryptimi. O dabar jūs kalbat, ką norint, bet retai tai, apie ką iš tikrųjų galvojate, o veiksmai neatitinka nei žodžių, nei minčių. Nėra jokio suderinamumo tarp teorijos ir praktikos. Tarp minties, noro ir išreiškiamo veiksmo. Pvz., norite sulieknėti, o valgote pyragaičius, nes juos labai mėgstate. Norite atrodyti gražūs, tvirti – bet nesimankštinate, neprisižiūrite, kokį maistą valgote. Veidmainiaujate, apgaudinėjate, o norite, kad jus mylėtų ir gerbtų. Didžiulė priešprieša tarp jūsų noro, jūsų minčių ir jūsų veiksmo neleidžia tinkamai pratekėti gyvybinei energijai. Ji užsiblokuoja dėl neatitikimo to apie ką mąstote ir to, ką veikiate.

Susimąstykite apie tai ir išsiaiškinkite, ko jūs tikrai norite ir kiek įdedate pastangų, kad tai įvyktų. Kiek patvirtinote veiksmu kiekvieną mintį? Nustebsite suvokę, kad praktiškai labai mažai darote tai, ką norėtumėte. Nes norėti ir tikrai tai daryti – tai du skirtingi dalykai. „Aš noriu būti geru dainininku, bet tėvai siekė, kad bučiau gydytojas ir aš esu gydytojas.“ Bet, jeigu tu nori – tai turi įgyvendinti tai, o ne siekti svetimų siekių. Perimi kitų karmą ir dar stebiesi, kodėl jautiesi nelaimingas. Jūs tikrai dar nemokate gyventi savarankiškai. Jus įtakoja aplinka, visuomenės normos, mada ir t.t. O visa tai jus įtakoja todėl, kad jūs neišgirstate savo vidinio balso ir nežinote, kur darote savo klaidas. Vėl grįžtame prie mokymo – įsiklausyti į save. Tik nuo to pagrindo galima pradėti žmogaus – kūrėjo kelią. Nuo įsiklausymo į save, įsiklausymo į Dievą, esantį jumyse.

Sanat Kumara
http://gyvenimokeliu.ucoz.com/news/veiksmo_etapas/2016-06-08-614

Išminties žodis. Valdovų laiškai

Apie Mokymo pagrindus ir Mokymo perdavimo tolydumą

Numylėtasis Jėzus
2013m. birželio 27d.

AŠ ESU Jėzus.
Dievo sūnumi mane pavadino tie Mokymo pasekėjai, kurie atėjo paskum po mano nukryžiavimo ir pakylėjimo.
Daugelis Mokymo nuostatų, kurias būdamas gyvas aš daviau savo mokiniams, vėliau patyrė daugybę pakeitimų ir kartais būdavo truputį iškreiptos, o kartkartėmis patyrė kardinalių pasikeitimų ir netgi įgijo priešingą aidesį. Ir kalti dėl to ne tiek patys mano mokiniai, kiek tas neišmanymas, kuris tada Žemėje dominavo ir, deja, ir toliau vyrauja ir jūsų dienomis.
Prireikė 2000 metų, kad krikščionimis save vadinantys žmonės Žemėje, nors kažkuria tai, tegul ir nedidele savo dalimi, pradėjo suvokti mano Mokymą apie reinkarnaciją ir mano Mokymą apie Karmos Įstatymą.
Jeigu perskaitytumėte netgi tuos Evangelijos tekstus, kurie jus pasiekė, nešališkai, tai pastebėsite, kad ir čia ir ten išmėtytos užuominos apie šiuos kardinalius Mokymus. Ir tai yra aišku kiekvienam, kas tekstą skaito ne per išorinės sąmonės prizmę, o visa savo širdimi.
Daugelis dalykų, kai jie prarandami ar jiems nesuteikiama pakankamai reikšmės, gali privesti prie neteisingo pačio Mokymo, jo esmės, traktavimo.
Ir žodžiai apie trūnų ir nenykstamą, amžiną žmogų yra nesuprantami, jei nežinote apie Karmos Įstatymą ir reinkarnacijos Įstatymą. Šie žodžiai taip pat nesuprantami, jei į žmogų žiūrite kaip į kūną ir kraują, o neatkreipiate dėmesio į jo sielą ir kiekviename žmoguje esančią Dieviškąją Dvasią.
Galima šauktis žmogaus sąžinės ir gąsdinti Dievo bausme. Ir neišvystytai sąmonei tai gali turėti savo poveikį. Tačiau tada, kai žmogus savo smalsiu protu pradeda pažinti kūrinijos Įstatymus, tai bauginimai ir raginimai laikytis tvarkos nustoja veikę. Blogiausia šiuo atveju, kad žmogus nusigręžia nuo Dievo ir jo tarnautojų. Atmeta bažnyčią ir patį tikėjimą.
Tačiau labiau išsivystę individai pažindami pasaulį ir jo santvarką leidžia su žengti toliau. Ir Evangelijos žodžiai „ką pasėsi, tą ir pjausi“ pradeda jiems įgyti savo tikrąją reikšmę.
Iš tikrųjų, nesuvokus tarpusavio ryšio tarp žmogaus poelgių šiame ir praėjusiame įsikūnijimuose ir jų pasekmių, neįmanoma išorinei sąmonei paaiškinti, kam laikytis dorovės įstatymo ir kam reikia vadovautis tam tikromis moralės normomis ir taisyklėmis.
Kiekvienas individas turi suvokti ryšį tarp savo atliekamų veiksmų ir šių veiksmų pasekmių. Be šio ryšio supratimo neįmanoma paaiškinti daugelio jūsų pasaulyje vykstančių atrodytų neteisingų dalykų, tokių, kaip turtinė nelygybė, kastinės privilegijos vienų ir kitų vargingumas, sunkūs negalavimai, apsunkinantys kai kuriuos žmones ir puiki sveikata kitų.
Kodėl vieni žmonės miršta be laiko anksti, o kiti gyvena ilgą gyvenimą. Viso to priežastis galima surasti tik praėjusiuose gyvenimuose ir iš dabartinio įsikūnijimo bei vieno gyvenimo aplinkybių kartais visiškai neįmanoma paaiškinti.
Todėl viena iš užduočių, kurios siekia Pakylėtieji Valdovai, yra Mokymo perdavimas tuo pavidalu, kokiu jį gali suvokti dabar gyvenančios žmonijos sąmonė. Mokymo perdavimo tolydumas yra kaip garantas, kad žmonija nuolatos turės savo dispozicijoje gelbėjimosi lyną, galintį besiveržiančius Keliu ištraukti iš sraunių gyvenimo vandenų.
Be gelbėjamojo Mokymo lyno, be jo nuolatinio atnaujinimo ir nepertraukiamo perdavimo, žmonija labai greitai nusiris į gyvulišką vegetavimą ir nesugebės atskirti Šviesos nuo tamsos, tiesos nuo melo, teisuoliškos elgsenos nuo nuodėmingos.
Deja, nepaisant visų mūsų pastangų, kurių mes nepaliaujamai imamės, kai kuri žmonijos dalis nekreipia dėmesio į mūsų pamokymus ir toliau gyvena taip, lygtai priekyje būtų tik mirtis.
Žmonių kartos, kurios savo sąmonėje atsitraukia nuo Dievo ir nesiekia pažinti amžinojo kūrinijos Įstatymo, savo palikuoniams kuria pasekmes, vedančias į visišką degradaciją ir amoralumą. Ir visų moralės normų pažeidimas jau suvokiamas kaip norma.

Jeigu žmonių kartų sąmonėje išsitrina žinojimas apie Karmos Įstatymą, tai kiekviena sekanti karta vis labiau risis į bedieviškumą ir moralės įstatymo pažeidimą. Todėl, kad žmonės nustoja jautę ryšį tarp tų juos užgriuvusių nelaimių ir jų asmeninių poelgių, kurie prie šių nelaimių priveda.

Bažnyčios institucija, pašaukta išlaikyti žmones Dieviškojo Įstatymo rėmuose, praranda savo reikšmę pagal tai, kaip žmonės praranda tikėjimą ir atsitraukia nuo dorybingų idealų.

Vienintelis žmonijai šiomis sąlygomis esantis išsigelbėjimas yra sugrįžimas į Dievą ir tikrąjį tikėjimą, kaip sąmonės būseną. Dievo suvokimas ne kaip senelio, pavaizduoto bažnyčios ikonose, o kaip vidinės Šviesos, kiaurai perveriančios visą Kūriniją ir esančios visose gyvose būtybėse jų širdžių altoriuose, šiame žmonijos vystymosi etape gali suteikti pagalbą.
Dievo, kuris negyvena šventovėse, o savimi pripildo visą supančią aplinką,
koncepcija, šiame evoliucijos vystymosi etape žmonių protų gali būti įsisavinta. Ir tame dabar pasaulyje egzistuojančiame chaose, vienintelis stabilumo garantas ir reguliatorius yra vidinis valdytojas, žmogaus sąžinė arba Dievas, kuris esti kiekviename žmoguje.
Mes pas jus ateiname tikėdamiesi, kad dauguma jūsų sugebate suvokti šiame žmonijos evoliucijos vystymosi etape duodamas tiesas. Ir mes nuoširdžiai tikimės, kad šios tiesos sudygs jūsų širdyse ir jūs tapsite vieningi su mūsų duodamu Mokymu.
Kai jūs prieinate šį savo vystymosi etapą, tampate vieningi su vidine tiesa arba su jūsų širdyse esančiu Dievu, jūsų pasauliui tampate Šviesos ir žinių šaltiniu. Ir kuo daugiau tokių fakelų būna pasaulyje, tuo daugiau garantijų, kad pasaulis atstatys savo patvarumą ir nustos jį siūbavę bet kurie neteisingi mokymai ir tikėjimai, žmogiškąjį neišmanymą ir baimes panaudojantys savanaudiškiems atskirų individų tikslams.
Aš labai tikiuosi, kad šio nepalaužiamo tikėjimo dėka, kiekvienas, kas skaito per mūsų Pasiuntinį duodamus mūsų Laiškus, įstengs įgyti neišsenkantį vidinio tikėjimo šaltinį ir atsparumą bet kurioms išorinio pasaulio apraiškoms.

AŠ ESU Jėzus

http://viduje.puikiai.lt/sirijus/?s=1452

Išminties žodis. Valdovų laiškai

Kontroliuoti tik du dalykus: savo vidinę būseną ir išorinę aplinką (žr. kaip)

images-Maestro-kutumíAŠ ESU Didysis Dieviškasis Nukreipėjas.
Aš atėjau šią dieną, kad nukreipčiau jus jūsų Dieviškajame Kelyje. Labai tikiuosi, kad visi jūs, kas skaito šį mano Laišką, sekate Keliu į Dievą.
Ir pradžiai aš norėčiau, kad ištiesintumėte savo pečius, giliai pilna krūtine įkvėptumėte ir sutiktumėte mane su tokia plačia šypsena, kokia jūs sutinkate švelnią, saulėtą, vasarišką aušrą.
Štai taip! Dabar mes esame pasiruošę mūsų pokalbiui. Ir visiškai apibrėžtai turiu jums pasakyti, kad atsakomybė už jūsų gerą nuotaiką pilnai guli ant jūsų pečių. Ir jei nuolatos raukote savo antakius, suspaudžiate lūpas ir darote rūsčią, kupiną kančių veido išraišką, tai būtent tai pritraukia jums iš erdvės tuos pačius niūrius veidus ir kančių kupinus žvilgsnius.
Prisiminkite, kad jūs iš erdvės pritraukiate būtent tai, ką jai siunčiate. Ir pilnai nuo jūsų priklauso – kokias energijas jūs siunčiate pasauliui ir kokios būsenos esate.
Kiekvieną dieną jūs save programuojate. Galite save užprogramuoti laimei, sėkmei, sveikatai ir džiaugsmui, o galite užprogramuoti save kančioms, liūdesiui, depresijai, pykčiui ir netgi neapykantai.
Viską, numylėtiniai, jūs nulemiate patys. Nėra pasaulyje nei vieno žmogaus, kuris priverstų jus jausti negatyvias sąmonės būsenas. Vienintelis žmogus, kuris visame pasaulyje gali tai padaryti, esate jūs patys. Ir niekas kitas.
Todėl rekomenduočiau kiekvieną dieną pradėti nuo to, kad prieitumėte prie veidrodžio ir sau nusišypsotumėte. Tai pats paprasčiausias būdas ir jis prieinamas netgi tiems iš jūsų, kurie mano, kad jie vargšai, nelaimingi ir bedaliai.
Jūs tampate tais, kuo jūs manote, kad esate. Tai – erdvės, kurioje jūs gyvenate, įstatymas. Ir pradžiai jums būtina pakeisti įsivaizdavimą apie save. Jums vertėtų save įtikinti, kad su jumis viskas tvarkoje. Ir svarbiausia, jums reikia save įtikinti tuo, kad su jumis – Dievas. Kas gali jums atsitikti, jei pats Dievas būna su jumis ir jumis rūpinasi?
Buvimas Dievuje, Dieviškumo jausmas, – tai paprasčiausiai jūsų sąmonės būsena. Ir jei nuolatos norite būti Dievuje, tai iš pradžių Jį įsileisite į savo širdį, o po to, po kurio laiko, Jis užvaldys visą jūsų būtybę. Panašiai į tai, kaip saulė apšviečia visą žemę ir viską aplink, Dievas per jus taip pat švies pasauliui.
Šį Dievo savyje atskleidimo mechanizmą būtina įsisavinti kiekvienam iš jūsų. Buvimas Dievuje nereiškia ypatingų sugebėjimų išvystymo, mūsų diktavimų priėmimo ar minčių skaitymo. Buvimas Dievuje reiškia nuolatos gerą, tolygią nuotaiką, perpildantį jus džiaugsmą ir meilę.
Jus išduoda jūsų akys. Ir jei jūs esate Dievuje, tai jūsų akys spinduliuoja ir dega vidine šviesa. Jei renkatės gyventi be Dievo, tai jūsų žvilgsnis blanksta ir gęsta.
Jūs atkreipėte dėmesį: kiek aplink jus nelaimingų žmonių, apsunkintų begalės problemų, su nuolatiniu blogu nusiteikimu ir rūškanu žvilgsniu?
Aš jums pasakysiu, kad visa tai, ką jūs pastebite kituose žmonėse, – visa tai yra jumyse pačiuose.
Ir tada, kai leisite sau pasikeisti, leisite jausti džiaugsmą ir gerą nuotaiką, tai visi jus supantys žmonės apsisuks į jus kita puse, ir jūs pastebėsite, kiek aplinkui yra nuostabių spindinčiomis akimis ir meilių šypsenų žmonių.
Jūsų būtybės viduje egzistuoja jūsų dabarties ir ateities valdymo centras. Aišku, jūs visiškai teisingai pastebėsite, kad jūsų dabartį ir ateitį valdo Karmos Įstatymas, ir viską, ką jūs kada nors sukūrėte, jums sugrįžta, tame tarpe ir kaip nekokybiškos jūsų sąmonės būsenos. Esate visiškai teisūs! Tačiau pabandykite nuolatos galvoti apie blogą, apsupkite save televizoriais, kiekviename kambaryje, iš kurių 24 valandas per parą rodys siaubo, kovinius filmus ir žinias apie stichines nelaimes bei teroristinius aktus. Kaip manote: jūsų būsena pagerės? Tačiau vienas paprastas dalykas gali pagerinti jūsų būseną: išjunkite televizorius. Nustokite palaikyti pokalbius apie negatyvius jūsų pasaulio reiškinius. Sutelkite savo dėmesį į pozityvą: gėles, gamtą, gyvūnus, saulę, Valdovų atvaizdus. Namuose ir darbe apsupkite save nuostabiais pavyzdžiais, šviesiais tonais.
Iš savo gyvenimų išimkite visas vargingumo, menkumo apraiškas. Ir stebėkite save. Ar nepasidarys jums geriau?
Įsijunkite švelnią, harmonizuojančią muziką arba tylias, melodingas jūsų klausą glamonėjančias mantras. Erdvę aplink save pripildykite pozityviomis energijomis.
Nuolatos savo gyvenime jums reikia kontroliuoti tik du dalykus: savo vidinę būseną ir išorinę aplinką. Išimkite iš savo sąmonės negatyvias mintis ir jausmus bei iš savo aplinkos išimkite neteisingus, bedieviškus pavyzdžius. 
Tik šie du dalykai gali sugrąžinti jums džiaugsmą gyvenimu, jūsų būtybę pripildyti harmonija ir meile. 
Patikėkite manimi, jei jums pavyks palaikyti save gerai nusiteikus, per savo būtybę jums pavyks perleisti daugiau Dieviškosios energijos. Ir Dieviškoji energija, per jūsų būtybę einanti nuolatine, galinga ir lygia srove, sugeba iš jūsų keturių žemųjų kūnų nuplauti daugelį negatyvių karminių energijų. Ir jūs net nepastebėsite: kiek lengviau jums bus įveikti bet kurias nemalonias jūsų gyvenimų karmines situacijas.
Šias rekomendacijas jūs girdėjote ne kartą, ar ne tiesa? Galbūt netgi jas skaitėte mūsų laiškuose?
Atsakykite man į paprastą klausimą: jeigu taip paprasta yra pakeisti jūsų gyvenimą į gera, tai kodėl jūs šito nedarote?
Man ir kitiems Pakylėtiesiems Valdovams tai yra didelė mįslė. Ar neprimena jums ši situacija tos alegorijos, kai Dievas potvynio metu nuolatos kaip išgelbėjimą jums siunčia tai valtį, tai plaustą, tačiau jūs kiekvieną kartą atsisakote pagalbos tikėdamiesi, jog Dievas jus išgelbės.
Kaip gi jus galima išgelbėti, jei jūs nuolatos atsisakote mūsų pagalbos?
Tai neįmanoma. Tačiau labai tikiuosi, kad šiandieninis laiškas pastūmės jus į tai, kad jūs savo išorinėje aplinkoje peržiūrėsite daugelį dalykų ir persvarstysite savo požiūrį į tai, kas jus gyvenime supa.
Dievas nuolatos yra šalia jūsų. Nesispyriokite kaip maži vaikai: įsileiskite į savo gyvenimą Dievą!
Dabar!

AŠ ESU Didysis Dieviškasis Nukreipėjas

2013-06-25, Buvimas Dievuje – tai paprasčiausiai jūsų sąmonės būsena

Išminties žodis. Valdovų laiškai:

Citatos · Išminties žodis. Valdovų laiškai

Atskirti dvi priešingas jėgas

1013358_orig
Sanat Kumara

<..>Jūsų evoliucinio vystymosi etape turite labiau pasiaukoti, labiau Tarnauti Gyvenimui. <..>

<..>Turite suvokti, kad jūsų pasaulyje veikia dvi priešingos jėgos:

  • viena jėga, nukreipta į Bendrą Gerovę ir Gėrį, ir
  • kita jėga, nukreipta į atskyrimą, individualizaciją, egoizmą, pačių žemiausių instinktų kurstymą.

Visuose jūsų pasaulyje vykstančiose reiškiniuose turite atskirti, įžvelgti šių dviejų jėgų veiksmą. Pradžiai šito bus visiškai pakankama. Stebite viską, kas aplink jus vyksta ir užduodate sau tik vieną klausimą: kokioms jėgoms yra naudinga tai, kas vyksta? 
Ir jeigu stebite nesutramdomą poreikių išpūtimą arba polinkį nežabotam, siautulingam poelgiui, tai turite suvokti, kad bet koks jūsų dėmesys šiems procesams, ir pozityvus, ir negatyvus, maitina šiuos procesus jūsų Dieviškąja energija.

Todėl mes duodame mokymą apie neprievartą. Todėl, kad kovoti su blogiu yra beprasmiška. Jis pradeda maitintis jūsų energija ir padidėja. 

Tuo pat metu turite suvokti, kad kiekvienas iš jūsų esate savame evoliucinio vystymosi laiptelyje. Ir kiekvienam iš jūsų Dieviškąją energiją yra būdinga praleisti skirtingais mastais.

  • Jei esate išsivystęs individas, tai jūsų čakros yra atviros ir aukštos kokybės Dieviškąją energiją jūs praleidžiate į savo pasaulį. Todėl bet koks nekokybiškas energijos panaudojimas atneša jums didelę karmą. Netgi nekokybiškų pasaulio reiškinių smerkimo mintis. 
  • Dauguma gi tų, kas skaito mūsų laiškus, nesugeba kol kas praleisti didelio kiekio švarios energijos. Čakros yra prišiukšlintos ir negali susidoroti su didele energijos tėkme. Jūsų vystymosi etapas numato aktyviai kištis į dviejų priešingų jūsų pasaulyje veikiančių jėgų procesus. Savo aktyviais veiksmais prieš blogį ir gindami Gėrį tiek mintimis, tiek veiksmais, sudarote palankias sąlygas savo pačių vystymuisi ir čakrų atsivėrimui. 

Todėl Mokymą apie neprievartą, kurį mes duodame, skirtinguose evoliucijos laipteliuose stovintys individai pritaikys skirtingai.

Bendros Gerovės ir Gėrio principų gynimas fiziniame plane iš jūsų reikalauja aktyvių veiksmų.

  • Tačiau vieniems šie veiksmai susiję su realiais poelgiais fiziniame plane,
  • o kitiems, labiau išsivysčiusiems individams, bus reikalingas vidinių, dvasinių raumenų darbas.

Drįstu jus užtikrinti, kad šiame žmonijos išsivystymo etape labai mažai individų turi aukštą dvasinį išsivystymo lygį. Todėl pagrindinė jūsų užduotis yra padėti šiems individams išlaikyti Dieviškuosius pavyzdžius. 
<..>  turite sąmoningai žvelgti į vykstančius procesus ir juos suprasti. <..>

Sanat Kumara, 2013-12-20
Tam, kad toliau vystytųsi pagal Dieviškąjį pavyzdį, jūsų pasaulis turi neišvengiamai pasikeisti

Išminties žodis. Valdovų laiškai:

Išminties žodis. Valdovų laiškai

Vienybė su Dievu

images-Maestro-kutumí
Kuthumi

Atėjau jums priminti apie tai, kas iš tikrųjų jums yra svarbiausia, ir to svarbiausio daugiau nebeturi įkūnytos žmonijos dauguma. Aišku, kad aš kalbu apie jūsų vienybę su Dievu.
Jūsų su Dievu vienybės jausmas, su Dievu, esančiu jūsų pačių viduje, jūsų artimųjų viduje, draugų, vienybės jausmas su Dievu, esančiu kiekvienoje Gyvybės dalelėje, šį jausmą žmonija prarado.
Ir jeigu jums pavyktų atstatyti šią vienybę, tai kiekvienas iš jūsų būtumėte laimingas, nusiraminęs. Jaustumėte esą visiškai saugūs ir ramūs.
<..> ko jums iš tikrųjų trūksta jūsų gyvenimuose?
Galite tai vadinti skirtingai, bet būtent vienybės su šios Visatos Kūrėju ir Jo apraiškomis kiekvienoje Gyvybės dalelėje dabartiniu metu jūsų gyvenimuose jums katastrofiškai trūksta.

<..>Kodėl taip gavosi?
Kodėl praradote šią vienybę?
Kodėl jaučiatės vieniši ir neapsaugoti?
Kodėl baimė jūsų visuomenėje yra dominuojantis jausmas?
Šiame savo Laiške esu pasirengęs į šiuos klausimus atsakyti.

<..>Kodėl gi nesijaučiate laimingi?
Kodėl neturite džiaugsmo?
Kodėl jūsų nepersmelkia meilė, kuri yra šios Visatos ypatybė?

Ar ne dėl to visa tai vyksta, kad jus patys save atplėšėte nuo Dieviškojo pasaulio?
Ar daugelis iš jūsų dienos metu galvoja apie Dievą? Apie Dievą, kuris persmelkia visą kūriniją ir kuriuo įsikūnijime iš esmės jūs ir esate?
Jei negalvojate apie Dievą, jūs atskiriate save nuo Dievo. Ir šis jūsų pačių nuo Dievo atskyrimas esti jūsų sąmonėje.
Mes priėjome prie paprasto sprendimo: kaip jums sugrąžinti jūsų vienybę su Dievu ir su tai susijusią ramybės, džiaugsmo, laimės, susitaikymo būseną.
Jums derėtų tik nuolatos galvoti apie Dievą, kad sugrąžintumėte jį į savo gyvenimus!

<..>Jums reikia įveikti tik jūsų kūniškojo proto pasipriešinimą. Ir tai yra pagrindinis dalykas, ką jums reikia padaryti. Tam egzistuoja tikrosios dvasinės praktikos, kurios padeda jums nuolatos jūsų sąmonę išlaikyti nukreiptą į Dievą.
Kiekvieną dieną turite skirti laiko dvasinėms praktikoms. Negalite praleisti nei vienos dienos. Nes jei nustosite sukę pedalus, tuo metu, kai važiuojate į kalną, tai nusirisite žemyn į kalno papėdę ir kilti teks pradėti iš naujo.
Štai pagrindiniai principai, kurie jums padės, jeigu esate pilni ryžto sugrįžti į jūsų su Dievu vienybės jausmo būseną.

Kuthumi 2013-12-26

Išminties žodis. Valdovų laiškai:

Citatos · Išminties žodis. Valdovų laiškai

Amžinosios vertybės

kwanyin1
Guan In/ Kwan Yin

<..>Žmonijos dauguma užsuko į aklavietės vystymosi atšaką. Išorinės koncentracijos įsivyravimas ir malonumų iš gyvenimo gavimas, atvedė prie žmonijos sąmonės degradacijos. Todėl artimiausiu metu imsimės visų būtinųjų priemonių, kad sugrąžintume žmoniją į evoliucinį vystymosi kelią, kuriam būdinga vidinių, Dieviškųjų vertybių dominavimas.
Yra amžinosios vertybės, kurios su jumis pasilieka per visą jūsų evoliucinį kelią. Ir šios savybės visiems jums yra žinomos ir nereikalauja jokių savo naudai reikalingų įrodymų.
Gerumas, Atjauta, Gailestingumas, Meilė, kilnumas, drąsumas, ištikimybė, kryptingumas, tolydumas.
Labai daug savybių, kurios dabartiniu metu pasidarė nebe pirmos svarbos ir pasiliko žmogiškųjų interesų kelkraštyje. Todėl dabartiniu metu mūsų ir jūsų užduotis yra sugrąžinti šias Dieviškąsias savybes į jūsų gyvenimus.
Jūsų laukia sugrįžimas pas Dievą. O tai reiškia, artimiausiu metu jums reikės atlikti perversmą savo sąmonėje.

<..>Dieviškasis vadovavimas pasireiškia ne iš išorės, o iš žmogiškųjų individų vidaus.
Todėl dėmesio fokusas turi būti perkeltas iš išorinio į vidinį.
Viskas, ką daro iliuzinės jėgos, tai jos nuolat bando išlaikyti jūsų dėmesį išoriniame pasireiškime. Greitai keičiasi formos, prekių išorinė išvaizda. Ta pati sumaištis karaliauja ir televizorių ekranuose. Jums siūloma nuolatinis kadrų, šviesos ir garso efektų mirgėjimas. Ir šie metodai slopina, gniuždo jūsų vidinę, Dieviškąją esmę. Vidinės, Dieviškąsias savybes pakeičia gausybė išorinių surogatų.
Nuolatos esate informaciniame sraute ir jums nėra kada susimąstyti apie amžinybę.
Jeigu nemąstysite apie amžinybę, negalėsite gyventi amžinai.
Jeigu neskirsite dėmesio vienatviškiems apmąstymams apie savo savybes, negalėsite savyje išvystyti Dieviškumo.
Jei neleidžiate laiko skaitydami kokybiškus tekstus, jūs nustojate mąstyti.
Jeigu nustojate mąstyti, prarandate savarankiškumą ir pakišate save po nekokybiškos informacijos srautais, kurie jus nuneša į evoliucinio vystymosi kelio kelkraštį.
Nepavargstu jums kartoti apie tai, kad atėjo laikas, kai iš visos gyvenimo įvairovės turite surasti tai, kas yra amžinosios vertybės ir atsisakyti nuo visko, kas yra laikina, trūnu.

<..>Visi raktai ir mechanizmai paslėpti jūsų viduje ir sprendimą priimate tik jūs patys.<..>Pasirinkimas – jūsų.

Guan In, 2013-12-25

Išminties žodis. Valdovų laiškai: