Gyvenimas · Mistika

Mirtis ir gyvieji. Kodėl negalima smarkiai gedėti mirusiųjų?

„Vėlinės – tai laikas, skirtas visiems išėjusiesiems pagerbti, prisiminti ir palydėti į jų buveinę – anapusinį pasaulį. Taigi svarbu žinoti keletą taisyklių, kaip palydėti išeinančiuosius“, – sako kosmoenergetikė Eglė Gleščinskienė.

Šaltinis: http://www.15min.lt/ji24/straipsnis/savijauta/ezoterika/kodel-negalima-smarkiai-gedeti-mirusiuju-557-381254 

Pirmiausia svarbu suprasti, kad ši riba, ši galimybė arčiau prisiliesti prie išėjusiųjų pasaulio yra ne tam, kad savo norais, kančia ar negebėjimu susitaikyti temptume mirusį žmogų atgal pas save. Tokių ketinimų dažnai turi asmenys, nesugebantys priimti mirties, mylimo žmogaus pasitraukimo iš šio pasaulio. Nenutrūkę ryšiai su mirusiuoju, kančia ir begalinis jo ilgėjimasis trukdo į kitą būvį perėjusiai mirusiojo sielai eiti savo keliu, neleidžia atitrūkti ir verčia kankintis užstrigus dviejų pasaulių sąsajos riboje. Be to, toks elgesys itin žalingas ir pačiam gyvajam: jis praranda labai daug energijos, kuri, nenutraukus sąsajos su mirusiuoju, teka iš jo. Gyvasis silpsta, jam trūksta jėgų, stiprėja ligos ir negalavimai, prarandama prasmė ir motyvacija kažką veikti, daryti ir siekti.

Tai ypač žalojantis ryšys, kuris, kalbant ezoteriniais terminais, reiškia nekrotinį ryšį, jungtį su anapilin išėjusiu asmeniu.

Toks ryšys gali atsirasti dėl vienos ar kitos pusės veiksmų, t. y. ir dėl likusiojo gyventi veiksmų arba dėl mirusiojo energinių manipuliacijų. Gyviesiems ypač sunku atsisveikinti su mirusiu mylimu žmogumi, juk gyvenimo metu buvo kurta daug planų, puoselėti dideli lūkesčiai… Ir štai, netikėtai žmogui pasitraukus iš šio pasaulio, visa tai lieka. Gyvasis vis dar prisimena kartu brandintas svajones, planus, jis vis dar kuria ir įsivaizduoja jas taip, tarsi tai būtų. Širdgėla ir emocinė krizė, kuri dažnai lydi tokius praradimus, sukuria ypatingą vibracinį kodą, kuris nusidriekia mirusiojo link, sujungdamas gyvąjį ir mirusįjį energiniu ryšiu, jungtimi. Šia jungtimi, kaip jau minėjau, energijos tėkmė būna vienpusė, t. y. iš gyvojo į mirusįjį. Gyvasis savo energija bando kompensuoti mirusiojo energijos praradimą, pildo jį savo meile, lūkesčiais, kančia… Mirusysis, praktiškai nebeturėdamas galimybių tai nutraukti, yra pririšamas ir laikomas erdvėje, kuri dažnai vadinama tarpine zona, tylos zona, perėjimo koridoriumi.

Štai taip dvi sielos, tik viena vis dar esanti gyvųjų pasaulyje, o kita – jau mirusiųjų, susikibusios laiko viena kitą. Minėtoje situacijoje gyvajam nėra jokio džiaugsmo, jokios kompensacijos ir pagalbos. Jis tik praranda daug gyvybinės energijos, silpsta visi energiniai jo kūnai, netrukus ligos ir įvairūs negalavimai pradeda alinti nebeatsigaunantį fizinį kūną. Be to, galvoje atsiranda labai tamsių minčių apie išėjimą, apie tai, kad šiame pasaulyje vien kančia, skausmas ir praradimai. Gali sapnuotis sunkūs, tamsūs sapnai su įvairiomis tamsos pasaulių būtybėmis, monstrais, atgyja vidiniai demonai, kiekviename žmoguje slypinčios baimės, kurios, jausdamos artėjantį anapusinį pasaulį (juk gyvasis kaip tik ten traukiamas), vis stipriau reiškiasi. Žmogus dažniau galvoja apie mirtį, lanko kapus, mąsto apie pasitraukimą iš šio pasaulio. Dažnesni tampa įvairūs psichiniai išgyvenimai, paūmėja psichinės ligos, nervų sistemos sutrikimai. Žmogus nyksta, itin sparčiai prastėja viso jo organizmo būklė, nors dažnai net nenustatoma konkreti negalavimų priežastis.

Tokius energinius ryšius įvairiomis praktikomis padeda nutraukti dvasininkai. Kartais pagelbsti už mirusįjį laikomos mišios. Kunigo ir visų į mišias susirinkusiųjų bendros maldos ir prašymai geba sukurti gana stiprias vibracijas, kurios skrieja į pagalbą, bandydamos išlaisvinti gyvąjį ir paleisti mirusįjį. Mišių ritualo metu kviečiami įvairūs pagalbininkai, angelai, prašoma Aukščiausiųjų jėgų pagalbos ir užtarimo, skelbiamos tikėjimo tiesos… Priklausomai nuo tokį mišių ritualą atliekančio kunigo pasišventimo, nuo susirinkusiųjų ir mišiose dalyvaujančių žmonių susikaupimo ir pastangų, kad prašymai ir maldos pasiektų tikslą, nuo jų pasiruošimo tikėti prašomais stebuklais, įvyksta arba ne galutinis išlaisvinimas. Kartais prireikia mišias kartoti daug kartų, kol šis išsilaisvinimas įvyksta. Paprastai kunigai, matydami artimųjų širdgėlą dėl išėjusio žmogaus, suvokdami, kad savo prisirišimu jie gali stabdyti mirusiojo sielos kelionę, taip pat rūpindamiesi dėl likusiųjų gyventi asmenų, siūlo ir skatina tokias mišias atlikti kas mėnesį. Gaila, kad daugelis dabar jau nebesupranta jų prasmės, negali pajusti ir įvertinti mišių metu vykstančių procesų energinėje plotmėje ir tiesiog numoja į tai ranka. Senosios tikėjimo tiesos tolsta, o naujų paaiškinimų, kaip ir kas vyksta tokių procesų metu, žmonės nebegauna. Tad dažnai jie ieško kitų išsilaisvinimo kelių arba nuolankiai priima tą jiems atsiradusią kančią kaip neišvengiamą.

Vėlinių dieną ir naktį nesiimkite jokių ritualų, nebandykite susisiekti su mirusiaisiais, per daug nekalbėkite apie juos, nešaukite jų vardų. Tiesiog ramiai uždekite mirusiesiems žvakelę, palinkėdami jiems eiti savo Šviesos keliu, ir palikite juos mirusiųjų pasauliui…

Nenutraukus tokio nekrotinio ryšio, arba jungties, su anapilin išėjusiu žmogumi, gyvojo asmens gyvenimo kokybė labai prastėja. Priklausomai nuo tokio ryšio stiprumo, kartais užtenka pusmečio, kad likęs gyvasis iš paskos mirusiajam išeitų iš šio pasaulio. Kartais tai trunka keletą ar keliolika metų  su įvairiais pakilimais ir nuopuoliais.

Žmogaus aukščiausiasis „aš“ arba jo angelas sargas kartais padeda įveikti tokius prisirišimus, atsiųsdamas įvairią informaciją, kurią žmogus tarsi atsitiktinai gauna: galbūt perskaito knygoje ar žurnale, pamato filme, išgirsta pokalbyje. Dažnai tai būna nukreipimas apsilankyti bažnyčioje, užsakyti mišias už mirusįjį, noras melstis ir prašyti, kad mirusysis keliautų savo keliu, įvairios psichologinės terapijos grupės, padedančios įveikti išėjimo, mirties išgyvenimus, ezoterikos specialistų, dirbančių su energijomis, darbas, pašalinantis tokias jungtis ir pan.

Nagrinėjome tik vieną šio ryšio atsiradimo galimybę – kai gyvasis pats sukuria ir palaiko tokią jungtį, trukdydamas mirusiajam eiti savo keliu. Bet neretai pasitaiko ir priešingas variantas, t. y. kai mirusysis, nebegalėdamas daugiau veikti ir daryti įtaką šiame pasaulyje likusiems žmonėms, užbaigti savo darbų ar nepabaigtų reikalų, pats kabinasi į gyvąjį žmogų. Auka gali tapti mažiau apsaugotas asmuo: vaikas, sergantis ar nusilpęs žmogus, nėščia moteris, mylimasis. Energiniame plane mirusysis kabinasi į gyvojo energinį lauką, atsiranda ryšys, jungtis tarp šių dviejų, skirtingose dimensijose esančių žmonių. Ši jungtis yra subtili, ji neišnyksta asmenį palaidojus.

Tokiu atveju vėl kenčia gyvasis. Jo energija teka į anapusinį pasaulį, mirusysis šiuo energiniu ryšiu bando perduoti kažkokius jam reikalingus nurodymus. Dažnai tai vyksta per sapnus, įvairių meditacijos būsenų, tylos ar vidinio susikaupimo metu: gyvasis tuomet lengviau pagauna ir iššifruoja jį pasiekiančius informacinius pranešimus iš anapus. Tarkime, ne vienas turbūt girdėjome pasakojimų, kaip staiga gaunama informacija apie kažkokius reikalingus mirusiojo dokumentus, paslėptus pinigus ar lobį, kažkokią iki šiol saugotą paslaptį ir pan.

Pasitaiko ir dar blogesnė, pažeidžiamesnė, tokio nekrotinio ryšio atsiradimo priežastis – tikslingas tokio ryšio su mirusiuoju sukūrimas. Anksčiau tokie dalykai buvo aprašomi magijos knygose ir atliekami juodųjų burtininkų, magų ar šamanų. Dėl kažkokių ypač blogų paskatų, noro pakenkti ar sunaikinti žmogų, priversti jį ir jo artimuosius kentėti, būdavo imamasi kraštutinių priemonių, t. y. sukuriamas priverstinis ryšys su anapilin išėjusiu žmogumi. Tokie tikslingi profesionalų atlikti ritualai ir veiksmai, dažnai palydimi iškviestų tamsos pagalbininkų (tamsos esybių), tamsos dvasių įsikišimu, gali tapti tikro siaubo ar košmariško gyvenimo priežastimi.

Paprastai po tokių dalykų žmogus, kuriam norima pakenkti, sulaukia daugybės nemalonumų – pradeda griūti beveik visas jo gyvenimas. Jis intensyviai praranda gyvybinę jėgą, fizinis kūnas, atskiros jo sistemos ar organai neberanda tarpusavio sąryšio ir dermės, žmogų ima kamuoti neaiškūs ir paprastai medikų nenustatomi negalavimai. Gydymas ar pagalba jam dažnai būna visiškai neveiksmingi. Esant tokio pobūdžio nekrotiniam ryšiui, fizines problemas dažnai lydi kitų gyvenimo sričių destrukcija: žlunga verslas, pečius užgula dideli nuostoliai, pasipila praradimai, įvairios nelaimės, griūva santykiai, yra šeima, žmogus nebevertinamas darbo kolektyve, savo socialinėje grupėje. Kyla minčių apie beprasmybę, nenorą gyventi, mirtį…

Kaip suprantame iš visų šių aprašymų, juokai su mirusiųjų pasauliu tikrai menki, tad, norint išlikti sveikiems, reikia kiek įmanoma sumažinti sąlyčio su mirusiųjų pasauliu riziką.

Mamos turėtų žinoti, kad į mirusiojo žmogaus šermenis, laidotuves geriau nesivesti vaikų. Pasirūpinkite, jog mažieji tuo metu būtų kažkieno saugiai prižiūrimi. Geriau, kad nebūtų jų toje aplinkoje, kur daug negatyvios perėjimo į anapusinį pasaulį energijos. Taip pat save ypač turėtų saugoti nėščiosios. Jei tai įmanoma, besilaukiančios moterys neturėtų eiti į laidotuves.

Esant būtinybei, tokiose vietose būkite labai trumpai, o grįžę iš karto eikite po dušu, naudokite kontrastinį dušą, kuris, sukurdamas temperatūros kontrastą mūsų kūne ir  energinėje struktūroje, apsunkina tokio besikuriančio ryšio įsitvirtinimą. Tinka ir natūralių augalų smilkalai, ypač santalų ar mirų, galite smilkyti kadagių šakeles. Lengvas smilkalų dūmelis ir aromatas sukuria energines vibracijas, kurios nepriimtinos tamsos pasaulio energijoms. Taigi tai mums padeda valytis. Taip pat malda, meditacija, garsų terapijos seansai padeda subalansuoti emocijas – žmogus tampa stipresnis ir mažiau pažeidžiamas.

Vėlinių dieną ir naktį nesiimkite jokių ritualų, nebandykite susisiekti su mirusiaisiais, per daug nekalbėkite apie juos, nešaukite jų vardų. Tiesiog ramiai uždekite mirusiesiems žvakelę, palinkėdami jiems eiti savo Šviesos keliu, ir palikite juos mirusiųjų pasauliui…

Tekstas – psichoinformaciologės, kosmoenergetikos magistrės Eglės Gleščinskienės.

Tinklaraštis „Kosmoenergetika“

Gyvenimas · Mistika · Moteris

Šamano patarimai

 1. Когда идете по улице и видите перо, лежащее на земле, подберите его и принесите домой, можете поставить в вазочку, повесить или даже просто положить на полочку. Это мощный оберег, дарованный Вам небом. Замечайте такие знаки Духов.
 2. Собирайте камни с рек. Они обладают большой силой и энергией.
 3. Всеми силами пытайтесь помогать другим. Если не можете доставить радость, то хотя бы не вредите.
 4. Трудности… формальность! Серьезные трудности – это серьезно, но формально! Есть небо, оно иногда за тучами, но стоит приложить усилия (сесть на самолёт, к примеру) и над этими тучами вы увидите всё то же голубое небо. Мира всем!
 5. Чтобы приблизиться к мечте, порой достаточно сделать хотя бы один шаг. Не бойтесь трудностей, они всегда есть и будут. Белой дороги вам всем во всех ваших начинаниях!
 6. Первоочередным вашим нравственным принципом должен быть отказ от причинения вреда кому бы то ни было. Этот принцип в вашей жизни должен быть очень твердым: «Я никому никогда не стану причинять вред». Подумайте…
 7. Когда вы станете источником счастья живых существ, вы сами станете самыми счастливыми. А если вы стали источником страдания других, вы первый станете несчастным. Подумайте…
 8. Хотя бы час в день уделяйте тишине… Она вам нужна так же, как и общение.
 9. Умение любить — это самое высшее умение, что есть на земле.Умейте любить всех, даже ваших врагов!
 10. Не бросайте в водоёмы мусор. Никакой. Дух воды может очень сильно разозлиться. Чтобы задабривать Духа воды можно в воду бросать хлеб, молоко, монетки.
 11. Обычно мы называем свое прошлое золотым временем, золотыми деньками. Это ошибка. Очень важно понимать, что каждый наступающий момент в вашей жизни – как раз то самое золотое время.
 12. Нет совершенной религии и веры, нет худшей из них, Бог один. Так что молитесь кому хотите, но помните очень важные заповеди: живи по совести, уважай своих предков, люби.
 13. Если у вас есть цель изменить мир, сначала измените себя. Научитесь обладать энергией радости и энергией любви.Это главные моменты и переживания человека. Улыбка, смех, радость обладают огромной силой. Когда вы научитесь этому, то откроете для себя «любовь».
 14. Есть такая очень хорошая поговорка: «Не оскудеет рука дающего». По возможности старайтесь давать деньги малоимущим и нуждающимся. Неважно какая это будет сумма, важен сам процесс.
 15. Жизнь — это чертовски короткий промежуток времени. Не тратьте его на ругань и слёзы, сквернословие и алкоголь! Вы можете творить добро, рожать детей, отдыхать и делать массу других приятный вещей!
 16. Если ваш любимый человек начал злиться на вас, если вы не виноваты – обнимите его и держите крепко-крепко, он успокоится.
 17. Если вам плохо на душе и вы ощущаете вялость, просто пойте…Пойте то, что вашей душе угодно. Ей иногда тоже хочется выговориться…
 18. Помните всегда: нет самой верной религии, нет самой правильной веры, самых умных жрецов тех или иных культов. Бог один. Бог это вершина горы, а разные веры и религии это подходы к этой вершине. Молитесь — кому хотите, но знайте, главная ваша цель не быть без грехов, а достичь и познать Бога.
 19. Если решил что-то делать, то не сомневайся в себе. Страх заставляет отступать тебя от верного пути, ибо это и есть главный инструмент всего зла. При этом не теряйте надежды, если с первого раза что-либо не вышло. Каждая маленькая победа, приближает к Большой.
 20. Помните одну очень важную вещь по жизни: каждый получает по своим заслугам. Не допускайте проблемы в свою Душу, в свои мысли, тогда проблема не достигнет вашего тела.
 21. Жизнь может поворачиваться к вам лицом, может другим местом, но мало кто понимает, что вы сами её и поворачиваете. Все дурные мысли в сторону других оборачиваются вам. Все зависти тоже идут в конце концов вам. А зачем это надо? Живите спокойно и размерено… Завидовать нельзя да и незачем.. Ну, есть у того человека большая машина, но рожа то у него от этой машины лучше не станет… Золото — вообще грязный металл, ему нечего завидовать. Чаще улыбайтесь и вам тоже улыбнутся прохожие, близкие и даже сама жизнь.
 22. Хочешь, чтобы тебя уважали, с уважением относись к другим. На добро, отвечай добром, на зло отвечай безразличием. Человек причинивший зло, больше будет страдать от того, что ты не обратил на это своего внимания.
 23. Не пейте. Вообще не пейте. Спиртное гробит организм, мозг, и Душу. Я не пью уже много лет и слава Богу. Если Вы шаман или эзотерик, или еще кто-то, занимающийся этими вещами и пьёте, значит у вас скоро кончатся все силы, Духи Вас накажут. Алкоголь действительно убивает, не делайте глупостей. Для того, чтобы расслабиться есть баня, для того, чтобы повеселиться есть песни, для того, чтобы найти общий язык есть чай, а для того, чтобы близко познакомиться с женщиной есть в конце концов конфеты…
 24. Ни о чем никогда не жалейте, это лишнее. Всё что происходит, происходит по воле Духов и всё к лучшему.
 25. Камни, похожие внешне на животных, без обряда брать нельзя, иначе можно накликать беду. Если вы нашли такой камень и хотите забрать с собой, то обратитесь к духу-хозяину места с просьбой взять камень и сделайте ему подношение. Затем накройте камень на земле белой тканью…
 26. Слушая хорошую музыку вы очищаете себя от негативной энергии, накопленной в течении дня. Музыка – это своеобразная медитация, способная привести вас в чувство и гармонию с самим собой.
 27. Чтобы лучше стало дышать, чтобы не давило сердце, умейте плакать…
 28. Если вы чувствуете что ситуация которая сложилась нерешаема, поднимите руку повыше, потом резко отпустите со словами «да пошло оно нахрен» и подумайте еще раз! Как говорил Великий «даже если тебя съели, у тебя есть два выхода»
 29. Когда женщина покупает продукты, она покупает будущие дни счастья для своей семьи. Каждый свежий, красивый, спелый и приятно пахнущий овощ или фрукт – это день счастливой и спокойной жизни в этой семье. Мужчина, со своей стороны, должен обеспечить женщину деньгами, чтобы она могла выбрать самые качественные продукты. Семья, в которой экономят на продуктах, становится бедной и несчастной, так как экономия на продуктах – это экономия на счастье своих собственных родственников.
 30. Если вы чувствуете, что вам нехорошо и вас что-то тревожит, начните выполнять плавные движения телом в виде танца. Вы вернете свою энергию в прежнее русло и очистите ум от страдания.

http://www.cluber.com.ua/lifestyle/samorazvitie-lifestyle/2014/12/30-sovetov-shamana-o-znakah-kotoryie-nuzhno-zamechat/

Charakterio lavinimas · Mistika · Šeima

Vedos. Ką reikėtų laikyti paslaptyje. Anantara video ir straipsnis

VEDOS – KĄ REIKIA LAIKYTI PASLAPTYJE?

Lektorius – Anantara das
Šioje paskaitoje kalbėsime apie tai kokia infomacija galima dalytis su žmonėmi, kokia – ne. Mums kartais atrodo, kad tai ką sužinome ar pamatome būtinai reikia kažkam tai papasakoti. Tačiau Vedos – seniausios žinios Visatoje, sako, kad pasakoti aplinkiniams galima ne viską. Vedos sako, kad yra dalykų, kuriuos reikia laikyti paslaptyje. Jeigu mes atskleidžiame viską, tai tas viskas, gali sugriauti visą mūsų gyvenimą.
Tai ką reikia laikyti paslapyje ir niekam niekada nepasakoti? Kaip apsaugoti save ir savo šeimą? Tą mes ir aiškinsimės šioje paskaitoje.

ЧТО СЛЕДУЕТ ДЕРЖАТЬ В ТАЙНЕ (Индийские Веды)

Этот мир, хоть и основан на истине, все-таки требует сбалансированности, а потому мудрецы предупреждают нас о том, что есть некоторые вещи, которые все же лучше всего держать в тайне. Разглашать не вовремя некоторые секреты так же губительно, как не говорить вовремя об Абсолютной Истине. Всему свое время. Есть время полной открытости, а есть время загадочности и тайны. Культурный человек знает, какой вид поведения надо использовать в той или иной ситуации. Одним словом, тайна — это не ложь, это один из аспектов культурного поведения.

№1 Первое, что надо держать в секрете, говорят мудрецы — это рецепт сильного лекарства, который у вас хорошо получается. Кажется, что такой рецепт надо рассказывать на каждом углу, но в действительности, если люди им неправильно воспользуются, то эффект может быть абсолютно противоположным. Сильное лекарство может легко превратиться в смертельный яд. А так как этот мир наполнен теми, кто хочет быстро обогатиться, любая работающая технология тут же копируется и применяется куда попало без разбора.

Мало приготовить действующее средство, надо его еще и правильно применить, а тонкости использования зависят от конкретных обстоятельств, и понять их может только хороший специалист. Поэтому те, кто обладают секретами сильных лекарств, не торопятся ими делиться и правильно делают, иначе наш мир будет заполнен копиями лекарств, а значит, настоящими ядами. У меня есть знакомый изготовитель достаточно сильных лекарств, и даже не пытайтесь его спрашивать, как он это делает. Просто расскажите ему о своей проблеме, и он скажет, сможет он для вас что-то сделать или нет. И действительно, было несколько случаев, когда, позавидовав его искусству, некоторые люди стали пытаться приготовить такие же лекарства, придумав свой рецепт, так, чтобы было похоже на вид и так же пахло, но все эти случаи заканчивались серьезными отравлениями.

№2 Второе, что рекомендуют мудрецы, это не делиться тайной о том, какую благотворительность вы совершаете. Да, хорошее дело — большая редкость в этом мире, и именно поэтому ее надо беречь как настоящую драгоценность. А сберечь драгоценность можно только скрытностью. Не рассказывайте никому, где вы держите свой кошелек. Так человек непроизвольно похлопывает себя по карману, в котором у него лежат деньги, и это замечают воры, которые знают о таком рефлексе. Также не стоит и нахваливать себя за благие дела, так как гордость тут же увидит и отберет все то благо, которое пришло в результате этой благотворительности.

Как же так? Вроде бы дело уже сделано, почему можно потерять такие хорошие результаты? Да потому что дело считается законченным только тогда, когда проявились последние эмоции в нашем сознании. И если последняя эмоция была гордостью или самолюбованием, это значит, что дело недоделано, и результата не будет. Ну и что что торт красивый? Он еще должен быть и вкусным. Да, человек в магазине купил торт, но это еще не все. Он может вернуться и пожаловаться на его ужасный вкус.

Так и в результате любого доброго дела должен появится сладкий вкус смирения, скромности и благодарности за возможность его совершить. Если же вместо этого появились эмоции гордости, надменности или хвастовства, значит, блюдо испорчено, оно стало горьким и противным. Никто такой торт есть не будет. В лучшем случае его выкинут на помойку, а в худшем вернут обратно в магазин. Поэтому не надо никому говорить о своих добрых делах, это хорошая тренировка по вырабатыванию в себе правильных реакций и эмоций. Да, сложное блюдо не получается с первого раза, но если точно знать, какой вкус должен быть в результате, то рано или поздно получится как надо, и все будут удовлетворены.

№3 Третье, о чем не рекомендуют распространяться мудрецы — это о своей аскетичности. Не стоит налево и направо рассказывать, как вы ограничиваете себя в питании, в сне, в сексуальных отношениях, да и во всем другом. Аскеза приносит пользу тоже только в том случае, если она сочетается и с эмоциональной аскетичностью. Но если я был аскетичен только внешне, а внутри меня разбирает дикая радость и гордость за мои достижения, то это и никакая не аскеза вовсе, а обыкновенное баловство.

Настоящая аскеза задействует и внешний и внутренний мир человека, поэтому не стоит сильно радоваться тому, что у нас что-то получилось, в этом плане. Ну и что что вы ночь не спали или три дня не ели. Это же ваша аскеза. Зачем об этом рассказывать другим? Делиться надо знанием, а не своей гордостью. Если у нас что-то получается, это еще вовсе не значит, что от этого есть какая-то польза. Только время сможет показать, принесло это благо ли нет.

Аскетичные люди могут также деградировать, как и неаскетичные. И неаскетичные люди могут прекрасно прогрессировать и сохранять свои духовные достижения. Уровень аскетичности можно сравнить со вкусом, о котором не спорят. Так и у разных людей есть свои представления о том, насколько надо высоко поставить себе планку, чтобы действительно развиваться, а это значит, что эта планка должна быть именно для меня, а не для других. Поэтому нет никакого смысла гордится тем, что все едят хлеб с маслом и сыром, а я, великий аскет, ем только хлеб с маслом. А раз в месяц я даже масло не намазываю…

№4 Четвертое, о чем следует помолчать — это о своем мужестве, героизме или других проявлениях доблести. Да, это великое дело, но оно дано нам как испытание от Бога. Кому-то даются испытания внешние, а кому-то внутренние. Внешние испытания видны, поэтому за них люди получают награды, славу и другие почести. Но преодоление внутренних испытаний никто не замечает, поэтому и наград за них никаких не присваивают. Поэтому мудрецы советуют героям внешних побед проявлять свое уважение к героям внутренних битв и не кичиться своими достижениями.

И уж тем более не стоит требовать от общества почета и уважения за свои героические поступки. Не общество поставило перед нами задачу стать героем — это наш собственный выбор, наше собственное испытание, наше собственное чувство долга. Поэтому очень странно за свое решение требовать от кого-то вознаграждение. Это все равно что подмести перед банком, а потом требовать с банка зарплату. Да, ты молодец, убрал мусор перед банком, но банк тебе не стал должен. Герой должен помнить, что награду он получает внутри своего сердца в виде очищения, и эта чистота может быть уничтожена желанием получать внешние почести. Так что помните: настоящий подвиг совершается внутри нашего собственного сердца после того, и этот результат действительно ценен.

№5 Пятое, о чем не стоит распространяться, это о духовном знании. Кажется, как же так? Это же наше основное предназначение — нести людям Абсолютную Истину. Но духовное знание духовному знанию рознь. Оно имеет разные уровни и должно раскрываться только по достижению определенного уровня чистоты. Поэтому основной ошибкой начинающего дистрибьютора истины является желание поделиться слишком высоким духовным знанием, которое, вместо того чтобы принести благо человеку, только еще больше его запутывает, настораживает и даже пугает.

Есть у проповедника такая тенденция думать, что чем возвышеннее знание, которое он пытается передать, тем больше оно очищает, но это просто очередная ловушка иллюзии. Любое духовное знание очищает одинаково сильно, но не всякое духовное знание воспринимается так, чтобы им можно было бы воспользоваться. Поэтому мудрецы нас предупреждают: духовное знание должно быть еще и практичным, а это значит, что оно должно соответствовать уровню восприятия каждого конкретного человека.

Услышав о духовной реальности, человек должен ясно и просто понять, что конкретно он может сделать прямо сегодня, и какой реальный результат ему это принесет, как это очистит его сердце, как это сделает его хоть на один шаг ближе к вечному счастью. Поэтому не стоит особенно говорить то, чем человек не сможет воспользоваться, иначе он может просто разочароваться в духовности и подумать, что это просто безумство и сумасшествие терять время на то, что не приносит никакого реального результата. Это все равно что поговорить о тортах и разойтись, так ничего и не попробовав и не поделившись рецептом.

№6 Шестое, чем не стоит особенно делиться с другими — это своей нравственностью. Да, мы можем быть великими вегетарианцами, мы можем исповедовать ненасилие, мы можем гордиться своей чистотой жизни, но мы не можем в этом мире быть идеально нравственными. Обыкновенный человек каждый день вынужден совершать ту или иную форму насилия. Да, мы можем избегать основных форм греха, но есть и невидимый грех, который все равно является насилием, так как приводит к уничтожению живых существ или причинению им страданий. Так известны панча-суна, или пять великих грехов домохозяина. Они описываются в смрити и предупреждают нас о том, что наше поведение не так просто сделать идеальным.

Первый – это грех убийства живых существ при перемалывании специй или зерен. Второй — грех убийства живых существ при хождении, Третий — грех убийства живых существ во время уборки, Четвертый — грех убийства живых существ во время разжигания огня, и пятый — грех убийства живых существ во время кипячения или питья воды. Поэтому в традиционном индуизме используется система <панча-маха-ягья>. Это пять основных жертвоприношений из сорока ведических ритуалов. Их проводят домохозяева.

Это брахма-ягья, или декламация Вед, чтобы уплатить долг мудрецам, передавшим нам это знание. Дева-ягья — поклонение полубогам, которые осуществляют наши ежедневные потребности. Питри-ягья — являющаяся благодарностью предкам. Манушья-ягья как способ отдать долги обществу, например, через ритуал гостеприимства. И бхута-ягья как забота о тонких живых существах, которые несмотря на то что мы их не видим, все равно нас окружают и тем или иным образом с нами взаимодействуют.

Поэтому, как мы видим, особенно гордиться своей нравственностью нам не очень-то и стоит, иначе любой мало-мальски разбирающийся в духовной науке человек тут же предъявит нам пару десятков обвинений не просто в безнравственности, а в безнравственном лицемерии. Заявите один раз о своем космическом ненасилии, и вам сразу же укажут на кожаные ботинки, шелковую одежду (бедный шелкопряд), на электроприборы (бедные рыбки на ГЭС и затопленные животные и поля), да и вообще любое производство несет в себе маленькую химическую войну против всего окружающего, а мы этим радостно пользуемся, причем объявляя себя великими моралистами.

№7 Седьмое, о чем не стоит говорить, так это о своих домашних конфликтах и вообще о своей семейной жизни. Мало поставить железные двери и пластиковые окна, надо еще и прикусить язык по поводу того, что в этом доме происходит. Запомните: чем меньше вы говорите о проблемах в своей семье, тем она будет крепче и стабильнее. Сор не выметают из избы на улицу, мусор надо собрать в черный пакет и выкинуть на помойку. Никто не любит того, кто выкидывает мусор под двери своим соседям. Ссора — это избавление от негативной энергии, которая накопилась в процессе общения. Да, это не очень приятно, но в принципе полезно, так как несет в себе, хоть и агрессивное, но очищение.

Если же эту негативную энергию ссоры не выбросить, а передать другим, то в этом случае она никуда не уходит, а возвращается обратно в семью, и проблемы в ней только усиливаются. Поэтому семьянин, который рассказывает о своих проблемах в семье окружающим, подобен человеку, который пошел на помойку выкидывать мусор и вернулся назад с мусорным ведром, так ничего и не выбросив. Канализация должна выполнять свои функции и уносить все отходы в естественный природный очиститель. Поэтому не надо топить соседей, это никому не понравится.

№8 Восьмое, о чем не стоит говорить, это о том, что пища, которой вы кормите другого человека, приготовлена из недорогих продуктов. Тот, кто пробует пищу, оценит ее вкус, так как даже самая простая пища может быть идеально вкусной. Но если повар начнет рассказывать о том, что у него не хватило денег на оливковое масло, шафран, коричневый сахар или свежий имбирь, этим самым он только испортит впечатление от приема пищи, а испорченное настроение, как правило, выключает пищеварение, и в результате пища превращается в яд. Поэтому готовьте вкусно, а насколько эта пища богата, никому знать не надо. Щи да каша — пища наша!

№9 Девятое, о чем следует умалчивать — это о некрасивых и жаргонных словах, которые были от кого-то услышаны. Как мы уже выясняли, мусор может быть не только грубым, но и тонким. Поэтому можно запачкать на улице ботинки, а можно запачкать сознание. И человек, который, придя домой, рассказывает все, что он услышал глупого по дороге, ничем не отличается от человека, который пришел домой и ходит по нему, не сняв обувь. Раньше вообще считалось некультурным входить в дом в обуви, поэтому ее всегда оставляли в коридоре. Да и до сих пор эта традиция сохранилась в некоторых местах этого мира.

№10 И десятое, о чем следует прикусить язык — это о своих далеко идущих планах. Мудрецы советуют помалкивать до тех пор, пока этот план не исполнится. То, что планы в этом мире исполняются — это и так в некотором роде чудо. Поэтому помешать любому плану достаточно легко — надо просто найти в нем слабые стороны и всем об этом говорить. Достаточно узнать о чьем-то плане, и появляется много возможностей ему помешать. Поэтому следует помнить, что любой наш план не только не идеален, а в нем огромное количество слабых мест, по которым очень легко ударить и все разрушить. Так что не давайте шанса своим недоброжелателям, а значит, не раскрывайте без необходимости своих планов.

И в завершении хочу напомнить, что мудрый человек не кичится и своим смирением, так как жизнь время от времени заставляет нас принимать очень жесткие, волевые и даже агрессивные действия. Так что будьте смиренными внутри, так как вовне нам иногда приходится превращаться в воинов, чтобы решать задачи, которые ставит перед нами жизнь. Арджуна тоже пытался проявить смирение, уйдя в лес от войны, но это чуть не обернулось великим позором…

Charakterio lavinimas · Gyvenimas · Mistika

Neigiamų ir teigiamų emocijų trukmė

Tema diskusijai : Psychologies žurnale vakar perskaičiau vieno atlikto tyrimo rezultatus – buvo tiriama, kiek laiko trunka tam tikros emocijos – pasirodo liūdesys ir neapykanta trunka ilgiausiai, tai siejama su tuo, kad mes liūdime ir neapkenčiama tada, kai bandoma atimti tai, ką mes laikome savu, t.y. prie ko labiausiai esame prisirišę.
Ir šių tyrimų rezultatai, yra trumpalaikis emocijų poveikis – čia net nekalbama apie tai, kaip kai kuriose emocijose mes užstringame metų metus.
Negatyvios emocijos :
Liūdesys – 120 val.;
Neapykanta – 60 val.;
Kaltė – 3,5 val.;
Nuobodulys – 2 val.;
Baimė – 30 min.;
Gėda – 30 min.

Pozityvios emocijos:
Džiaugsmas – 35 val.;
Pasitenkinimas – 24 val.;
Entuziazmas – 6 val.;
Susižavėjimas – 5 val.;
Užuojauta – 1,20 val.

O šioje Visatoje viskas yra sąlygiška – nieko mes į ją savo neatsinešėme, nieko ir neišsinešime, ką įprastai laikome savu – artimuosius, namus, materialinę būklę ir pan. O laiko, apgailestaujant dėl to praradimo iššvaistome bent 4 kartus daugiau, nei džiaugiamės… Ir 100 kartų daugiau mokame liūdėti, nei užjausti …

čia tik atkreipti dėmesį norėjau, kad kartais liūdesys taip viską užgožia, kad neišsiaiškinus priežasčių, jau pradedama ieškoti prakeikimų, nužiūrėjimų ir pan. O pradžioje gal pakaktų tik sugebėjimo pakeisti savo emocinį foną greičiau Išmokti kitaip į aplinką reaguoti, kitaip su artimaisiais ir kolegomis sąveikauti

Tarologė Rasa

Gyvenimas · Mistika · Žmogaus tipai. Veiklos sritys. Žmogaus paskirtis

ASTROLOGIJA: 12 žmogaus gyvenimo etapų

Pagal Rytų horoskopą, yra dvylika metų ženklų ir dvylika žmogaus gyvenimo etapų. Naujas etapas – naujos problemos, nauji gyvenimo diktuojami uždaviniai. Pasak rytiečių, kiekvieną šių etapų globoja tam tikras gyvūnas: gaidys,beždžionė, drakonas ir kt. Perskaitykite šių dvylikos gyvūnų ženklų aprašymus ir sužinokite, kokiame etape esate, kokias problemas lemta dabar spręsti ir kas dar laukia ateityje.

GAIDYS (NUO GIMIMO IKI METŲ)

Kūdikis (kaip ir jo metų atstovas gaidys) apdovanotas puikia reakcija, imlumu ir minties greitumu. Juk kiek darbo reikia nuveikti, kiek visko išmokti, perprasti, patirti! Per tuos pirmuosius gyvenimo metus mažylis tiek visko įsidėmi, patiria ir išmoksta, kiek vėliau nepajėgs per visą likusį gyvenimą. Gaidys – logikos ženklas. Jis gyvena pagal tam tikrą grafiką. Taip pat kūdikis yra valdomas gana tiksliai veikiančių fizinių refleksų (laikas valgyti, laikas miegoti ir pan.). Ir Gaidys, ir jo globotinis – tarsi gyva emocija. Jautriai reaguoja į aplinkinių balso tembrą ar net jausmo virpesį. Jo ryšys su pasauliu – balsas ir klausa. Užtat pirmaisiais žmogučio gyvenimo metais labai svarbu su juo švelniai bendrauti, rodyti kuo daugiau jausmų, kalbėtis.

BEŽDŽIONĖ (NUO 1 IKI 3 METŲ)

Mažylis iki trejų – tipiška beždžionė. Mielas, smalsus, prieraišus. Jis atranda pasaulį, kupiną įvairių daiktų, spalvų… Lygiai kaip ir beždžionė viską nori pačiupinėti, paragauti. Beždžionei, skirtingai nei Gaidžiui, svarbiau ne emocija, o gyvas potyris. Šiuo gyvenimo tarpsniu pradeda formuotis pirmoji atmintis. Tačiau ji dar kūdikiška, fragmentinė. Tarsi padrikų paveislėlių kaleidoskopas. Nuoseklumas beždžionei nebūdingas. Svarbiausia judėti, krutėti ir kuo daugiau ištyrinėti. Visgi nepaisant tokio uolaus aktyvumo. Beždžionės tarpsnio žmogutis – tikrų tikriausias intravertas. Jam kompanija nereikalinga, pasaulį tyrinėti ir judėti pirmyn trokšta pats vienas. Beždžionės etapas pats tinkamiausias ugdyti mažylio fizinę ištvermę ir ambicijas. Tik reikėtų nepamiršti, jog Beždžionė, be visa ko, dar ir garbėtroška – jai būtina bent kartais jaustis pranašesnei ir nugalėti.

OŽKA (NUO 3 IKI 7 METŲ)

Kad ir kaip atstatytų ragus mažasis ožiukas, tai – tik poza. Suprantama, tai, kas vyksta su mažyliu per šį amžiaus tarpsnį, ne itin malonu. Lipšnusis, žaismingasis smalsuolis virsta kaprizingu pesimistu, sunkiai tramdomu išdykėliu. Ištirinėjęs pasaulį, intuityviai nujaučia, kad lengviausia viską išsikovoti atstatytais ragais. Visgi nepamanykite, jog mažylio triukšmavimas – tuščias kaprizas. Jis provokuoja, nori išbandyti, kiek gali sau leisti. Svarbiausias Ožkos amžiaus mažylio tikslas – perprasti pasaulį. Jo jautrumas ir imlumas tuo metu maksimalus. Štai dėl ko tiek ašarų ir kaprizų. Jeigu būsite jautrūs ir leisite mažyliui paverkti dėl jo mažų nusivylimų ir skausmų, jis užaugs jautrus ir užjaučiantis. Pagrindinė elgesio su Ožkos amžiaus vaiku taisyklė: nepriekaištaukite (jo sąžinė dar “negimė”), viską paverskite linksmu žaidimu.

ARKLYS (NUO 7 IKI 12 METŲ)

Ką gi, metas ūgtelėjusį žmogutį “kinkyti” į pareigas. Toks jau tas Arklys – darbo ir valios ženklas. Tai būtent tas tarpsnis, kada būtina vaikui pranešti, kad šalia žodžio “noriu” yra dar ir ne itin malonus žodelis “reikia”. Tai radikaliai naujos patirties metas. Žmogus atsiduria prie sąmoningumo ir savarankiškumo ribos. Atsisveikinęs su nežabotų emocijų pasauliu, pradeda suvokti, jog yra pajėgus ne tik reikalauti, bet šį tą nuveikti ir pats. Tokios savybės kaip valia, atsakomybė, sąžinė formuojamos būtent tarp 7-12 metų. Paskui jau šaukštai po pietų…

JAUTIS (NUO 12 IKI 17 METŲ)

Metai nuo 12 į 13 – tai tarsi šuolis per prarają. Keičiasi viskas: ideologija, fiziologija, psichologija. Jei trylikametė atžala nukabino nuo sienos plakatą su B.Spears ir pasikabino Eminemą – ne šiaip skonio permaina. Kaip tik Jaučio periodu viskas ir prasideda – žmogus turi apsiprasti su besikeičiančiu kūnu, pirmaisiais meilės ir seksualumo proveržiais. Jautis – dvylipumo ir impulsyvumo ženklas. Fiziškai žmogus lyg ir pasiruošęs seksualiniam gyvenimui, bet emociškai… Bus geriau, jei šią patirtį atidės bent iki 17 metų. Taigi Jaučio etapas siautėjančiomis hormonų audromis užbaigia vaikystę.

ŽIURKĖ (NUO 17 IKI 24 METŲ)

Žiurkės periodas nuo savo kelio nušluoja visus tabu. Širdis atlapota meilei. Jei seksualiniai pojūčiai tada nerealizuojami, kaip pasakytų Z.Freudas, jie sublimuojasi į kitokią veiklą. Taigi gal Žiurkės periodas pagimdys dar vieną mokslininką arba… seksualinį maniaką. Kita vertus, šio amžiaus jaunuolio meilė nebūtinai kūniška. Jis gali pamilti muziką, mokslą, tėvynę… Beje, Žiurkės tarpsnis ne vien meile gyvas. Šis gyvūnas dar ir smalsumo simbolis. Štai dėl ko 18-24 gyvenimo metai – geriausias amžius siekti mokslo aukštumų.

ŠERNAS (NUO 24 IKI 31 METŲ)

Šerno etapas primena į visas puses vandenyje sverdėjantį burlaivį. Kur papučia vėjas, ten ir pakrypsta burės. Vieną dieną norisi piešti, rašyti eiles ar groti gitara, kitą kurti savo verslą, įgyvendinti ambicingus planus, tapti garsenybe. Žmogus jau lyg ir turi įvairių žinių, yra subrendęs rimtiems darbams, bet… vis dar neradęs savęs. Tai viena didžiausių gyvenimo kryžkelių, paieškų metas, tarsi paskutinis šansas suvokti savo pašaukimą. Šerno blaškymasis yra būtinas, kad išbandęs viską atrastum tai, kas prasminga, skirta būtent tau. Šis tarpsnis tarsi tramplinas į brandaus, nuovokaus ir stabilaus žmogaus gyvenimą.

ŠUO (NUO 31 IKI 42 METŲ)

Šuns periodas kažkuo panašus į Arklio. Po blaškymosi į žodyną vėl grįžta žodis “pareiga”. Metas šuniškai ištikimybei ir pastovumui. Šeima, vaikai, karjera – štai kas “užprogramuota” šiame etape. Jei tos programos neįvykdytos šiame etape, galimas dalykas, paskui tam jau neliks laiko ar užsispyrimo. Tiesa, Šuns valia neprilygsta Arklio, bet jos užteks įveikti svarbias gyvenimo užduotis. Šuns amžius vyrui yra pats pikas, pajėgumo viršūnė, moteriai, kuri iki tol dažniausiai truputį atsilikdavo ar buvo šešėlyje, 35-40 metų – lemiamas laiptelis į viršūnę.

GYVATĖ (NUO 42 IKI 55 METŲ)

Gyvatė – vertybių perkainojimo etapas. Moterims šis amžius dažniausiai antrosios jaunystės, pakilimo metas. Vyrams – amžiaus vidurio krizė. Jie staiga suvokia, jog jų aukso amžius baigiasi ir netrukus privalės pjedestalą užleisti kitiems. Štai kodėl vidutinio amžiaus moterys staiga vėl ima rūpintis savimi, įsitaiso meilužį, o vyrai itin kruopščiai dangsto plikę, pradeda lankytis sporto klubuose ir lakstyti paskui jaunas merginas. Gyvatė – dvasios drumstikė, žmogus niekaip neatsikrato egzistencinio nerimo. Tai periodas, kai reikia apsispręsti, kokiu keliu toliau eisi: dvasingumo ar emocinės degradacijos.

DRAKONAS (NUO 55 IKI 70 METŲ)

Gyvatės sujauktas dvasios pasaulis artėjant septyniasdešimties link po truputį rimsta ir vėsta. Drakonas – solidžios, neišmušamos iš vėžių išminties simbolis. Septyniasdešimtmetis dėl garbaus solidumo dar vadinamas “vadovo” amžiumi. Patirties, žinių ir išminties su kaupu, tik… viena smulkmena – Drakonui trūksta polėkio ir lankstumo. Taigi, šiuo periodu visuomeniškų ambicijų geriau atsisakyti. Viena, kas dar liko. – atrasti prarastą ryšį su Dievu. Jei pastebėjote, būtent šiuo tarpsniu žmogus tampa vis labiau dievobaimingas.

KATINAS (NUO 70 IKI 85 METŲ)

Katino periodas beveik analogiškas Ožkos tarpsniui. Žmogus vėl tampa reiklus protestuotojas, sentimentalus verksnys, įnoringas ir kaprizingas. Taip jis tarsi bando protestuoti prieš bandančius jį “nurašyti” artimuosius arba pranešti, jog jis dar čia, dar trokšta būti mylimas, gerbiamas ir reikalingas. Skirtingai nei mažas ožiukas, kuris mokosi pažinti pasaulį, Katinas mokosi, kaip neprarasti ryšio su juo. Dėl tokio amžiaus žmonės traukiasi į prisiminimus, ypač jaunystės, kai buvo aktyvūs pasaulio ir savo gyvenimo kūrėjai. Tai teikia jėgų neprarasti ryšio su gyvenimu, laukti naujų įvykių.

TIGRAS (NUO 85 IKI….)

Dabar jau galima ramiai atsikvėpti. Visi etapai praeiti ir nugyventi. Lieka vienintelis. Paskutinis. Tiesą sakant, nedaug kam tenka patirti Tigro jėgą. O gaila – tai gilios filosofijos periodas, dvasingumo aukštuma. Tigras – aukščiausios valios ženklas. Kam tokiam senukui reikalinga valia? Žinoma, produktyviam darbui, ir nesistebėkite. Tarkim, Arklys mokosi dirbti, kad ateityje būtų produktyvus, Šuo dirba, kad įvykdytų gyvenimo programą, na, o Tigras mokosi dirbti be kūno ir be proto. Jis mokosi dirbti sielai. Tai tarsi pasiruošimas kelionei į amžinybę…

Šaltinis: www.naturele.net

http://www.horoskopai.lt/idomybes/12-zmogaus-gyvenimo-etapu/

Gyvenimas · Mistika · Žmogaus tipai. Veiklos sritys. Žmogaus paskirtis

Zodiako ženklų pamokos ir misija

Užteks knebinėtis po smulkmeniškas kasdienes pranašystes. Sužinok, kokią misiją ir kokias pamokas tau skyrė Zodiako ženklas visam gyvenimui.

Avinas Misija. Individualumo paieškos. Turi susitaikyti su mintimi, kad gyvenime daug ką reikės daryti pačiam ir nelaukti kitų pagalbos. Tau reikia tapti lydere, kuri pirmoji atveria naujus horizontus. Pamokos. Išmokti įsiklausyti į kitus, partnerį, kantrybės, taikingumo, valdyti pyktį. Geriausias mokytojas — Svarstyklės.

Jautis. Misija. Sukurti gyvenimo pagrindus iš tikrų, nekintančių vertybių. Būti atsakingai už aplinką. Daug ir kantriai dirbti, suvokti, kad gerovė ateina tik per darbą.   Pamokos. Išmokti neprisirišti prie savo veiklos rezultatų, materijos, nebijoti keistis, atsisakyti nereikalingų dalykų. Geriausias mokytojas — Skorpionas.

Dvyniai. Misija. Mokytis, mokytis ir dar kartą mokytis, ieškoti įvairių kelių. Bendrauti, perduoti kitiems žinias, būti tarpininke. Atsirinkti tai, kas svarbu ir vertinga, ir tai, kas ne. Pamokos. Atsisakyti paviršutiniškumo, plepalų, siekti matyti plačiau, pažinimo troškimą paskirti kokiam nors tikslui. Laikytis etikos.

Vėžys Misija. Rūpintis artimaisiais. Puoselėti šeimos vertybes, palaikyti tos vietos, kurioje gimei, tradicijas, gilintis į istoriją, genealogiją, mylėti tėvynę. Pamokos. Išmokti atleisti ir nelaikyti nuoskaudų viduje. Padėti kitiems dėl to nieko nesitikint, neužsidaryti savo emocijų narvelyje.   Geriausias mokytojas — Ožiaragis.

Liūtas. Misija. Skleisti šilumą ir dovanoti meilę kitiems. Atsiduoti kūrybai. Tapti išmintinga valdove. Būti čia ir dabar. Pamokos. Atsisakyti egoizmo, puikybės, dominavimo, pagyrų. Tenkintis paprastais ir kukliais dalykais. Geriausias mokytojas — Vandenis.

Mergelė. Misija. Siekti prasmingos tarnystės. Kasdieniškuose, paprastuose dalykuose matyti Visatos dalelę. Būti kukliai ir pareigingai. Siekti minčių švaros. Pamokos. Išmokti pakelti akis į dangų ir matyti žvaigždes. Atsisakyti vienpusiško skaičiavimo, suvokti, kad nesame tik kūnas. Geriausias mokytojas — Žuvys.

Svarstyklės. Misija. Tapti taikdare, matyti pasaulį ir reiškinius objektyviai. Bet kokioje situacijoje išlaikyti pusiausvyrą. Pamokos. Išmokti drąsiai priimti sprendimus, nesislėpti už kitų, tapti savarankiškai, pasitikinčiai savo jėgomis. Geriausias mokytojas — Avinas.

Skorpionas. Misija. Transformuoti neigiamą patyrimą į ką nors nauja ir vertinga. Iš lervos virsti drugeliu. Drąsiai žvelgti į tamsiąją pusę, tačiau su ja nesusitapatinti. Atsisakyti to, kas trukdo evoliucionuoti. Pamokos. Išmokti nekerštauti ir nelaikyti savyje neapykantos. Laikytis aukštų vertybių ir idealų. Geriausias mokytojas — Jautis.

Šaulys Misija. Pažinti pasaulį, plėsti akiratį, priimti visas religijas ir filosofijas, tapti išmintingai, kitų mokytoja. Pamokos. Išmokti būti atsakingai už kiekvieną detalę. Tesėti pažadus ir laikytis įsipareigojimų. Netapti fanatike.   Geriausias mokytojas — Dvynys.

Ožiaragis. Misija. Gyvenime turėti aiškų ir prasmingą tikslą. Atlikti savo pareigą visuomenei. Būti teigiamu pavyzdžiu kitiems. Pamokos. Išmokti rūpintis artimaisiais, užjausti kitus ir netapti aklu karjeristu. sugebėti atsipalaiduoti, atsisakyti pesimizmo. Geriausias mokytojas — Vėžys.

Vandenis Misija. Burti bendraminčių draugijas. Kurti tolimos ateities viziją, siekti progreso, ieškoti gilių tiesų.     Pamokos. Neatitolti nuo žmonių, išmokti džiaugtis ir dalintis šiluma, būti nuoširdžiai. Geriausias mokytojas — Liūtas.

Žuvys Misija. Siekti harmonijos su gamta ir Visata. Atsiverti begalybei, meilei ir menui. Rūpintis ekologija, užsiimti labdara. Puoselėti savo sielos švarą. Pamokos. Išmokti konkretumo, atsakomybės, nebijoti paprastų darbų, neplūduriuoti be tikslo, vengti tingumo ir išsisukinėjimo.   Geriausias mokytojas — Mergelė

Visą straipsnį galite rasti http://www.balsas.lt/naujiena/818718/jusu-zodiako-zenklui-skirtos-pamokos-ir-gyvenimo-misija/12.

Gyvenimas · Mistika · Sveikata

Ligos. Psichologinės priežastys

Akių ligos – Neteisingas laiko planavimas, nuolatinis skubėjimas
Alzheimerio liga – Veidmainiavimas, melagystės
Augliai – Nuoskaudos
Ausų ligos – Nenoras girdėti ar klausyti (jei suaugę pernelyg reiklūs vaikams)
Bronchinė astma – Užgniaužtos emocijos
Galvos skausmas – Poilsio trūkumas
Gerklės skausmai – Liūdesys ir širdgėla, užslėpinti poreikiai ir interesai
Ginekologinės ligos – Problemos meilės reikaluose, dėmesio trūkumas
Inkstų veikla – Baimė
Insultas – Protas ir smegenys perkrauti, nėra darnos su emocijomis ir kūnu
Įtampa raumenyse – Užgniaužtos emocijos, baimė
Kepenų ligos – Ilgai trunkantis pyktis
Kojų venų išsiplėtimas – Nemėgstamas darbas
Kosulys – Užgniaužtos emocijos
Krūtų vėžys – Neigiamos emocijos, užslėpintos nuoskaudos
Migrena – Užgniaužtos emocijos
Nykščio skausmas – Nerimas
Nugaros liemens skausmai – Baimė dėl ateities
Parkinsono liga – Užslopinti impulsai
Plaučių ligos – Liūdesys, nemokėjimas atsilapalaiduoti, mėgautis gyvenimu
Rodomojo piršto skausmas – Įžeista savimeilė
Sąnarių ligos – Priklausomybė nuo kitų žmonių, nelankstumas gyvenime
Skydliaukė – Ligos dėl susikaupusių nuoskaudų, negalėjimo išsišnekėti, išsipasakoti, išsilieti.
Skrandžio ligos – Per didelis jautrumas, liūdesys ir širdgėla, pavydas
Skrandžio opa -Nepykanta, baimė, nerimas, nesugebėjimas prisitaikyti
Sloga – Baimė
Sutrikęs menstruacijų ciklas – Ilgai trunkantis pyktis
Širdies skausmai, ritmo sutrikimai -Meilės ir gyvenimo džiaugsmo trūkumas
Šlapimo sistemos ligos – Perdėtas nervingumas, nuoskaudos
Tuberkuliozė – Nusivylimas
Tulžies pūslės negalavimai – Pyktis
Vėžys – Nusivylimas
Vidurinės nugaros skausmai -Kaltė dėl praeities įvykių
Virškinamojo trakto sutrikimai – Bejėgiškumo ir priklausomybės jausmas
Viršutinės nugaros dalies skausmai – Sunki našta, paramos nebuvimas
Žarnyno veiklos sutrikimai – Pavydas
Galima pritarti,o galime ir nepritarti, kiekvienas mūsų organas atsakingas už tam tikrus jausmus. Taigi sunegalavę pirmiausia turėtumėme ne griebtis vaistų, tačiau pabendrauti su savimi ir išsiaiškinti, kur slypi problema. Mums dažnai trūksta ne vaistų, o harmonijos su savimi…

Gyvenimas · Mistika · Šeima

Numerologija. Šeimos skaičių magija

Žinant pavardę, galima pasakyti, kas bendro tarp visų bendrapavardžių giminaičių. Joje užkoduota ne tik giminės istorija, bet ir užduotys, kurias reikia atlikti. Pagal pavardžių numerologiją, galima sužinoti, su kokia šeima tenka bendrauti ir asmenybių suderinamumą. Kaip nepadaryti klaidos ir rasti idealiai tinkantį partnerį? Kaip sukurti stiprią ir laimingą šeimą? Vieni bando ieškoti atsakymų astrologijoje, kiti kreipiasi į būrėjus ir raganas. Ne mažiau tikslią informaciją apie santykių perspektyvas ir pasiūlyti būdų, kaip spręsti problemas, gali numerologija.

šeima

Iš pradžių reikia apskaičiuoti pavardės skaičių, kai A, Ą, I, Į, S atitinka 1; B, J, T, Y – 2; K, U, Ų, Ū, V – 3; G, L, F, E, Ę – 4; D, M, H – 5; Ė, N, C – 6; O, Č – 7; Ž, P, Š – 8; Z, R – 9. Sudėti kiekvieno sutuoktinio vardus ir pavardes. Pavyzdžiui: Jonas Jonaitis – 2+7+6+1+1=17 ir 2+7+6+1+1+2+1+1=21, tai 17+21=38; 3+8=11 ir 1+1=2. Jono žmona Ona Onaitytė – 7+6+1=14 ir 7+6+1+1+2+2+2+6=27, tai 14+27=41 ir 4+1=5. Turi gautis suma nuo 1 iki 9.

Dabar reikia sudėti abiejų sutuoktinių likimo skaičius 2+5=7. Skaičių suma taip pat turi būti nuo 1 iki 9. Jei pora augina vaikų, tai prie šio skaičiaus dar reikia pridėti kiekvieno vaiko likimo skaičių ir susumuoti, kad gautųsi skaičius nuo 1 iki 9. Taip apskaičiuojamas šeimos skaičius, nuo kurio priklauso, kaip santykiai klostosi šeimoje.

Vienetas – kiekvienam šeimos nariui padeda sėkmingai uždirbti ir leisti pinigus. Šiuose namuose nėra vietos ekstravagancijai ir godumui. Finansinius sprendimus šeimos nariai priims draugiškai per bendrą vakarienę. Tokiose šeimose augantys vaikai supranta pinigų vertę, nebijo sunkumų ir gerai orientuojasi šiuolaikiniame pasaulyje.

Dvejetas – šio skaičiaus energija provokuoja „audrą stiklinėje“ – namų rūpesčiai, prasta nuotaika veikia jų santykius. Tačiau po konfliktų visada nušvinta saulė. Po triukšmingų ginčų įsivyrauji idiliška ramybė.

Trejetas – labai pozityvus skaičius, suteikia šeimos nariams kūrybingumo ir meilės energijų. Jaukūs namai lyg magnetas traukia svečius ir vaikus. Konfliktai kyla tik dėl ideologinių priežasčių.

Ketvertas – šiuo ženklu pažymėtos šeimos namuose visada pilna žmonių – tolimų giminaičių, draugų ir pažįstamų iš kitų miestų. Visi žino, kad šiuose namuose visada gaus nakvynę. Šeimos nariai triukšmingi ir linksmi, konfliktus sprendžia kartu. Tiek vyresnioji, tiek jaunesnioji karta neretai turi tokių pačių pomėgių, pavyzdžiui, žvejyba, sportas, žygiai gamtoje.

Penketas – šį šeimos modelį sudėtinga apibūdinti keliais žodžiais. Visiems šeimos nariams labai svarbu laisvė ir nepriklausomybė. Jie – lyg katės, kurios vaikšto ten, kur nori. Jiems sunku užmegzti labai artimus santykius. Tam, kad išsaugotų šeimą, jiems reikia labai didelių ir abipusių pastangų. Kartais gali padėti tretieji asmenys – išmintingi giminaičiai ir šeimų konsultantai.

Šešetas – šeima egzistuos tik tol, kol bus giminių ir draugų, kurie padės jiems susitaikyti ir palaikys. Nors vyrai žmonoms jaučia nuoširdžius jausmus, tačiau uždarę namų duris, tiek vieni, tiek kiti gali elgtis negarbingai. Galimos apgaulės, išdavystė, blogas pavyzdys vaikams. Vaikai, matydami keistus tėvų santykius, net ir suaugę gali nesuprasti, kas yra gerai, o kas blogai.

Septynetas – šeimoje karaliauja meilė, draugystė ir abipusė pagarba. Skandalų čia nekyla, net jeigu sutuoktiniai nusprendžia skirtis, jie tai padaro protingai ir ramiai. Jiems svarbiausia yra vaikų auginimas ir auklėjimas, taip pat išsilavinimas ir saviugda.

Aštuonetas – tai šeima plačiąja prasme. Kiekvienas šeimos narys – tai stipri atrama jauniausiesiems ir paguoda vyriausiesiems. Kartu jie įveikia visas problemas. Reiktų pasistengti tik vengti smulkių buitinių konfliktų.

Devynetas – tokios šeimos šiuolaikiniame pasaulyje yra labai retos. Ko gero, joms reikėtų statyti po paminklą. Sutuoktinius vienija ne tik šilti jausmai vienas kitam, bet ir bendri tikslai, pomėgiai ir uždaviniai. Šiose šeimose labai svarbus tęstinumas ir tradicijos. Tėvai skiria daug laiko vaikų auklėjimui ir kokybiškam laikui kartu.

http://priekavos.lt/seimos-skaiciu-magija/