Šeima, skyrybos. Anantara das

Šeima
Vasario 14 diena
Antradienis
Dvaraka, Kaunas
Sveiki mielieji,
Šiandien paskaitykime laišką, kuris panašus gal ir į kitus, kadangi kalba eina apie šeimą, tačiau ir kitoks, kadangi moteris labai nori suprasti savo nesėkmių priežastį ir gyvenime kažką pakeisti.
Paskaitykime:
Labas vakaras. Norėčiau jums pateikti keletą klausimų, kurie šiuo metu man neduoda ramybės.Gyvenu santuokoje 21metus, tai jau nemažai tiesa, bet savo gyvenimą niekaip nepavadinsiu nusisekusiu.Tai vieno žmogaus iliuzijos, šiuo atveju mano, kokia turi būti laiminga santuoka. Mano vyrui tik patogus būdas būti šalia, nes aš visą gyvenimą viską darau už abu. Pradedant vaikais, jų auklėjimu, maisto gaminimu, pinigų paskirstymu ir visais dokumentų tvarkymu, esu du viename. Dar prie visos gražios “gyvenimo puokštės”mano esamas vyras yra priklausomas alkoholiui ir kompiuteriniams žaidimams.Tai štai kas man neduoda ramybės: aš pagaliau noriu padėti visam šiam gyvenimui tašką ir labai noriu skirtis, bet žinot kartais man iškyla klausimas: ar sugebės šitas žmogus išgyventi vienas? Nors man tai neturetų rūpėti, tačiau jis visiškai nesugeba tvarkytis, be to jis mano mergaičių tėvas, o jos jį myli. Patarkit nuo ko man pradėti, ką man daryti, kaip man išsilaisvinti iš tokio gyvenimo? Jau pavargau, nebenoriu toliau vežti viską viena. Noriu dvasinės ramybės, esu tikintis žmogus. Labai noriu pakeisti savo gyvenimą. Būsiu labai dėkinga jeigu skirsit laiko atsakyti ir parašysit savo nuomonę. Ačiū;
Kokie svarbiausi šio laiško akcentai ir klausimai:
1. Moteris gyvena santuokoje 21 metus, tačiau santuoka – nenusisekusi.
Atsakymas:
Skaitant laišką matosi, kad ši moteris tikrai nėra laiminga. Net, jeigu ir buvo kažkada materiali laimė, tai bent šiuo metu jos nėra. O kai šiuo metu nėra, atrodo, kad jos nebuvo niekada. Tokia jau kiekvieno žmogaus psichika. Siela nori pastoviai būti ekstazėje, tačiau mūsų materialus kūnas nesugeba sukurti jai tokio laimės pojūčio. Dėl to mes visi ir kenčiame.
2. Moteris viską daro už du. Tai yra už savo vyrą ir už save auklėja vaikus, gamina maistą, skirsto pinigus, tvarko dokumentus).
Atsakymas:
Kiekvienas mes gyvenimą susikuriame patys kokį norime. Pirmutinė klaida, kuri buvo padaryta, jeigu tai galima būtų įvardinti, kaip klaidą – tai vedybos su tokiu vyru. Tačiau vedybos visada įvyksta pagal mūsų sąmoningumą. Sąmoningumas – tai vertybė, tai prioritetai, kuriuos mes susidėliojame norėdami būti laimingi.
Iš neteisingo pasirinkimo už ko tekėti, prasideda ir visos kitos klaidos.
Ką noriu pasakyti?
Atsakymas:
Kad ši moteris ir daugelis kitų žmonių nežinojo ir nežino kam skirtas šeimyninis gyvenimas, ir bendrai gyvenimas. Nežinojo ką turi daryti gyvenime moteris, ir ką turi daryti gyvenime vyras? Iš čia išplaukia, kad viską galima pakeisti tik nuo šios minutės.
3. Vyras yra priklausomas nuo alkoholio ir azartinių žaidimų.
Atsakymas:
Alkoholis ir azartiniai žaidimai dvi blogybės iš keturių, kurios žmogų padaro gyvuliu.
Vyras geria alkoholį, nes jis nėra laimingas. Gyvenimo problemos jį taip užspaudė, kad gerdamas alkoholį jis bando pabėgti nuo tų problemų, tačiau nežino, kad jis kiekvieną dieną dar labiau smunka į tas problemas.
Vyras, kuris geria, neturi galimybės atverti kažkam tai širdį. Tik išgėręs jis gali be kompleksų kažkam kažką papasakoti arba kalbėtis net vienas pats su savimi.
Ką reiškia jo žaidimas azartiniais žaidimais?
Atsakymas:
Vyras žaidžia azartiniais žaidimais norėdamas būti laimingas. Net, jeigu vyrai ar vaikai žaidžia azartiniais žaidimais net ne iš pinigų, jie vistiek pajaučia sekundinę materialią laimę. Laimę jie pajaučia, kai laimi prieš kažkokį tai žmogų arba kai laimi ir prieš kompiuterinę programą.
4. Moteris nori skirtis, bet nežino ar vyras sugebės išgyventi vienas?
Atsakymas:
Primityviai kažkaip išgyventi gal ir sugebės, tačiau jeigu vartoja alkoholį, tai tikimybė tokia, kad netekęs žmonos gers dar daugiau arba galiausiai bandys žudytis.
Skyrybos yra kraštutinė priemonė. Tai priemonė kai visiškai niekas daugiau nebepadeda. Aš manau, kad šioje situacijoje dar daug kas neišbandyta.
Pagaliau, kad vyras geria yra dalis ir šios moters kaltės.
Jeigu ji kažkada su vyru kartu išgerdavo alkoholio, tai jos tame kaltės yra per pusę, net jeigu ji dabar nebegeria.
Skirtis galima tuo atveju, jeigu moteris kasdien ir kasdien meldžiasi, nori tarnauti Dievui, o vyras ją kasdien muša ir neleidžia melstis. Tada tikrai jau reikėtų begti nuo tokio demono. Tačiau šiuo atveju tikriausiai tokios situacijos dar nėra. Šiuo atveju vyras geria iš nevilties, nes nesusitvarkė savo gyvenimą. Visą jo gyvenimą tvarkė moteris. O kai moteris tvarko vyro gyvenimą ir visų kitų šeimoje narių gyvenimą, vyras degraduoja.
Todėl reikia pakęsti vyro sunkumus, nes per vyro sunkumus galima susitvarkyti savo charakterį. Galutinė šeimyninio gyvenimo paskirtis – išmokti tarnauti. Tarnauti – tai įgyti geras charakterio savybes.
5. Dukros labai myli tėtį.
Atsakymas:
Puiku, kad dukros myli tėtį. Jeigu dukros myli savo tėtį, tai reiškia, kad jis nėra dar visiškai žlugęs žmogus. Todėl reikia padėti jam atsitiesti dar ir dar kartą.
6. Prašo patarti nuo ko jai pradėti, ką daryti, kaip išsilaisvinti iš tokio gyvenimo?
Atsakymas:
Reikia atsiduoti šiuo atveju Dievui, o ne vyrui. Iki šiolei šeimoje buvo sustatyti neteisingi gyvenimo prioritetai. Ir tai kuo buvo gyventa šioje šeimoje prarado savo viltį, kad kažkada bus geriau. Moteris teisingai rašo, kad reikia išsilaisvinti nuo tokio gyvenimo.
Ką jai reikia daryti?
Atsakymas:
1. Keltis kiekvieną dieną, pabrėžiu – kiekvieną dieną ne vėliau 5.30 val.
2. Eiti miegoti ne vėliau – 22.00 val. Kiekvieną vakarą.
3. Kasdien ryte ir vakare maudytis duše.
4. Kasdien bent 20 min. paskaityti šventą raštą. Paprašyti, kad ir vyras garsiai paskatytų kažką iš Švento rašto.
5. Kasdien nemažiau 1 valandą kalbėti rožančių arba kartoti Maha mantrą.
6. Prieš valgant, aukoti Dievui visą maistą.
7. Nevartoti niekada jokio alkoholio.
8. Iš namų pašalinti visus butelius su alkoholiu,
9. Nerūkyti ir nevartoti narkotikų.
10. Kasdien melstis už vyrą.
11. Tris kartus gaminti dienoje vyrui maistą ir tą maistą aukoti Dievui.
12. Kasdien vyrui paduoti švarius apatinius rūbus.
13. Sakyti vyrui, kad jis yra mylimas.
14. Būtinai susirasti bendruomenę, kur galima būtų reguliariai lankytis ir įsikvėpti dorybingiems darbams.
15. Susirasti dvasinį mokytoją ir gauti pastovius nurodymus iš jo kaip toliau gyventi ir kokią misiją reikia atlikti.
16. Kasdien laiminti vyrą, kai jis eina į darbą ir džiaugtis kai jis grįžta namo.
17. Klausytis dvasingų paskaitų.
18. Keliauti į Piligiriminę kelionę.
19. Prašyti Dievo, kad suminkštinų širdį ir kad toje širdyje būtų gailestis.
Atsakymas:
7. Nori dvasinės ramybės, yra tikintis žmogus. Labai nori pakeisti savo gyvenimą.
Atsakymas:
Dvasinė ramybė ateina iš:
a) Kartojant šventą Dievo vardą.
b) Skaitant šventraščius.
c) Žiūrint į Dievo atvaizdą.
d) Turint dvasinį mokytoją ir jam tarnaujant.
e) Būnant su dvasingais žmonėmis.
f) Būnant šventoje vietoje.
g) Klausantis dvasinės paskaitos.
Dvasinę ramybę užtikrina dvasinės žinios.
Moteris rašo, kad ji tinkintis žmogus. Drįstu paprieštarauti. Kol kas ji – netinkinti į Dievą. Ji kol kas tikinti į save, į savo vyrą.
Kai tiki į Dievą, tai esi ramus ir laimingas, nes tik Dievas garantuoja ramybę ir laimę.
Mes visi formaliai sakome, kad tikime į Dievą. Tačiau tikėjimas nėra tik sąvoka. Tikėjimas yra gyvenimo būdas, o ne žodžiai.
Aš tikiu, kad šiai moteriai tikrai išeis pakeisti gyvenimo būdą ir ji tikrai kasdien bus laiminga.
Aš linkiu laimės šiai moteriai ir visai jos šeimai.
Su meile.
Anantara das

Kaip auklėti nemušant vaiko?

Mamos ir tėčiai!
Jei nežinote, nuo ko pradėti ar kaip prisidėti prie to, kad vaikai (jūsų ir kiti) nekentėtų nuo smurto, o auklėjimo procesas būtų smagus ir įdomus, rekomenduojame jums 3 knygas!
Visos trys rekomenduojamos knygos – su praktiniais pavyzdžiais ir nurodymais, kuriuos galėsite taikyti kiekvieną dieną.

Vyrų pareigos šeimoje TJG

Autorius: Tomas Girdzijauskas

Šaltinis: https://girdzijauskas.com/2015/11/23/t-girdzijauskas-pareiga-atstatyti-baltu-vyriskuma-ba/

Mes, lietuviai/baltai vyrai privalome grįžti prie savo amžinų vyriškųjų pareigų: kartu išsiaiškinti išsigryninti vyriškąsias pareigas ir jas vykdyti (palaikydami vienas kitą šiame procese)

Pagrindinės amžinos vyriškosios pareigos yra įvairiai traktuojamos pasaulio tautose, tačiau vienaip ar kitaip jos yra universalios, amžinos ir susiveda į panašų sąrašą.
Štai kai kurios autoriui žinomos vyrų pareigos (žiūrint iš šalies į vyrus, moterų požiūriu, objektyviai). Pirmoji pareiga laikoma pačia svarbiausia, šaknine, nes jos nevykdydamas vyras negali vykdyti kitų savo pareigų. Trijų pagrindinių pareigų eiliškumas neatsitiktinis.
 1. PIRMOJI VYRO PAREIGA: autoritetas. Vyrai pirmiausia patys sau, tarpusavyje turi aiškintis šias temas, kitaip sakant – tai viena didelė tema, viena esminė pareiga (šis eiliškumas atsitiktinis):
  • galios šaltinis: vyrai tik apie tai kalbasi tarpusavyje sąmoningai arba ne, visus vyrus visais laikais jungia viena esminė bendravardiklinė tema – galia / jėga / aktyvumas: valios, protinė, valdžios, finansinė, fizinė, lytinė ir t.t. ir panašiai
  • gyvenimo prasmės arba tikslo (be ko vyrai apskritai negali gyventi)
  • religijos, pasaulėžiūros,
  • ideologijos, idėjų generavimo, naujovių, inovacijų
  • vertybių,
  • žinių valdymo, informacijos valdymo
  • tiesos (išgryninto žinojimo, kuriame nėra priemaišų ir kurį visi vienodai priima kaip objektyvų),
  • didžiojo piešinio,
  • strategijos (savo gyvenimo, šeimos, organizacijos/bendruomenės, tautos/valstybės ir net visos žmonijos),
  • kuo abstraktesnio mąstymo lavinimo (psichologai vyriškąjį elementą taip pat įvardina kaip abstraktųjį pradą). Patys turtingiausi pasaulio vyrai, apskritai  vyriški verslininkai pasižymi ypač gerais matematiniais gebėjimais. Matematika yra pats abstrakčiausias mokslas pasaulyje.
  • pasaulio sandaros/struktūros, Dangaus ir Žemės paslapčių,
  • protinių galių lavinimo,
  • valios,
  • valdžios, vadovavimo, vedliavimo,
  • energijos (medžiojimo, išlaikymo, naudojimo),
  • aktyvumo,
  • transformacijos (pradžios ir pabaigos, apsėklinimo ir mirties),
  • daugybė kitų panašių susijusių vyriškų temų.
  • visą šią pareigą dažnai apibendrina kaip autoritetas. Artimųjų Rytų šalyse jei vyras yra autoritetas moteris nori telkėti už jo, nos kitos jo pozicijos/pareigos tuo momentu gali būti ir silpnesnės
 2. ANTROJI VYRO PAREIGA: Resursų šeimai (arba/ir tautai) tiekimas, savęs ir šeimos išmaitinimas, pinigų uždirbimas. Jei vyras nesugeba uždirbti bent simboliškai daugiau nei moteris – jis negerbs pats savęs, jis žlunga iš vidaus, todėl jei patelės neatsargiai perima šią rolę – visuomenėje patinai išnyks dėl objektyvių priežasčių, patelės liks su algomis, bet vienišos ir gyvenimo eigoje ir juo labiau – senatvėje)
 3. TREČIOJI VYRO PAREIGA: Biologinis patinas (apvaisintojas). Į šią pareigą patenka ir teisingas elgesys su moterimi bei vaikais.

t-girdzijausko-seminaras-vilniujevyrams-apie-vyriskuma-ir-seima

Dėstymas, aiškinimas, praplėtimas
 • Indų senuose išminties tekstuose teigiama, kad Šyva (grynojo vyriškumo) ir Šakti (grynojo moteriškumo) pažinimas – tai raktas į visas Dangaus ir Žemės, gyvenimo/gyvybės ir mirties, teorijos ir praktikos paslaptis, todėl vyriškumas ir moteriškumas yra ypatingos, aukštos temos pažengusiems.
 • Vyrų stiprioji pusė (ir silpnoji, jei nevykdoma; savotiška nuodėmė visuomenės atžvilgiu) yra potencialus gebėjimas bendradarbiauti net jei vyrai/patinai tarpusavyje yra konkurentai dėl socialinių pozicijų, pajamų ar patelių. Tik vyrų bendradarbiavimo pagrindu įmanoma santarvė ir klestėjimas tautoje, valstybėje, visuomenėje, organizacijoje, bendruomenėje, giminėje ir šeimoje. Tik vyrų ryšys struktūruoja visuomenę. Tik vyrų vienybės dėka įmanoma visuomeninė (socialinė) tvarka. Gamta taip sukūrusi, kad moterys negali būti vieningos. Tą rodo anytos ir marčios reiškinys, tai nuoširdžiai pripažįsta pačios moterys. Jos nuolat konkuruoja dėl vyrų dėmesio. Moterys gali įsijungti į visuomenę tik per vyrus. Visuomenė, viešoji erdvė apskritai yra vyrų dominija, šeima-namai yra moterų dominija.
 • Rusiškai vyrų bendradarbiavimas taikliai vadinamas разумное сотрудничество. Prašau pasiūlykite tokį patį lietuvišką įvardinimą, jei galite.
 • Tik bendradarbiaudami ir persiliedami žiniomis vyrai gali kartu atskleisti pasaulėžiūros paslaptis, išlaikyti stiprią funkcionuojančią, gyvybingą religinę sistemą. Nuolatinis Dangaus ir žemės paslapčių atnaujinimas, pastovios pastangos, nuolatinis darbas turi vykti bet kurioje religinėje sistemoje. Jei vyrai nemoka bendradarbiauti – religinė sistema neįmanoma (užsimiršta, degraduoja, vertybės devalvuoja) ir atvirkščiai – tik darbas su religinės sistemos palaikymu, nuolatinių gryninimu veda į vyrų susikalbėjimą. Šie du klausimai yra neatsiejami ir beveik tapatūs.
 • Vyrams skirtingai nei moterims yra ypatingai aštrus gyvenimo prasmės, tikslo klausimas. Jis toks aštrus, kad vyras netekęs darbo/veiklos, sutuoktinės, visuomeninės pozicijos per keletą parų krenta į depresiją (vyro olą) ir jį sunku iš ten ištraukti. Vyro psychė yra kieta kaip grūdintas plienas, tačiau trapi ir galinti palūžti. Moteris yra lanksti ir todėl gyvena ilgiau.
 • Šeimos statusą visuomenėje lemia vyro elgesys arba dorovingumas, bet ne moters. Analogiškai ir tautos statusą pasaulyje lemia vyrų elgesys.
 • Vyro pavyzdys šeimoje lemia vaikų religingumą, bet ne motinos.
 • Su moterimis tiesioginių ar rimtesnių problemų nėra – moterys ir taip yra pažangesnės, pareigingesnės, potencialiai geresnės būtybės. Tik vyrai žudo,prievartauja, vagia, plėšia, kariauja, medžioja, žvejoja ir rizikuoja gyvybe arba sveikata. Moterims tai retai ateina į galvą, nes priešinga jų instinktui.
 • Švietime, auklyboje, lavinime ir ugdyme pagrindinė problema vėl yra berniukų auklėjimas. Mergaitės ir taip geriau mokosi, yra pažangesnės. Moterys negali susitvarkyti su berniukais mokyklose, motina negali auklėti sūnaus.
 • Gamta taip sukūrusi moterį, kad joje ir taip į vidų įdėtos visos reikalingos savybės ir gimus vaikui galutinai prasiskleidžia visas moteriškumas, viskas ko reikia moters/motinos vaidmeniui atlikti. Todėl kai kuriose tautose sakoma, kad moteris apskritai neturi pareigų vyrui, nes ji ir taip pareiginga. Tačiau su vyrais visiškai kitokia situacija – norėdamas jaustis lygiaverčiu greta moters vyras turi nuolat dirbti su savimi, savo sąmonės galių lavinimu, charakterio grūdinimu ir valios formavimu. Tautos klestėjimui visi vyrai turi dirbti rimtą bendrą darbą tuo pačiu atžvilgiu.
 • Dangaus dėsniai yra vyriškasis elementas.
 • Vyrų pareiga – susivienijimas. Tik jie tai gali padaryti visuomenėje/tautoje. Jei jie nevieningi – visuomene/tauta žlugs. Jei vyrai vieningi – visuomenė/tauta neiveikiama. Jie turi vienytis mąstyme, noruose, tiksluose, siekiuose, mintyje.
Vyras ir moteris – Dangus ir Žemė
 • Kas yra Gamta – žemė ar dangus?
 • Kai lietuviai ir lietuvės kalba apie Gamtos argumenta (apeliacija į Gamtą) – dažniausiai kalbama apie gamtą tik kaip apie moteriškąji pradą, Žemę.
 • Tačiau tauta, kuri nesilaiko Dangaus įsakymų, netenka savo žemės.
 • Dangaus Tėvas kuria/emanuoja Šviesą ir įsakymus, o Motina Žemė gimdo butybes, kurių išgyvenimui reikalinga ne tik duona, bet ir dangiški vaizdiniai (žinios, mokslas, šviesa). Nė vienas augalas negali išgyventi be šviesos.
 • Būtybė ir tauta gali būti laiminga ir klestėti tik pusiausvyroje tar Dangaus ir Žemės, tarp vyriškojo ir moteriškojo pradų.
 • Ryšys tarp būtybių ir pirmiausia tarp vyro ir moters, (Dangaus ir Žemės) yra pats trokštamiausias malonumas.
 • Stokojant ryšio sutrinka vaikų auklėjimo turinys ir visos švietimo sistemos šaknis. Švietimas yra vienintelis sprendimas visoms visuomenės (socialinems) problemoms.
 • Pagrindinis švietimo elementas – klausymas/klusnumas (tikėjimas) iš mokinio ir paslapčių atidavimas (pasiaukojantis rūpestingumas) iš žinančiojo.
 • Pati sąvoka „švietimas“ – nuo žodžio šviesa. Šviesa yra dangiškas elementas, o nežemiškas.
 • Tik teisingi, tiesos žodžiai sutaiko kairę ir dešinę. Tik išgrynintas dvasinis mokymas sprendžia visus Tautos iššūkius.
 • Dangaus dėsnių laikymasis – tai vyriškojo elemento vietos, rolės ir pareigų atstatymas.
 • Dangaus dėsnių laikymasis – tai grįžimas prie doros, amžinųjų vertybių, dvasingumo (arba parinkite savo žodžius šiems dalykams įvardinti).
Lietuvių/baltų vyrų būklė ir iššūkiai
 • Lietuviai/baltai nyksta pavojingu greičiu, vaikų gimstamumas Lietuvoje jau ties demografinės agonijos riba (1.3 vaiko šeimoje), mums gresia Prūsų likimas ir mes privalome susiimti ir kažką daryti iš esmės.
 • O ką konkrečiai daryti – tiems kam nuoširdžiai rūpi lietuvių/baltų likimas būtina tartis, būtina ieškoti bendrų sprendimų. Mes privalome vienytis sukandę dantis, vienytis bet kokia kaina, kitaip liksime tik išnykusių tautų sąraše.
 • Pagrindinė mūsų problema – vyrų nevyriškumas – rodo apskritai visos tautos moralinį ir energetinį nusilpimą, nes tik vyrai yra aktyvusis pradas, energijos galios išgavėjai-generatoriai. Visuomenės ir Tautos galia ir vyriškumas – neatsiejami.
 • Ko gero pati didžiausia lietuvių ir gudų problema – pasaulinis vyrų išėjimo (suicidų) rekordas. Būtent tai aiškiausia rodo, kad tauta/visuomenė giliai serga, kad būtent vyruose yra problemos šaknys bei sprendimai.
 • Jei mes būtumėm nuoširdūs sau tai visiems savo vaikams turėtumėm sakyti – „vaikeli kuo greičiau bėk iš šitos šalies, kur nepaisoma įstatymų ir kurioje yra pasaulinis savižudybių rekordas, nes tai save susinaikinanti šalis“. Gaila ir deja tai yra mūsų Tėvynė.
 • Tyrimai Latvijoje parodė, kad yra daugybė universitetus baigusių puikių merginų, tačiau jos neturi už ko tekėti, nes vyrų trūksta, jų tiesiog nebėra fiziškai. Emigracijos dėsniai rodo, kad emigracija prasideda tada, kai masiškai pajuda moterys. Šiuo atveju moterys pajuda tuomet, kai vyrų masės, vyrų energijos kiekio pirmojoje (emigracijos kilmės) šalyje jau nebepakanka.
 • Lietuvos moterys aiškiai sako, kad pažinčių procese, šokiuose lietuviai vyrai nebeturi galios, nemoka nei kalbinti, nei flirtuoti, neturi džiaugsmingumo ir jumoro, juos lengvai savo ryžtingu elgesiu nukonkuruoja užsieniečiai. Lietuvės (ir latvės) moterys tiesiog neturi ką daryti norėdamos turėti vaikų ir pilnavertį šeimyninį gyvenimą – jos priverstos rinktis užsieniečius.
 • Lietuvių vyrų ištižimą rodo kiti pavyzdžiai:
  • Karininkai skundžiasi, kad į armiją iš mokyklos atėję vaikinai yra išlepę, iš jų nieko neįmanoma padaryti.
  • Lietuvos armijos degradavimas ir išnykimas.
  • Esminius vyriškus Valstybės postus periminėja moterys: gynybos (krašto apsaugos), Valstybės Gynimo tarybos, nekalbant apie kitus pačius svarbiausius Valstybės postus. Deja tai todėl, kad vyrų (nekalbant apie tikrus vyrus) tiesiog nebėra, nėra iš ko rinktis.
  • Nesugebėjimas susitarti, bendradarbiauti, veikti komandiškai. Kiekvienam protingam vyrui aišku, kad didelė energija, didelis grobis, didelis klestėjimas, didelis malonumas pasiekiamas tik komandinėmis pastangomis ir partnerysčių dėka. Vienas lauke – ne karys. Tuo tarpu lietuviai tapę individualistais, kiekvienas – užsidaręs savyje. Tai rodo didžiulį vyrų egoizmą. Beje, vyrai yra didesni egoistai, nei moterys ir ypač – šeimos atžvilgiu.
  • Socialinė tvarka yra tik vyrų sfera ir pareiga. O socialinės tvarkos Lietuvoje jau nebėra.
  • Viešosios erdvės degradacija. Nepagarbus vieni kitų apkalbinėjimas viešumoje, žiniasklaidoje peržengia visas ribas.
  • Tarptautinių santykių silnumas.
  • Politikos nususimas dėl propasyvinių nuostatų įsigalėjimo (Mantas Adomėnas,Lietuvių emigracija)
Kai kurie siūlymai
 • Matyt britai turėjo panašias problemas ir todėl įkūrė elitines berniukų mokyklas (Henrikas VI įkūrė Eton), kurių dėka iki šiol į tautos valdymą išeina pilnai paruoštos naujos kartos, gatavos komandos, nauji vieningi lojalių tautai vedlių žiedai.
 • Baltų religijoje būtina teikti didžiulį dėmesį komandiškumui, veislei ir charakteriui – skyrius apie charakterį ir komandiškumą.
 • Danai/skandinavai buvo panašioje situacijoje. Jų pilietininkai-patriotai ėmėsi iniciatyvos ir kartu su princu startavo masinio tautos vertikalaus ir horizontalaus bendradarbiavimo, kooperavimosi akciją: visi bendradarbiauja su visais ir tai daro visais įmanomais būdais.
 • Be to žinodami, kad tautos šaknys – kaime, danai/skandinavai startavo (tuo metu – beprecedentinį) švietimą kaimo ūkininkų vaikams ir taip atsiėmė šalies valdymo postų tinklą, kurį jau buvo užėmę germanai.
 • Sikhai išlikimo dėlei įkūrė savarankišką naują religiją. Sikhai yra labai ryškiai vyriški vyrai.
 • Islamas pasižymi labai aiškia ir stipria socialine doktrina: nėra vaikų namų, senelių namų, elgetų, alkoholizmo, procentinės bankininkystės ir kitų ryškių visuomenės ydų). O žinoma, kad tik vyrai gali sukurti ir palaikyti tokią stiprią visuomeninę tvarką.
 • Vidutinis vaikų skaičius musulmonų šeimose yra nuo 5 (globaliai) iki 8 (pvz. Prancūzijoje). Tai dar kitu kampu rodo stiprų aktyvųjį vyriškąjį elementą. Moterys paprastai pakankamai tiesiai ir atvirai sako, kad vaikų skaičius šeimoje priklauso nuo vyro galios (autoriteto, resursų užtikrinimo ir tiesiogiai lytinės galios). Didelis vaikų skaičius taip pat rodo, kad vyrai ir visa visuomenė turi ir jaučia stiprią gyvenimo prasmę.
 • Dabartiniai lietuviai dvasiniai vedliai gali ir turi persilieti žiniomis, dalintis tuo ką žino geriausia, mokinti vieni kitus tarpusavyje ir be paliovos. Tik save mokantiorganizacija gali nuolat augti ir atlaikyti konkurenciją. Tai ko gero vienintelė išeitis lietuviams.
 • Baltų bendruomenėse turi būti fundamentaliai atstatytos žinios apie šeimą ir teisingus jos santykius. Tai lemtingas klausimas būti-nebūti Baltams. Tuo tikslu būtina padaryti ir nuolat tęsti esminius viso pasaulio geriausių šeimos santykių praktikų tyrimus (ir pirmiausia tų tautų, kurios sėkmingos šeimos prasme) ir perimti (susigrąžinti seniai užmirštus) šeimos santykių, vaikų auklėjimo principus ir dėsnius. Paradoksalu, kad nors šeimos paslapčių išmanymas yra moterų pareiga, tačiau žinių struktūrą, informacijos sistemą geriausiai atstato ir mokymu (mokymo iniciavimu) užsiima vyrai. Baltai turėjo puikią tradicinės šeimos sistemą, labai panašią savo gyliu ir detalumu į geriausius pasaulinius pavyzdžius, tačiau deja jos žodinė tradicija pamiršta ir ją privalome atstatyti.
 • Įvesti (atstatyti) amžino tipo papročius, tokius kaip:
  • svetingumas (Rytų šalyse iš toliau atvykusį svečią laiko lyg karaliumi, o namų šeimininkai elgiasi kaip tarnai),
  • besąlygiška pagarba tėvams, vyresniesiems, daugiau patyrusiems-žinantiems bei protėviams,
  • visą šeimų ir bendruomenių laisvą laiką skirti tarpusavio mokymui, patirties perėmimui vieni iš kitų, pamokų įsisavinimui, pamokymams, paauklėjimams, pasakoms (vaikams), legendoms. Taip yra kai kuriose stipriose tautose – tiksusitikę jie aktyviai keičiasi patirtimi ir pamokomis, ypač – giminių, namiškių, artimųjų tarpe.
  • kaimynų tarpusavio bendravimo ritualai po darbo ir savaitgaliais (Suomijoje)
  • ir kitus.
Kai kurie atviri klausimai lietuviams/baltams vyrams
 • Kokios berniukų (12-19 metų) mokyklos modelis būtų tinkamas lietuviams?
 • Kokia tautos vedlių (kadrų) kalvė mums tinkama?
 • Kokia tautos žynių (kadrų) kalvė mums tinkama?
 • Saulė yra vyriškas elementas ar moteriškas?
 • Mėnulis yra vyriškas elementas ar moteriškas?
Kai kurios išvados:
 • Išvystyta, plėtojama, palaikoma vyriškumo (indų Šyva, greičiausiai Perkūno) tema yra privaloma bet kurios išvystytos religinės sistemos komponentė (greta moteriškosios). Vyriškumas ir moteriškumas yra didžiausios gamtos paslaptys (kaip teorija) ir tik vyrų – moterų santykiuose slypi esminiai praktiniai tautos išlikimo, šeimos, moralės, vaikų auklėjimo raktai.
 • Vyras yra priežastis ir šeimoje ir tautoje. Vargas tautai ar šeimai, jei vyras nenori būti priežastimi.
 • Tik žynių komandinis darbas su lietuviškomis giluminėmis žiniomis, jų nuolatiniu atnaujinimu gali atgaivinti domėjimąsi lietuvių kalba, norą kalbėti lietuviškai, norą plėsti lietuvių kalbą ir lietuviškai kalbančius žmones.
 • Pagrindinę savo pareigą vyrai gali įgyvendinti tik kartu bendradarbiaudami, vienydamiesi.
 • Dvasinę tautos būklę lemia vyrų elgesys.
 • Pagrindinis principas kurį privalu mums, lietuviams, ir ypač dvasiniams vedliams prisiminti – vyras yra dangiškas elementas, vyras atstovauja Dangų. Žemę valdo Dangaus dėsniai. Žemė yra (turi būti) valdomas elementas, Dangus yra (turi būti) valdantis elementas. Susikoncentravimas tik į žemišką elementą veda į disbalansą, vertybinę ir moralinę griūtį, degradaciją. Tarp Dangaus ir Žemės, Vyro ir Moters turi būti išlaikoma pusiausvyra. Privalome grįžti prie Dangiškos vertikalės, hierarchijos (šventos tvarkos).
 • Tik vyras gali būti dvasininku, šventiku, kunigu, teologu, žyniu (žinių ir informacijos valdytoju), kriviu tikrąja, tiksliąja, griežtąja prasme.
 • Pasaulėžiūros palaikytojai yra tik vyrai.
 • Štai kodėl turime inicijuoti berniukų mokymą, elitines arba specializuotas berniukų mokyklas.
 • Štai kodėl turime inicijuoti Didįjį Išmintingų Vyrų susirinkimą ir tol spręsti pačius svarbiausius tautos klausimus/galvosūkius, kol rasime aiškius, tikslius sprendimus.
 • Lietuviai vyrai vedliai, kriviai ir žyniai privalo kartu išsigryninti vyriškumo temą ir ją vykdyti tobulai.

Ši tema bus pastoviai pildoma ir plečiama. Kviečiame išsakyti ir savo pastebėjimus.

https://girdzijauskas.com/2015/11/23/t-girdzijauskas-pareiga-atstatyti-baltu-vyriskuma-ba/

Moterų pareigos šeimoje TJG

Trys moters pareigos arba pareigų grupės vyro atžvilgiu:

PIRMOJI PAREIGA ir jos variantai arba pareigų grupė

Besąlygiškas nuolankumas vyro nuomonei, gebėjimas priimti (konkretų) vyrą tokį koks jis yra, receptyvumas, t.y. talpumas, imlumas arba dieviškasis moteriškumas. Variantai kaip dar aprašoma ši pagrindinė pareiga:
vyro pripažinimas, palankumas, vyro aukštinimas, drąsinimas, palaikymas, priėmimas tokio koks yra (jei jau jį pasirinkote ir ištekėjote). Rytų šalių mokymuose sakoma, kad moteris teisingu savo elgesiu pati vyrą laipsniškai paverčia teisingu, dievišku, idealiu vyru.
švelnumas fizinėje, emocinėje ir nuomonės/mentalinėje-dvasinėje srityse, kalbėjimas tik švelniais žodžiais
intymumas (talpumas, imlumas), visokeriopas švelnumas intymume. Paprastų vyrų paprastu požiūriu pirmiausia jie nori intymumo (arba fizinio švelnumo) – bent jau tai jie teigia ir elgiasi, tačiau ilgąjame laikotarpyje jie nori ir visų kitų čia aprašytų savybių visumos.

ANTROJI PAREIGA. Vaikai: jų gimdymas ir auginimas.

TREČIOJI PAREIGA. Maistas (sveikas, gydantis, stiprinantis, teikiantis galią ir sveikatą šeimai), rūbai, namų jaukumas, higiena, tvarka namuose, šilta namų atmosfera. Nuo moters elgesio virtuvėjė tiesiogiai priklauso šeimos sveikata. Maistas yra svarbiausias žmogui galią duodantis šaltinis.

Kitais žodžiais kalbant pirmoje vietoje yra pats vyras ir jo esminių tiesioginių svarbiausių poreikių aptarnavimas, antroje vietoje yra vaikai (!) ir trečioje – visi kiti dalykai.
Pirmos grupės moters savybių visiems vyrams reikia kaip oro, visų labiausiai. Net jei moteris negali atlikti 2 ir 3 pareigos – įmanoma gyventi visą gyvenimą kartu. Aišku, priklauso nuo konkretaus vyro ir moters požiūrio į vaikų turėjimą.

Jei žmona neduoda pirmosios savybės, nors jie turi vaikus ir puikius namus, tačiau jei pirmąją savybę duoda meilužė – vyras visą savo aistrą skirs meilužei, nors gali likti gyventi su žmona ir vaikais. Štai kodėl dažnos tokios situacijos – žmonos nežino ir nevykdo pačios svarbiausios pareigos, o meilužes (vienišas moteris) šios pamokos per gyvenimą išmokė vyro deficitas. Taigi, jei žmona nori išsaugoti vyrą visą gyvenimą – turi dėmesingai ir pirmiausia vykdyti pirmąją pareigą. Pirmosios pareigos nevykdymas – tai svarbiausia priežastis, kodėl vyrai palieka savo žmonas, nežiūrint, kad jos puikiai tvarkosi su vaikais ir namais.

Daugumos vyrų požiūriu pats vyras ir tiesioginis moters dėmesys jam, svarbiausiems jo poreikiams yra esminis momentas, dėl kurio vyras pasilieka prie konkrečios moters.

Jei moteris jam neteikia prioritetinio dėmesio – vyras eina ieškoti tokios moters, kuri teiks. Taip vyras įsigyja meilužę, kuri jį dievina, nors su ja jis neturi nei vaikų nei bendro ūkio/buities.
Išvada paprasta: žmona pirmiausia turi dievinti savo vyrą, priimti jį tokį koks yra, nesipriešinti jo savybėms, nesiginčyti su juo, didinti savo švelnumą ir būti pačia geriausia meiluže savo sutuoktiniui. O tik po to visi kiti dalykai. Tada vyrui net idėja neateis į galvą eiti išsilakstyti su kitomis “stirnomis”. Jam ir savo žmonos bus sočiai.
Vaikų sureikšminimas dėmesio vyrui sąskaita, iškėlimas aukščiau už vyrą yra tipinė chrestomatinė moterų klaida. Kitaip sakant, tai antrosios pareigos iškėlimas į pirmą vietą, o pirmosios pareigos nuleidimas žemyn, arba išvis nevykdymas. Arba tai serganti-nykstanti šeima, su jau sutrikusiais santykiais, o vaikų sureikšminimas jau yra šeimos santykių griūties požymis ir pasekmė – be pirmosios pareigos vykdymo šeima ilgąjame laikotarpyje negali egzistuoti ir išyrą.
Tačiau, kuo daugiau moteris duoda iš visų šių 3 dalykų – tuo daugiau laimės vyrui, tuo jis labiau rišasi prie žmonos.
Vykdyti šias pareigas pagal jų svarbą/eiliškumą ir yra būdas kaip prisijaukinti vyrą – tai esminis klausimas, kurį nuolat kelia moterys.

Garsi istorija apie jauną moterį, kuri po santuokos praėjus keliems metams atėjo pas žymią šeimos specialitę patarimo. Moteris negalėjo ilgai aiškiai išreikšti problemos, kol specialistė paskatino lūžį ir moteris prispažino, kad jeigu su vyru sektųsi intymume, tai viskas būtų gerai. Čia specialistė pastebėjo:

“Mieloji, tu viską darai dėl vyro: augini vaikus, lakstai į banką, tvarkai namus, gamini skanų maistą. Visas šias funkcijas būtų galima perduoti tarnaitei. Tačiau ar tu tarnaitei perduotum rūpintis vyro intymiais poreikiais? Ne! Tai reiškia, kad šis klausimas šeimoje yra pats svarbiausias, jei nori turėti sutarimą ir jam tu turi skirti išskirtinį ir pirmo prioriteto dėmesį”

Dar vienas būdas kaip galbūt būtų galima įvardinti šias pareigas: 1. Meilužė (ir sesuo, jei pagal egiptietišką helenistinę schemą); 2. Motina (bendrų vaikų); 3. Namų šeimininkė

Moterų pareigos šeimoje

KLAUSIMAS: Ar įmanoma moteriai būti “karaliene” šiandieninėje visuomenėje? Ar faktas, kad moterys nustotų dirbti “vyriškus” darbus, paskatintų vyrus būti vyriškesniais ir atsakingesniais?

Tomas Girdzijauskas:

Taip, įmanoma! Reikia žinoti ir vykdyti svarbiausias savo pareigas šeimoje. Tiesiog šiolaikinis gyvenimas reikalauja daug aiškiau, tiksliau, gryniau išmanyti savo pareigas. Šiuolaikinis gyvenimas darosi ne šiaip sudėtingesnis, bet subtilesnis, rafinuotesnis, kelia vis aukštesnius psichologinius arba dvasinius reikalavimus. Pareigų vykdymas darosi vis labiau subtilus dalykas,

Yra moterų-žmonų pareigos ir yra vyrų pareigos. Vyro ir žmonos pareigose yra svarbios-pirmaeilės-esminės V1 (vyro pirmoji), M1 (moters pirmoji), antraeilės V2, M2 ir trečiaeilės-lengvos pareigos V3 ir M3.

Problemos kyla tada, kai vyrai arba moterys NEvykdo savo svarbios-pirmaeilės-esminės pareigos (V1, M1), o vykdo tik trečiaeiles-lengvas (V3, M3) pareigas, kas vadinama pareigų apvertimu.

Kai abu vykdo tik trečiaeiles pareigas, o reikalauja iš kito pirmaeilių – tai vadinama pareigų žirklėmis. T.y. duoda mažai, o reikalauja daug.

Ir dar blogiau – apskritai nustoja vykdyti savo pareigas bei bando vykdyti priešingos pusės pareigas, ką galima pavadinti pareigų dempingu.

Dempingo pavyzdžiai:

>Vyras nustoja būti nuomonės lyderiu (V1) ir pradeda užsiiminėti namų ruoša (M3): reguliuoti tapetų spalvą, daiktų išdėstymą namuose.
>Arba moteris praranda švelnumą (M1) ir imasi vadovauti šeimos religijai, išlaikyti šeimą finansiškai (V1, V2).

Kitaip sakant – ne tik nevykdyti savo pareigų, o dar ir kištis į antrosios pusės sferą ir jai nurodinėti, trukdo tam, kas antrai pusei malonu ir natūralu daryti.

“Ar faktas, kad moterys nustotų dirbti “vyriškus” darbus, paskatintų vyrus būti vyriškesniais ir atsakingesniais?”

Žymiai pagerintų situaciją (nustotų didinti “ligą”), bet tai nebūtų aktyvus skatinimas (bet dar “negydytų”). Vyriškų darbų darymas veikia kaip santykių dempingas ir netiesioginis vyro autoriteto sabotavimas. Tačiau vien NEdarymas šių veiksmų – nepakankamas. Svarbu ir VYKDYTI savo moteriškas pareigas.

Ar įmanoma šiais laikais būti “karaliene”?

Bendravimas su Angelais

Šaltinis: http://meiles-keliu.lt/?p=1326

Kreipimasis į Angelus

Kartais aš susitinku žmones, apie kuriuos sukasi tiesiog visas pulkas Angelų. Aš susistabdau juos ir klausiu, ar sąmoningai jie kvietė prie savęs Angelus, ir visada girdžiu atsakymą: „Taip, aš specialiai paprašiau Angelų, kad mane apsuptų“. Kuo dažniau mes kviečiame Angelus, tuo dažniau jie ateina mums į pagalbą.

Angelams norisi mus apsupti, jie turi aistringą norą mums padėti. Mūsų džiaugsmas suteikia jiemsdidžiulį malonumą. Tačiau jie negali mums padėti, kol mes jų to nepaprašome. Universalus dėsnis, kuriam paklūsta Angelai, skelbia: „Nei vienas Angelas neturi įsiveržti į žmogaus gyvenimą, jeigu jo nepaprašo. Vienintelę išimtį sudaro ekstremalios situacijos, gręsiančios žmogaus gyvybei. Angelas neturi teisės priimti už žmogų sprendimo, bet, jeigu jo paprašo, jis gali duoti naudingą patarimą arba kitu būdu paveikti tolimesnę įvykių eigą“. Angelas gali tiesiog pastūmėti mus kokiems nors veiksmams, padrąsinti ar sukurti nuostabų aplinkybių sutapimą. Tačiau jis negali jums padėti, kol jūs nenuspręsite priimti jo pagalbos, nes jums duota laisva valia.

Kad paprašytumėt pagalbos, jokios specialios ceremonijos nereikalingos. Dievas ir Angelai – savo prigimtimi esantys tyra meile, – nemėgsta sudėtingumo. Tiktai mūsų žemesnysis „aš“ (ego) laiko, kad dvasingumas yra kažkas sudėtingo, nes negali patikėti, kad tokia galinga ir didi jėga gali būti pasiekiama kiekvienam akimirksniu. Bet taip yra.

Angelai girdi mūsų širdies maldą, ir pakanka tik pagalbos prašymo, kaip jie pas jus sulekia. Jūs galite sąmoningai paprašyti, kad jus ar jūsų artimuosius suptų keletas Angelų. Tėvai gali paprašyti Angelų-auklių nukreipti ir ginti jų vaikus dienos eigoje. Jeigu kas nors iš jūsų artimųjų keliauja, paprašykite Archangelo Rafaelio ir Angelų globoti juos kelionių metu.

Prašykite Angelų padėti jūsų draugams, reikalingiems paguodos ir vedimo. Štai keletas būdų, kaip iškviesti Angelus.

Laiškas Angelams. Išliekite savo širdį, parašydami apie viską, kas jus glumina, vargina ar neramina. Nieko neslėpkite, kad Angelai galėtų gydančiai paveikti kiekvieną jūsų gyvenimo aspektą ir ištaisyti situaciją.

Vizualizacija. Galite vadinti tai vidiniu matymu, vaizduote ar „trečiąja akimi“ – pavadinimas neturi reikšmės. Angelų vizualizacija – vienas iš efektyviausių jų iškvietimo būdų. Įsivaizduokite, kad Angelai sukasi aplink jus arba tuos, kuriuos jūs mylite, kaip galingos esmės sulekia pas jus. Įsivaizduokite, kaip kambaryje, kuriame esate, būriuojasi tūkstančiai Angelų. Tokia vizualizacija ir yra tas kvietimas, kuris kuria jūsų realybę.

Angelai tiesiog spinduliuoja meilės šviesą ir jie neturi apibrėžtos fizinės formos. Tačiau jie gali priimti ir fizinį pavidalą, projektuodami mums savo mentalinį paveikslą, jeigu mano, kad tai gali mums padėti. Todėl, jeigu jūs mėgstate vizualizuoti cherubinus, dideles spindinčias esmes arba nuostabiais rūbais apsirėdžiusias moteris-Angelus, tai būtent tokias formas ir pasirinks Angelai, kad jums lengviau būtų juos atpažinti.

Kvietimas mintimis. Pagalvokite: „Angelai, prašau, padėkite man“ – ir jie akimirksniu atsiras šalia jūsų. Jeigu jūsų kvietimas nuoširdus, iš širdies, Angelai visuomet išgirs šį pagalbos šauksmą. Galite, jeigu norite, išreikšti savo kreipinius pozityvių teiginių (afirmacijų) forma arba kaip maldas-prašymus: „Angelai, aš kenčiu, ir man reikalinga pagalba“. Galite paprašyti Dievo, kad Jis pasiųstų jums  Angelus, arba kreiptis į Angelus tiesiogiai.

Kreipimasis garsiai. Jūs galite išsakyti savo kreipinius garsiai; kartais mes tą darome visiškai nesąmoningai, pavyzdžiui, kada atsidūstame: „O Viešpatie!“ Tikiuosi, jūs patys įsitikinsite, kad keletas valandų, praleistų visiškoje vienatvėje ir tyloje, ramybėje, ypač gamtos prieglobstyje, suteikia puikią galimybę žodiniam bendravimui su Angelais.

Žinokite, kad Angelai šalia, kai

…Jūs jaučiate Angelų buvimą. Galbūt, jūs jaučiate šiltus prisilietimus prie veido, pečių, rankų ar plaštakų, arba jų apkabinimus, ar sparnų prisilietimą. Kai Angelai supa jus kambaryje, oras tampa tarsi tirštesnis, tarsi jus gaubia vėsus švelnus debesis, saugantis nuo karščio. Jums gali atrodyti, kad keičiasi pati temperatūra patalpoje arba kad jūs užuodžiate nuostabų aromatą, kurį sunku aiškiai identifikuoti. Kai Angelai jus apkabina, jūs jaučiate, kaip jūsų krūtinę pripildo nenusakoma šiluma, o širdis suliepsnoja nežemiška meile.

…Jūs matote Angelų buvimą, arba tuos ženklus, kuriuos jie duoda. Baltos, žydros ar žalios šviesos kibirkštėlės, kurias jūs akies krašteliu pamatote, liudija apie tai, kas Angelai šalia. Švytintis šešėlis gali judėti taip greitai, kad jūs pagalvosite, ar tai nėra jūsų vaizduotės vaisius. Ir tie nuostabūs vaizdiniai, kuriuos matote vienatvėje tamsiame kambaryje arba šalia mylimo draugo ar mokytojo, taip pat patvirtina, kad Angelų karalystė jus aplankė.

…Jūs girdite Angelų buvimą – švelnų, meile pripildytą šnabždesį, kuris skamba jūsų ausyse, kviesdamas savo gyvenimą padaryti gražesniu. Arba neklystamą įspėjimo šauksmą, skirtą jums: „Atsargiai!“ Arba švelnų vidinį balsą, kuris pataria nukreipti savo žvilgsnį į žvaigždes. Pagaliau, saldžius muzikos garsus, skambančius jūsų galvoje, – tai vis garsai, perduodami Angelų.

…Jūs suvokiate Angelų buvimą. Jeigu netikėtai jums šovė idėja, kardinaliai keičianti jūsų gyvenimą, vadinasi, Angelas ką tik atnešė jums siuntinuką nuo Dievo ir įdėjo jį į jūsų širdį. Kai jus užvaldo suvokimas, kad Angelai šalia, patikėkite: taip ir yra.

…Jūs patiriate Angelų buvimą. Kai prieš jus kaip tik reikiamu momentu „atsitiktinai“ atsiveria durys arba kai neišvengiama, atrodytų, tragedija staiga laimingai išsisprendžia, pavirtusi paprastu nesusipratimu, žinokite: tai Angelai padeda jums iš savo „užkulisių“. Kai jūs vaikštinėjate gamtoje ir jaučiatės laisvai ir džiaugsmingai, galite būti tikri, kad šalia jūsų keliauja Angelai.

Proto nuraminimas

Jūsų Angelas-sargas nuolatos su jumis kalba, švelniai patardamas ir vesdamas. Kai mes sąmoningai prašome jį suteikti papildomą pagalbą, kviesdami pas save dar daugiau Angelų, tai įsijungiame į stabilesnį Dieviškojo bendravimo srautą.

Naudinga žinoti apie dangišką pagalbą dar iki to, kol ji bus suteikta: kartais pokalbiai ar triukšmas taip užpildo mūsų mintis, kad mes neįstengiame išgirsti mylinčio mūsų Angelų balso. Garsus minčių gaudesys, sukdamasis apie begalines sąskaitų, atsakomybės ir šeimos problemas, nuslopina švelnų Angelų balsų garsą. Mes ignoruojame Angelų pranešimus ir tada, kai jie atrodo mums neatitinkantys einamų tikslų. Todėl, kai Angelai kviečia mus atsipalaiduoti ir pramogauti, mes neretai numojame ranka į jų išmintingus patarimus dėl savo nuolatinio „nėra kada“.

Daugelis žmonių neretai skundžiasi man „problemomis“ su meditacija: tai jie tiesiog jaučia, kad neturi šiam užsiėmimui laiko, tai jų protas visur klaidžioja ir trukdo susikaupti, tai jie užmiega, kai tik jiems pavyksta atsipalaiduoti.

Be abejonės, pati meditacija nėra absoliuti būtinybė. Kažkam iš mūsų meditacija padeda aiškiau suvokti Angelų pranešimus, bet yra ir kitų, ne mažiau efektyvių būdų, leidžiančių nuraminti protą ir atpažinti Angelų balsus.

Pavyzdžiui, jūs galite nuraminti savo kūną, mintis ir emocijas bendravimo su gamta dėka. Jeigu jūs turite įprotį periodiškai pažvelgti per savo namo, darbovietės ar mašinos langą, grožėdamiesi kokiu nors gamtos vaizdu – debesiu, medžiu, čiulbančiu ant jo šakos paukščiu, – jums turi būti pažįstamas nuostabios ramybės jausmas. Sufokusuokite akis ir protą į šį stebuklą – ir jūs pajusite, kaip jūsų širdis plečiasi iš susižavėjimo ir dėkingumo šiam grožiui. Laiko, praleisto gamtos prieglobstyje, galbūt, niekuo nepakeisi. Turistiniai žygiai ir pasivaikščiojimai kalnuose – visa tai nuostabu. Bet netgi pietų pertraukos, jeigu ją praleisime parke ar ant upelės kranto, visiškai užteks, kad atnaujintume savo ryšį su Motina-Žeme, gamtos Angelais ir savo Angelais-sargais.

Dar vienas būdas nuraminti protą ir kūną – lėtai du tris kartus giliai įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpkite pilna krūtine ir sulaikykite orą plaučiuose, suskaičiavę 5 ar 10 sekundžių. Po to lėtai iškvėpkite. Pakartokite pratimą, įsivaizduodami šį kartą, kad įkvepiate į save nuostabius jausmus – atsipalaidavimą, džiaugsmą ir ramybę. Kai iškvepiate, pajuskite, kaip išsilaisvinate iš streso, įtampos ir nerimo.

Šiais giliais įkvėpimais ir iškvėpimais jūs tiesiog pasisemiate įkvėpimo, kitaip sakant – pripildote save dvasios šviesa. Denion Brinkli, knygos „Išgelbėti šviesos“ autorius, du kartus patyręs klinikinės mirties būseną, kartą man papasakojo, kad dvasios pasaulis bendrauja su mumis per mūsų kvėpavimą. Kai mūsų įkvėpimai ir iškvėpimai trumpi, tai mūsų bendravimas su šiuo pasauliu yra ne toks gilus, negu tada, kai mes kvėpuojame iš tiesų giliai. Kvėpavimas, iš esmės, – tai mūsų būdas „skambinti“ namo, į dangų!

Rytų praktinės filosofijos moko dar vienos proto nuraminimo priemonės – vizualizacijos, kurios eigoje jūs įsivaizduojate didelį skaidrų ežerą. Įsivaizduokite save po vandeniu kažkur pačiame šio ežero centre, lengvai kvėpuokite ir plaukiokite, žvalgydamiesi į šalis. Atkreipkite dėmesį, kaip lengvai grimzta į dugną smiltelės. Kai smėlis nusėda, vanduo tampa visiškai tyras ir ramus. Pajuskite, kaip jūsų kūnas ir protas atsiliepia į šią tylą, o visi jūsų rūpesčiai ir jaudinimaisi lengvai išeina, ištirpdami šioje ramybėje.

Fiziniai pratimai taip pat veikia raminančiai. Tyrinėjimai rodo, kad po energingos fizinės veiklos mūsų smegenų cheminė sudėtis keičiasi į gerąją pusę, sukeldama tikrą sveikatos antplūdį. Pabaigus fizinių pastangų reikalaujantį, bet malonų darbą, smegenyse padaugėja medžiagų, atsakančių už mūsų energijos kokybę ir nuotaiką, kiekis. Pagal ataskaitų duomenis, daugeliui žmonių fizinių pratimų atlikimo eigoje pastebimas kūrybinių idėjų ir įkvėpimo antplūdis. Tikėtina, kad būtent stipresnis kvėpavimas pratimų metu veda į tai. Kasdien pašvęskite pusvalandį energingiems pasivaikščiojimams, važinėjimui dviračiu ar kitam sportui – jūs įsitikinsite, kad bendravimas su Angelais vyksta visiškai natūraliai ir tos veiklos metu, ir po jos.

Paprasčiausia išgirsti Angelus tuo metu, kai esate vieni, ypatingai gamtos prieglobstyje. Mums visiems reikalingi atokvėpiai, kad atsistatytume ir susikauptume. Skirkite savo kasdieniniame grafike laiko buvimui tyloje ir vienatvėje, kai protas nesusikoncentravęs į jokius pasaulio reikalus. Ar sėdėsite meditacijoje lotoso poza, ar užsiimsite kūryba, tokia kaip piešimas, šokiai, dainavimas ar sodininkystė, – bet kuriuo atveju raskite laiką bendravimui su Angelais.

Kaip išgirsti Angelų pranešimus

Ne kiekvienas suvokia Angelų balsus kaip aiškius garsus. Daugelis dieviškuosius pranešimus gauna neverbalinių priemonių, tokių kaip matymas, jausmai ar betarpiškas žinojimas, dėka.

Sugebėjimas girdėti Dievo balsą ir Angelus vadinamas aiškiagirdyste. Šis balsas gali skambėti kaip jūsų pačių ar kažkaip kitaip. Jis gali eiti iš jūsų kūno, proto arba skambėti iš šalies, tarsi yra kažkur išorėje. Kai mano Angelas įspėjo mane, kad mano mašiną gali pavogti, jo balsas skambėjo taip, tarsi jis kalbėtų į kartoninį vamzdelį (panašų į tą, ant kurio būna užvynioti popieriniai rankšluosčiai) kaip tik virš mano dešinės ausies. Priimdama pranešimus šiai knygai, aš juos girdėjau skambančius tiek mano galvoje, tiek ir išorėje.

Balsas, kurį jūs išgirsite, gali pasirodyti labai silpnas, ir jūs nesuprasite prasmės to, kas pasakyta. Tokiais atvejais nedelsdami paprašykite Angelų pakartoti savo pranešimą. Tiesiog pasakykite jiems: „Truputį garsiau, prašau“. Jie įvertins jūsų atsiliepimą ir perduos aiškesnį ir suprantamesnį vedimą.

Galbūt, pradžioje jūs galvosite, kad šis balsas – jūsų vaizduotės vaisius, bandymų priimti norimą dalyką už tiesą rezultatas. Tai ypač tinka tiems atvejams, kai žmonės pradeda sąmoningai bendrauti su Angelais. Jūs galvojate: „Tikriausia visa tai fantazijos. Aš taip norėčiau, kad tai pasirodytų tiesa, ir kad Angelai iš tiesų man padėtų, bet, akivaizdu, aš kažką darau ne taip“.

Toks mastymo tipas koreguojamas pasitikėjimu ir praktika. Jeigu jūsų tikėjimas Angelais silpnas ar neapibrėžtas, paprašykite Dievo pagalbos. Sakykite: „Viešpatie, prašau, padėk man sustiprėti tikėjime. Aš noriu išsivaduoti nuo visų baimių, trukdančių man tikėti visiškai“. Dieviškoji Visata ištikimai vykdo tokius prašymus ir suteikia žmogui galimybę įgyti tikėjimą.

Angelų balsai visuomet pripildyti meilės, užuojautos ir palaikymo, netgi kai jie įspėja mus apie gręsiantį pavojų arba nepageidaujamus likimo posūkius. Mane, kaip psichoterapeutę, mokė to, kad girdėti balsus – beprotybės požymis. Tačiau, matyt yra tik vienas „beprotybės“ šaltinis – tai ego balsas. Ego balso pranešimai visuomet destruktyvūs, šiurkštūs ir impulsyvūs. Būten ego gali pasistengti įtikinti jus, kad „jūs vis tiek klystate“. Jam taip pat būdinga nuolat keisti savo sprendimus, todėl pirmadienį jis jums kalbės viena, antradienį – kita, o trečiadienį – dar ką nors nauja. Jeigu jūs klausysite tik ego balso, jūsų gyvenimas pavirs chaosu ir prisipildys baimės.

Angelų balsai, priešingai, diena iš dienos kantriai kartoja savo gerus raminančius ir mokančius pranešimus, kol jūs pagaliau jais nepaseksite. Galbūt, jūs jau seniai girdite, kaip Angelai metai iš metų tvirtina jums, kad esate gydūnas ar rašytojas. Arba nuolatos prašo jūsų labiau rūpintis savo kūnu. Jeigu vienoks ar kitoks vedimas toks nekintantis, pripildytas meilės ir rūpesčio jums ir jūsų šeimos nariams – vadinasi, tai iš Angelų.

Tačiau aiškiagirdystė yra tik vienas iš keturių Angelų pagalbos gavimo būdų. Angelai gali kreiptis į jus mentaliniais vizualiniais vaizdiniais – paveikslais, atsirandančiais priešais jus vidiniame matyme. Šis būdas vadinamas aiškiaregyste. Angelų pranešimai gali ateiti kaip pavieniai vaizdiniai-kadrai, ir kaip miniatiūrinės scenos bei ištisi mini-filmai. Šie vaizdiniai būna juodai-balti ir spalvoti. Angelų vizualiniai pranešimai gali būti pateikiami ir simbolių pavidalu; pavyzdžiui, jūs galite pamatyti ženklą „Stop!“, sakantį apie tai, kad jums būtina pailsėti, sumažinti tempą arba aplamai nutraukti tą veiklą, kuria užsiimate.

Pasitikėdami savo intuicija, jūs greitai išmoksite teisingai suprasti šiuos vaizdinius. Pavyzdžiui, pamatę to ar kito „trofėjaus“ vaizdinį, jūs žinosite, kad šiame kelyje jūsų laukia sėkmė. Jeigu jūs abejojate ar teisingai suprantate Angelų vizualinius mokymus, nedelsdami paprašykite pagalbos. Paprašykite Angelų, kad jie perduotų jums suprantamą pranešimą, ir tęskite prašymą tol, kol būsite įsitikinę, kad teisingai supratote prasmę.

Kartais mes uždarome savo bendravimo su Angelais kanalą iš baimės. Galbūt, kartą jūs pamatėte kokį nors paveikslą iš savo ateities, kuris jus išgąsdino, ir jūs laikinai uždarėte savo aiškiaregystės kanalą.

Prieš daug metų aš jaučiausi neišsilavinusia ir nelaiminga namų šeimininke: aš norėjau pagal savo jėgas įnešti indėlį į šį pasaulį, bet nesijaučiau pakankamai kvalifikuota daryti kažką išmintingo ir prasmingo. Dievas ir Angelai ėmė siųsti man mentalinius ir vizualinius paveikslus to gyvenimo, kurį man norėjosi ir buvo lemta gyventi. Aš pamačiau, kaip rašau knygas, dalyvauju šou ir gaunu koledžo baigimo diplomą. Kaip bebūtų keista, šie vaizdiniai labai mane išgąsdino, nes aš nesijaučiau turinti sugebėjimų, kad tą įgyvendinčiau. Aš galvojau, kad man neužteks nei proto, nei laiko, nei pinigų, kad sukurčiau tokį gyvenimą, kuris iškilo priešais mane tuose paveiksluose.

Pasirodė, kad vaizdinių srautas nutrūkdavo, suvalgius daug maisto. Pilnas skrandis nutraukdavo šį „telefoninį ryšį“ su Dievu ir Angelais. Kol mano skrandis virškindavo, aš jausdavau susierzinimą ir ypatingai ryškiai jutau kontrastą tarp savo dabartinio gyvenimo ir to, kokį aš turėčiau gyventi. Laimei, aš pavargau nuo šių begalinių išsisukinėjimų bei vengimo vykdyti savo paskirtį, ir atidaviau save Dievui. Kai aš tą padariau, Jis ėmė atvėrinėti priešais mane duris, vienas po kitų. Ir Angelai padarė viską tam, kad aš įgyvendinčiau kiekvieną man parodytų vaizdinių aspektą, ir tokiais būdais, kurių aš nenumačiau ir apie kuriuos netgi nepagalvojau.

Viena iš mano klienčių užvėrė savo aiškiaregystės kanalą, kai, būdama dar mergaitė, pamatė, kaip jos tėvai skiriasi. Kita klientė užvėrė savo trečiąją akį, kai pamatė savo romaną su vienu kolega, kuris buvo vedęs. Moteris norėjo plėtoti šiuos santykius, „užmerkusi akį“ tiesai, ir laikinai prarado savo aiškiaregystės sugebėjimą. Dar viena mano klientė bandė ignoruoti nuolat jos viduje skambantį angelišką balsą, patariantį „Mesk darbą“, nes netikėjo, kad Dievas galės patenkinti jos materialinius poreikius, kol ji ieškos naujo darbo.

Būna, kad žmonės užveria savo aiškiaregystės kanalą vien tik iš baimės to, ką jie galipamatyti. Kuo labiau jūs norite pamatyti savo Angelus, tuo stipresnė paprastai būna baimė, kad, kai jūs iš tiesų pamatysite šiuos „vaiduoklius“, tai bus baisu. Angelai su reikiama pagarba žiūri į šias baimes, todėl jūs nepamatysite jokių angeliškų „vaiduoklių“, kol neturėsite tikrumo, kad šie vaizdiniai skirti jus nuraminti, o ne bauginti.

Trečias būdas gauti angeliškus mokymus – per emocijas ir fizinius jausmus – vadinasiaiškiajautystė. Tokiu būdu žmonės gauna dieviškus nurodymus kūno pojūčių dėka – tokius, kaip, pavyzdžiui, įtampa žandikaulio, riešo, pilvo ar lytinių organų srityje. Jie intuityviai suvokia kiekvienos iš šių reakcijų prasmę. Jie jaučia, kaip kambaryje keičiasi oro slėgis ir temperatūra, ir šie požymiai gali perspėti juos apie negatyvias situacijas.

Galima sakyti, kad kiekvienam iš penkių mūsų pojūčių organų atitinka dvasinis organas. Aiškiai jaučiantys gauna angeliškus mokymus per uoslę, skonį ir lytėjimą. Taip, pajautę kvepalų ar mylimų jūsų močiutės gėlių kvapą, jūs galite suprasti, kad jūsų močiutė šiuo metu yra šalia jūsų. O jeigu jūsų Angelas pripildo kambarį apelsino žiedų aromatu, tai gali jus atvesti prie minties apie būsimas vestuves ir pan.

Didžiąją dalį informacijos aiškiai jaučiantys gauna intuicijos, vidinių pojūčių ir nuojautų pagalba. Laikoma, kad už intuiciją daugiausia atsako pilvo ertmė, kuri susispaudžia, atsipalaiduoja ar įgauna kitas būsenas pagal Angelų nurodymus. Aiškiai jaučiantys instinktyviai interpretuoja šių vidinių pojūčių prasmę, ir jeigu ji išmintinga, nedelsiant seka panašiomis vidinėmis direktyvomis.

Be to, aiškiai jaučiantys priima angeliškus pranešimus betarpiškai savo širdimi kaip meilės jausmą. Jeigu jūs patiriate šį jausmą pagalvoję apie vieną ar kitą dalyką, jeigu visa jūsų esybė prisipildo džiaugsmu, tai, be abejo, nurodymas, einantis iš Dievo ir Angelų. Jūs galite netgi pagalvoti: „Galbūt, aš sapnuoju, tai pernelyg nuostabu, kad būtų tiesa“. Tačiau šis džiaugsmas yra geriausias nuoroda, vedanti jus į tą gyvenimą, kurį jums lemta gyventi.

Ketvirtas bendravimo su Angelais būdas vadinamas aiškiažinyste. Aiškiažiniai žmonės sutinkami pakankamai dažnai, tačiau daugelis jų netgi neįtaria, kad tokiu sau įprastu būdu gauna detalią ir tikslią informaciją iš Dievo ir Angelų. Aiškiažiniui galima užduoti klausimą bet kuria jaudinančia jus tema, ir jis jums per keletą minučių duos tikslų atsakymą, paremtą įtikinančiais skaičiais ir faktais. Jeigu jūs jo paklausite: „Iš kur tu tai žinau?“, tai jis atsako: „Nežinau! Prieš keletą minučių aš nieko apie tai nežinojau“.

Paprastai aiškiažiniai nežino iš kur ir kaip jie žino. O tai reiškia, kad jie gali abejoti savo žinojimo patikimumu. O tai būtų klaida, nes, kai jūsų protas apdovanojamas dieviška išmintimi, tai talentas, kurį reikia naudoti savo gyvenimo pagerinimui ir pasitarnauti pasauliui.

Kiekvienas iš mūsų turi priėjimą prie visų keturių bendravimo kanalų. Paprastai vienas iš kanalų yra pagrindinis (arba pirminis), gaunant Angelų vedimą, o kitas – antraeilis arba pagalbinis. Esant norui, tačiau, jūs galite tapti adeptu pranešimų gavimo visais keturiais būdais. Nors pradinėse bendravimo su Angelais stadijose dauguma žmonių koncentruojasi daugiausia į jiems natūralias komunikacijos priemones.

Žmonės, kurie iš prigimties orientuoti į vizualinį būdą, be abejo, atkreips dėmesį į savo mentalinius vaizdinius. Jeigu jūs linkę fokusuotis į garsus, tai įsiklausysite į vidinius ir išorinius garsus, balsus ir audio pranešimus. Jeigu jūs esate emocionalus žmogus, tai instrumentai, atnešantys dieviškuosius pranešimus, gali būti jūsų emocijos ir kūno pojūčiai. O jeigu jūs esate intelektualas arba žmogus, ieškantis visur esančios paslėptos prasmės, tai „dangiško žinojimo“ momentai, suteikiantys jums tikrumą, užtikrintumą, ateis per jūsų pačių mintis.

Dar keletas bendravimo su Angelais būdų

Iš Angelų:

„Mus nesunku išgirsti, jei tik klausysite mūsų atvira širdimi. Didžiąją laiko dalį mes esame arčiau jūsų, negu jūs galite įsivaizduoti. Kuždėjimas, mintis – štai tas signalas, kurio laukiame iš jūsų, kad pradėtume bendrą dialogą. Mes labai vertiname visa tai, per ką jums tenka praeiti šiuo metu Žemės planetoje. Mes nesistengiame įsiveržti į jūsų gyvenimą, o tik bandome apdovanoti jus palaimintu įžvalgumu ir parodyti naujus savęs matymo kelius“.

Su Angelais galima bendrauti daugeliu įvairių būdų. Be praeitame skyrelyje išvardintų paminėsime čia automatinį rašymą, darbą sapnuose, būrimą kortomis, o taip pat intuityvią arba psichinę komunikaciją. Galima pasirinkti tą bendravimo būdą, kuriam jūs jaučiate natūralią trauką. Viskas, kas jaučiama kaip prievarta arba baugina, blokuos jūsų aiškaus Angelų pranešimų supratimo sugebėjimą. Be to, pirmi žingsniai bendravime su Angelais, galbūt, pareikalaus tam tikros praktikos ir kantrybės. Todėl jūs, be abejo, teiksite pirmenybę labiau jums tinkantiems ir malonesniems metodams.

Skaitydami žemiau esančius aprašymus, atkreipkite dėmesį į savo reakciją į juos. Paklauskite savęs: „Ar praktikuojant šį metodą aš patiriu laimės ir malonaus jaudulio jausmą? Ar, galbūt, manęs laukia neutralūs ar netgi negatyvūs pojūčiai?“ Išbandykite tuos metodus, kurie jums labiausiai tinka.

Automatinis rašymas. Pranešimus, pateiktus šioje knygoje, aš gavau būtent šiuo metodu. Tiesiogine prasme tai reiškia, kad Angelai tiesiog užrašo savo pranešimus su kontaktuotojo-mediumo pagalba. Automatinis rašymas gali būti ir kaip tam tikras diktavimas, kai jūs girdite Angelų balsus ir po to užrašote ką išgirdote. Šie balsai gali skambėti jūsų galvoje ar išorėje, ir gali būti panašūs (arba nepanašūs) į jūsų pačių balsą.

Kitos rūšies automatinis rašymas – kai Angelai betarpiškai valdo jūsų ranką, spaudžiančią pieštuką arba gulinčią ant klaviatūros. Dauguma žmonių, naudojančių šį metodą, nesuvokia ką jie užrašinėja. Būtent ši automatinio rašymo forma buvo panaudota rašant šią knygą (pirma knygos dalis sudaryta iš tekstų, perduotų Angelų – vert. past.) .

Jūs galite naudoti šią automatinio rašymo formą, atlikę šiuos žingsnius:

1. Pasirinkite dieną ir laiką informacijos gavimui automatinio rašymo būdu. Mintimis praneškite Angelams apie šį sprendimą, kad jie galėtų pasiruošti. O tada tiksliai įvykdykite savo pažadus ir laikykitės nustatyto grafiko.

2.  Pasirinkite ramią vietą, kur jūsų niekas netrukdys. Išjunkite telefoną ir pakabinkite ant durų raštelį, kad namiškiai nekeltų triukšmo, kuris blokuotų bendravimo kanalą. Geriausia įjungti tylią foninę muziką arba gamtos garsų įrašus, o taip pat pripildyti kambarį maloniais aromatais – pavyzdžiui, gėlių ar smilkalų kvapais.

3. Jeigu jūs ruošiatės užrašinėti pranešimus pieštuku, tai pasiruoškite stalą ir kėdę, kad nejaustumėte nereikalingų nepatogumų. Juk, greičiausiai, jūs panorėsite palengvinti sau šį procesą, ir vargu ar imsite rašyti ant blogo popieriaus, pasidėję sau ant kelių arba gulėdami ant grindų, arba kokioje nors kitoje pozoje, trukdančioje laisvai judėti pieštukui.

Kai kurie „automatistai“ naudoja plunksnos rašiklius, tačiau pieštukas – universalus instrumentas, nes nedrasko popieriaus ir nevarva. Prieš keletą metų buvo naudojamos specialios planšetės automatiniam rašymui. Tokia planšetė – tai plokščias medinis trikampis su kiauryme centre ir prie jo pritvirtintais trimis ratukais, kurie leidžia lengvai judėti bet kuria kryptimi. Pieštukas tvirtai fiksuojamas kiaurymėje, ir Dvasia valdo mediumo ranką, judindama planšetę tai čia, tai ten – metodas, daug kuo primenantis spiritistinius staliukus.

Šiuo metu vietoje įprastų pieštuko ir popieriaus galima naudoti kompiuterį bei klaviatūrą, ir pranešimus užrašyti jų pagalba.

4.  Įsitikinkite, kad jums patogu. Geriausia apsivilkti laisvus drabužius, be to, labai svarbu priimti pranešimus tuščiu skrandžiu, neveikiamiems kokių nors stimuliatorių (kava, kola, cukrus, žolelės ar šokoladas) ar depresantų (sunkieji metalai, alkoholis, narkotikai, žolės).

5. Du tris kartus giliai įkvėpkite ir iškvėpkite. Perskaitykite maldą „Tėve mūsų“ ar ištarkite maždaug tokios rūšies afirmaciją: „Aš matau, kaip mane apsupa balta šviesa ir dieviškoji meilė. Aš saugi(us) ir mylima(s)“. Taip pat galite paprašyti Archangelo Mykolo, kad jis prižiūrėtų kontakto procesą, ypatingai pirmais etapais, kol jūs dar neišmokote greitai atskirti žemės dvasios nuo Angelo. Mykolas bus jums kaip sargas, praleidžiantis į jūsų teritoriją tiktai laukiamus svečius.

6.  Šiame etape jūs, galbūt, iš karto pajusite kontakto pojūtį. Nebijokite. Pirmą kartą, kai aš pati bandžiau automatinio rašymo su pieštuku rankose metodą, pieštukas staiga ėmė greitai judėti vienas pats, ir tai mane išgąsdino. Ir ši baimė ilgai blokavo visą čenelingo procesą. Pradžioje pieštukas braižys įvairius ratus ir zigzagus, kurių pagalba Angelai išreiškia didžiulį džiaugsmą kontaktuoti su jumis. Po to, kai jūs ir Angelai šiek tiek priprasite prie bendro darbo, jūsų pieštukas ims rašyti raides, žodžius ir sakinius. Nors pirmosiomis dienomis (nuo vienos iki trijų) jis, greičiausiai, braižys ratus ir apskritimus.

Galbūt, jūs išgirsite vidinį balsą ir pajusite vidinį impulsą užrašyti tai, ką girdite. Automatinio rašymo metodas gali turėti ir „taktilinį“ pagrindą. Jeigu jūs naudojatės klaviatūra, jums gali kilti toks jausmas, kad jūs sėdite prie pianino, jūsų rankas laiko muzikos mokytojas, nukreipdamas jūsų pirštus į reikiamus klavišus. Galbūt, jūs suvoksite intuityvius impulsus, gimdančius jums emocinį pojūtį to, ką jūs turite parašyti. Angelų pranešimai gali ateiti jums kaip vaizdiniai, ir tuo atveju jausite, kad jus tarsi traukia užrašyti tai, ką matote. Jeigu jūs aiškiažinis, tai, greičiausiai, jūs pasitikėdamas priimsite iš Angelų rišlią informaciją, nežinodamas, kaip ir iš kur ji jums ateina.

Kontaktuotojai-mediumai, dirbantys transe arba pusiau transe, nesuvokia paties automatinio rašymo proceso. Giliame transe paprastai kontaktuotojas praranda supančios erdvės suvokimą, patiria buvimą už savo kūno, kol dvasinis pasaulis per jį transliuoja savo pranešimus. Aš darau čenelingą pusiau transo būsenoje, kai visiškai suvokiu save, nesuvokdama tuo pat metu didesnės dalies per mane perduodamų pranešimų. Be to, daugumos čenelingo seansų eigoje aš prarandu vietos ir laiko jausmą: man atrodo, kad praėjo tik dvidešimt minučių, kai iš tiesų praėjo keletas valandų.

Pagrindinė automatinio rašymo proceso prasmė ir tikslas – atsiduoti pojūčių srautui. Įspūdžiai gali ateiti kaip vaizdiniai, žodžiai, emociniai ar fiziniai pojūčiai, o taip pat visų šių rūšių informacijos kombinacija. Treniruotės leidžia tobulinti automatinio rašymo procesą, todėl nenuliūskite, jei pirmieji pranešimai atrodys jums nerišlūs. Jeigu pirmais kartais jie bus gana paviršutiniški – tai netgi gerai. Pradžioje jūs koncentruositės į tai, kad padarytumėte automatinio rašymo procesą pakankamai patogų ir prie jo priprastumėte, o jau po to imsite pamažu priimti prasmingus dvasinio pasaulio pranešimus.

Jeigu jaučiate, kad pavargote, tampate išsiblaškę arba jaučiate skausmą, nutraukite čenelingą. Pradžioje protinga apriboti seanso trukmę viena valanda arba dargi mažiau. Neskubėkite, ir su laiku automatinio rašymo periodai taps ilgesni.

Jeigu aptiksite, kad bendraujate su dvasia, kuri jus žemina arba verčia daryti kažką tokio, kas kelia skausmą jums ar kitiems žmonėms, sustokite. Tikėtina, tuo momentu jūs bendraujate ne su Angelais. Angelai niekada neperduoda pranešimų, keliančių emocinį, fizinį arba psichinį skausmą. Pakvieskite Archangelą Mykolą ir paprašykite jo pašalinti tą žemės dvasią, kontaktas su kuria sukelia jums diskomfortą. Nebandykite išgąsdinti dvasią arba paveikti ją pykčiu, – tiesiog skaitykite maldas ir, prieš pradėdami eilinį seansą, vizualizuokite save apsuptą balta šviesa. Pasiryžimas priimti ir perduoti tiktai meilę – jūsų didžiausias sąjungininkas čenelingo procese. Nes niekas, kas eina su meile, negali atnešti žmonėms žalos.

Darbas miego metu. Kaip aiškiai pasakė Angelai skyrelyje „Miegas“, mes bendraujame su dangiškų Angelų karalyste miego metu. Tiesiog pakvieskite Angelus į savo sapnus, – ir tuo pačiu padidinsite Angelų pranešimų kiekį ir pagreitinsite savęs gydymo tempą.

Jeigu jūs, pavyzdžiui, dar neapsisprendėte, kokia kryptimi vystyti savo karjerą, tai, dėdami galvą ant pagalvės, mintimis pasimelskite maždaug tokiu būdu:

„Angelai, prašau, ateikite šiandien į mano sapnus ir perduokite man aiškius pranešimus, kuriuos aš galėčiau prisiminti ir kurie padėtų man suprasti, kokia kryptimi vystyti savo karjerą“.

Jie visada atsilieps į jūsų prašymą ir, greičiausiai, valandą prieš jums prabundant, atsiųs jums skaidrų sapną, kurį bus lengva prisiminti. Jie padės jums tokiu būdu, kad jums netgi neprisieis prisiminti sapno turinio. Nubudę jūs žinosite, kad šią naktį jūsų viduje kažkas pasikeitė. Jūs pasijusite laimingesni, pozityviai nusiteikę, ir žymiai aiškiau jausite, kokia kryptimi judėti. Tai liudijimas, kad Angelai pertvarkė jūsų mintis ir įsitikinimus, ir padėjo jums išsilaisvinti iš baimių, maitinusių jūsų neryžtingumą karjeros atžvilgiu.

Jeigu jaučiate, kad kokia nors jūsų gyvenimo sfera užblokuota, parašykite popieriaus lape štai tokį laišką Angelams ir padėkite jį po pagalve, triskart mintimis pakartoję jį prieš užmigdami:

Brangieji Angelai!

Prašau Jūsų padirbėti su manimi šią naktį miego metu ir panaikinti visus blokus, kurie trukdo man visa jėga mėgautis gyvenimu. Prašau, pritraukite mano dėmesį į šiuos blokus arba visiškai pašalinkite juos iš mano proto, kūno ir emocijų nakties miego metu.

Dėkoju.

Ryte jūs nubusite žvalūs, su suvokimu, kad puikiai padirbėjote šią naktį. Galbūt, jūs neprisiminsite šio naktinio Angelų „darbo“ detalių, užtai giliai viduje jausite jo rezultatus. Galbūt, taip pat jūs pajusite lengvumą ir linksmumą. Iš tiesų, pašalinti blokai buvo gana sunki našta, trukdanti jūsų gyvenimo planų ir tikslų realizavimui. Jus pripildys dėkingumo jausmas, ir po to jums, galbūt, norėsis kviesti Angelus į savo sapnus kiekvieną naktį.

Prognozavimo instrumentai. Būrimo kortos ir švytuoklės – apčiuopiamos priemonės bendravimui su Angelais. Jeigu jūs aiškiai jaučiantis, tai yra tas, kurio intuicija pasireiškia per fizinius ir emocinius pojūčius, šiuos metodus priimsite kaip labiausiai jums tinkančius.

Būrimo kortos. Būrimo kortas „angeliška tematika“ galite įsigyti daugumoje knygynų (galima rasti ir Doreen Virtue sudarytas Angelų bei Archangelų kortas – vert. past.). Jos būna skirtingos, todėl rinkitės tas kalades, kurioms jaučiate vidinį pasitikėjimą ir susidomėjimą. Tik ši vidinė trauka, rodanti natūralų giminingumą ir vidinį rezonansą, padės jums teisingai nuspręsti, kokią iš jų pirkti. <…> Kai kurios būrimo kortos grindžiamos senovinėmis Taro kortomis ir turi atitinkamą išvaizdą. „Angelų“ kortos nuo jų skiriasi spalvotais Archangelų, Cherubinų ir Serafimų atvaizdais. Šalia šių atvaizdų yra parašyti žodžiai ar ištisi sakiniai, paaiškinantys kiekvienos kortos prasmę.

Kad būrimo kortų pagalba įeitume į kontaktą su Angelais, kol jas maišote, pasinerkite į meditaciją ir mintimis paprašykite Angelų suteikti jums pagalbą. Man pačiai, kai aš imuosi būrimo kortų, patinka deginti smilkalus ir įjungti kaip foną švelnią meditacinę muziką. Kai maišote kortas, galite užduoti Angelams specifinius klausimus, paprašyti jų vedimo gyvenime arba pagalbos numatant ateitį.

Angelai praneš jums, kada pabaigti maišyti. Jeigu jūs aiškiai jaučiantis, tai patyspajusite to momento atėjimą, o taip pat ir tai, kokią kortą reikia išimti iš kaladės ir padėti ant stalo. Jeigu jūs aiškiai girdintis, tai išgirsite, kaip Angelai jums pasakys, ką reikia daryti. Galbūt, jų balsai praneš jums kokį nors skaičių, – pavyzdžiui, „septyni“, – tuo pačiu pranešdami, kad iš kaladės reikia ištraukti septynias kortas. Aiškiaregiai gaus vizualinius raktus, – pavyzdžiui, maišant kortos gali išslysti iš kaladės tam tikra tvarka, tuo pačiu duodamos suprasti, kad laikas jas išdėlioti. Ir toliau orientuokitės į vizualinius vaizdinius, ir jūs suprasite, kokias būtent kortas ir kaip reikia išdėlioti. Aiškiažiniai savaip sužino apie tai, kada ir kokias kortas reikia išdėlioti.

Žmonės, kombinuojantys bendravimo kanalus, kortų maišymo metu, kaip ir jų dėliojimo metu, naudosis visais savo jausmais ir suvokimo būdais. Pavyzdžiui, dėka aiškiajautystės sugebėjimo aš jaučiu, kada laikas baigti maišyti kaladę, dėka aiškiagirdystės sugebėjimo išgirstu balsą, pasakantį man kiek kortų išdėlioti, o dėka aiškiaregystės „skaitau“ išdėliotų kortų reikšmes. Nuoširdus noras, malda ir praktika kiekvieną gali padaryti tikru ekspertu būrimo kortu išaiškinime – ypač jeigu pasinaudosite Angelų pagalba.

Kortas taip pat galima išdėlioti sistemomis, duotomis instrukcijoje, pridėtoje prie kaladės. Vienas iš klasikinių būdų remiasi trijų kortų sistema. Pirma korta parodo dabartinio gyvenimo aplinkybes, antroji – „kliūtis“, kurias jums būtina įveikti, trečioji simbolizuoja geriausią iš rezultatų, kurį jūs pasieksite šiame kelyje.

Paprastai aš vienu metu naudojuosi keletu kortų kaladžių. Pirmos kaladės ištrauktas kortas aš dedu į horizontalią eilę,  po jomis dedu antros kaladės horizontalią eilę, ir t.t. Išdėliojusi vieną po kitos penkias kalades, aš imu skaityti kortas pagal vertikalę. Pirmiausia aš apžiūriu kortą viršutiniame kairiame kampe, žinodama, kad ji nusako pagrindinę mano kliento problemą. Po to tą, kuri guli po pirmąja, ir t.t., – tai yra, ieškau kiekvienoje vertikalioje kortų eilėje tam tikros „temos“. Kiekviena tokia „tema“ atskleidžia istoriją, pasakojančią apie kliento gyvenimo tikslą, jo emocinius blokus ir ateities galimybes.

Švytuoklės. Švytuokle gali tarnauti puošni grandinėlė arba atlasinė virvutė, ant kurios pakabintas kristalas arba brangakmenis, pavyzdžiui, žadeitas. Jūs tiesiog laikote rankoje grandinėlę ar virvutę, leidžiančią akmenėliui įsisiūbuoti iki to laiko, kol jis nesustos. Kai jūs užduosite Angelams pirmą klausimą, akmuo įsisiūbuos tam tikra kryptimi, kuri reikš „taip“; užduosite kitą klausimą, ir sužinosite, kokiu siūbavimu švytuoklė atsako „ne“. Suprantama, kad sužinotume, kokia iš šių kryčių reiškia „taip“, o kokia „ne“, reikia užduoti tokius klausimus, į kuriuos jūs žinote atsakymus, pavyzdžiui: „Mane vadina Sjuzen?“ arba „Aš gyvenu Ohajuje?“ Sekite, kokia kryptimi siūbuos akmenėlis – tokiu būdu sužinosite savo švytuoklės „kalbą“. Nustatę „kalbą“, galite pradėti užduoti Angelams kitus klausimus. Jūs pastebėsite, kad tvirtas, užtikrintas atsakymas „taip“ arba „ne“ priverčia akmenėlį judėti gana ženkliai ir netgi plačiais mostais. Kai kurie žmonės dėka praktikos ir intuicijos sugeba „iššifruoti“ ir detalesnius atsakymus, negu tiesiog „taip“ arba „ne“.

Ženklai. Meditacijų metu paprašykite Angelų atsakant į jūsų maldas duoti jums aiškius ženklus. Kaip taisyklė, geriau nenurodyti, kokios rūšies ženklą jūs norite gauti. Angelų siunčiamas signalas atpažįstamas neklystant: jūs pastebėsite arba sužinosite, kad būtent tas ženklas, kurio jūs prašėte.

Tokiais ženklais neretai tarnauja gamtos reiškiniai: pavyzdžiui, vaivorykštė, šalia plasnojantis paukštis, kažkur iš dangaus nukritusi plunksna. Tai gali būti ir eterinis reiškinys – netikėtas aromatas, muzikos garsai, šviesos blyksnis, nesusijęs su išoriniu materialiu šaltiniu. Ženklai, siunčiami Angelų, gali ateiti per nelauktus, netikėtus įvykius – telefono skambutis, laiškas su geromis naujienomis, nei iš šio, nei iš to nuo lentynos nukritusi knyga. Tai gali būti ir psichiniai reiškiniai – tokie, kaip sapnas, vaizdinys, balsas ar intuicija.

Kokį ženklą begautumėte, patikėkite juo. Žinokite, kad Angelai visada atsilieps į jūsų maldą, prašymą ir kvietimą. Viskas, ko reikia iš jūsų, – tai paprašyti.

Verbalinis čenelingas. Jeigu panorėsite, Angelai kalbės per jus. Jie perduos pranešimus jūsų lūpomis ir balsu. Kartais savo seansų metu aš, vietoj to, kad perduočiau klientams Angelų pranešimus, imu kalbėti jų vardu. Mano klientai jau žino, kad jeigu mano pranešimuose seanso eigoje atsiranda frazės tipo „Mes manome, kad jums suteiks malonumą…“ arba „Mes patariame jums…“, tai tą aš sakau ne pati, o Angelai per mane.

Jeigu jūs gydūnas ar meno žmogus, tai, tikėtina, jūs jau ne kartą buvote laidininkas Angelams. Tegul, pavyzdžiui, jūs sakote kažką, gydote ar kuriate – ir staiga jums topteli nauja puiki idėja. Ir tada jūs stebitės: „Iš kur ji atsirado?“ Atsakymas aiškus: iš Angelų.

Kad tarnautumėte verbaliniu laidininku Angelams, naudokite relaksacijos ir apsauginės maldos technikas, aprašytas skyrelyje „Automatinis rašymas“. Mintimis išreikškite tyrą ketinimą: kad jūs norite, jog Angelai kalbėtų per jus, naudodami jūsų balso stygas ir lūpas. Atsipalaiduokite ir išlaikykite pozityvų proto nusiteikimą, nes skepticizmas blokuoja bendravimo su Angelais kanalą.

Jeigu jūs jaučiate vidinį impulsą, skatinantį jus kalbėti, neleiskite, kad jūsų protą apimtų baimės ir abejonės. Tiesiog imkite kalbėti, neprarasdami intereso ir pasitikėjimo jausmo. Tai primena pirmas važiavimo dviračiu pamokas. Angelai, kalbantys per jus, naudosis jūsų žodžių ištekliais – tarsi spaudytų rašomosios mašinėlės klavišus, kad parašytų rišlų pranešimą. Kai kurie verbaliniai mediumai suvokia per juos perduodamus pranešimus, kiti ne. Taip ar kitaip, bet jums norėsis įrašyti į juostelę šiuos pranešimus arba pasakyti juos kitam žmogui, kad turėtumėte galimybę juos „išgirsti“ ir pačiam apgalvoti.

Jūs atpažinsite, kad jūsų lūpomis kalba Angelai pagal sekančius požymius:

•    Labai subtilūs ir aukšti dažniai. Galvos srityje galite jausti tam tikrą spaudimą, tarsi dainuotumėte labai aukštas natas.

•   Gyvenimo džiaugsmas ir meilė. Apie ką bekalbėtų Angelai, netgi perspėdami jus apie pavojų arba įkalbinėdami jus atsisakyti žalingo įpročio, jie naudoja meilės energiją ir apiformina savo patarimus labai mandagių mokymų dvasioje.

•   Nuoseklumas. Patardami jums iš esmės pakeisti savo gyvenimą, Angelai prašo šiuos pakeitimus įgyvendinti palaipsniui – žingsnis po žingsnio. Jų veiksmai bus nuoseklūs, jie kantriai kartos vieną ir tą patį pranešimą įvairiuose kontekstuose, kol jūs neįvykdysite jų prašymo. Užbaigus eilinį etapą, Angelai džiaugsmingai jus pagirs, o po to pasiūlys pereiti prie sekančio žingsnio.

 
Šaltinis: Doreen Virtue knyga „Angelų terapija: gydantys pranešimai kiekvienai jūsų gyvenimo sričiai“
 
Išvertė Eugenija
http://meiles-keliu.lt/?p=1326

Laimės Paslaptis yra matyti visus pasaulio stebuklus

Vienas turtuolis pasiuntė savo sūnų pas išmintingiausią pasaulyje žmogų sužinoti Laimės Paslapties. Po keturiasdešimties dienų kelionės per dykumą jaunuolis pagaliau priėjo gražią pilį, stovinčią kalno viršūnėje. Čia gyveno jo ieškomasis Išminčius.
Nesutikęs šio šventojo žmogaus, mūsų herojus įžengė vidun ir čia, puikioje salėje, išvydo didžiulį sujudimą: įeidinėjo ir išeidinėjo pirkliai, viename salės kampe kalbėjosi žmonės, kitame orkestras
grojo švelnias melodijas. Ir dar stovėjo stalas, apkrautas įmantriausiais tos šalies valgiais.
Išminčius kalbėjosi čia su vienais, čia su kitais, ir jaunuoliui teko pralaukti keletą valandų, kol atėjo jo eilė. Išminčius, atidžiai išklausęs vaikino ir sužinojęs, ko jam reikia, pasakė šiuo metu neturįs laiko atskleisti Laimės Paslaptį, tačiau pasiūlė jam apžiūrėti rūmus ir sugrįžti po poros valandų.
– Tik norėčiau tave paprašyti vienos paslaugos, – pridūrė Išminčius ir padavė jaunuoliui šaukštelį, o į jį įlašino du lašus aliejaus. – Vaikščiodamas nešk tą šaukštelį taip, kad neišpiltum aliejaus.
Jaunuolis pradėjo lipti rūmų laiptais – aukštyn ir žemyn, vis nenuleisdamas akių nuo šaukštelio.
Po dviejų valandų jis vėl prisistatė Išminčiui.
– Taigi, – klausia šis, – ar matei persų kilimus valgomajame? Ar matei parką, kurį Vyriausiasis Sodininkas kūrė dešimtį metų? Ar atkreipei dėmesį į puikiuosius pergamentus mano bibliotekoje?
Sumišęs jaunuolis prisipažino nematęs nieko. Jo vienintelis rūpestis buvęs neišlieti Išminčiaus įlašintojo aliejaus.
– Gerai. Grįžk ir apžiūrėk mano pasaulio stebuklus,- tarė jam Išminčius. – Negalima pasitikėti žmogumi, nemačius jo namų.
Kiek nuramintas, jaunuolis vėl paėmė šaukštelį ir pradėjo vaikštinėti po rūmus, šįkart apžiūrinėdamas visus ant sienų ir palubėse iškabinėtus meno kūrinius. Dabar jis pamatė sodus, aplink juos dunksančius kalnus, subtilių gėlių grožį, pastebėjo, kaip skoningai parinkta vieta kiekvienam meno kūriniui. Grįžęs pas Išminčių, jis smulkiai apsakė, ką regėjęs.
– Bet kurgi tie du aliejaus lašai, kuriuos buvau tau įdavęs? – tuomet paklausė jo Išminčius.
Jaunuolis pažvelgė į šaukštelį ir suprato juos išpylęs.
– Tai va, – pasakė Išminčius, – galiu tau duoti vienintelį patarimą: Laimės Paslaptis yra matyti visus pasaulio stebuklus, sykiu nepamirštant dviejų aliejaus lašų šaukštelyje.
 
Šis trumpas pasakojimas yra pateiktas iš knygos Paulo Coelho Alchemikas https://jogasveikatai.files.wordpress.com/2008/02/paulo-coelho_alchemikas.pdf

(LT/RU) „Penkių sekundžių“ principas

Egzistuoja toks principas „Penkios sekundės tylos“. Kai susiduriame su neigiamomis vaiko išreiškiamomis emocijomis, mes reaguojame dvejopai.
Viena reakcija – įtikiname vaiką, priekaištaujame jam, kad jis neturi atitinkamų savybių, arba kad yra nedėkingas ar dar koks nors, arba stengiamės jį pralinksminti arba atitraukti, taip trukdydami natūraliam emocijų išgyvenimo procesui.
Kita reakcija – pabandome priimti tai, ką jis jaučia. Ir tos penkios sekundės tylos yra tas laikas, kai galite perjungti savo programas. Persijungti iš programos „ponas viską sutvarkysiu“.
Labai dažnai mamos elgiasi su vaikais taip, kaip vyrai elgiasi su jomis – vietoj to, kad palaikytų emocionaliai, jos siūlo problemos sprendimą, kas iš tikrųjų visai nepadeda.
Pvz., situacijoje, kai vaikas nusiminęs arba verkia, labai egoistiška būtų pasakyti „Neverk!“ arba „Neverk, nieko baisaus nenutiko!“ Vietoj to patylėkite penkias minutes tam, kad programa persijungtų, ir vietoj patarimo, priekaištų, arba pamokslų tiesiog palaikykite jį ir pasakykite: „Aš suprantu. Tu nusivylei“.

Vietoj frazių „Nesijaudink“, jeigu matote, kad vaikas nerimauja, išlaikykite pauzę, pabandykite pasakyti: „Taip, žinau, kad tau neramu, kad dabar tau sunku.“

Vietoj frazių: „Na, nieko tokio, rytoj jau viskas bus tvarkoje“ padarykite tą pačią penkių sekundžių pauzę tam, kad suprastumėte, kad vaikui dabar nereikalingas toks melagingas įkvėpimas, nereikia aiškinti, kodėl jis neturi taip jaustis. Pasakykite: „Tikrai, aš suprantu, tau sunku. Man irgi būtų labai liūdna, jeigu su manimi taip nutiktų.“

Vietoj frazės: „Nieko baisaus“, po penkių sekundžių galite pasakyti: „Aš žinau, tau skauda. Ateik, aš tavęs pagailėsiu.“ Arba tiesiog „Eikš pas mane“. Nes, kai vaikui bloga, frazė „Eikš pas mane“ reiškia, kad dabar jis gaus palaikymą.

„Na ką padarysi, toks gyvenimas!” – dar viena frazė, kuria, galimai, kas nors iš mūsų sako vaikams tam, kad jie taptų stipresni arba kad ateitų filosofinis gyvenimo supratimas. Penkių sekundžių pauzė ir toliau frazė: „Tu labai teisingai pyksti. Aš irgi supykčiau“.

Vietoj frazės: „Galėjo nutikti ir blogiau“, penkios sekundės, ir: „Matau, kad tau baisu. Matau, tu esi išsigandęs. Tau baisu. Aš irgi bijočiau.“

„Nieko tokio, kitą kartą viskas išeis“ – dar vienas šedevras „pono viską sutvarkysiu“. Penkios sekundės ir toliau: „Jeigu man taip nutiktų, aš irgi nusiminčiau.“

Vaikas tokiose situacijose gali nepalaikyti jūsų užuojautos ir tęs savo pasakojimą apie kitus negatyvius išgyvenimus. Žinokite, kad tai normalu, savo palaikymu jūs atidarėte negatyvių emocijų kranelį, vaikas įsitraukęs į jų pašalinimo procesą. Reiškia viskas padaryta teisingai.
Tai nereiškia, kad principas neveikia, arba jūs neteisingai jį supratote. Reikia prisiminti, kad negatyvių emocijų reiškime nėra logikos, čia reikalingas tiesiog palaikymas.

Vaikų emocijos yra ryškesnės negu suaugusiųjų, nes pas vaikus iki devynerių metų neišsivysčiusi mąstymo funkcija. Tai reiškia, kad emocijos pasireiškia spontaniškai. Sveiku protu vaikai negali susidoroti su savo emocijomis. Ir reikalingas vyresnio, stipresnio žmogaus protas, kuris be to būtų emociškai suinteresuotas, kuris jį mylėtų.
Tėvai dažnai negali įvertinti vaiko nusiminimo stiprumo. Todėl geriausias palaikymo būdas – tiesiog patikėti. Patikėti, kad vaikas turi rimtą priežastį taip jaustis. Tegul tos priežastys mums, suaugusiems, su išsivysčiusiu intelektu, filosofišku požiūriu į gyvenimą, atrodo juokingos.
Tačiau vaikiškos emocijos nėra vaikiškos, emocijos lieka emocijomis. Todėl pats geriausias būdas palaikyti, išreikšti meilę – patikėti, kad vaikas turi rimtą pagrindą taip jaustis.

Ruslan Naruševič
(vertimas – N.Balinskaja, iliustracija – Gabriel Picart)

**

ПРИНЦИП “5 СЕКУНД”
Существует такой принцип, который называется «5 секунд молчания». И есть два вида реакции, когда мы сталкиваемся с проявлением негативных эмоций ребенка.
Первая – это либо сделать внушение ребенку, упрекнуть его в том, что он не имеет должных качеств, или неблагодарен, или еще что-то, или постараться его развеселить или отвлечь, тем самым мешая естественному процессу переживания эмоций.
Второй способ – это попробовать понять то, что он чувствует, и эти 5 секунд молчания являются тем временем, чтобы переключиться с одной программы на другую, с программы «мистер все улажу». Матери очень часто ведут себя по отношению к детям так, как ведут себя мужья по отношению к ним, т.е. дают решение вместо эмоциональной поддержки, что на самом деле не сильно помогает.

Итак, в ситуации, когда, например, ребенок сильно расстроен чем-то, огорчен, или плачет, проявлением эгоистического решения может быть фраза: «Не плачь!» или «Не плачь, ничего страшного не произошло!» Вместо этого – 5 секунд молчания, для того, чтобы переключить программу, и вместо совета, упрека, или какого-то морального наставления, просто, оказывая поддержку, сказать: «Я понимаю. Ты разочарован».

Вместо фразы «Не волнуйся», когда мы видим, что ребенок чем-то обеспокоен, выдержите паузу, попробуйте сказать: «Да, не легко. Я знаю, как ты обеспокоен».

Вместо фразы успокоения, что-то вроде: «Ну ничего! Завтра уже все будет в порядке», «До свадьбы заживет», сделать паузу 5 секунд, переключить программу. Понять, что в данном случае ребенку не нужно такое вот ложное воодушевление, не нужно объяснять, почему он не должен себя так чувствовать, и сказать: «Действительно, я понимаю, тебе тяжело. Мне бы тоже было очень грустно, если бы со мной такое произошло».

Вместо фразы: «Ну ничего страшного», выдержав паузу 5 секунд, мы можем сказать: «Я знаю, тебе больно. Иди сюда, я тебя пожалею. Или просто: «Иди ко мне». Потому что обычно, когда ребенку плохо, фраза «Иди ко мне» сама по себе означает, что сейчас я получу поддержку.

«Ну что поделаешь – это жизнь!» – еще одна фраза, которую, может быть, кто-то из нас говорит детям, для того чтобы сделать их сильнее, или увеличить их философское понимание жизни. «Это жизнь!». Пауза в 5 секунд и дальше фраза: «Ты совершенно правильно сердишься. Я бы тоже сердился».

Вместо фразы: «Могло быть и хуже», 5 секунд паузы: «Я вижу, тебе страшно. Я вижу, ты не на шутку испуган. Тебе страшно. Я бы тоже боялся».
«Ну ничего, следующий раз получится» – еще один из шедевров «мистера все улажу». 5 секунд пауза и дальше: «Если бы со мной такое случилось, я бы тоже был очень расстроен».

Ребенок может в этих ситуациях не поддержать ваше сочувствие и продолжать говорить о других негативных эмоциях. Помните, что это абсолютно нормально, он в процессе. То есть, своей поддержкой вы открыли кран этих негативных эмоций, потоку негативных эмоций дан выход. То есть, все сделано правильно.
Это не говорит о том, что этот принцип не работает, или вы неправильно его поняли. И нужно запомнить, что в отношении проявления негативных эмоций логика значения не имеет, в данном случае, нужна просто поддержка.

Положение вещей таково, что у детей обычно более ярко выраженные эмоции, чем у взрослых, поскольку до 9-ти лет не развита способность размышлять. То есть, эмоции проявляются более спонтанно. Разумом дети не могут справиться со своими негативными эмоциями. Им необходим разум другого, более сильного, старшего человека, который при этом был бы эмоционально заинтересован, испытывал бы любовь к нему.
Родители часто не могут оценить силу огорчения ребенка. Поэтому, лучший способ поддержки в данном случае – поверить. Поверить, что у ребенка есть серьезные основания так себя чувствовать. Пусть даже эти основания нам, взрослым, с развитым логическим мышлением, с философскими установками, кажутся нелепыми.
Но эмоции детей не являются детскими, эмоции являются эмоциями. Поэтому самый лучший способ поддержать, проявить свою любовь – это поверить, что у ребенка есть серьезные основания так себя чувствовать.

Руслан Нарушевич

ATLEIDIMO MALDA

“Labai subtilus dalykas atleisti žmogui, nesumenkinant jo savigarbos ir neprarandant jam pagarbos.” /Josh Billings/

ATLEIDIMO MALDA

“Visų prašau atleidimo, ką tyčia ar netyčia įžeidžiau žodžiu, mintimi, veiksmu arba neveikimu, ant ko įsižeidžiau ar siekiau primesti savo pasaulėžiūrą, ką kritikavau, žeminau žodžiais, mintimis, darbais. O taip pat apgaudinėjau, sukčiavau, pavydėjau, melavau, ignoravau, engiau, į kieno gyvenimą kišausi, piršau savo nuomonę, ką teisiau ar dar kaip nors kenkiau.
Aš iš visos širdies atleidžiu ir, tuo pat metu, prašau atleidimo!
Atleidžiu visiems žmonėms, gyviams ir sutvėrimams, tyčia ar netyčia man kenkusiems, ir taip pat prašau atleisti man už visus mano neharmoningus veiksmus arba neveikimus ir padarytą mano žalą (dvasinę, materialinę) – kaip šiame gyvenime, taip ir praeituose įsikūnijimuose.
Visko ir visų, ko aš nesuprantu, nesuvokiu, nepriimu, nematau, negirdžiu, neužuodžiu, nejaučiu, aš atleidžiu ir tuo pat metu prašau atleisti man, jei aš jų nematau, negirdžiu, nesuvokiu, nepriimu, neužuodžiu, nejaučiu.
Visų žmonių, tvarinių, dvasių, stichinių jėgų, esybių, kam aš neįtikau, nepateisinau lūkesčių, vilčių, neatitikau jų suvokimo apie gyvenimą, neišpildžiau savo priesaikų, pažadų (realių ir įsivaizduojamų), kam trukdžiau (sąmoningai ar nesąmoningai), perėjau kelią, primetinėjau savo valią, žeminau savo buvimu, žodžiais, darbais, mintimis ir sumanymais, aplaidumu, kas iššaukė kartėlį, kančią, neapykantą, baimę, pavydą, karščiavimąsi, norą fizinio ir mistinio smurto.
Aš visiems atleidžiu!
Aš atleidžiu visiems iš visos širdies, visa siela, kūno sąmone, protu, mintimis, jausmais, emocijomis, atmintimi.
Aš visiems atleidžiu!
Aš atšaukiu visas griaunančias komandas, programas, kodus, nustatymus, idealizavimus, pasireiškusius dabar ar praeityje.
Tuo pačiu metu aš atleidžiu visiems žmonėms, tvariniams, esybėms, stichinėms jėgoms, padariusiems man žalos – kaip šiame, taip ir praeituose įsikūnijimuose.
Aš leidžiu visiems žmonėms, gyviams, tvariniams, esybėms, dvasioms stichinėms jėgoms būti tokiais, kokie jie yra; leidžiu būti nepanašiais į mane; duodu jiems teisę į klaidas ir netobulumus.
Aš atleidžiu ir tuo pat metu leidžiu gyventi, mylėti, kentėti, kristi, atsikelti, džiaugtis, ieškoti, rasti, abejoti, mėgautis, švęsti, juoktis. Visiems žmonėms, gyviams, tvariniams, esybėms, stichinėms jėgoms, kurių aš nesuprantu, nepriimu, kam pavydžiu, nuo ko ginuosi, nuo ko laukiu dėkingumo, meilės, pripažinimo, pagarbos, atsidavimo, žavėjimosi, bendravimo, atlaidumo, užuojautos.
Aš atleidžiu!
Aš atleidžiu visiems visa širdimi, siela, protu, visais kūnais, konstrukcijomis, dvasine širdimi. Atleidžiu kaip šiame, taip ir praeituose gyvenimuose.
Aš atiduodu (grąžinu) jiems dvasios šviesą, dalelę savo likimo, meilės, džiaugsmo, gyvenimo energijų gesinimui, slopinimui mano padarytai žalai ir neigiamoms pasekmėms.
Tegul bus taip!”

Sekmes!

“Jeigu pažintume kitus taip, kaip patys save, tai ir labiausiai smerktini jų poelgiai atrodytų mums verti atleidimo”.

https://www.facebook.com/groups/vilijalobaciuviene/permalink/1315619081791782/

Ligos

Viskas, ką duoda “dangaus ministerija”, tame tarpe ir mirtinos ligos, kančios – mūsų sielos labui. Tai GALIMYBĖ, o ne ribojimas ar bausmė. Belieka tai suvokti ir savo valią pilnai atiduoti… teesie tavo valia.. Suvokus ko “dangaus ministerija” nori iš mūsų – situacija stabilizuojasi/harmonizuojasi, kančios, ligos traukiasi. Nepavyksta suvokti – išėjimas sielos labui neišvengiamas.

Nereikalauk meilės. Tegul tavo meilė būna lyg nektaras. Durys.

Mokytojas sužinojo, kad vienas jo mokinių atkakliai siekia kažkieno meilės.

– Nereikalauk meilės, taip tu jos negausi, – pasakė Mokytojas.

– Bet kodėl?

– Sakyk, ką tu darai, kai į tavo duris laužiasi nekviesti svečiai, kai beldžia, šaukia, reikalaudami atidaryti, rauna sau plaukus dėl to, kad jiems neatidaro?

– Aš stipriau užrakinu duris.

– Nesilaužk į svetimų širdžių duris, nes jos dar labiau prieš tave užsivers. Tapk laukiamu svečiu ir tau atsidarys bet kuri širdis. Surask savyje meilę, prieš kurią atsiveria visos durys ir neišlaiko jokie užraktai. Nes meilė, nors maža ir nepastebima, yra tas raktas, kuris gali atrakinti bet kurios širdies spyną, netgi tą, kuri seniai neatsirakino. Imk pavyzdį iš gėlės, kuri nesivaiko bičių, o traukia jas prie savęs. Tegu tavo meilė bus tas nektaras, prie kurio „skris” žmonės.