Citatos · Citatos Oneness University · Moteris · Visi įrašai

Apie pagalbą kitiems žmonėms

Apie Pagalbą kitiems žmonėms

Mokytojas atsako į klausimą “Kas yra Pagalba? Ir ar teisingas teiginys, kad pagalba gali būti suteikiama tik kai jos prašoma? Ką daryti, jei dėl įvairių priežasčių asmuo niekada neprašo padėti?“

klausimas: Namaste, Bhagavan! Pasakykite prašau:

– kas yra PAGALBA?
– Ar teisingas teiginys, kad pagalba – tai tik tie atvejai, kai jos prašoma ir teigiamai reaguojama į pagalbos pasiūlymą?
– Ką daryti, jei dėl įvairių priežasčių asmuo niekada neprašo padėti iš įsitikinimo, kad jis tikrai privalės duoti ką nors mainais?
– Ir kas gali būti tai, kuom atlyginama už pagalbą? Ar tai būtinai privalo būti materalus atlygis, ar gali būti nuoširdi padėka, o gal malda už tą žmogų?
– Ir kokie įvyksta pokyčiai, taip vadinamu, karminių ryšių lygmeniu?
– Ar priimant pagalbą, būtina susitarti, kas kam ir ką skolingas? Ką daryti su skolos jausmu? Ačiū.

Šri Bhagavanas (Kalki): Taip, jei kas nors GALI padėti, ir jis JAUČIA, kad jis TURI padėti, tai turėtų padėti. Jei jis nepadeda, jis užsidirba neigiamą karmą.
Pirma, jūs turite turėti galimybę padėti, ir, antra, jūs TURITE JAUSTI SAVO ŠIRDYJE, kad jūs turėtumėte padėti. Kai šios dvi sąlygos yra įvykdytos, TURITE žmogui padėti. Jei nepadedate, gaunate negatyvią karmą.
Toliau tarkime, kad jums reikia pagalbos, ir ŽINOTE, kad kažkas gali jums padėti, tuomet TURĖTUMĖTE šį asmenį paprašyti pagalbos. Jei nepaprašote – tada JŪS TAIP PAT GAUNATE neigiamą karmą. Vėlgi, kartoju, jei jums reikia pagalbos, jei žinote, kad kas nors gali padėti jums, ir jei nepaprašote – Jūs gaunate neigiamą karmą.

Be to, kai jūs GAVOTE pagalbą iš ko nors, jūs turite užbaigti karminį ciklą. Jūs TURITE padėti šiam asmeniui arba tokią pat paramą suteikti kažkam kitam, jei galite. Jei negalite to padaryti, didelės bėdos nėra. Prašome padėti arba taip pat kaip gavote pagalbą sau, arba kitokia materialia forma, arba bent jau padėkos forma. Tokiu būdu ciklas yra baigtas. Jei neužbaigiate ciklo, tuomet gausite neigiamą karmą. Jei GAVOTE PAGALBĄ iš ko nors ir jei NEATLYGINATE už šią pagalbą viena ar kita forma, bent jau padėkos forma, tada jūs taip pat gaunate neigiamą karmą.

klausimas: Bhagavan, tačiau ar yra skirtumas pagalbos teikime giminaičiams ir kitiems žmonėms, nes mums buvo pasakyta, kad tarp giminaičių egzistuoja specialus karminis santykis susijęs su padėka, pagalbos prašymu, ir t.t. Ar galite pateikti mums šiek tiek daugiau informacijos apie tai?

Šri Bhagavanas (Kalki): Taip. Dėl giminaičių, Jūs turite PRIVALOMĄ KARMINĘ PAREIGĄ jiems padėti. Jei nepadedate giminaičiams, kuriems galėtumėt padėti, tada neigiama karma yra daug daugiau didesnė nei su nepažįstamais žmonėmis. Prieš giminaičius Jūs turite šią pareigą padėti. Jei galite padėti ir nepadedate giminaičiams, neigiama karma yra daug didesnė šiuo atveju.

Klausimas: Bhagavan, o jei jie neprašo pagalbos, ką daryti? Aš turiu galvoje, jei giminaičiai neprašo pagalbos, ką daryti tokiu atveju?

Šri Bhagavanas (Kalki): Jei jie neprašo pagalbos, jie gauna neigiamą karmą, bet tada jums reikia pirmiems žengti žingsnį ir padėti, nes jei nepadedate, Jūs gaunate neigiamą karmą.
Ir visi šie karminiai įstatymai gali būti įrodyti.
Kiekvienas iš šių karminių principų, iš tikrųjų jau buvo patikrintas ir patvirtintas.

Citatos · Citatos Oneness University · Visi įrašai

If you are authentic

SRI BHAGAVAN:

“ If you are authentic you will be growing spiritually and if you grow spiritually there is a natural happiness. When that is there you would strangely discover that other problems are disappearing, like financial problems would disappear, health problems would disappear, relationship problems would disappear, obstacles on your path would disappear.
Everything would start changing because you have this happiness.
You have this happiness because you are spiritual.
You are spiritual because you are authentic.“

Citatos · Citatos Oneness University · Muzika · Muzika Meditacijų · Visi įrašai

All you need to do is to look at your own life

Bhagavan webcast 2011.12.24

SRI BHAGAVAN: “You need not search elsewhere for God. All you need to do is to look at your own life and you would see Him. Throughout your life the hand of the Divine has been continuously helping and guiding you. You are just not aware of it. When you reminisce your life, you would discover there is a higher intelligence, a higher energy, which has been there with you all the time. When you awaken to this truth, you discover the presence of God in your life.“