Charakterio lavinimas · Uncategorized · Visi įrašai

Jausmų skalė

Šaltinis: http://andrianas.lt/apie-mane/straipsniai-8/lt/jausmu-skale-49.html

Žmogaus gyvenimą valdo jausmai. Jausmai šaknys, o mintys tik daigai tų šaknų. Jei žmogus kažkam tai jaučia gerus jausmus, tai jis kitam žmogui atiduos visą save, net jei tai jam pačiam pakenks. Vienas iš ryškių pavyzdžių tai moters ir vyro meilė, mamos ar tėčio meilė savo vaikui ir pan. Jei žmogus nekenčia kito žmogaus, pavydi jam, tai net jei kitas žmogus padeda visiems ir net tam piktam žmogui, piktas žmogus sieks pakenkti geram žmogui. Jei esi geras žmogus, bet tave prives prie baimės jausmų aplinkinių manipuliacijų pagalba, tai dėl baimės gali padaryti kažką bloga. Jokios geros mintys nepadės, nes būsi baimės jausme. Visi nusikaltimai, iškrypimai vyksta tuomet, kai žmogus dažnai ar ilgai būna užslėpto agresyvumo jausme.

 Panagrinėkime psichologų sukurtą jausmų skalę. Ji gana grubi ir nepilna, bet žmogaus poelgius nusako gana gerai.

1.Entuziazmas. Būdamas jame žmogus yra labai darbingas, produktyvus, pilnas idėjų, superdarbštus. Jam mažai reikia miego ir maisto. Tuomet jis daugiau „minta“ tarsi kažkokiomis kitomis energijomis, kurios šiuo metu nepasiekiamos išmatavimui, ištyrimui. Būdamas tokioje būsenoje žmogus linki visiems gėrio, spinduliuoja dosnumu, dvasine šiluma. Šią žmogaus būseną galima prilyginti 100% sąmoningumui.

2.Linksmumas. Žmogus būdamas linksmumo jausme žiūri į pasaulį kaip į gėrį, linki visiems gėrio yra dosnus. Dauguma žmonių siekia šios būsenos ir deja dažniausiai cheminėmis.

3.Stiprus domėjimasis. Šioje būsenoje žmogus kažkuo tai stipriai domisi, kažkuo intensyviai užsiima, tyrinėja. Ties šiuo etapu baigiasi linija iki kurios žmogus nesuserga niekuo. Žemiau šios linijos žmogus būtinai kažkuo suserga.

——————————————————————————————————————————————-

4.Konservatizmas. Tai būsena, kuomet žmogus siekia gyventi senomis idėjomis, „aukštomis tvoromis“, būti „futliare“. Iš vienos pusės konservatizmas stabdo pačio žmogaus ir visuomenės progresą nepraleisdamas naujų, gaivių idėjų; naujų, stiprių energijų. Iš kitos pusės jis riboja iškrypimus, susinaikinimą ar naikinimą. Konservatyvūs žmonės dažniau priimami į darbą aukštesniuose postuose, „švaresniuose“ daruose, nes sudaro pasitempusio, atsakingo žmogaus įspūdį.

5.Liūdesys, nuobodulys, tingumas. Šiuose jausmuose žmogus tingi daug ką daryti, jam liūdna gyventi ir viską daro tik iš inercijos ar dėl to, kad poreikiai ir gyvenimas verčia juos tai daryti. Nuo šio punkto aplinkos ir savęs suvokimas pas žmogų pradeda gana greit smukti. Šioje būsenoje žmogaus suvokimas yra apie 30% palyginus su  entuziasto suvokimu.

6.Antagonizmas. Tai priešinimosi viskam būsena. Bet kokiai idėjai ar pasiūlymui (blogam ar geram) žmogus priešinasi, pašiepia, pasityčioja iš tos idėjos. 5 ir 6 punkte dažnai būva paauglių jausmai. Tačiau šiame punkte žmogaus sąmoningumas tesiekia apie 2-3% palyginus su entuziasto suvokimu.

—————————————————————————————————————————————–

7.Pyktis. Ką reiškia pyktis manau visiems suprantama. Tai natūralus jausmas, kaip ir visi kiti jausmai. Tai gali būti gynybos nuo kažko jausmas ir jis pas normalų žmogų būna trumpalaikis. Užsibuvus jame per ilgai sąmoningumas ženkliai krenta ir žmogus gali nebesuvokti ką jis daro. Nuo šio punkto ir žemyn yra jausmai, kuriuose dažnai ir ilgai būnantis žmogus būtinai suserga chroniškomis ligomis. Nepadės jokie vaistai. Jie tik prislopins būseną. Padėti gali tik pakilimas į aukštesnes emocines būsenas.

8.Paslėptas agresyvumas. Tai įvairaus „plauko“ nusikaltėlių, iškrypėlių, „fyfų“ pastovios dislokacijos „bazė“. Šie žmonės patiria įvairių jausmų, bet pagrindinis yra šis. Paslėptame agresyvume žmogus tyčiosis iš kitų žmonių minčių, jausmų, kalbėsenos, eisenos, aprangos, mitybos, gyvenimo būdo ir pan. Ir džiaugsis įstūmęs kitą žmogų į nepatogią padėtį, privertęs kitą žmogų teisintis, raudonuoti dėl nieko. Įskaudinti kitą žmogų paslėpto agresyvumo žmogui gyvybiškai būtina kas dieną, nes kitaip jam nugyventa diena bus tuščia. Pavyzdžiui toks mokinys ar mokinė mokykloje atvirai pasityčioja iš kitos mokinės aprangos, kosmetikos ir į aukas renkasi jautrias asmenybes (tuomet negaus tinkamo atsako). Dažnai tai būna „fyfos“, kurios per kitus klasiokus sukelia agresiją prieš vieną ar kitą klasiokę ir patenkina savo nuobodulį. Šioje emocinėje būsenoje dažnai būnantys ar užstrigę mėgsta regzti suokalbius ir patys likti nuošalyje, stebėti ir džiaugtis suokalbio rezultatais. Tokį pat gyvenimą gyvena tokio emocinio statuso žmonės ir studentavimo metu, bei darbo kolektyve metu. Tokie žmonės linkę nusikalsti, bet valdyti jie gali tik tuos žmones, kuriuos jie pagal jausmus patalpina žemiau savęs. Tai gali būti tik vienas jausmas – baimė.

9.Baimė. Žmogui būnant baimės jausme jis nori pabėgti iš nesaugios teritorijos. Jei jis priverstas būti esamoje teritorijoje tai nevalingai pradeda judėti jo galūnės (pirštai, plaštakos, pėdos), bėgioti žvilgsnis, tarsi norėtų tokiu būdu pabėgti. Tokie žmonės būtinai meluos, nes nori pabėgti iš esamos nepatogios situacijos, iš baimės zonos. Įvarę kitus žmones į šią jausmo zoną, paslėpto argesyvumo žmonės gali su jais daryti ką nori. Tačiau pakanka tokiam žmogui pakilti į pykčio zoną, tai paslėpto agresyvumo žmonės gaus atsaką, kurio jie bijo. Dar geriau peršokti į antagonizmo ar tingumo zoną, tuomet jie bus nepasiekiami, nes susidurs su nesuprantama „siena“, bet pastovios provokacijos bus.

10.Liūdesys dėl bet ko. Tai kitas sąmoningumo smukimo ir energijos netekimo etapas. Šioje būsenoje žmogus dar sąmoningas, bet liūdi dėl bet ko ( ar dėl gerų ar blogų dalykų).

11.Apatija. Šioje emocinėje būsenoje žmogus abejingas  bet kam. Jis panašus į tą vaizdelį kuomet žmogaus žvilgsnis nežinia kur, liežuvis iškištas ant šono ir teka seilės.

12.Mirtis. Tai paskutinė emocinė būsena kuri lygi 0% palyginus su entuziasto sąmoningumu.

 Šia emocijų skale dažnai naudojasi ne tik psichologai, narkologai, bet ir verslininkai. Pavyzdžiui kaip narkologai aiškina jaunimo įtraukimą į narkomaniją. Sakykim Petras yra nuobodulio, liūdesio ir tinginumo zonoje. Jonas pasikviečia pas save sakydamas, kad turi kuo išvaikyti Petro nuobodulį. Petras ateina ir Jonas jam pasiūlo „žolės“. Petras priešinasi sakydamas, kad tai pavojinga. Jonas sako, kad už dyką ir pabandyk. Petras abejoja ir tuomet Jonas įveda jį į baimės zoną ir Petras pasiduoda. Tuomet Petras paragauja. Organizmas su nuodais savo viduje visuomet kovoja suaktyvėjimu visų jo funkcijų ir siekiu išvaryti nuodus. Petro organizmo funkcijos suaktyvėja, jis emocionaliai patenka į entuziazmo zoną. Jam viskas ryšku, pilna spalvų, idėjų, linksma. Po kiek laiko jis vėl grįžta į nuobodulio zoną ir iškart „suvokia“ ko jam reikia jausmams pagerinti. Vėl pas Joną, o tas jau prašo pinigų už dozę. Po kelių tokių dozių Petras jau pakyla tik į linksmumo zoną, galiausiai tik į stipraus domėjimosi zoną, kuomet jis gali laaabai ilgai tyrinėti sriubos lėkštėje turinį ir matyti tai ko kiti nemato. Taip jis po truputį nusėda vis į žemesnes emocijas, kol pasiekia paslėpto agresyvumo zoną ir pats tampa narkotinių medžiagų prekeiviu. Deja nė vienas tikras narkomanas nepripažins, kad jis narkomanas ir visuomet sakys, kad jis bet kada gali tai mesti. Tai būdinga ir alkoholiui, rūkymui, kavai ir t.t. Jei iš namų pradėjo dingti daiktai, pinigai, staiga sekti biudžetas, tai namuose yra priklausomybę turintis žmogus, kurį galima įvardinti kaip narkomaną. Užjausti narkomaną, tai pataikauti jo įgeidžiams. Tai ne pagalba, tai tylus pritarimas, o su laiku ir priklausomybė kaip donoro tam žmogui.

 Narkotinės medžiagos, kaip ir kai kurie nuodai blogai tirpsta vandenyje, bet gerai riebaluose. Pas metusį narkotikus žmogų, jo riebaluose susikaupia tam tikras kiekis narkotinių medžiagų, kuris atsipalaiduoja intensyvaus judėjimo, sporto metu. Tuomet dalis narkotikų patenka į kraujotaką, trumpai suveikia kaip pakylėjimas, o po to jausmų skale žmogus nusileidžia žemyn. Jį viskas nervina ir kojos tarsi savaime neša ten, kur galima gauti dar narkotikų. Tai pasąmoniniai veiksmai, kurie gali būti kontroliuojami tik sąmoningai suvokus tą procesą. Bet kuris narkomanas, alkoholikas, rūkalius savo riebaliniuose audiniuose turės tų nuodų tam tikras sankaupas, kurios išlys fizinių pratimų metu, stresų metu ir vėl „kvies“ dozei. Išsivalymas iš riebalinio kūno sluoksnio mažiausiai trunka 7 metus po sąmoningos atsisakymo vartoti tuos nuodus. Visą tą laiką nė lašo, nė dūmo. Tukliems žmonėms tai užtrunka dar ilgiau, bet tam ir yra sąmonė, kad kontroliuoti šiuos procesus.

Bioenergetikų yra sukurta tam tikra lentelė, kuri savaip apibūdina žmogaus sąmoningumą ir jo žmogiškumą kaip po tokį pagal tam tikrus lygius.

  Dvasingas žmogus :  dvasia ir tikėjimas, protas ir dvasia.

  Žmogus kuriantis, mąstantis, valingas : dvasios, meilės, minties jėga, valia.

  Gyventojas protingas, jautrus, instinktyvus : protas, jausmai, instinktai.

  Negyventojas, vergas, egoistas, skūpas : baimė, savimyla, godumas.

 Nežmonės, apgavikas, pavyduolis, prievartautojas, bedvasis : bevališkumas, pavydumas,      geidulingumas.

  Apsėstieji, tironai, griovikai : neapykanta ir blogis, netikėjimas ir bedvasingumas.

 Dėl šio išdėstymo ir pavadinimų galima diskutuoti, bet esmė ta pati – kuo žemesniuose jausmuose žmogus gyvena, tuo jis mažiau tikras žmogus, tuo mažiau jis sąmoningas, kūrybingas, savistovis.

Išvados : siekti aukštesnės jausmų būklės ir kuo ilgiau juose išbūti. Neleisti užteršti ar nužeminti save jausmų skalėje niekam, nei tolimiems pažįstamiems, nei draugams, nei artimiesiems. Didesnė  energija, tai būtinai aukštesnė padėtis jausmų skalėje. Tam tikri nuodai organizme stipriai pakylėja žmogų jausmų skalėje, bet tik tokiu būdu organizmas ir valosi nuo tokių nuodų. Tai netikra. 

Moteris · Uncategorized

70 GREITŲ BŪDŲ KAIP PAKELTI MOTERIŠKĄJĄ ENERGIJĄ

Pasak Vedų, kurios buvo užrašytos prieš 5000 metų, moteriškoji energija, tai pasaulio gyvybės pagrindas. Būtent moteriškoji kūrybinė energija suteikia vyrui jėgų ir įkvepia jį dideliems žygiams.
Jei jaučiatės prislėgtos, išsekusios, o turite didelį norą kurti nuostabų pasaulį aplink save – pasikraukite! Vedos mums siūlo sąrašą šaunių dalykų, kurie sustiprina ir augina Moteriškąją jėgą.
Taigi traukiam rašiklius arba spaudžiam PRINT ir pasikabinam šį sąrašą prieš akis. Dabar visada žinosite, ką reikia daryti, kad vėl žydėtumėte kaip gėlės ir skleistumėte nuostabų tikro gyvenimo aromatą.
Brangūs vyrai, taipogi nusirašom ir pasislepiam, kad žinotumėte kokį siurprizą padovanoti ar suorganizuoti savo antrajai pusei bent po kartą į savaitę. Patikėkit, rezultatai Jus daugiau negu nudžiugins.

1. Masažas. Pasak Vedų, moters kūnui tiesiog būtini prisilietimai. Mūsų kūną reikia judinti, mankštinti. Kitu atveju energija sustingsta, spaudžia kūną iš vidaus ir skatina negalavimus.
2. Kirpykla. Graži šukuosena, tai ne tik būdas pakelti sau nuotaiką. Moters plaukai – tai jos minčių atspindys. Indijoje, kur labai populiarios Vedų žinios, moterys šukuosenoms teikia itin didelį dėmesį.
3. Manikiūras. Gražias rankas norisi bučiuoti! Taip sako vyrai. Nusilakavus nagus raudonai, sutuoktinių, mylimųjų ir kitų vyrų dėmesys – garantuotas.
4. Bendravimas su kitomis moterimis. Moteris labai sustiprina tarpusavio energijos mainai. Jei vyrui savęs suvokimui reikalinga vienatvė ir tyla, moterys savo emocijas ir nerimą labiau supranta per bendravimą su kitomis moterimis.
5. Ilgi pokalbiai ir pašnekesiai – tuo pačiu telefonu – tai ne laiko švaistymas. Tai moteriai būtinas energijos išliejimas. Jeigu moteris kaups žodžius savyje, tai greičiausiai ji vistiek išsilies vyrui, o tai ne pats geriausias pasirinkimas.
6. Pasivaikščiojimai. Moteriai tiesiog būtina nors kartą per dieną išeiti į lauką. Nepaisant to, kad mūsų pašaukimas – namų židinio saugojimas, bet išlaikyti ryšį su gamta – gyvybiškai svarbu!
7. Muzika. Meditacinę ar klasikinę muziką reikia klausyti kiekvieną dieną, kad ir prie rytinio ar vakarinio puodelio arbatos.
8. Pravartu atsisakykite sudėtingų pokalbių ir apmąstymų temų. Moteriai naudinga būti nerimtai ir galvoti apie smulkmenas. „Mergaitės“ vaidmuo dovanoja amžiną jaunystę. Ypač šis punktas svarbus verslo moterims – pasistenkite palikti svarbius reikalus darbe ir nenešti jų namo.
9. Vonia su rožių žiedlapiais ir aliejais – tai ne žaidimai, o būtinybė! Pasidovanojusi tokį malonumą savo kūnui, Jūs nustebsite kokia puikia gali būti savijauta.
10. Meditacija – kaip ir įvairiausios atpalaiduojančios praktikos, meditacija sustiprina moters jėgas. Medituoti būtina kasdien, bent jau prieš miegą. Itin veiksminga tai daryti gamtoje.
11. Vokalo mokymasis. Dainavimas apvalo gerklės čakrą ir po to mums nebesinori pyktis ir barti vyrų. Senovėje Spartoje vienas iš komplimentų moteriai buvo – “ji kaip daina”.
12. Parduotuvės. Apsipirkinėjimas, tai ne tik būdas pasimatuoti naujus drabužius. Mokykitės vaikščioti po parduotuves, netgi jei neturite pinigų. Matuokitės drabužius, mėgaukitės savo grožiu. Ir žinokite – moters energija tokia stipri, kad kartais užtenka pamatyti ir paliesti naują drabužį ir, greitu metu, jis gali atsidurti Jūsų spintoje, o pinigai tam atsiras kaip “iš niekur”.
13. Lankymasis pas psichologą – bet būtinai moterį. Išmintinga, patyrusi moteris padės Jums pažvelgti į situaciją kitu kampu ir padės suprasti ją. Išmintis perduodama iš vyresnių moterų. Dėl šios priežasties svarbu bendrauti su savo senelėm ir prosenelėm.
14. Šokiai – patys įvairiausi – tai pats geriausias dalykas moters jėgoms ir seksualumui didinti. Ypač tinkami arabiški ir latino šokiai.
15. Joga – ši praktika nuramina protą ir suteikia jėgų. Rekomenduojama lankytis pas trenerę-ištekėjusią moterį. Vyras treneris moko įtempti kūną, pasidalinti energija jis negalės, tiesiog todėl, kad jis yra vyras.
16. Reguliarūs pasibuvimai su draugėmis. Išsiruošę kartu į visuomenines vietas Jūs sudarote stiprų moteriškos energijos foną ir keičiatės tarpusavyje savybėmis, kurių Jums trūko.
17. Gėlių prižiūrėjimas. Mažas sodelis namie ir kapstymasis darže – tai papildomas būdas prisikaupti moteriškosios energijos. Žydėjimas, augimas – tai moteriškosios energijos atspindžiai.
18. Bendravimas su ištekėjusiomis draugėmis. Labai svarbus toms, kurios nori ištekėti. Šeimos energija, pasak Vedų, yra pati naudingiausia ir vertingiausia. Neskubėkite atsisakyti vakarėlio, kur bus tik šeimyninės poros (ir ypač tos, kurių šeimyniniais santykiais Jūs žavitės). Būtent po tokio vakarėlio, Jūs prisikaupsite energijos, kuri pritrauks prie Jūsų vyrą, nei po vakarėlio naktiniame klube, kur daug vienišų moterų.
19. Pagalba – kam nors padėti, arba paprašyti pagalbos. Šie veiksmai stiprina moterį. Pasistenkite atsisakyti tipinio vyriško principo: “Aš pati!”.
20. Knygynų aplankymas. Gali nustebinti, bet pasivaikščiojimai tarp knygų labai įkvepia moterį. Pabandykite šiam užsiėmimui skirti bent porą valandų per savaitę. Moteris – žinių sergėtoja, o knygą – žinių šaltinis.
21. Pagalbos prašymas pas vyrus. Mūsų moteriškumas auga akyse, kai mus kas nors pagloboja. Padarykite eksperimentą ir paprašykite nepažįstamojo panešti Jūsų pirkinių krepšį iki automobilio – nuotaika pagerės 100 procentų!
22. Skaitymas. Perskaitykite gerą knygą, kurią seniai nusipirkote ir padėjote į lentyną. Itin naudinga skaityti istorijas apie žmonių gyvenimus. Pažindami kitus – geriau suprasime save.
23. Pasidalinkite su kuo nors namų ruošos darbais. Tinkamiausiai būdas sumažinti savo energija, tai visada galvoti, kad be Jūsų namai tiesiog apaugs. Drąsiai patikėkite kažkokius darbus artimiesiems. O atsilaisvinusį laiką skirkite sau.
24. Kulinarija. Viskas, kas susiję su maisto gamyba, ženkliai padidina moteriškąją energiją. Moteris – tai šeimininkė, kuri moka pavalgydinti ir pagirdyti. Nemokate gaminti – mokinkitės. Mokate – tobulinkite savo įgūdžius. Išbandykite kitų šalių patiekalus.
25. Namai. Tai ne tik butas ar namas, kuriame mes gyvename. Moteris turi galingą energetinį ryšį su namais, todėl mus taip erzina girgždančios durys ar tekantis kranas. Moteriai tai nėra tik nepatogumas, būtent per tokias skyles išteka moteriškoji energija. Bet būtent dėl tokių mažų smulkmenų kartais nereikia trukdyti savo vyro. Vyrai mąsto dideliais tikslais – „va visos plytelės vonioje užsiteps – perklijuosim naujas, kam plauti tas sienas 10 kartų!”. Kartais paprasčiau pasamdyti žmogų smulkiems darbas, tik prieš tai perspėjus vyrą ir pasakius, kad tai darote tik dėl to, kad jis labai užimtas ir nenorite jam trukdyti. Vyrų savivertė labai pažeidžiama.
26. Planavimas – bet kuris neužbaigtumas, neapibrėžtumas ir abejonės silpnina moterį. Tikslus planas – tai priemonė išsaugoti savo energiją. Mokykitės planuoti smulkmenas, po to pereikite prie planavimo keliems mėnesiams vėliau, keliems metams į priekį. Taigi.., ką Jūs veiksite ryt vakare?
27. Šventiniai pietūs – arba vakarienė prie žvakių ant gražios staltiesės ir ištaigingais patiekalais. Pasirodo visa tai mes darome labiau dėl savęs, nei dėl to, kad norime pamaloninti savo mylimąjį. Darykite tokius dalykus gyvenime, džiuginkite save ir artimuosius.
28. Vaikų mokymas, ugdymas. Bendraudama su vaikais, moteris pakelia savo energiją, todėl žaiskite su vaikais, o dar geriau mokinkite tai, ką pati mokate – piešimo, dainavimo, šokių.
29. Aktorinių įgūdžių mokinimasis. Moteris gyvena emocijų pasaulyje. Vaidindama įvairius vaidmenis scenoje, moteris gali labiau pažinti save, atsikratyti susikaupusios agresijos ar pasidalinti džiaugsmu. Įvairios suviliojimo technikos – tai taip pat tam tikras aktorės vaidmuo.
30. Iškyla gamtoje. Būtinai su kompanija draugų. Iškyloje moteris pasididins savo energija iš trijų šaltinių – gamtos, bendravimo ir maisto gaminimo.
31. Makiažas ir savęs priežiūra. Tai ne būdas patikti vyrui, o būdas suteikti sau džiaugsmo. Būdamos namie, darykitės makiažą, šukuosenas ir puoškitės.
32. Dovanoti sau gėlių. Venas paprasčiausių būdų padidinti sau energiją. Gėlės ne tik puošia moterį, bet ir staigiai sumažina negatyvią energiją, pasiimdamos ją sau. Kai Jums bus liūdna, neskubėkite verkti į pagalvę, nusipirkite sau gėlių.
33. Sijonų ir suknelių nešiojimas. Tokie drabužiai atstato energetinį ryšį su moteriška giminės linija. Jei Jūs tikrai norite sužavėti vyrą, naudokitės viena svarbia taisykle – nedėvėti kelnių per pirmus 7 pasimatymus! Nustatyta, kad pastovus kelnių nešiojimas neigiamai veikia moteriškus organus.
34. Jaunų mamų klubas. Jei turite mažą vaiką, būtinai bendraukite su tokiomis pat mamomis. Tai ne tik apsikeitimas patirtimi, bet ir apsikeitimas energija. Mėnulis – tai motinystės simbolis, o mėnulio energija – tai moteriškoji energija.
35. Vaikų priežiūra. Neatsisakykite padėti ištekėjusiai draugei prižiūrėti jos vaiko. Moteris globodama kitus stiprina savo jėgas. Svarbiausia, nežiūrėkite į savo vyrą kaip į vaiką.
36. Pavalgydinkite alkstančius. Kilniaširdiškumas, tai savybė stiprinantis mėnulio energiją. Visai nebūtina padėti visiems. Tikrai atsiras žmogus, kurį Jūs galėsite lengvai pradžiuginti. Nupirkite vienišai kaimynei vaisių. Neatsisakykite išgerti puodelį arbatos su netikėtai užbėgusiu svečiu.
37. Bendravimas – moteriai sunku gyventi be kontakto su kitais žmonėmis. Pokalbiuose mes užsipildom energija. Svarbiausia tik atkreipti dėmesį, kad Jūsų perduodama informacija nebūtų apkalbos ar kitokiu negatyvu.
38. Romantinis kinas. Susitarkite su drauge pažiūrėti kartu melodramą. Filmai apie meilę – naudingas laiko praleidimo būdas moteriai. Geriau tai daryti su kitų moterų kompanija.
39. Studijuokite naujas kultūras. Leidžia moteriai plėsti akiratį ir neužsidaryti vidiniame pasaulyje. Moteriška energija siekia plėstis, nereikia jos dirbtinai uždaryti.
40. Vandens telkiniai – poilsis prie jūros, ežero ar upės – tai puikus būdas padidinti savo energiją. Vanduo – tai moters seksualumo pagrindas. Tai mokėjimas būti harmoninga, prisitaikančia prie aplinkybių, ar priešingai, būti audringa. Senoviniuose Afroditės šventyklose jaunas vaidilutes mokė plaukti ir bendrauti su vandens stichijomis.
41. Fizinis krūvis. Jei jaučiate jėgų sumažėjimą, pradėkite sportuoti naują sporto šaką. Tai gali būti naujas fitneso būdas, rytinis pabėgiojimas, labai naudingi šokiai. Sportas puikiai padės, jei esate išsekusi po sunkių skyrybų su mylimuoju.
42. Drabužiai – graži suknelė – tai vienas iš būdų pakelti savo energetiką. Ir nebūtina niekur eiti, galima ir namie vaikščioti pasipuošus.
43. Generalinė tvarka – seni daiktai, šiukšlės ir nenaudojamų daiktų sankaupos silpnina moteriškąją energiją. Jei gyvenime atėjo sunkus periodas – pats laikas padaryti generalinę tvarką ir išsivaduoti nuo senų, nenaudojamų daiktų.
44. Sveikas gyvenimo būdas – ar beverta kalbėti, kad žalingi įpročiai daro neigiamą poveikį moters energetikai ir grožiui. Žalingi įpročiai tai ne tik rūkymas, tai gali būti ir ėjimas vėlai gulti arba piktžodžiavimas.
45. Poezija – poezijos skaitymas leidžia atskleisti romantiškąją moters pusę. Nesidrovėkite rašyti savo eiles. Ant lapo išlieta energija išvaduos Jus iš pergyvenimų. Gražios eilės moko Jus gražiai kalbėti ir teisingai mąstyti.
46. Palesinti paukščius. Dar vienas labai paprastas būdas pakelti savo energiją. Suręskite lesyklėlę prie namų arba priglauskite kanarėlių. Šie paukščiukai padeda santuokoje sukurti laimę.
47. Aplankykite muziejų arba parodą. Viskas kas gražu padaro moterį dar gražesnę.
48. Bendravimas su Mokytoju. Nueikite į mylimo autoriaus seminarą, sudalyvaukite asmenybės treniruotėje. Knygos, be abejo, suteikia žinių, bet bendraudami su mokytoju mes pasikrauname energijos.
49. Rašykite dienoraštį – kasdien rašykite savo mintis, norus, tikslus. Galite į dienoraštį įklijuoti paveiksliukus, piešti. Jūsų jausmai svarbūs, todėl juos svarbu užrašyti. Jei moteris visas savo emocijas kaups savyje, ji neišvengiamai jas išlies ant vyro, o tai geruoju gali nesibaigti. Beje minčių užrašymas padeda lengviau analizuoti savo mintis.
50. Pasidarykite savo gražių nuotraukų albumą – suklijuokite į jį pačias gražiausias savo nuotraukas. Ir nesidrovėkite savimi grožėtis. Žinokite, Jūs visada nuostabi.
51. Apsispręskite su savo norais – suformuluokite savo norus, ko Jūs iš tikrųjų norėtumėte, ypatingai santykiuose. Ir pamirškite apie „galiu“. Galiu – tai vyrų darbas. Vyrai kalba – aš galiu ją užkariauti, aš galiu ją paimti į žmonas. Kai moteris pradeda galvoti „aš galiu“ stiliumi, ji tampa vyriška. Palyginkite pati: aš noriu jam patikti ir aš galiu jam patikti; aš noriu ištekėti ir aš galiu ištekėti.
52. Švelnios kalbos – mokykitės kalbėti be agresijos ir spaudimo. Moteriška energija pražįsta nuo kelių švelnių žodžių. Keiksmažodžiai ir grubi kalba sunaikina moterišką energiją visiškai.
53. Nuolankumas – ginčai, varžymasis ir panašūs aktyvios veiklos dalykai mažina energijos lygmenį. Stenkitės būti minkštesnė ir diplomatiškesnė. Būtent dėl to, vyro užkariavimas labai išsekina moterį. O ir vyri nenori valdingos moters, kuri savo elgesiu primena jiems vyrą.
54. Išrankumas seksualiniuose santykiuose. Jei pas moterį yra keli seksualiniai partneriai, jai gresia išsekimas ir vidinė tuštuma. Mylėkitės tik su tuo žmogumi, kurį mylite. Būkite ištikima vyrui. Stenkitės kuo toliau nukelti seksualinius santykius po pirmos pažinties. Norint sudominti vyra, reikia panaudoti daug energijos, neišvaistykite jos anksčiau laiko seksui.
55. Švara. Savo namu, kūną ir protą laikykite visada švarius. Laiku tvarkykitės namuose. Nekaupkite blogų praeities prisiminimų. Pats lengviausias būdas padidinti savo energija – nusiprausti po dušu. Švara duos jėgų.
56. PRIPILDYTI SAVE MEILE. Vienas svarbiausių dalykų. Jei moteris nepripildo savo širdies ir sielos meile, ji energetiškai yra labai silpna ir nieko negali duoti savo vyrui. Dar blogiau, kai ji tą meilę vampyruoja, t.y. stengiasi traukti iš vyro. Tuomet vyras nusilpsta, jam gresia finansinės krizės, ligos. Naudokite visas priemones, kad užpildytumėte savo „šulinį“ meile. Moteris – duodančioji. Ji privalo būti pilna meilės.
57. Dekoratyvinis-taikomasis menas – mezgimas, siuvinėjimas, modeliavimas. Viskas ką Jūs galite sukurti savo rankomis kelia Jūsų moteriškos energijos lygį.
58. Sakykite komplimentus – sau ir kitoms moterims. Geras žodis mus sustiprina. Jei Jums sunku pasakyti ką nors gero apie kitas moteris – spręskite šį klausimą. Kitų moterų nepriėmimas gali apsunkinti bendravimą su motina, anyta, dukterimi.
59. Išreikškite savo meilę – įvairiais būdais, įvairiu metu. Apkabinkite, bučiuokite artimuosius. Sakykite meilės žodelius pasauliui, žmonėms, savo daiktams. Saulutei, pavasariniam vėjui, lietui ir netgi savo liūdesiui, kuris yra Jūsų mokytojas. Bet koks situacijos nepriėmimas ir kova silpnina moterį.
60. Kurkite puokštes – darbas su gėlėmis – naujos energijos užtaisas, kuri skatina atsinaujinimas ir žydėjimą.
61. Teisinga mityba – naudokite kuo mažiau apdirbtus produktus. Prisiminkite kokią jėgą duoda obuolys, kurį Jūs nusiskynėte savo sode ir, pavyzdžiui, mėsainis. Jausmas suvalgius tikrai skirsis.
62. Švelnumas – švelnūs prisilietimai padeda moterims labiau suprasti ir pažinti save. Glostykite savo kūną. Net jei Jūs neturite vyro, neatsisakykite švelnumo. Kiekvieną rytą ir vakarą lovoje švelniais prisilietimais apiberkite savo veidą, kūną, kojas. Bučiuokite savo rankutes ir jas bučiuos kiti.
63. Pabūkite vienumoje – nebijokite tų momentų, kai liekate visai viena. Neskubėkite tuokti tik dėl vienatvės baimės. Panaudokite šį laiką sau. Netgi gamtos yra nustatytas kasmėnesinis laikas, kai moteris turi galvoti tik apie save – tai menstruacijos.
64. Minkštas žaislas – nebarkite savęs už tai, kad Jūs iki šiol miegate apsikabinusi pliušinį meškiuką. Moteriai nesveika miegoti vienai. O žaislas suteikia šilumos jausmą. Jei jaučiate meilės ir dėmesio trūkumą, nusipirkite sau minkštą žaislą.
65. Mokinkitės dirbti su mėnulio energija. Pastovėkite mėnulio šviesoje, prisotinkite mėnulio šviesa vandenį ir įsipilkite jį į vonią. Kreipkitės į mėnulį pagalbos dėl savo moteriškų problemų. Meditacijoje įsivaizduokite kaip Jūs maudotės mėnulio šviesoje. Mėnulis ir Jūs esate viena.
66. Išsiųskite kam nors atvirutę – bet kokia proga. Skirdamos kam nors dėmesio, Jūs prisipildysite pačios. Žinokite, moteris – duodanti, kai duodi – prisipildai pati.
67. Labdara – tai moteriškosios energijos švariausias pavidalas. Jei galite kažkuo žmogui padėti – padarykite tai.
68. Pakeiskite plaukų spalvą. Jei gyvenime užsitęsė kažkokia pauzė – nueikite pas stilistą.
69. Aromatai – nuo Jūsų visada turi sklisti malonaus kvapo aura. Moteris tai gėlė. Naujų kvepalų rinkimasis ir pirkimas – stiprina moteriškąją energiją.
70. Orumas – būkite tvirta savo unikalumu. Pasak Vedų, moteris – tai gražiausia, ką galėjo sukurti Viešpats. Jūs nuostabi! Jūs žavinga! Jūs – Moteris!

Paremta Ruslan Naruševič paskaitomis.

Skaitytojos pildo:

71. Įsigyti gražių apatinių, naktinukų.

72. Įsigyti gražią patalynę.

73. Namie vaikščioti gražiai apsirengus.

70 GREITŲ BŪDŲ KAIP PAKELTI MOTERIŠKĄJĄ ENERGIJĄ

Charakterio lavinimas · Uncategorized

Labai geras straipsnis apie sveikatą ir santykius. Gyvenimo rytas

Šaltinis: https://gyvenimorytas.lt/2017/10/08/kokie-santykiai-su-tevais-toks-ir-gyvenimas/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=i_pakopoje_zmogus_igauna_ryzta_gyventi_kitaip&utm_term=2017-10-10

Kokie santykiai su tėvais – toks ir gyvenimas

Visa Visata yra gyvas harmoningas, darnus, sąmoningas, energinis organizmas, kurios dalis esame ir mes. Taigi, nuolat iš mūsų sklindančios vibracijos kontaktuoja su išorinėmis, jeigu sutampa – įvyksta rezonansas ir energinė vibracija plečiasi, jei nesutampa – slopsta ir vyksta disonansas. Pavyzdžiui, jei išeiname iš namų kupini vidinio susierzinimo, pykčio – būtinai sulauksime atsako, t.y., mūsų kelyje pasitaikys žmonės su panašiomis vibracijomis ir susiformuos situacijos, leidžiančios pykčiui dar labiau išsiplėsti.
Kiekvienas iš mūsų esame beribio Kūrėjo dalelė, kuri atėjusi į šią žemę tėvus laiko dievais ir ramybės šaltiniu. Vaikas besiglausdamas prie mamos ar tėvo krūtinės jaučią saldžią palaimą. Tačiau tą akimirką, kuomet ima vertinti, skaudintis ir pykti ant savo gimdytojų, stoja į nuožmią kovą prieš save ir Dievą. Pradeda griauti savo gyvenimą.
Tik pripažinę ir pamilę savo tėvus, senelius, prosenelius, tetas ir dėdes tokius, kokie jie yra, mes atgauname ryšį su pačiu savimi bei Dievu. Grįžtame į būseną GERA, kurios nuolat ieškome išorėje – daiktuose, maiste, darbe, mokymuose ar net svaigaluose.

Kokie santykiai su tėvais – toks ir gyvenimas

Tėvai yra tiltas į šį pasaulį. Jų dėka gimėme, kad patirtume gyvenimą ir vykdytume savo misiją. Kiekvienam iš mūsų yra suteikta galimybė įnešti daugiau meilės bei harmonijos į šeimą. Deja, dažnai to nesuprantame, imame priešintis, skaudintis ir net nekęsti savo artimųjų. Taip tampame nelaimingi, nes viską vertiname protu, nesiklausydami širdies balso.

Santykiai yra viena iš daugelio sričių, kuriai skiriame dėmesį. Derėtų prisiminti, jog dėmesys ir mes patys esame energija, kuri nuolat kinta, teka ir mainosi. Jeigu koncentruojamės tik į vieną sritį ir stengiamės ją sutvarkyti, būdami neharmoningi, natūraliai ima griūti kitos sritys. Tai būtų galima palyginti su per trumpa antklode, jeigu ją traukiame į viršų – nuolat šąla kojos.

Kaip susigrąžinti iššvaistytą energiją?

Sąmoningumo mokyklos „Gyvenimo rytas“ įkūrėjas ir lektorius Robertas Karvauskas pataria problemas pradėti spręsti pirmiausia savyje, o ne griebtis metodų vienai sričiai tvarkyti, nes net su pačiomis geriausiomis priemonėmis tiesiog žudysime save, prarasime energiją, kurios mums ir taip stinga.

Šiomis dienomis yra didžiulė pasiūla įvairių technikų kaip susitvarkyti finansus, sveikatą, santykius, kaip prisišaukti sėkmę, ir mes neįvertindami turimų energijos resursų ir nesuvokdami visos sistemos, dedame pastangas, kad kažką pakeistume išorėje ir gautume proto geidžiamus rezultatus. Deja, sutvirtinus vieną „namo“ kampą, griūva kitas.

Anot R. Karvausko, derėtų prisiminti, jog visa Visata yra gyvas harmoningas, darnus, sąmoningas, energinis organizmas, kurios dalis esame ir mes. Taigi, nuolat iš mūsų sklindančios vibracijos kontaktuoja su išorinėmis, jeigu sutampa – įvyksta rezonansas ir energinė vibracija plečiasi, jei nesutampa – slopsta ir vyksta disonansas. Pavyzdžiui, jei išeiname iš namų kupini vidinio susierzinimo, pykčio – būtinai sulauksime atsako, t.y., mūsų kelyje pasitaikys žmonės su panašiomis vibracijomis ir susiformuos situacijos, leidžiančios pykčiui dar labiau išsiplėsti.

Pasipriešinimas, nuoskaudos ir visas negatyvas kyla iš mūsų įpročio vertinti, filtruojant visas gyvenimo sritis per ribotą įsitikinimų bei programų sistemą. Analizuodami ir dėdami pastangas, kad pakeistume gyvenimą, eikvojame begalę energijos. Tik sutelkę dėmesį į savo vidų galime nurimti, žinoma, jei nesikoncentruosime į destruktyvias mintis. Prisiminkime – kur dėmesys ten ir plūsta energija, tad kreipkime ją į save. Pajuskime kur ji yra blokuojama, leiskime emocinėms nuosėdoms iškilti į viršų, išgyvenkime jas, tegul jas pakeičia iš širdies, iš mūsų esaties, sklindanti ramybė ir besąlyginė meilė. Taip grįšime į prigimtinę būseną GERA. Tik vedini šio jausmo susigrąžinsime prarastą energiją ir kursime harmoningus rezultatus visose gyvenimo srityse.

Santykiai su tėvais lemia mūsų gyvenimo pagrindus

Kiekvienas iš mūsų esame beribio Kūrėjo dalelė, kuri atėjusi į šią žemę tėvus laiko dievais ir ramybės šaltiniu. Vaikas besiglausdamas prie mamos ar tėvo krūtinės jaučią saldžią palaimą. Tačiau tą akimirką, kuomet ima vertinti, skaudintis ir pykti ant savo gimdytojų, stoja į nuožmią kovą prieš save ir Dievą. Pradeda griauti savo gyvenimą.

Žiūrėdami į save ir matydami bei jausdami tėvų, ir net visos giminės, savybes, charakterio bruožus, įsitikinimus, programas bei pradėję kritiškai vertinti, kasdien save naikiname. Be to, nuolat sutinkami žmonės virpina būtent tas energijas, kurias esame užspaudę ir žūtbūt stengiamės jų atsikratyti. Tuomet žvelgdami į visai nepažįstamą žmogų pajuntame antipatiją, kurią nesąmoningai jaučiame sau ir savo artimiesiems.

Tik pripažinę ir pamilę savo tėvus, senelius, prosenelius, tetas ir dėdes tokius, kokie jie yra, mes atgauname ryšį su pačiu savimi bei Dievu. Grįžtame į būseną GERA, kurios nuolat ieškome išorėje – daiktuose, maiste, darbe, mokymuose ar net svaigaluose.

Bent kruopelytę pažinę mums neregimojo pasaulio struktūros bei taisyklių, viską pradedame vertinti širdimi. Tuomet atsistato harmonija visose gyvenimo srityse. Tad pradėkime nuo savęs, vėliau, kupini meilės, tvarkysime santykius su tėvais, ypač tuomet, kada nesiseka finansuose, silpna sveikata, nuolat griūna planai, byra santykiai su kitais mums brangiais ir net vos pažįstamais žmonėmis.

Pasak sąmoningumo lektoriaus: „Energiniame vibraciniame lygmenyje tėvas yra vedlys, kuris sukuria pagrindus ir aprūpina. Fiziniame lygmenyje santykiai su tėvu lemia viso kūno pagrindą, o mūsų viso kūno pagrindas yra stuburas, kurio stiprybę ir sveikatą lemia santykiai su tėvu. Tai yra surišta fiziniame lygmenyje. Todėl, jeigu turite problemų su stuburu, jei jis iškrypęs ar skauda, vadinasi kažkur energiniame lygmenyje yra užspausta emocija, susijusi su įvykiu santykyje su tėvu. Gyvenimo veikloje santykiai su tėvu lemia aprūpinimą, nes tėvas yra aprūpintojas, tėvas yra globėjas, natūralu, kad jūsų gyvenime santykis su tėvu įtakoja galimybę būti aprūpintam. Tai visų pirma finansinė sėkmė, kadangi visi resursai yra verčiami į piniginį ekvivalentą, kuris yra kaip visuomenės kraujotaka. Pinigai cirkuliuoja kaip energijos šaltinis, kuris lengviausiu keliu mus aprūpina.“

Harmonizavus santykius su tėvu ir įsileidus meilę bei šilumą į savo vidų, tvarkosi reikalai fiziniame lygmenyje. Jei norime procesą paspartinti – reikia vienu metu tvarkyti stuburo problemas ir eiti pas tėvą atvira širdimi.

„Motina yra židinio saugotoja. Ji sudaro ir palaiko sąlygas būtinas harmoningam gyvybės vystymuisi. Todėl fiziniame lygmenyje neharmoningi santykiai su mama lemia mūsų imuninės sistemos susilpnėjimą. Jeigu nėra harmoningų santykių su mama, energiškai mes esame labai silpni. Per mūsų gyvenimą neteka energija ir esame, silpni bei paliegę. Net jei užsiauginsime raumenis, energiniame lygmenyje vis tiek liksime silpni. Blogi santykiai su mama pasireiškia imuninės sistemos susilpnėjimu ir kliūtimis visose gyvenimo srityse,“ – pasakoja R. Karvauskas.

Jei sveikata prasta, jei nuolat nesiseka – savo širdyje sugrįžkite pas mamą.

Kaip harmonizuoti santykius su tėvais?

Pirmiausia susitvarkykime santykius su savimi, nustokime save kaltinti, vertinti ir bausti. Leiskime gyvenimui tekėti per mus, leiskime patirti visas emocijas, kurių nuolat vengiame. Tegul jos iškeliauja užleisdamos vietą ramybei. Juk kasdienybė susideda iš to, ką mes jaučiame, patiriame. Tad valykime emocinius blokus, pamilkime save besąlygiškai ir tą pajus ne tik tėvai, bet visi aplinkiniai. Visuomet prisiminkime, jog mus supantys žmonės, myli lygiai tiek kiek, kiek mes mylim save patys.

Širdyje grįžkime pas tėvus, atleiskime visas nuoskaudas, atsiprašykime ir padėkokime už suteiktą gyvybę, už viską, ką jie atidavė bei padarė dėl mūsų, net jei mes to nesuprantame, nevertiname.

Priimkime viską ką turime ir grįžkime atgal į ramybę, susitaikydami su gyvenimu bei leisdami Kūrėjui, Visatai mumis pasirūpinti, mus mylėti kitų žmonių šiluma, palankiomis aplinkybėmis ir nuolat plūstančia energija.

Parengė Rūta Steponavičienė

Šaltinis: https://gyvenimorytas.lt/2017/10/08/kokie-santykiai-su-tevais-toks-ir-gyvenimas/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=i_pakopoje_zmogus_igauna_ryzta_gyventi_kitaip&utm_term=2017-10-10

Papildoma, susijusi medžiaga K.Daugėla:

KOKIOS PASLAPTYS SLYPI UŽ STIPRAUS RYŠIO SU MAMA…, IR KAIP TO RYŠIO TRŪKUMAS GALI BŪTI PAGRINDINĖ NESĖKMIŲ GYVENIME PRIEŽASTIS…, BEI ATNEŠTI FINANSINĮ NEPRITEKLIŲ, GRIAUTI SANTYKIUS SU ANTRA PUSE…, AR NET ĮTAKOTI ĮVAIRIAS LIGAS!?

Plačiau: http://eparduotuve.gyvenimoguru.lt/produktas/irasai-kiek-mamos-sirdyje-50/

 

“Koks bebūtų geras santykis su tėvu, jei nebus priėmimo ir pagarbos mamai, mes neturėsime vietos tam pasaulyje ir nieko gero ten nerealizuosime… tačiau koks bebūtų geras santykis su mama, atmetus tėvą – MES NETURIME JĖGOS EITI Į PASAULĮ IR REALIZUOTIS. Net jei ir turime vietą – JĖGOS NĖRA! Tiek visuomenėje, piniguose, tiek partnerystėje…“
Plačiau: http://wp.gyvenimoguru.lt/g-santykiai-su-teciu/

– Ką mums duoda tėtis ir kas nutinka, kai jo trūksta?
– Ką atrandame, atradę savyje tėtį?
– Ką dovanoja gyvenimas, kai susitaikome savyje su tėčiu?
– Kaip siejasi Dievo ir tėvo paieškos?
– Ką gauna motina, kai savo vaike priima jo tėvą?
– Kaip jaučiasi vaikas, kai jo akyse gerbiamas jo tėtis?
– Kiek reikia nusipelnyti, kad turėti teisę vadintis tėčiu?
– Ką reiškia „priimti tėtį“? Ir kaip tą padaryti?
Išminties žodis. Valdovų laiškai · Uncategorized · Žmogaus tipai. Veiklos sritys. Žmogaus paskirtis

Kokios yra kiekvieno žmogaus užduotys Žemėje

Dabartinės Vandenio eros valdovas yra Sen Žermenas. Šią atsakomybę jis perėmė XX amžiaus pabaigoje iš praėjusios Žuvų eros valdovo Jėzaus Kristaus. Sen Žermeno liepsna dvynė yra Ledi Porcija (Portija).

Ledi Porcija yra mistinė būtybė kilusi iš mūsų visatos žvaigždės, o mokėsi įvairiose planetose, kaip antai Veneroje ir netgi Žemėje (vienoje jos Rytų civilizacijoje), kuriose vyko jos dvasinė evoliucija. Ledi Porcija įkūnija mylinčią Kūrėjo širdį ir Jo intuityvų protą, pašvęsdama savo energiją septintojo šviesos spindulio (violetinės liepsnos) sklaidai ir jo supratimui. Daug žmonių Žemėje žino, kad Ledi Porcija yra Karmos Tarybos narė. Ji dirbdama su šviesos violetiniu spinduliu gali dar geriau padėti žmonėms išsilaisvinti iš praėjusių gyvenimų Žemėje karmos.

 

Lietuvoje Didžiųjų Dvasių informaciją čenelingo būdu priima ir dalinasi Violeta Petraitienė. Valdovė Porcija, kuri yra Karminės Valdybos narė, žemiau pasakoja apie tai, kokios yra kiekvieno žmogaus užduotys Žemėje.

 

Kiekvieno žmogaus ateitis gali keistis, tai priklauso nuo jo gyvenimo eigos. Siela į Žemę ateina su savo suformuota programa, kurioje atsispindi kas buvo išgyventa ir atspindi tai, ką reikia išgyventi dėl karmos dėsnio. Be to, kiekviena siela turi įnešti savo indėlį į Žemės vystymosi. Tai yra, kiekvienas iš jūsų turite tam tikras užduotis, paskirtis, kurių įvykdymas reikalingas dėl bendros veiklos.

 

Pavyzdžiui, jūs žinote apie biosistemą: kiekvienas augalas, kiekvienas gyvūnas atlieka savo funkciją gamtoje. Ir jeigu nelieka ar sumažėja tam tikros rūšies augalų ar gyvūnų, išsiderina harmoningas gamtos gyvenimas. Taip yra ir su žmonėmis. Kiekvienas į gyvenimą atsineša savo užduotis ir jas turi įgyvendinti, kad būtų pasiekti bendri reikalavimai. Kiekvienas žmogus yra didelio mechanizmo sraigtelis. Ir jeigu tas „sraigtelis“ sugenda – mechanizmas sustoja. Dabar Žemėje situacija tokia, kad tas galingas žmonijos mechanizmas labai braška, nes dauguma „sraigtelių“ aprūdyję, sugedę, sulūžę ir visiškai išderinę savo veiklą.

 

Karma atsako už tai, kad kiekvienas žmogus teisingai pasirinktų ir teisingai skleistų dieviškąją energiją. Jei žmogui tai neišeina, jis pagal karmos dėsnius gauna tas pačias situacijas, kol teisingai išgyvena akimirką. Bet pagrindinis žmogaus tikslas Žemėje yra ne karmos atidirbimas, nes tai nėra judėjimas pirmyn, tai tik klaidų taisymas. Judėjimas pirmyn – tai savo užduočių įgyvendinimas. Tikslus, aiškus jų įgyvendinimas tam, kad Žemė vystytųsi darniai, tiksliai. Kokie tie tikslai?

 

Patys įvairiausi, kad ir mokslo pasiekimai, kurie skatina Visatos ir savęs pažinimą, kad ir naujo meno sklaida, kad žmogaus siela rastų vietą, kur pakelti savo žemiškas vibracijas ir t.t. Jūs gimstate su savo tikslia užduotimi ir su karminiu bagažu. Kai kada karminis bagažas būna toks sunkus, kad žmogus visai nesugeba atlikti savo užduoties. Gerai, jei dar tą karminį bagažą sumažina per įsikūnijimą, o ne padidina. Bet užduotis gali būti neatlikta.

 

Tai didžiulė problema, kurią reikia vis tiek išspręsti. Tam tikrame laikmetyje yra savos užduotys. Jeigu karmą atidirbti gali per kitą įsikūnijimą, tai užduoties forma gali labai keistis ir tai, ko tu nepadarei per šį įsikūnijimą, per kitą jau nebereikės daryti. Bet užduotis turi būti padaryta. Kai yra matoma, jog žmogus tikri neatliks savo užduoties laiku, ji yra perduodama „atsarginiam variantui“ – žmogui, kuris yra pajėgus tą papildomą užduotį perimti sau ir ją atlikti. Taip keičiasi žmogaus gyvenimo linija. Jis gimsta su viena linija, ją įgyvendina, bet nusprendus Karminei Valdybai, jums suteikiama papildoma užduotis ir gyvenimo linija keičiasi. Nes jūs turite įgyvendinti tai, kas nebuvo numatyta jūsų gyvenimo eigoje. Sakyti, kad likimas yra labai konkretus – ne visados galite, nes mes jį galime pakeisti.

 

Kiekviena siela, ateidama į Žemę žino, kad ji turi įgyvendinti savo užduotis. Bet, nusileidusi į materialųjį planą ji gauna savo karmos bagažą, įeina į negatyvią aplinką ir visa tai užspaudžia prisiminimus. Juo žemesnės vibracijos, tuo žmogus mažiau prisimena. Tai nereiškia, kad jo atmintis bloga. Ne, jo atmintis gali būti labai gera. Gali gerai prisiminti, kas buvo vakar ar prieš 10 metų. Bet jis neprisimins sielos gyvenimo, neprisimins buvusių gyvenimų, neprisimins draugystės su Dievu. Ir jo labai gera atmintis nepadės atlikti gyvenimo užduoties, nes jis neprisimins, kad tai reikia daryti.

 

Kokios jūsų užduotys, žinoma, jūs dar nesuvokiate, bet širdimi jaučiate, ką reikia išgyventi ir atlikti. Kur veda širdis ir protas – ten ir eikite. Jeigu veda tik logika – tai klystate, jeigu veda tik emocijos – tai klystate. Rami širdis ir aiškus protas veda teisinga kryptimi. Ir jūs pamažu atliekate savo užduotis. Jeigu matome, kaip sėkmingai jas atliekate, tai „užduodame“ papildomas užduotis.

 

Jūsų gebėjimai keičiasi, galimybės keičiasi, aplinka keičiasi – nes jūs pradedate atlikti arba pagrindinę užduotį, arba papildomai uždėtas užduotis. Juo daugiau prisiimate užduočių, tuo jūsų siela įgauna didesnį pasiekimų momentumą. Jūs bręstate, augate, artėjate link susiliejimo su Dievu. Dievas yra jumyse. Bet yra didžiulė atskirtis tarp Dievo, esančio jumyse ir jūsų materialiame plane.

 

Vibracijos visiškai skirtingos ir jums sunku gyventi ir veikti kartu su jumyse esančiu Dievu. Jums atrodo, kad Dievas yra kažkur aukštai ir stebi, kaip jums sekasi. Iš tikro, Dievui tas ir telieka – stebėti, nes jūs jo nepriimate į savo širdį ir negyvenate savo gyvenimo kartu su juo. O kai vibracijos kils, kai bręsite, tai su lyg kiekviena papildomai įgyvendinta užduotimi, jūs sukraunate gerosios energijos bagažą. Jūs pakeliate savo vibracijas ir Dievas jums tampa labiau suprantamas ir apčiuopiamas. Atsiranda suvokimas kaip gyventi su Dievu. Atsiranda giluminė atmintis. Siekite tos atminties.

Ledi Porcija

Violeta Petraitienė, šaltinis: gyvenimokeliu.ucoz.com