Uncategorized

Pilnatis (originalus ir pakeistas dainos tekstas)

Kastytis Kerbedis Pilnatis

Originalus tekstas

Arti saldi pilnatis, jauti vaitoja širdis
iš ledo vaduojas,
Girdi tik savo mintis, šauki nebyliai –
viltis negesta, dainuoja.
O aš, o aš negaliu
atplėšti nuo tavęs akių,
Kad tu, kad tu nepradingtum,
tu man kaip vanduo,
išsekęs numirčiau.

Išlaisvink mane, sidabro galia,
Bučiuok man akis,
tokia saldi pilnatis.
Tu mano klaida,
tu mano žaizda,
Tu mano esybė ir mano valia – 
išlaisvink mane.

Gilyn į tavo akis,
tą meilę išbūrė naktis,
tave sugalvojau,
Tu man esi švyturys, jaukus dangaus židinys,
tu mano kelionė.
O aš, o aš negaliu,
atplėšti nuo tavęs akių,
Kad tu, kad tu nepradingtum,
tu man kaip vanduo,
išsekęs numirčiau.

Išlaisvink mane, sidabro galia,
Bučiuok man akis,
tokia saldi pilnatis.
Tu mano klaida,
tu mano žaizda,
Tu mano esybė ir mano valia.

Prašau išlaisvink tu mane

Išlaisvink mane, sidabro galia,
Bučiuok man akis,
tokia saldi pilnatis.
Tu mano klaida,
tu mano žaizda,
Mmmm….       Išlaisvink mane.

Pakeistas tekstas pagal mane

Arti gili pilnatis, jauti vaitoja širdis
iš ledo vaduojas,
Girdi tik savo mintis, šauki nebyliai –
viltis negesta, dainuoja.
O aš, o aš negaliu
atplėšti nuo meilės minčių,
Kad Meilė, kad Meilė nepradingtų,
Meilė man kaip vanduo,
išsekus numirčiau.

Išlaisvink mane, Meilės galia,
Skaityk mano mintis,
tokia gili pilnatis.
Meilė mano aistra,
Meilė mano žaizda,
Meilė mano esybė ir mano valia – 
išlaisvink mane.

Gilyn į savo mintis,
tą meilę išbūrė naktis,
Meilę sugalvojau,
Meilė man – švyturys, jaukus dangaus židinys,
Meilė – mano kelionė.
O aš, o aš negaliu,
atplėšti nuo Meilės minčių,
Kad Meilė, Meilė nepradingtų,
Meilė man kaip vanduo,
išsekus numirčiau.

Išlaisvink mane, Meilės galia,
Skaityk mano mintis,
tokia gili pilnatis.
Meilė mano aistra,
Meilė mano žaizda,
Meilė mano esybė ir mano valia.

Prašau išlaisvink mane

Išlaisvink mane, Meilės galia,
Skaityk mano mintis,
tokia gili pilnatis.
Meilė mano aistra,
Meilė mano žaizda,
Mmmm….       Išlaisvink mane.

Kastytis Kerbedis Pilnatis

Citatos · Išminties žodis. Savęs ir Visatos pažinimas

Ką reiškia ėjimas Dvasinio augimo Keliu

FB Žydrojo Lotoso Ašramas 2021-11-26

Ėjimas dvasinio augimo keliu? Ką tai reiškia? Manau, kiekvienas žmogus turi savo suvokimą, kas tai yra. O kaip tai suvokiu aš? Aš manau, kad esmę sudaro darbas su savimi ir nuolatinis savęs tobulinimas. Laikantis principo, kad subtilesnės erdvės egzistuoja aukštesnių vibracijų lygmenyje, vadinasi, į jas norint įeiti, reikia mokėti gyventi aukštesnių vibracijų lygmenyje. Tokiu atveju manyje turi vyrauti harmonija, turi būti širdyje ramybė, gebėjimas mylėti. Prote aiškus suvokimas, ką veikiu, kaip veikiu, kokias pasekmes sukuriu savo veiksmais, kaip mano ištartas žodis atitinka mano veiksmą ir mano siekiamybes. Turiu stebėti, ar manyje vyrauja teigiamos mintys, ar gebu išlaikyti toleranciją tam tikrais klausimais, ar gebu neįsivelti į vidinių prieštaravimų kovą, ar gebu nevertinti kitų žmonių elgesio, ar gebu išlaikyti susitelkimą į ryšį su Kūrėju. Manau, kad elgesys paprastoje kasdienybėje ir parodo, kiek esi pažengęs savo dvasinio augimo kelyje. Dažnai žmonės užduoda klausimą, kuris išreiškia nuogąstavimą, kad negeba žengti tuo keliu, nes negeba išjausti energijų, negeba matyti vaizdinių ir t.t. O aš manu, kad ne vaizdinių matymas ar energijų jautimas savo kūne parodo dvasingumą. Dvasingumą parodo jo paprastas žemiškas gyvenimas, jo gebėjimas savo kasdienybėje skleisti ramybę, saugumą, gebėjimas suprasti kitą žmogų ir jį palaikyti, gebėjimas savo vidinėje tyloje pajusti Kūrėjo meilę ir, žinoma, savo meilę pačiam gyvenimui. Ir kai mūsų minčių ir jausmų energetikoje vyrauja teigiamumas, mes tiesiog labiau įsiklausome į savo intuiciją, į vidinį žinojimą, prasiplečia mūsų suvokimo ribos ir subtilus pasaulis pats ateina į mūsų gyvenimą.

FB Žydrojo Lotoso Ašramas 2021-11-26

Uncategorized

Jausmų skalė II (pagal Hawkins “Galia ir Jėga“)

Šaltinis: http://vidineramybe.lt/straipsniai/samoningumas-26/lt/samones-zemelapis–energijos-arba-vibraciju-kalibravimo-lygmuo-61.html

P.S. Esu pati skaičiusi šią knygą. Tiesiog dabar radau gerą santrauką. Dėkoju autoriui. Rekomenduoju skaityti tekstą iš nuorodos viršuje

„Atsimink – kiekviena mintis, kiekvienas jausmas ir veiksmas kyla iš tos sąmonės, kurioje esi. Kai keičiasi tavo sąmonė, keičiasi mintys ir požiūris į pasaulį.“

Sąmonės žemėlapis

Šis žemėlapis yra vienas galingiausių įrankių dirbantiems su savimi žmonėmis. Tai klasikinės žmogaus evoliucijos „pakopos“, atspindinčios žmogaus požiūrį  į Dievą, į save, į gyvenimą ir į tiesą,  atskleidžiant žmogaus dvasios evoliucijos procesą nuo pačios žemiausios jos išraiškos (gėdos) iki pačios aukščiausios (nušvitimo).

Pirma, turint šį žemėlapį mes galime pamatyti kokioje augimo stadijoje esame. Nors  daugelis mūsų kasdien bando gyventi sąmoningai, tačiau neturėdami atspirties taško kur esame, mes tiesiog klampinėjame tamsoje.  Turėdami  žemėlapį mes galime nustatyti esamą stadiją. Kai mes galime tai įsivardinti, galime imtis reikalingų veiksmų kur norėtume judėti toliau.

Antra, šis žemėlapis mums atskleidžia kokie sąmoningumo  lygiai yra pasiekiami, suteikdamas šiokius tokius rėmus sąmoningam gyvenimui. Nežinodami aukščiausios sąmoningumo stadijos, kurią galime pasiekti, mes judame gerokai lėčiau ir nerealizuojame savo potencialo. Aiškiau suvokdami galimus sąmoningumo  lygius galime augti žymiai greičiau.

Galime aišku diskutuoti ar Hawkinso  idėjos yra išsamios ar tikslios, bet šis žemėlapis pradžioje mums suteikia labai gerą atskaitos tašką.

„Apmąstę šį žemėlapį, dažnas pajunta didelę atjautą gyvybei, visoms jos formoms ir išraiškoms. Žemėlapis aiškiai parodo, kad į sąmonės viršūnes galima pakilti net iš visai žemos padėties, tad visai beviltiškų situacijų nebūna, tiesiog kai kurias jų mes taip vadiname, tačiau tai tik mūsų požiūris.“

Ką reiškia būti sąmoningu? Būti sąmoningumu reiškia suvokti savo mintis, emocijas, savo egzistenciją, pojūčius ir aplinką.

Sąmoningumo lygis, kuriame  mes operuojame yra tarsi linzės per kurias žvelgiame į realybę. Suvokimai, įsitikinimas, mąstysena ir vertybės, kurių  mes laikomės yra esamo sąmoningumo rezultatas.

Kai patiriame sąmonės poslinkį neeilinio išgyvenimo, įžvalgos ar patirties metu – mes iš tikrųjų ištrūkstame  iš senosios sąmonės ir su ja susijusių senų įsitikinimų ir požiūrių sistemos. Tai tas pats kaip keisti senus lęšius, kuriais stebėjome realybę, į naujus. Nors objektai, kuriuos stebite išlieka tie patys, tačiau esamas sąmonės lygmuo įtakoja visas jūsų mintis, jausmus ir veiksmus, todėl mes taip skirtingai matome, jaučiame suvokiame, patiriame, išgyvename…

Galime tai sulyginti su trumparegyste. Jeigu jūs esate pačioje žemiausioje jos stadijoje, jūs nieko negalite matyti aplinkui ir turite gerokai  iškreiptą savęs ir pasaulio vaizdą.  Kiek geresnėje jos stadijoje, vizualinis rūkas  šiek tiek  išsisklaido ir jums tampa aiškesnis jūsų, pasaulio ir jūsų vietos pasaulyje vaizdas.  Jūsų vizija įgyja kontūrus ir yra tikslesnė. Kuo aukščiau kilsite, tuo aiškesnė pasaulio, kuris jus supa vizija.

Visus pokyčius sukelia jūsų sąmonės pokyčiai. Kelti savo sąmoningumą reiškia turėti aiškesnį realybės vaizdą. Tai jums leis kurti ir patirti laimę, džiaugsmą, meilę, ramybę bei pilnatvę gyvenime.

Sąmonės žemėlapis

Sąmonės žemėlapį sukūrė David Hawkins remiantis kineziologiniais, raumenų tyrimais ir testais. Jeigu jums įdomios techninės detalės, apie tai plačiau rašoma Hawkins knygoje „Galia ir jėga. Sąmonės anatomija. Slaptieji žmonių elgsenos faktoriai“ – tam skirti 2 skyriai, aiškinantys testų metodologiją ir rezultatų interpretavimą.

Iš šio testo, sąmonės/energijos lygis buvo kalibruojamas nuo 0 iki aukščiausio pabaigos – 1000 taškų. Šioje skalėje yra viso 17 skirtingų sąmonės lygių, kurie pažymėti skirtingose skalės taškuose.

Perėjimas nuo 0 iki 1000 balų žymi savosios pasaulėžiūros pokytį iš baimės pagrįstos sąmonės iki meile grindžiamos sąmonės.

17 sąmonės lygių

Žemiau yra pateikta visų lygių apibūdinimas, pradedant nuo žemiausio lygmens. Kai skaitysite, stebėkite, kuris lygis jums labiausiai rezonuoja.

1) Sąmonės lygmuo: Gėda (20)

Šis lygmuo – pavojingai arti mirties. Esantis šiame lygmenyje jaučiasi pažemintas, turi žemą savivertę, yra paranojikas. Įprastinė išraiška, kuris vibruoja šiame lygyje, tarsi jis/ji būtų „pametęs veidą“, nori būti nematomu, jaučiasi beverčiu. Kai kurie individai veikiami gėdos reakcijos tampa itin nelanksčiais ir /arba neurotiškais perfekcionistais.

Ilgą laiką vibruojant šiame dažnyje gali atvesti į sunaikinimą (savęs ar kitų), pavyzdžiui, savižudybę, čia kalibruoja serijiniai žudikai, prievartautojai, moraliniai ekstremistai, kurie vykdo „savo teisingumą“ kitiems. Gėda gali skatinti žiaurumą. Žmonių, kurių sąmonės lygmuo tarp 20-29, elgesys pavojingas. Jie gali virsti perfekcionistais, būti itin griežtais, užsispyrusiais ir netolerantiškais. Linkę į kaltinamojo pobūdžio haliucinacijas ir paranoją, keistus nusikaltimus.

Tokio žmogaus požiūris į gyvenimą yra kančia. Dievas yra niekinantis.

2) Sąmonės lygmuo: Kaltė ir noras save ar kitus nubausti (30)

Čia tvyro kaltės ir gailesčio jausmai. Naudojama sąmoningai arba nesąmoningai manipuliuojant, kad įteisinti tam tikras elgesio ar mąstysenos formas. Kaltė provokuoja įniršį, o žudymas neretai yra jo išraiška.

Šiame lygyje kultivuojama destrukcija. Požiūris į gyvenimą yra blogis, smerkimas. Dievas yra pagiežingas.

3) Sąmonės lygmuo: Apatija (50)

Nevilties ir bejėgiškumo būsena. Kai kas čia yra labai skurstantis ir priklausomas nuo kitų pagalbos, pavyzdžiui, benamiai, vargšai, senstantys. Kadangi šis lygmuo jaučiasi „sunkus“ ir aplinkinių vertinamas kaip našta, daugelis žmonių vengia vibruojančių šiame lygyje. Pavyzdžiui, mes matome kaip vargšai ir nelaimingi yra atstumiami nuo visuomenės. Mes taip pat dažnai matome, kai seni žmonės yra atstumiami jų pačių palikuonių, kurie juos mato kaip naštą ir įsipareigojimą.

Dažnai visuomenei trūksta motyvacijos jiems padėti, nes jie tiesiog vertinami kaip išteklių eikvotojai.

Apatija yra vilties netekimo būsena. Šis lygis siejamas su savęs atsižadėjimu, kas reiškia su vieno galios perdavimą kitiems. Požiūris į gyvenimą – beviltiškas. Dievas yra smerkiantis.

4) Sąmonės lygmuo Sielvartas (75)

Čia vyrauja liūdesio, praradimo ir gailesčio emocijos. Daugelis žmonių vibruoja šiame dažnyje netekčių metu – mylimųjų, santykių, nuosavybės, darbo, pinigų ir t.t. Pasekmės – gedulas, gailestis, įsikibimas į tai kas įvyko ir pan. Sielvartas  gali peraugti į klinikinę depresiją ir netgi tapti mirties priežastimi.

Sielvartaujantis pasaulį mato kaip liūdną ir nusiminusį. Požiūris į pasaulį yra tragiškas. Dievas yra žeminantis.

Sielvartas yra aukščiau nei apatijos lygmuo, nes šiame lygyje asmuo turi daugiau energijos, nepaisant netekties ir liūdesio.

5) Sąmonės lygmuo Baimė (100)

Baimė slopina energingumą, kūrybiškumą ir žmogus įstringa neveiklumo būsenoje. Tipinės baimės: atmetimo baimė, nesėkmės baimė, nežinomybės baimė, iššūkių baimė, senatvės baimė, mirties baimė, praradimo baimė, nepažįstamųjų baimė. Valdomas baimės žmogus atsakomybę už savo gyvenimą perduoda išorės jėgoms.

Baimių augimo galimybės yra tokios pat neribotos kaip ir žmogaus vaizduotė. Šiame lygyje, žmogui viskas neaišku ir baisu, įeinama į atsitraukimo būseną. Be to, baimė neleidžia žmogui augti.

Baimė veda į paranoją ir gali virsti manija. Santykių netekties baimė gimdo pavydą ir lemia nuolatinį aukštą streso lygį.  Baimės prislėgti žmonės be kitų pagalbos pasiekti aukštesnių lygių dažniausiai nesugeba. Todėl jie ieško stipresnių, įveikusių baimę, kad parodytų kelią iš šios vergovės.

Esantis šiame lygyje pasaulį matys bauginantį. Dievas yra baudžiantis.

6) Sąmonės lygmuo Noras (Troškimai) (125)

Norų lygmeny, troškimo emocija tampa dominuojančia. Žmonės siekia pinigų, namo, kelionių,  statuso kaip galutinio geresnio gyvenimo tikslo, viengungiai ilgisi santykių, tikėdami, kad santykiai juos užpildys ar net padarys juos laimingais.

Priklausomybės, žalingi įpročiai yra neįgyvendintų norų pasekmė, maisto, pramogų, apsipirkimo, galios, įtakos, valdžios troškimas ir t.t. Žmogus pakliūna į vergovės spąstus šiame lygyje, nes  troškimai – niekada nesibaigianti emocija, jie nepasotinami, kadangi jie yra nenutrūkstamai besitęsiantis energijos laukas. Užburtas norų ratas – vieną norą keičia kitas noras. Norai skatina kaupti ir gimdo godumą.

Gyvenimo požiūris – nuviliantis, nes niekada negausi visko ko nori. Norai yra aukščiau nei baimė, nes norai verčia stumtis į priekį ir imtis veiksmų, vietoje to, kad stovėti vietoje ar spraustis į kampą. Noras gali tarnauti kaip tramplynas į aukštesnius sąmonės lygius. Dievas yra neigiantis.

7) Sąmonės lygmuo: Pyktis (150)

Šiame lygyje vyraujanti emocija – neapykanta. Pyktis išreiškia save kaip apmaudą, nusivylimą ar net kerštą. Nors pyktis gali tapti žmogžudysčių ar karo priežastimi, kaip energijos lygmuo, jis yra gerokai toliau nuo mirties, negu žemiau jo esantys lygiai. Pyktis skatina ir destruktyvų, ir konstruktyvų elgesį.

Kai žmonės išsivaduoja iš apatijos ir sielvarto, įveikia baimę, jie pradeda norėti. Noras, jeigu nepatenkintas, sukelia nusivylimą, o tai gimdo pyktį.  Tad pyktis gali tapti atspirties tašku ir tramplynu į laisvę.

Šiame lygyje vyrauja agresija. O požiūris į gyvenimą – antagonistinis, kuriame vienas yra priešiškas ir nedraugiškas ir veikia proteste/sukilime prieš kitus. Dievas yra kerštingas.

8) Sąmonės lygmuo: Išdidumas (Puikybė) (175)

„Priešingai negu žemesniuose laukuose, pasiekę šį lygmenį žmonės jaučiasi pozityviai. Išdidumas it balzamas malšina žemesniuose lygiuose patirtą skausmą.“

Hawkinsas išskiria panieką kaip dominuojantį išdidumo jausmą, kylantį iš pranašumo jausmo. Išdidumas mūsų visuomenėje yra skatinamas ir laikomas pozityviu, kaip pavyzdžiui, priklausymas tam tikrai grupei, institucijai, kompanijai, nacijai, religijai, rasei. Tačiau tai veda į dvilypą požiūrį, kuris veikia kaip nematoma, žmonės skirianti jėga.

Asmeniniame lygyje žmogaus pasididžiavimas priklauso nuo turtų ar išorinių sąlygų, tačiau tai labai trapu, nes situacija ir aplinkybės bet kada gali pasikeisti.

Būdamas šiame lygyje ego išsipučia, vietoje to, kad matytų daiktus objektyviai. Arogancija ir neigimas – išdidumo pasekmė. Išpūstas ego labai pažeidžiamas. Išdidumas yra vis dar silpna būsena, nes gali greitai vėl patekti į gėdos zoną ir ši grėsmė kursto baimę.

Išdidumas blokuoja asmenybės augimą, nes neleidžia pastebėti savo trūkumų. Gyvenimo požiūris – reikalaujantis. Dievas yra abejingas.

9) Sąmonės lygmuo: Drąsa (200)

Čia pirmą sykį iš tikrųjų pasirodo Galia. Teigimas (patvirtinimas) yra esminė emocija. Tai skiriamasis Jėgos ir Galios taškas, kai žmogus pradeda kurti pokyčius naudodamas konstruktyvias galias, o ne naikinančias jėgas. Tai pirmasis pabudimo taškas kai žmogus pradeda busti iš „miegančio zombio“ būsenos. Iki šio taško pasaulis atrodė beviltiškas, tragiškas, gąsdinantis, reikalaujantis.

Žmonės esantys žemiau 200 ribos sau atrodė kaip aukos, priklausomos nuo gyvenimo malonės ir veikiamos išorinių pasaulio jėgų.

Drąsos lygyje pasaulis regimas kaip įdomus ir pilnas galimybių. Tai įgalinimo vieta. Ji pažymi aktyvaus augimo pradžią – jeigu egzistuoja  spraga – žmogus veiks, kad ją užpildyti. Tai gali būti ir naujų darbo įgūdžių mokymasis, švietimasis, asmeninio tobulėjimo siekimas. Požiūris į gyvenimą – viskas yra įmanoma, nes asmuo gali panaudoti jėgą tam, kad susitvarkyti su gyvenimo situacija. Žmonės esantis  200 lygyje ir aukščiau suvokia, kad laimė ir gyvenimas yra jų viduje. Dievas čia – leidžiantis.

10) Sąmonės lygmuo: Neutralumas (250)

Vyraujanti emocija pasitikėjimas ir saugumas. Šiame lygyje žmonės nevertina, yra objektyvūs ir gali matyti visa kaip yra. Jie nėra prisirišę prie nuosavybės, situacijų, rezultatų ir gali atlaikyti gyvenimo netikėtumus. Jeigu jie kažko negali gauti, jie vienodai patenkinti gaudami ir kažką kitą.

Neutralumo jėga ateina iš pozityvios erdvės, kurioje asmuo atpažįsta savo vidines galias ir galimybes, nejaučia noro kažkam kažką įrodyti.

Būti neutraliu reiškia neprisirišti prie situacijos ir savo veiklos rezultatų. Keičiasi žodžio „sėkmė“ suvokimas. Su tokias žmonėmis lengva, jie nekonkuruoja ir nekonfliktuoja, nesmerkia, nekaltina nei kitų, nei savęs. Vertina laisvę, aplink nori matyti laisvus žmones, todėl juos sunku valdyti ar kontroliuoti.

Gyvenimas yra puikus, kad ir kaip viskas bevyktų. Dievas yra – įgalinantis.

11) Sąmonės lygmuo: Ryžtas (310)

Čia labai daug optimizmo. Būdamas ryžto būsenoje, asmuo yra atviras bet kam ir viskam – jie nėra susaistyti kažkieno nuomonės ar apribojimų. Pavyzdžiui, jis/ji gali imtis juodo darbo, jeigu negali gauti darbo kažkur kitur. Skirtumas tarp žemesnių lygio ir ryžto lygmens yra tas, kad čia norima padaryti dalykus gerai, vietoj to, kad tiesiog daryti (darymas dėl darymo). Čia greitai atsistatoma jeigu nesiseka, yra lengvas, lankstus ir atviras. Juos lengvai pasigauna sėkmė.

Čia aukšta savivertė ir savigarba, atjautumas ir jautrumas aplinkai ir pasauliui.

Procesas per kurį einama – ketinimas (padaryti viską). Gyvenimas yra – viltingas. Dievas yra – įkvepiantis. Šiame lygyje žmonėms itin sekasi karjera, naujų dalykų pradžia.

12) Sąmonės lygmuo: Priėmimas (350)

Šis taškas žymi antrą individo budimo (transformacija) fazę, kurioje jis/ji galutinai pabunda iš miegančios būsenos. Čia, asmuo suvokia, kad jis yra Kūrėjas ir savo gyvenimo šaltinis. Jis prisiima atsakomybę už savo gyvenimą, užuot delegavęs jį kitiems.

„Visi žemiau 200 lygmens esantys žmonės dažnai jaučiasi  bejėgiai ir regi save kaip nuo gyvenimo malonės priklausančias aukas, kai laimės ar problemų šaltiniu tampa „išorinis pasaulis“. Tačiau kylant aukštyn aiškėja, kad laimės būsena priklauso nuo tavo paties vidinės būsenos, širdies.“ David R. Hawkins Power vs. Force

Jis/ji suvokia  šeimos, visuomenės, tautos, religijos, darbo socialinius konstruktus, sugeba įžvelgti supančius ribojančius įsitikinimus, požiūrius, sąlygotumus ir yra pajėgus/-ji kurti savo gyvenimą  virš ir už šių socialinių konstruktų. Čia dominuoja emocinė ramybė, prasiplečia pažinimo galimybės.

Gyvenimo priėmimo nereikėtų painioti su pasyvumu, nes pasyvumas yra vienas apatijos simptomų. Čia kalbame apie tokį priėmimą, kai „plaukiame“, neapsiribodami konkrečiais planais.  Dalykai matomi be iškraipymų ar klaidingų interpretacijų. Mūsų nebedalija konfliktai ar pažiūrų priešybės, mes suvokiame ir gerbiame žmonių teisių lygybę. Tai nereiškia, kad visi turi būti vienodi, priėmimas žmones sujungia, o ne skirsto.

Būdingas elgesys šiame lygyje bus priėmimas (vietoje atmetimo), ieškojimas sprendimų (vietoj vertinimo – gerai/blogai), ilgalaikė perspektyva (vietoj trumpalaikės), harmoningo gyvenimo siekis užuot neigus jį, siekimas augti ir tobulėti. Atleidimas ir dėkingumas yra dominuojanti emocija. Procesas per kurį einama – transcendencija ([lot. transcendens — peržengiantis). Gyvenimas yra – harmoningas. Dievas yra – gailestingas.

13) Sąmonės lygmuo: Racionalumas (protas, prasmė) (400)

Čia viršų ima intelektualumas. Asmuo, prieš padarydamas išvadas, iki begalybės, detaliai analizuoja didžiulius kiekius informacijos. Tai mokslo ir filosofijos lygmuo. Tai vieta kurioje kalibruoja didieji pasaulio mąstytojai, išradėjai ir mokslininkai.

Racionalumas savaime nėra tiesos radimo įrankis. Jis sukuria milžiniškus dokumentų ir informacijos kiekius, tačiau nesugeba apibendrinti ir padaryti gilesnių išvadų. Efektyvus techniniame pasaulyje, kuriame dominuoja logika, paradoksalu, tačiau tai yra didžiulis barjeras pakeliui į aukštesnius sąmoningumo lygmenis. Šį lygmenį  pasak Hawkins, peržengia tik 4 procentai pasaulio gyventojų.

Gyvenimas yra – prasmingas. Dievas yra išmintingas.

14) Sąmonės lygmuo: Meilė (500)

Tai reprezentuoja besąlygišką meilę – tyrą, nekintamą ir nuolatinę. Tai ką pasaulis vadina meile – tėra intensyvus emocingumas, apjungiantis fizinį potraukį, geismą, savininkiškumą, siekį kontroliuoti, priklausomybę ir erotizmą. Dažniausiai kylančią iš išdidumo (savininkiškumas ir noras kontroliuoti). Tai greit praeina ir nėra pastovu. Po šia „meile“ dažnai slepiasi pyktis, pavydas ir net neapykanta. Tai nėra tikra meilė.

Meilė – egzistencinė būsena, ypatingas santykis su pasauliu, ji nėra intelektuali ir kyla iš širdies, o ne iš proto.

Šiame evoliucijos lygmenyje dominuoja gebėjimas įžvelgti visa ko esmę ir akimirksniu intuityviai suvokti problemos visumą. Racionalumas (protas) tvarkosi su detalėmis, o meilė – su visuma. Tai sugebėjimas, dažnai priskiriamas intuicijos sričiai – tiesą suvokti akimirksniu ir be proto pagalbos. Procesas kurį pereinama – apreiškimas. Gyvenimas yra malonus. Nėra atskyrimo, baimės ar negatyvumo.  Dievas yra mylintis.

Tik 0,4 procento kada nors pasiekia besąlygiškos meilės lygmenį ties 540.

15) Sąmonės lygmuo: Džiaugsmas (540)

Dominuojanti emocija – ramybė ir vidinis džiaugsmas. Tai vidinis džiaugsmas kylantis iš vidaus nei priklausantis nuo išorės sąlygų. Tai egzistencinė būsena.

Tai lygis kuriame prasideda šventųjų, dvasinių gydūnų ir smarkiai evoliucionavusių dvasinių mokinių sritis. Šiam energijos laukui būdinga milžiniška kantrybė ir pozityvus požiūris net ilgalaikių sunkumų akivaizdoje. Pasaulis – tobulas ir gražus. Skiriamasis bruožas – atjauta.

Šį lygį pasiekę žmonės sugeba daryti poveikį kitiems. Vienas iš požymių – spinduliuojančios akys. Norima tarnauti ne konkretiems žmonės, o visai žmonijai, visai gyvybei. Asmeninė valia susijungia su Dievo valia. Šiame lauke gali vykti reiškiniai, kuriuos paprastas žmogus gali vadinti stebuklais – tai šio energijos lauko galios išraiška.

Procesas – transfigūracija (pasikeitimas) – asmuo spinduliuoja.  Gyvenimas – išbaigtas. Dievas – viena.

16) Sąmonės lygmuo: Ramybė (600)

Emocija – Ši būsena itin reta. Šiame lygmenyje, nebėra jokio skirtumo tarp stebėtojo ir objekto.  Jie susilieja ir tampa viena Esybe. Žmonės čia tampa dvasiniais mokytojais, didžiais genijais, dirbančiais žmonijos labui. Šiame lygmenyje peržengiamos įprastinės religinės struktūros ir pakeičiamos tyru dvasingumu, kuris ir yra visų religijų šaltinis.

Išskirtinis 600 lygmens bruožas yra atjauta –  ji įkvepia ir motyvuoja visus žmogaus veiksmus.

Pasaulio suvokimas šiame lygmenyje ir aukščiau tampa ypatingas: toks žmogus viską regi tarsi sulėtintai, viskas pakibę laike ir erdvėje, tačiau niekas nestovi vietoje, viskas gyva, viskas spinduliuoja ir vyksta nesibaigiantis evoliucijos šokis.

Lygmenyje nuo 600 iki 700 yra didieji dailės, muzikos ir architektūros darbai. Jie gali mus įkvėpti ir pakylėti nors kelioms akimirkoms iki šio lygmens būsenos. Procesas – nušvietimas. Gyvenimas – tobulas. Dievas – visa apimantis.

17) Sąmonės lygmuo: Nušvitimas (700 -1000)

Emocija – nenusakoma, kitais žodžiais – neapsakoma. Tai žmonijos evoliucijos viršūnė. Tai didžiųjų Asmenybių lygmuo – jie davė pradžią dvasiniams modeliams, kuriais daugybė žmonių seka per amžius. Tai Didieji Įsikūnijimai – Viešpats Krišna, Viešpats Buda, Viešpats Jėzus. Visi jie susiję su dieviškumu. Tai labai galingo įkvėpimo lygmuo.

„Šios būtybės kuria energetinius atraktorių laukus, kurie paveikia visą žmoniją ir tas poveikis trunka ištisus amžius. Nebelieka individualaus savo Aš, patiriamas tapatumas su Visatine Sąmone, arba dieviškumu. Tokia transcendencija yra žmogaus sąmonės evoliucijos viršūnė.“ David R. Hawkins

Savasis aš grįžta atgal į visatinį AŠ. Tai nedualumo, visiškos vienovės lygmuo.

Procesas – grynoji sąmonė. Gyvenimas – TIESIOG YRA. Dievas – PATS. Siekdami aukščiausio savo potencialo, apimančio visą mūsų gyvenimą, turime siekti aukščiausio įmanomo lygmens, t.y. nušvitimo.

Kaip kelti vibracijas? 

Bet kuri būsena, kurią patiriame, tėra mūsų pasirinkimas. Kai esame pikti, bijome, nedrįstame, pavydime, abejojame, sielvartaujame, mums atrodo, kad taip jaučiamės dėl išorinių aplinkybių. Tačiau, mes visada galime rinktis kaip reaguoti. Tereikia suprasti, kad pyktis, liūdesys, pavydas, baimė – stresinė būsena, tikrai nepadės išspręsti esamos situacijos. Esame įpratę, kad viskas vyksta savaime ir mūsų jausmai nuo mūsų nepriklauso, tačiau sąmoningai priėmę spręndimą, lengvai galime pakeisti esamą nemalonią būseną į pasirinktą būseną. 

Užtenka nuspręsti ir žengti žingsnį aukščiau to jausmo, kuriame esame, kurį dabar pastebime, kuris mus šiuo metu valdo. Tarsi palipėtume vienu laipteliu aukščiau esamos emocijos. Visai nesvarbu kokia tai emocija, būsena… tik vienu laipteliu aukščiau, nei tai ką patiriame. 

Pvz.: Jei bijome, pykstame, nekenčiame… “Ar gali palipti aukščiau šios emocijos? Stbėti ją? Leisti jai skleistis ir augti? Ar gali leisti jai išsisklaidyti, ištirpti ir transformuotis į meilę? 

Taip dirbame su visais jausmais, kol jaučiame drąsą ir neutralumą, tuomet galime rinktis kilti dar aukščiau. Kilti į meilę, džiaugsmą ir ramybę.

Apie skaičius

Tai logaritminiai , o ne aritmetiniai skaičiai. Nedidelis kelių taškų „ūgtelėjimas“ gali reikšti didžiulius pokyčius.

Pavyzdžiui, 100 ir 105. Nors aritmetiškai tai tik +5 taškai, tačiau algoritmo sąlygomis +5 reiškia 100 000 (10^5) dydžio skirtumą!

Tai reiškia, kad jeigu jūs esate kaltės ar apatijos lygyje, pakėlę savo sąmonę +5 taškais jūs pasiekiate įspūdingo pasikeitimo ir pagerėjimo jumyse pačiuose ir jūsų gyvenime, o tam tikru mastu galima paveikti visą visuomenę.

Apie sąmonės lygius

Sąmonės lygis, kuriame jūs esate esamu momentu – yra visų sąmonės lygių kuriuose jūs operuojate vidurkis.

Asmuo paprastai vibruoja nusistovėjusiame sąmonės lygyje, kuris gali kisti keliais laipteliais aukštyn ar žemyn, priklausomai nuo situacijos. Kiekviena mintis, kiekvienas jausmas ir kiekvienas veiksmas kurį atliekate kiekvienoje situacijoje, kyla iš tam tikro sąmonės lygmens; visi jie gali būti susumuoti ir identifikuotas atitinkamas lygis, kuriame jūs esate.

Labai retai kas išlaiko tokią pat sąmonę ilgą laiko tarpą. Netgi tą pačią dieną jūs galite operuoti iš kelių skirtingų sąmonės būsenų.

Priklausomai nuo to kaip asmuo susidoroja su stresu, jo sąmonės lygmuo po slėgio gali šoktelti ir į aukštesnį laiptelį.

Jėgos ir Galios lygių skirtumas

200 –asis lygmuo yra kritinis taškas, atidalijantis jėgos (arba melo) ir galios (tiesos) sritis.

Hawkinsas segmentuoja sąmonę į dvi pagrindines kategorijas – viena yra remiama Jėga (<200), kita Galia (>200). Žmonės esantys jėgos dažnyje vibruoja baime grįstas emocijas. Jie yra labiau linkę kontroliuoti kitus ir save (priespauda, jėga, prievarta, manipuliavimas, smurtas) norėdami pasiekti savo norimų rezultatų. Pavyzdžiui, nusikaltimai, karas, tam tikra valstybinė politika, užgauliojimas, autoritarinis lyderystės/vaikų auklėjimo stilius.

Žmonės esantys galios zonoje (meilė, empatija, supratimas) vibruoja meile grįstomis emocijomis. Jie susiderina su esamu dabarties momentu ir Visata, tokiu būdu siekdami savo norimų rezultatų.

Kai tik jėga susitinka su galia, ji neišvengiamai laimi. Pavyzdys Mahatmos Gandi (760) ir Britanijos kolonijinės imperijos (175) pozicijų susidūrimas.

„Galia visada kyla iš prasmės ir yra susijusi su gyvybės palaikymu. Galia yra susijusi su tauriausiomis ir kilniausiomis žmogaus savybėmis, o jėga – su žemiausiomis. Jėga susijusi su dalimis, galia –  su visuma. Jėga visada nusileidžia galiai – pagal fundamentalius fizikos dėsnius taip ir turi būti. Jėga automatiškai sukuria atoveiksmį, o galia ramiai stovi. Ji tarsi statinis laukas. It gravitacija, kuri yra statiška, nejudanti, tačiau verčia judėti visus objektus.

Jėga nuolat kovoja, prieš ką nors juda, o galia lieka rami, ji nekovoja. Jėgai nuolat reikia energijos, ji nuolat vartoja, o galia tobula savaime, jai nieko nereikia – priešingai ji skleidžia gyvenimo energiją ir palaiko. Galia tai atjauta ir pozityvi jausena, jėga – kritika, smerkimas, neigiami jausmai. Jėga gali suteikti pasitenkinimą, tačiau džiaugsmą atneša tik galia.

Galia kyla iš sąmonės, o jėgos šaknys yra materialiame pasaulyje. Vienas jėgai būdingų bruožų yra arogancija ir pompastika, o galiai būdingas kuklumas, jinai nesididžiuoja. Jėga poliarizuoja, skaldo ir dalija, todėl silpnėja, o galia vienija ir stiprėja.

Galia traukia, o jėga atstumia. Galia tarnauja kitiems, o jėga yra savanaudiška. Jėga yra ribota, o galia beribė. Galios pasaulyje svarbiausia – laisvė ir visų bendra nauda.

Išskirtinis jėgos politikos bruožas yra tas, kad ji nepajėgia toleruoti kitokios nuomonės.

Visi Didieji Mokytojai žmonijos istorijoje iš esmės mokė tik vieno dalyko: atsisakyti jėgos ir susieti su galia.“

Galios ir Jėgos pavyzdžiai:

Galia (<200) Jėga  (>200)

Gausus             Besaikis

Labdaringas      Išlaidus

Atjautus            Gailintis

Globalus           Lokalus

Apgalvojantis    Išskaičiuojantis

Dorybingas       Pamokslaujantis

Įvertinantis       Vertinantis

Vedantis           Verčiantis

Teisingas          Baudžiantis

Paslaugus        Besikišantis

Pastabus          Įtarus

Patriotiškas      Nacionalistiškas

Taupus             Šykštus ir t.t.

Bet koks sąmonės augimas ženkliai keičia jūsų patyrimus.  Tačiau yra keli lygiai, kuriuose šuolis yra tikrai ypatingas. Pirma, tai yra Drąsa, kuri atskiria Jėgos lygius (<200), nuo Galios lygių (>200). Tai pirmoji pabudimo iš miego  stadija. Antroji yra Priėmimas, kuriame Jūs atpažįstate, kad tai jūs esate sąmoningas savo gyvenimo ir viso kas jame yra Kūrėjas. Tai taškas – transformacija, kuriame jūs galutinai pabundate iš  vaikščiojančio „zombio“, aukos būsenos.

Kai pasiekia 500 ribą, kitų žmonių laimė tampa jo esminiu veiklos motyvu. Nuo 700-1000 gyvenimas skiriamas visai žmonijai gelbėti.

Svarbiausias, pirmas žingsnis kiekvienam individui yra peržengti 200 ribą, joje mes užčiuopiame galią, o nuo 350 mes jau galime spręsti socialines problemas.

Masinė žiniasklaida, televizija nuolat kalibruoja ir laiko visuomenę – puikybės, troškimų, baimės ir net žemesnėse būsenose.

Galime peržiūrėti keletą iš jų. Holivudo filmai (iš Hawkins paskaitos):

Filmai:

Kristaus kančia: 190 (Puikybė)

Godzila: 180 (Puikybė)

Krikštatėvis: 155 (Pyktis)

Matrica: 150 (Pyktis)

Amerikos grožybės:  140 (Pyktis)

Terminatorius: 125 (Troškimai)

Avinėlių tylėjimas: 45 (Apatija)

Lietuvoje ir pasaulyje masinės žiniasklaidos priemonės, televizija (tai, visų pirma, ne informavimo, o  masių valdymo priemonės) – vibruoja žemiau 200 lygio lygmens – taip įkalindamos masių sąmonę baimėje, apatijoje, pyktyje ir žemesniuose troškimuose.

Lietuvoje. TV laidos (vibruoja nuo – iki):

Panorama, LNK, TV3 žinios –  Kaltė (30) – Pyktis (150)

Nuo …Iki – Noras (125) – Puikybė (175)

Prieš srovę –  Kaltė (30) – Baimė (100),

Kakadu – Baimė (100) – Išdidumas (175)

Moterys meluoja geriau – Baimė (100) – Išdidumas (180)

Šok su manim – Noras (125) – Puikybė (175)

Žurnalai ir internetiniai portalai: (visi žemiau nei 200)

Žmonės: Noras (125) – Puikybė (180)

Lietuvos rytas: Kaltė (30) – Pyktis (150)

Delfi:  Baimė (100)

15 min: Baimė (100)

Parengta Pagal David R. Hawkins “Galia ir Jėga“

Charakterio lavinimas · Uncategorized · Visi įrašai

Jausmų skalė

Šaltinis: http://andrianas.lt/apie-mane/straipsniai-8/lt/jausmu-skale-49.html

Žmogaus gyvenimą valdo jausmai. Jausmai šaknys, o mintys tik daigai tų šaknų. Jei žmogus kažkam tai jaučia gerus jausmus, tai jis kitam žmogui atiduos visą save, net jei tai jam pačiam pakenks. Vienas iš ryškių pavyzdžių tai moters ir vyro meilė, mamos ar tėčio meilė savo vaikui ir pan. Jei žmogus nekenčia kito žmogaus, pavydi jam, tai net jei kitas žmogus padeda visiems ir net tam piktam žmogui, piktas žmogus sieks pakenkti geram žmogui. Jei esi geras žmogus, bet tave prives prie baimės jausmų aplinkinių manipuliacijų pagalba, tai dėl baimės gali padaryti kažką bloga. Jokios geros mintys nepadės, nes būsi baimės jausme. Visi nusikaltimai, iškrypimai vyksta tuomet, kai žmogus dažnai ar ilgai būna užslėpto agresyvumo jausme.

 Panagrinėkime psichologų sukurtą jausmų skalę. Ji gana grubi ir nepilna, bet žmogaus poelgius nusako gana gerai.

1.Entuziazmas. Būdamas jame žmogus yra labai darbingas, produktyvus, pilnas idėjų, superdarbštus. Jam mažai reikia miego ir maisto. Tuomet jis daugiau „minta“ tarsi kažkokiomis kitomis energijomis, kurios šiuo metu nepasiekiamos išmatavimui, ištyrimui. Būdamas tokioje būsenoje žmogus linki visiems gėrio, spinduliuoja dosnumu, dvasine šiluma. Šią žmogaus būseną galima prilyginti 100% sąmoningumui.

2.Linksmumas. Žmogus būdamas linksmumo jausme žiūri į pasaulį kaip į gėrį, linki visiems gėrio yra dosnus. Dauguma žmonių siekia šios būsenos ir deja dažniausiai cheminėmis.

3.Stiprus domėjimasis. Šioje būsenoje žmogus kažkuo tai stipriai domisi, kažkuo intensyviai užsiima, tyrinėja. Ties šiuo etapu baigiasi linija iki kurios žmogus nesuserga niekuo. Žemiau šios linijos žmogus būtinai kažkuo suserga.

——————————————————————————————————————————————-

4.Konservatizmas. Tai būsena, kuomet žmogus siekia gyventi senomis idėjomis, „aukštomis tvoromis“, būti „futliare“. Iš vienos pusės konservatizmas stabdo pačio žmogaus ir visuomenės progresą nepraleisdamas naujų, gaivių idėjų; naujų, stiprių energijų. Iš kitos pusės jis riboja iškrypimus, susinaikinimą ar naikinimą. Konservatyvūs žmonės dažniau priimami į darbą aukštesniuose postuose, „švaresniuose“ daruose, nes sudaro pasitempusio, atsakingo žmogaus įspūdį.

5.Liūdesys, nuobodulys, tingumas. Šiuose jausmuose žmogus tingi daug ką daryti, jam liūdna gyventi ir viską daro tik iš inercijos ar dėl to, kad poreikiai ir gyvenimas verčia juos tai daryti. Nuo šio punkto aplinkos ir savęs suvokimas pas žmogų pradeda gana greit smukti. Šioje būsenoje žmogaus suvokimas yra apie 30% palyginus su  entuziasto suvokimu.

6.Antagonizmas. Tai priešinimosi viskam būsena. Bet kokiai idėjai ar pasiūlymui (blogam ar geram) žmogus priešinasi, pašiepia, pasityčioja iš tos idėjos. 5 ir 6 punkte dažnai būva paauglių jausmai. Tačiau šiame punkte žmogaus sąmoningumas tesiekia apie 2-3% palyginus su entuziasto suvokimu.

—————————————————————————————————————————————–

7.Pyktis. Ką reiškia pyktis manau visiems suprantama. Tai natūralus jausmas, kaip ir visi kiti jausmai. Tai gali būti gynybos nuo kažko jausmas ir jis pas normalų žmogų būna trumpalaikis. Užsibuvus jame per ilgai sąmoningumas ženkliai krenta ir žmogus gali nebesuvokti ką jis daro. Nuo šio punkto ir žemyn yra jausmai, kuriuose dažnai ir ilgai būnantis žmogus būtinai suserga chroniškomis ligomis. Nepadės jokie vaistai. Jie tik prislopins būseną. Padėti gali tik pakilimas į aukštesnes emocines būsenas.

8.Paslėptas agresyvumas. Tai įvairaus „plauko“ nusikaltėlių, iškrypėlių, „fyfų“ pastovios dislokacijos „bazė“. Šie žmonės patiria įvairių jausmų, bet pagrindinis yra šis. Paslėptame agresyvume žmogus tyčiosis iš kitų žmonių minčių, jausmų, kalbėsenos, eisenos, aprangos, mitybos, gyvenimo būdo ir pan. Ir džiaugsis įstūmęs kitą žmogų į nepatogią padėtį, privertęs kitą žmogų teisintis, raudonuoti dėl nieko. Įskaudinti kitą žmogų paslėpto agresyvumo žmogui gyvybiškai būtina kas dieną, nes kitaip jam nugyventa diena bus tuščia. Pavyzdžiui toks mokinys ar mokinė mokykloje atvirai pasityčioja iš kitos mokinės aprangos, kosmetikos ir į aukas renkasi jautrias asmenybes (tuomet negaus tinkamo atsako). Dažnai tai būna „fyfos“, kurios per kitus klasiokus sukelia agresiją prieš vieną ar kitą klasiokę ir patenkina savo nuobodulį. Šioje emocinėje būsenoje dažnai būnantys ar užstrigę mėgsta regzti suokalbius ir patys likti nuošalyje, stebėti ir džiaugtis suokalbio rezultatais. Tokį pat gyvenimą gyvena tokio emocinio statuso žmonės ir studentavimo metu, bei darbo kolektyve metu. Tokie žmonės linkę nusikalsti, bet valdyti jie gali tik tuos žmones, kuriuos jie pagal jausmus patalpina žemiau savęs. Tai gali būti tik vienas jausmas – baimė.

9.Baimė. Žmogui būnant baimės jausme jis nori pabėgti iš nesaugios teritorijos. Jei jis priverstas būti esamoje teritorijoje tai nevalingai pradeda judėti jo galūnės (pirštai, plaštakos, pėdos), bėgioti žvilgsnis, tarsi norėtų tokiu būdu pabėgti. Tokie žmonės būtinai meluos, nes nori pabėgti iš esamos nepatogios situacijos, iš baimės zonos. Įvarę kitus žmones į šią jausmo zoną, paslėpto argesyvumo žmonės gali su jais daryti ką nori. Tačiau pakanka tokiam žmogui pakilti į pykčio zoną, tai paslėpto agresyvumo žmonės gaus atsaką, kurio jie bijo. Dar geriau peršokti į antagonizmo ar tingumo zoną, tuomet jie bus nepasiekiami, nes susidurs su nesuprantama „siena“, bet pastovios provokacijos bus.

10.Liūdesys dėl bet ko. Tai kitas sąmoningumo smukimo ir energijos netekimo etapas. Šioje būsenoje žmogus dar sąmoningas, bet liūdi dėl bet ko ( ar dėl gerų ar blogų dalykų).

11.Apatija. Šioje emocinėje būsenoje žmogus abejingas  bet kam. Jis panašus į tą vaizdelį kuomet žmogaus žvilgsnis nežinia kur, liežuvis iškištas ant šono ir teka seilės.

12.Mirtis. Tai paskutinė emocinė būsena kuri lygi 0% palyginus su entuziasto sąmoningumu.

 Šia emocijų skale dažnai naudojasi ne tik psichologai, narkologai, bet ir verslininkai. Pavyzdžiui kaip narkologai aiškina jaunimo įtraukimą į narkomaniją. Sakykim Petras yra nuobodulio, liūdesio ir tinginumo zonoje. Jonas pasikviečia pas save sakydamas, kad turi kuo išvaikyti Petro nuobodulį. Petras ateina ir Jonas jam pasiūlo „žolės“. Petras priešinasi sakydamas, kad tai pavojinga. Jonas sako, kad už dyką ir pabandyk. Petras abejoja ir tuomet Jonas įveda jį į baimės zoną ir Petras pasiduoda. Tuomet Petras paragauja. Organizmas su nuodais savo viduje visuomet kovoja suaktyvėjimu visų jo funkcijų ir siekiu išvaryti nuodus. Petro organizmo funkcijos suaktyvėja, jis emocionaliai patenka į entuziazmo zoną. Jam viskas ryšku, pilna spalvų, idėjų, linksma. Po kiek laiko jis vėl grįžta į nuobodulio zoną ir iškart „suvokia“ ko jam reikia jausmams pagerinti. Vėl pas Joną, o tas jau prašo pinigų už dozę. Po kelių tokių dozių Petras jau pakyla tik į linksmumo zoną, galiausiai tik į stipraus domėjimosi zoną, kuomet jis gali laaabai ilgai tyrinėti sriubos lėkštėje turinį ir matyti tai ko kiti nemato. Taip jis po truputį nusėda vis į žemesnes emocijas, kol pasiekia paslėpto agresyvumo zoną ir pats tampa narkotinių medžiagų prekeiviu. Deja nė vienas tikras narkomanas nepripažins, kad jis narkomanas ir visuomet sakys, kad jis bet kada gali tai mesti. Tai būdinga ir alkoholiui, rūkymui, kavai ir t.t. Jei iš namų pradėjo dingti daiktai, pinigai, staiga sekti biudžetas, tai namuose yra priklausomybę turintis žmogus, kurį galima įvardinti kaip narkomaną. Užjausti narkomaną, tai pataikauti jo įgeidžiams. Tai ne pagalba, tai tylus pritarimas, o su laiku ir priklausomybė kaip donoro tam žmogui.

 Narkotinės medžiagos, kaip ir kai kurie nuodai blogai tirpsta vandenyje, bet gerai riebaluose. Pas metusį narkotikus žmogų, jo riebaluose susikaupia tam tikras kiekis narkotinių medžiagų, kuris atsipalaiduoja intensyvaus judėjimo, sporto metu. Tuomet dalis narkotikų patenka į kraujotaką, trumpai suveikia kaip pakylėjimas, o po to jausmų skale žmogus nusileidžia žemyn. Jį viskas nervina ir kojos tarsi savaime neša ten, kur galima gauti dar narkotikų. Tai pasąmoniniai veiksmai, kurie gali būti kontroliuojami tik sąmoningai suvokus tą procesą. Bet kuris narkomanas, alkoholikas, rūkalius savo riebaliniuose audiniuose turės tų nuodų tam tikras sankaupas, kurios išlys fizinių pratimų metu, stresų metu ir vėl „kvies“ dozei. Išsivalymas iš riebalinio kūno sluoksnio mažiausiai trunka 7 metus po sąmoningos atsisakymo vartoti tuos nuodus. Visą tą laiką nė lašo, nė dūmo. Tukliems žmonėms tai užtrunka dar ilgiau, bet tam ir yra sąmonė, kad kontroliuoti šiuos procesus.

Bioenergetikų yra sukurta tam tikra lentelė, kuri savaip apibūdina žmogaus sąmoningumą ir jo žmogiškumą kaip po tokį pagal tam tikrus lygius.

  Dvasingas žmogus :  dvasia ir tikėjimas, protas ir dvasia.

  Žmogus kuriantis, mąstantis, valingas : dvasios, meilės, minties jėga, valia.

  Gyventojas protingas, jautrus, instinktyvus : protas, jausmai, instinktai.

  Negyventojas, vergas, egoistas, skūpas : baimė, savimyla, godumas.

 Nežmonės, apgavikas, pavyduolis, prievartautojas, bedvasis : bevališkumas, pavydumas,      geidulingumas.

  Apsėstieji, tironai, griovikai : neapykanta ir blogis, netikėjimas ir bedvasingumas.

 Dėl šio išdėstymo ir pavadinimų galima diskutuoti, bet esmė ta pati – kuo žemesniuose jausmuose žmogus gyvena, tuo jis mažiau tikras žmogus, tuo mažiau jis sąmoningas, kūrybingas, savistovis.

Išvados : siekti aukštesnės jausmų būklės ir kuo ilgiau juose išbūti. Neleisti užteršti ar nužeminti save jausmų skalėje niekam, nei tolimiems pažįstamiems, nei draugams, nei artimiesiems. Didesnė  energija, tai būtinai aukštesnė padėtis jausmų skalėje. Tam tikri nuodai organizme stipriai pakylėja žmogų jausmų skalėje, bet tik tokiu būdu organizmas ir valosi nuo tokių nuodų. Tai netikra. 

Gyvenimas, Mistika · Uncategorized

Azartiniai lošimai ir keturi žmogaus gyvenimo principai. Anantara das

Dienoraštis

Liepos 3 diena
Antradienis
Vrindavanas, Indija

Tema: Azartiniai lošimai ir keturi žmogaus gyvenimo principai

Sveiki mielieji,
Šiandien dar bandysime patarti vienai asmenybei, kuri man parašė nuoširdų laišką. Paskaitykime.

Laba diena gerbiamas mokytojau. Pamaniau, jog galėtumėte mane paskatinti vienu klausimu. Niekaip negaliu savęs iki galo įtikinti, kad lengvi pinigai neatneš man ir mano artimiesiems laimės, kuriuos bandau pritraukti iš lažybų. Nors jau esu nusprendęs, kad ten nebe grįšiu, bet labai norėčiau gauti iš Jūsų paskatą, kad būtent taip ir turiu elgtis. Man labai svarbus Jūsų žodis. Labai dėkoju Jums už visą išmintį kuria dalinatės kasdieną.

Atsakymas:

Aš tikrai noriu Jus paskatinti uždirbti pinigus kitokiu būdu.
Tuoj paaiškinsiu kodėl. Kaip tik šiandien tuo pačiu atsakysiu ir kitiems žmonėms dėl reguliuojančių principų.

Vedos sako, kad žmogus nesupras gyvenimo prasmės, nebus laimingas ir tokio žmogaus negalima laikyti net žmogumi, jeigu jis (žmogus) nesilaiko 4 reguliuojančių principų.

Žmogus turi:
1. Nevalgyti mėsos, žuvies, kiaušinių;
2. Negerti alkoholio, kavos, juodos ir žalios arbatos;
3. Nežaisti azartinių žaidimų;
4. Neturėti neleistinų lytinių santykių.

Žmogus nesilaikantis šių principų negali tikėtis po šio gyvenimo sugrįžti į dvasinį pasaulį, namo pas Dievą.
Be to, žmogus gali kitą gyvenimą nebegauti žmogiškos gyvybės formos. Tai reiškia kitą gyvenimą galima gimti kokiu nors žvėrimi, žuvimi, paukščiu arba tiesiog, o jeigu žmogus buvo koks medžiotojas, tai jis turi dar nukeliauti ir į pragarą.
Vedos yra mokslas, tai ne religija. Ir jeigu kažkas rimtai studijuoja tą mokslą, tai tie visi dalykai, kuriuos aš dabar išvardinau atsiveria kaip ant delno (yra toks liaudyje posakis).

Smulkiau.

1. Nevalgyti mėsos, žuvies, kiaušinių;
Šioje Žemėje praktiškai nėra nieko negyvo. Karvė, višta, žąsis, kalakutas, šernas, antilopė, briedis, lydeka, karosas, šamas ar kokio nors paukščio kiaušinis yra sielų tokių kaip ir mes kūnai, namai. Arba kitaip sakant – laikini namai.
Kai mėsininkai nužudo kažką iš tų gyvūnų, sielos nebetenka savo namo (kūno) ir turi dar kartą įsikūnyti gyvūnu.
Suvokite, ką reiškia kai kažkas žudo gyvūną. Tai gi jam pirmiausiai skauda, baisiai skauda. Jeigu mes turime mažą žaizdelę, tai mums kaip jau skauda, o kai visai žudo, tai ir skauda, ir baisu.
Taip jos patiria dideles kančias.
Jeigu žmogų kažkas nužudo, tai iš tikro jo nenužudo. Tiesiog siela (asmenybė) išvaroma iš savo namo (kūno), ji praranda kažką kas buvo jai brangu (vyrą, žmoną, seserį, brolį, vaiką). Ir jai reikia vėl iš naujo gimti ir vėl kentėti.
Štai dėl ko negalima valgyti mėsos. Nes kažkokia siela – asmenybė neteko savo namų ir tai asmenybei reikia vėl gimti kiaule, višta, karve ir t.t.
Nėra negyvų ir besielių gyvūnų. Visuose padaruose yra dvasinė esybė – siela.
Kūnai tik mašinos. Ir kol gyvas bet koks kūnas: medis, žolė, žuvis, paukštis, žvėris, žmogus, ten visur gyvena vairuotojas – siela.
Tik kai, mes pakliūname dėl savo nuodėmių ar polinkių į vieną ar kitą kūną, tas kūnas neleidžia mums visu pilnumu pasireikšti.
Tai tas pats, kaip važiuoti iš Kauno į Vilnių: dviračiu, vežimu kinkytu arkliais, traukiniu, mašina, skristi lėktuvu, traktoriumi. Mes Vilnių pasieksime, tačiau komfortas ir greitis su kiekviena transporto priemone bus skirtingas.
Taip ir su tais visais kitais gyvūnų kūnais.

Mielieji žmonės nevalgykite prašau mėsos.

Iš pradžių sunku to atsisakyti. Ir viskas atrodo neskanu. Ir atrodo, kad tikrai susirgsime ir numirsime, jeigu nevalgysime miesos. Ir gal baugu dėl aplinkinių reakcijos.
Tačiau reikia skaityti ir žiūrėti straipsnius internete, laidas ir tada išmoksite gaminti vegetarinį maistą.
Galima lankyti vegetarinius kursus. Oi, kiek yra būdų kaip save pakeisti.

2. Negerti alkoholio, kavos, juodos ir žalios arbatos;
Šie gėrimai iš žmogaus atima fizines ir psichines jėgas. Žmogus taip degraduoja. Ir taip žmogus nepasiekia gyvenimo tikslo.
Nėra saikingo vartojimo, netikėkite tais žodžiais kai sakoma, kad: – „aš vartoju saikingai“.
Yra analogija. Aš vagiu po truputį. Ar žmogus vagia po truputį ar daug, jis bus vagis.
Ar žmogus vartoja alkoholį saikingai ar daug, jis – alkoholikas.
Kava, juoda ir žalia arbata – psichiniai ir fiziniai stimuliatoriai, kurie žmogų padaro priklausomą nuo šių gėrimų. Taip žmogus galiausiai visiškai nusilpsta, tampa neramus ir pats nesuvokia, kodėl jis neturi jėgų.

Mielieji žmonės labai prašau – negerkite šių nuodų: alkoholio, kavos, juodos ir žalios arbatos.

Jeigu žmogus negali atsisakyti šių gėrimų, jis negali sukontroliuoti ir savo veiksmų. Jis reiškia turi priklausomybę. O priklausomybė padaro jį nelaisvą.
Mielieji žmonės būkite laisvi. Patikėkite džiaugsmo pakanka ir be šių gėrimų.

3. Nežaisti azartinių žaidimų.
Žodis „azartinis“ pats už save sako, kad tai AZARTAS.
Kai mes gyvename azarte, tai išeiname iš ramybės, gerumo, nuoširdumo, paprastumo, kuklumo, tiesos kambario.
Mes atsiduriame kambaryje kur yra įtampa, noras būti pirmam, noras turėti daugiausiai, noras laimėti, noras didžiuotis ir pasigirti, noras valdyti, noras būti pranašesniam, noras sukčiauti ir laimėti ir t.t.
Štai kaip skiriasi tie kambariai.
Azartinėje būsenoje, neįmanoma išbūti pastoviai, nes tai surišta su įtampa. Po azarto visada reikia kažkaip atsipalaiduoti. Ir dažniausiai atsipalaiduojama žalingomis sveikatai priemonėmis.
Azarte visada vyrauja nepasitikėjimo nuotaika. Azarte visada ateina pralaimėjimas ir nusivylimas, kurio ne visi gali pakelti.
Dažnai po azarto ateina ir mirtys.

Žmonės labai prašau Jūsų, nežaiskite azartinių žaidimų.

Žaidžiant azartinius žaidimus visada bus pralaimėjusių. Tie pralaimėjusieji prakeikinės laimėjusius, nes iš jų bus atimti pinigai.
Pagrindinė azartinių lošimų blogio esmė – tai pas žmogų, kuris lošia tuos žaidimus, vystosi parazito charakteris.
Taip toks žmogus pajungia visą savo protą, visas savo fizines jėgas, tačiau jis lošia su tikslu ne dirbti, o – mėgautis.
Taip formuojasi demoniškas charakteris.
Azartiniai lošimai priveda prie to, kad tie, kurie lošia, kai pradeda pralošinėti pinigus tampa priklausomi, kaip narkomanai nuo tų azartinių lošimų. Už tai, kad galėtų lošti, išlošti ar atsilošti jie išduoda savo artimuosius, išnešdami artimųjų pinigus, brangenybes, parduodami namus, skolindamiesi pas giminaičius, ir pažystamus, ir net darydami nusikaltimus, kad tik gauti pinigų ir vėl galėtų lošti.
Galiausiai prieinama prie psichikos sutrikimų ir savižudybių.
Mielieji žmonės, nežaiskite azartinių žaidimų.

4. Neturėti neleistinų lytinių santykių.
Šita tema labai gili ir plati. Šitai temai reikėtų skirti atskirą straipsnį.
Pradžioje gal pasakysiu, kad reikia būti ištikimiems vienas kitam, kai esame santuokoje.
Giliau parašysiu kitą kartą.
Todėl aš kreipiuosi į tą jauną žmogų, kuris man parašė laišką, nes jis pirmas kreipėsi į mane.

Nežaiskite azartinių žaidimų.

Jūs turite gerą širdį. Ji nėra dar tiek užteršta, nes ji pasakė, kad reikia man parašyti laišką.
Jūs turite išminties, todėl nešvaistykite jos tai veiklai, kuri veda Jus į degradaciją.
Panaudokite savo išmintį – legalaus verslo kūrimui, kur Jums nereikės bijoti, tiek įsitempti, tiek kažko neapkęsti, kai kažkur nepasiseks ir galiausiai nereikės degraduoti.
Pasėdėkite ties verslo projektais tiek, kiek skiriate laiko azartiniams žaidimams ir Jūs sukursite savo legalų verslą.
Ačiū, kad parašėte.
Visada lauksiu Jūsų pas save svečiuose pusryčių arba pietų.
Su meile.

Jūsų tarnas Anantara das

Gyvenimas, Mistika

Kas svarbiau: meilė ar pinigai?

Jaunas vyras gyvena tokioje aplinkoje, kurioje yra sakoma, jog svarbiausia žmogui yra pinigai. Ir nemažai žmonių gyvena tokioje aplinkoje.

Kokioje aplinkoje gyvenate Jūs? Kodėl Jūs gyvenate tokioje aplinkoje? 

Pinigai žmogui yra svarbūs. Jie iš dalies parodo ar partneriai būdami kartu kuria kažką gražaus šiam pasauliui. Kai mes kažką sukuriame ir duodame pasauliui, jis mums duoda savo dovanas. Viena iš tokių dovanų gali būti pinigai – priemonė, padedanti mums ir toliau kurti.

Jei žmonės gyvena nuolatiniame nepritekliuje – tai klausimas, kas tarp jų vyksta, kad jiems nepavyksta sukurti kažko tokio, per ką pasaulis jais taip pat pasirūpintų? Kartais nuo to yra slepiamasi ignoruojant pinigų temą ir prisidengiant skambiomis „dvasingomis“ frazėmis: „pinigai yra blogis“, „pinigai yra nešvarūs“ ir pan.
Nebūtina turėti milijonus – pinigų turėtų būti tiek, kad pora galėtų džiaugtis vienas kitu, o ne ištisai galvoti kaip sudurti galą su galu.

Vieni žmonės gali neturėti daug pinigų, tačiau jei jų pakanka ir jie moka džiaugtis tuo, ką turi ir savo partneriu, yra laimingi. O kiti – galbūt turi prabangius namus, mašinas, tačiau jei jų namuose nėra meilės, jei po sunkios darbo dienos jų švelniai neapkabina mylima moteris ar vyras, vaikai, tai vieną dieną jiems gali kilti noras su savo prabangia mašina įvažiuoti į medį ar padegti tą savo gražią vilą… Nes nėra to, kas džiugina širdį…

Yra ir tokių žmonių, kurie bando nusipirkti meilę už pinigus. Tačiau, deja, už pinigus galima nusipirkti tik moters kūną, bet ne jausmą. Galbūt tam žmogui net ir nereikia meilės?
Įdomu, kodėl kažkas galėtų paaukoti milijonus už širdies džiaugsmą, o kitiems to visai nereikia?

O ką renkatės Jūs?

ŽIŪRĖTI VAIZDO ĮRAŠĄ

Konsteliacijos. K.Daugėla
http://www.konsteliacijos-d.lt

Moteris · Uncategorized

70 GREITŲ BŪDŲ KAIP PAKELTI MOTERIŠKĄJĄ ENERGIJĄ

Pasak Vedų, kurios buvo užrašytos prieš 5000 metų, moteriškoji energija, tai pasaulio gyvybės pagrindas. Būtent moteriškoji kūrybinė energija suteikia vyrui jėgų ir įkvepia jį dideliems žygiams.
Jei jaučiatės prislėgtos, išsekusios, o turite didelį norą kurti nuostabų pasaulį aplink save – pasikraukite! Vedos mums siūlo sąrašą šaunių dalykų, kurie sustiprina ir augina Moteriškąją jėgą.
Taigi traukiam rašiklius arba spaudžiam PRINT ir pasikabinam šį sąrašą prieš akis. Dabar visada žinosite, ką reikia daryti, kad vėl žydėtumėte kaip gėlės ir skleistumėte nuostabų tikro gyvenimo aromatą.
Brangūs vyrai, taipogi nusirašom ir pasislepiam, kad žinotumėte kokį siurprizą padovanoti ar suorganizuoti savo antrajai pusei bent po kartą į savaitę. Patikėkit, rezultatai Jus daugiau negu nudžiugins.

1. Masažas. Pasak Vedų, moters kūnui tiesiog būtini prisilietimai. Mūsų kūną reikia judinti, mankštinti. Kitu atveju energija sustingsta, spaudžia kūną iš vidaus ir skatina negalavimus.
2. Kirpykla. Graži šukuosena, tai ne tik būdas pakelti sau nuotaiką. Moters plaukai – tai jos minčių atspindys. Indijoje, kur labai populiarios Vedų žinios, moterys šukuosenoms teikia itin didelį dėmesį.
3. Manikiūras. Gražias rankas norisi bučiuoti! Taip sako vyrai. Nusilakavus nagus raudonai, sutuoktinių, mylimųjų ir kitų vyrų dėmesys – garantuotas.
4. Bendravimas su kitomis moterimis. Moteris labai sustiprina tarpusavio energijos mainai. Jei vyrui savęs suvokimui reikalinga vienatvė ir tyla, moterys savo emocijas ir nerimą labiau supranta per bendravimą su kitomis moterimis.
5. Ilgi pokalbiai ir pašnekesiai – tuo pačiu telefonu – tai ne laiko švaistymas. Tai moteriai būtinas energijos išliejimas. Jeigu moteris kaups žodžius savyje, tai greičiausiai ji vistiek išsilies vyrui, o tai ne pats geriausias pasirinkimas.
6. Pasivaikščiojimai. Moteriai tiesiog būtina nors kartą per dieną išeiti į lauką. Nepaisant to, kad mūsų pašaukimas – namų židinio saugojimas, bet išlaikyti ryšį su gamta – gyvybiškai svarbu!
7. Muzika. Meditacinę ar klasikinę muziką reikia klausyti kiekvieną dieną, kad ir prie rytinio ar vakarinio puodelio arbatos.
8. Pravartu atsisakykite sudėtingų pokalbių ir apmąstymų temų. Moteriai naudinga būti nerimtai ir galvoti apie smulkmenas. „Mergaitės“ vaidmuo dovanoja amžiną jaunystę. Ypač šis punktas svarbus verslo moterims – pasistenkite palikti svarbius reikalus darbe ir nenešti jų namo.
9. Vonia su rožių žiedlapiais ir aliejais – tai ne žaidimai, o būtinybė! Pasidovanojusi tokį malonumą savo kūnui, Jūs nustebsite kokia puikia gali būti savijauta.
10. Meditacija – kaip ir įvairiausios atpalaiduojančios praktikos, meditacija sustiprina moters jėgas. Medituoti būtina kasdien, bent jau prieš miegą. Itin veiksminga tai daryti gamtoje.
11. Vokalo mokymasis. Dainavimas apvalo gerklės čakrą ir po to mums nebesinori pyktis ir barti vyrų. Senovėje Spartoje vienas iš komplimentų moteriai buvo – “ji kaip daina”.
12. Parduotuvės. Apsipirkinėjimas, tai ne tik būdas pasimatuoti naujus drabužius. Mokykitės vaikščioti po parduotuves, netgi jei neturite pinigų. Matuokitės drabužius, mėgaukitės savo grožiu. Ir žinokite – moters energija tokia stipri, kad kartais užtenka pamatyti ir paliesti naują drabužį ir, greitu metu, jis gali atsidurti Jūsų spintoje, o pinigai tam atsiras kaip “iš niekur”.
13. Lankymasis pas psichologą – bet būtinai moterį. Išmintinga, patyrusi moteris padės Jums pažvelgti į situaciją kitu kampu ir padės suprasti ją. Išmintis perduodama iš vyresnių moterų. Dėl šios priežasties svarbu bendrauti su savo senelėm ir prosenelėm.
14. Šokiai – patys įvairiausi – tai pats geriausias dalykas moters jėgoms ir seksualumui didinti. Ypač tinkami arabiški ir latino šokiai.
15. Joga – ši praktika nuramina protą ir suteikia jėgų. Rekomenduojama lankytis pas trenerę-ištekėjusią moterį. Vyras treneris moko įtempti kūną, pasidalinti energija jis negalės, tiesiog todėl, kad jis yra vyras.
16. Reguliarūs pasibuvimai su draugėmis. Išsiruošę kartu į visuomenines vietas Jūs sudarote stiprų moteriškos energijos foną ir keičiatės tarpusavyje savybėmis, kurių Jums trūko.
17. Gėlių prižiūrėjimas. Mažas sodelis namie ir kapstymasis darže – tai papildomas būdas prisikaupti moteriškosios energijos. Žydėjimas, augimas – tai moteriškosios energijos atspindžiai.
18. Bendravimas su ištekėjusiomis draugėmis. Labai svarbus toms, kurios nori ištekėti. Šeimos energija, pasak Vedų, yra pati naudingiausia ir vertingiausia. Neskubėkite atsisakyti vakarėlio, kur bus tik šeimyninės poros (ir ypač tos, kurių šeimyniniais santykiais Jūs žavitės). Būtent po tokio vakarėlio, Jūs prisikaupsite energijos, kuri pritrauks prie Jūsų vyrą, nei po vakarėlio naktiniame klube, kur daug vienišų moterų.
19. Pagalba – kam nors padėti, arba paprašyti pagalbos. Šie veiksmai stiprina moterį. Pasistenkite atsisakyti tipinio vyriško principo: “Aš pati!”.
20. Knygynų aplankymas. Gali nustebinti, bet pasivaikščiojimai tarp knygų labai įkvepia moterį. Pabandykite šiam užsiėmimui skirti bent porą valandų per savaitę. Moteris – žinių sergėtoja, o knygą – žinių šaltinis.
21. Pagalbos prašymas pas vyrus. Mūsų moteriškumas auga akyse, kai mus kas nors pagloboja. Padarykite eksperimentą ir paprašykite nepažįstamojo panešti Jūsų pirkinių krepšį iki automobilio – nuotaika pagerės 100 procentų!
22. Skaitymas. Perskaitykite gerą knygą, kurią seniai nusipirkote ir padėjote į lentyną. Itin naudinga skaityti istorijas apie žmonių gyvenimus. Pažindami kitus – geriau suprasime save.
23. Pasidalinkite su kuo nors namų ruošos darbais. Tinkamiausiai būdas sumažinti savo energija, tai visada galvoti, kad be Jūsų namai tiesiog apaugs. Drąsiai patikėkite kažkokius darbus artimiesiems. O atsilaisvinusį laiką skirkite sau.
24. Kulinarija. Viskas, kas susiję su maisto gamyba, ženkliai padidina moteriškąją energiją. Moteris – tai šeimininkė, kuri moka pavalgydinti ir pagirdyti. Nemokate gaminti – mokinkitės. Mokate – tobulinkite savo įgūdžius. Išbandykite kitų šalių patiekalus.
25. Namai. Tai ne tik butas ar namas, kuriame mes gyvename. Moteris turi galingą energetinį ryšį su namais, todėl mus taip erzina girgždančios durys ar tekantis kranas. Moteriai tai nėra tik nepatogumas, būtent per tokias skyles išteka moteriškoji energija. Bet būtent dėl tokių mažų smulkmenų kartais nereikia trukdyti savo vyro. Vyrai mąsto dideliais tikslais – „va visos plytelės vonioje užsiteps – perklijuosim naujas, kam plauti tas sienas 10 kartų!”. Kartais paprasčiau pasamdyti žmogų smulkiems darbas, tik prieš tai perspėjus vyrą ir pasakius, kad tai darote tik dėl to, kad jis labai užimtas ir nenorite jam trukdyti. Vyrų savivertė labai pažeidžiama.
26. Planavimas – bet kuris neužbaigtumas, neapibrėžtumas ir abejonės silpnina moterį. Tikslus planas – tai priemonė išsaugoti savo energiją. Mokykitės planuoti smulkmenas, po to pereikite prie planavimo keliems mėnesiams vėliau, keliems metams į priekį. Taigi.., ką Jūs veiksite ryt vakare?
27. Šventiniai pietūs – arba vakarienė prie žvakių ant gražios staltiesės ir ištaigingais patiekalais. Pasirodo visa tai mes darome labiau dėl savęs, nei dėl to, kad norime pamaloninti savo mylimąjį. Darykite tokius dalykus gyvenime, džiuginkite save ir artimuosius.
28. Vaikų mokymas, ugdymas. Bendraudama su vaikais, moteris pakelia savo energiją, todėl žaiskite su vaikais, o dar geriau mokinkite tai, ką pati mokate – piešimo, dainavimo, šokių.
29. Aktorinių įgūdžių mokinimasis. Moteris gyvena emocijų pasaulyje. Vaidindama įvairius vaidmenis scenoje, moteris gali labiau pažinti save, atsikratyti susikaupusios agresijos ar pasidalinti džiaugsmu. Įvairios suviliojimo technikos – tai taip pat tam tikras aktorės vaidmuo.
30. Iškyla gamtoje. Būtinai su kompanija draugų. Iškyloje moteris pasididins savo energija iš trijų šaltinių – gamtos, bendravimo ir maisto gaminimo.
31. Makiažas ir savęs priežiūra. Tai ne būdas patikti vyrui, o būdas suteikti sau džiaugsmo. Būdamos namie, darykitės makiažą, šukuosenas ir puoškitės.
32. Dovanoti sau gėlių. Venas paprasčiausių būdų padidinti sau energiją. Gėlės ne tik puošia moterį, bet ir staigiai sumažina negatyvią energiją, pasiimdamos ją sau. Kai Jums bus liūdna, neskubėkite verkti į pagalvę, nusipirkite sau gėlių.
33. Sijonų ir suknelių nešiojimas. Tokie drabužiai atstato energetinį ryšį su moteriška giminės linija. Jei Jūs tikrai norite sužavėti vyrą, naudokitės viena svarbia taisykle – nedėvėti kelnių per pirmus 7 pasimatymus! Nustatyta, kad pastovus kelnių nešiojimas neigiamai veikia moteriškus organus.
34. Jaunų mamų klubas. Jei turite mažą vaiką, būtinai bendraukite su tokiomis pat mamomis. Tai ne tik apsikeitimas patirtimi, bet ir apsikeitimas energija. Mėnulis – tai motinystės simbolis, o mėnulio energija – tai moteriškoji energija.
35. Vaikų priežiūra. Neatsisakykite padėti ištekėjusiai draugei prižiūrėti jos vaiko. Moteris globodama kitus stiprina savo jėgas. Svarbiausia, nežiūrėkite į savo vyrą kaip į vaiką.
36. Pavalgydinkite alkstančius. Kilniaširdiškumas, tai savybė stiprinantis mėnulio energiją. Visai nebūtina padėti visiems. Tikrai atsiras žmogus, kurį Jūs galėsite lengvai pradžiuginti. Nupirkite vienišai kaimynei vaisių. Neatsisakykite išgerti puodelį arbatos su netikėtai užbėgusiu svečiu.
37. Bendravimas – moteriai sunku gyventi be kontakto su kitais žmonėmis. Pokalbiuose mes užsipildom energija. Svarbiausia tik atkreipti dėmesį, kad Jūsų perduodama informacija nebūtų apkalbos ar kitokiu negatyvu.
38. Romantinis kinas. Susitarkite su drauge pažiūrėti kartu melodramą. Filmai apie meilę – naudingas laiko praleidimo būdas moteriai. Geriau tai daryti su kitų moterų kompanija.
39. Studijuokite naujas kultūras. Leidžia moteriai plėsti akiratį ir neužsidaryti vidiniame pasaulyje. Moteriška energija siekia plėstis, nereikia jos dirbtinai uždaryti.
40. Vandens telkiniai – poilsis prie jūros, ežero ar upės – tai puikus būdas padidinti savo energiją. Vanduo – tai moters seksualumo pagrindas. Tai mokėjimas būti harmoninga, prisitaikančia prie aplinkybių, ar priešingai, būti audringa. Senoviniuose Afroditės šventyklose jaunas vaidilutes mokė plaukti ir bendrauti su vandens stichijomis.
41. Fizinis krūvis. Jei jaučiate jėgų sumažėjimą, pradėkite sportuoti naują sporto šaką. Tai gali būti naujas fitneso būdas, rytinis pabėgiojimas, labai naudingi šokiai. Sportas puikiai padės, jei esate išsekusi po sunkių skyrybų su mylimuoju.
42. Drabužiai – graži suknelė – tai vienas iš būdų pakelti savo energetiką. Ir nebūtina niekur eiti, galima ir namie vaikščioti pasipuošus.
43. Generalinė tvarka – seni daiktai, šiukšlės ir nenaudojamų daiktų sankaupos silpnina moteriškąją energiją. Jei gyvenime atėjo sunkus periodas – pats laikas padaryti generalinę tvarką ir išsivaduoti nuo senų, nenaudojamų daiktų.
44. Sveikas gyvenimo būdas – ar beverta kalbėti, kad žalingi įpročiai daro neigiamą poveikį moters energetikai ir grožiui. Žalingi įpročiai tai ne tik rūkymas, tai gali būti ir ėjimas vėlai gulti arba piktžodžiavimas.
45. Poezija – poezijos skaitymas leidžia atskleisti romantiškąją moters pusę. Nesidrovėkite rašyti savo eiles. Ant lapo išlieta energija išvaduos Jus iš pergyvenimų. Gražios eilės moko Jus gražiai kalbėti ir teisingai mąstyti.
46. Palesinti paukščius. Dar vienas labai paprastas būdas pakelti savo energiją. Suręskite lesyklėlę prie namų arba priglauskite kanarėlių. Šie paukščiukai padeda santuokoje sukurti laimę.
47. Aplankykite muziejų arba parodą. Viskas kas gražu padaro moterį dar gražesnę.
48. Bendravimas su Mokytoju. Nueikite į mylimo autoriaus seminarą, sudalyvaukite asmenybės treniruotėje. Knygos, be abejo, suteikia žinių, bet bendraudami su mokytoju mes pasikrauname energijos.
49. Rašykite dienoraštį – kasdien rašykite savo mintis, norus, tikslus. Galite į dienoraštį įklijuoti paveiksliukus, piešti. Jūsų jausmai svarbūs, todėl juos svarbu užrašyti. Jei moteris visas savo emocijas kaups savyje, ji neišvengiamai jas išlies ant vyro, o tai geruoju gali nesibaigti. Beje minčių užrašymas padeda lengviau analizuoti savo mintis.
50. Pasidarykite savo gražių nuotraukų albumą – suklijuokite į jį pačias gražiausias savo nuotraukas. Ir nesidrovėkite savimi grožėtis. Žinokite, Jūs visada nuostabi.
51. Apsispręskite su savo norais – suformuluokite savo norus, ko Jūs iš tikrųjų norėtumėte, ypatingai santykiuose. Ir pamirškite apie „galiu“. Galiu – tai vyrų darbas. Vyrai kalba – aš galiu ją užkariauti, aš galiu ją paimti į žmonas. Kai moteris pradeda galvoti „aš galiu“ stiliumi, ji tampa vyriška. Palyginkite pati: aš noriu jam patikti ir aš galiu jam patikti; aš noriu ištekėti ir aš galiu ištekėti.
52. Švelnios kalbos – mokykitės kalbėti be agresijos ir spaudimo. Moteriška energija pražįsta nuo kelių švelnių žodžių. Keiksmažodžiai ir grubi kalba sunaikina moterišką energiją visiškai.
53. Nuolankumas – ginčai, varžymasis ir panašūs aktyvios veiklos dalykai mažina energijos lygmenį. Stenkitės būti minkštesnė ir diplomatiškesnė. Būtent dėl to, vyro užkariavimas labai išsekina moterį. O ir vyri nenori valdingos moters, kuri savo elgesiu primena jiems vyrą.
54. Išrankumas seksualiniuose santykiuose. Jei pas moterį yra keli seksualiniai partneriai, jai gresia išsekimas ir vidinė tuštuma. Mylėkitės tik su tuo žmogumi, kurį mylite. Būkite ištikima vyrui. Stenkitės kuo toliau nukelti seksualinius santykius po pirmos pažinties. Norint sudominti vyra, reikia panaudoti daug energijos, neišvaistykite jos anksčiau laiko seksui.
55. Švara. Savo namu, kūną ir protą laikykite visada švarius. Laiku tvarkykitės namuose. Nekaupkite blogų praeities prisiminimų. Pats lengviausias būdas padidinti savo energija – nusiprausti po dušu. Švara duos jėgų.
56. PRIPILDYTI SAVE MEILE. Vienas svarbiausių dalykų. Jei moteris nepripildo savo širdies ir sielos meile, ji energetiškai yra labai silpna ir nieko negali duoti savo vyrui. Dar blogiau, kai ji tą meilę vampyruoja, t.y. stengiasi traukti iš vyro. Tuomet vyras nusilpsta, jam gresia finansinės krizės, ligos. Naudokite visas priemones, kad užpildytumėte savo „šulinį“ meile. Moteris – duodančioji. Ji privalo būti pilna meilės.
57. Dekoratyvinis-taikomasis menas – mezgimas, siuvinėjimas, modeliavimas. Viskas ką Jūs galite sukurti savo rankomis kelia Jūsų moteriškos energijos lygį.
58. Sakykite komplimentus – sau ir kitoms moterims. Geras žodis mus sustiprina. Jei Jums sunku pasakyti ką nors gero apie kitas moteris – spręskite šį klausimą. Kitų moterų nepriėmimas gali apsunkinti bendravimą su motina, anyta, dukterimi.
59. Išreikškite savo meilę – įvairiais būdais, įvairiu metu. Apkabinkite, bučiuokite artimuosius. Sakykite meilės žodelius pasauliui, žmonėms, savo daiktams. Saulutei, pavasariniam vėjui, lietui ir netgi savo liūdesiui, kuris yra Jūsų mokytojas. Bet koks situacijos nepriėmimas ir kova silpnina moterį.
60. Kurkite puokštes – darbas su gėlėmis – naujos energijos užtaisas, kuri skatina atsinaujinimas ir žydėjimą.
61. Teisinga mityba – naudokite kuo mažiau apdirbtus produktus. Prisiminkite kokią jėgą duoda obuolys, kurį Jūs nusiskynėte savo sode ir, pavyzdžiui, mėsainis. Jausmas suvalgius tikrai skirsis.
62. Švelnumas – švelnūs prisilietimai padeda moterims labiau suprasti ir pažinti save. Glostykite savo kūną. Net jei Jūs neturite vyro, neatsisakykite švelnumo. Kiekvieną rytą ir vakarą lovoje švelniais prisilietimais apiberkite savo veidą, kūną, kojas. Bučiuokite savo rankutes ir jas bučiuos kiti.
63. Pabūkite vienumoje – nebijokite tų momentų, kai liekate visai viena. Neskubėkite tuokti tik dėl vienatvės baimės. Panaudokite šį laiką sau. Netgi gamtos yra nustatytas kasmėnesinis laikas, kai moteris turi galvoti tik apie save – tai menstruacijos.
64. Minkštas žaislas – nebarkite savęs už tai, kad Jūs iki šiol miegate apsikabinusi pliušinį meškiuką. Moteriai nesveika miegoti vienai. O žaislas suteikia šilumos jausmą. Jei jaučiate meilės ir dėmesio trūkumą, nusipirkite sau minkštą žaislą.
65. Mokinkitės dirbti su mėnulio energija. Pastovėkite mėnulio šviesoje, prisotinkite mėnulio šviesa vandenį ir įsipilkite jį į vonią. Kreipkitės į mėnulį pagalbos dėl savo moteriškų problemų. Meditacijoje įsivaizduokite kaip Jūs maudotės mėnulio šviesoje. Mėnulis ir Jūs esate viena.
66. Išsiųskite kam nors atvirutę – bet kokia proga. Skirdamos kam nors dėmesio, Jūs prisipildysite pačios. Žinokite, moteris – duodanti, kai duodi – prisipildai pati.
67. Labdara – tai moteriškosios energijos švariausias pavidalas. Jei galite kažkuo žmogui padėti – padarykite tai.
68. Pakeiskite plaukų spalvą. Jei gyvenime užsitęsė kažkokia pauzė – nueikite pas stilistą.
69. Aromatai – nuo Jūsų visada turi sklisti malonaus kvapo aura. Moteris tai gėlė. Naujų kvepalų rinkimasis ir pirkimas – stiprina moteriškąją energiją.
70. Orumas – būkite tvirta savo unikalumu. Pasak Vedų, moteris – tai gražiausia, ką galėjo sukurti Viešpats. Jūs nuostabi! Jūs žavinga! Jūs – Moteris!

Paremta Ruslan Naruševič paskaitomis.

Skaitytojos pildo:

71. Įsigyti gražių apatinių, naktinukų.

72. Įsigyti gražią patalynę.

73. Namie vaikščioti gražiai apsirengus.

70 GREITŲ BŪDŲ KAIP PAKELTI MOTERIŠKĄJĄ ENERGIJĄ