Gyvenimas ne santuokoje · Moteris · Sutuoktinio paieška. Sužadėtuvės. Santykiai iki vestuvių · Sveikata · Ugdymas · Visi įrašai · Vyras

Kita seksualinės revoliucijos pusė. Telegonija. Seksualinė energija.

Prieš 150 metų arklių augintojai, norėdami išvesti ištvermingą stepių gyvenimo sąlygoms arklių veislę, nutarė sukryžminti veislines kumeles su zebrais. Bandymai nepavyko: neužsimezgė nė viena “arklinio zebro“ ląstelė. Po kelerių metų veislinės kumelės, sukergtos su veisliniais eržilais, ėmė ir atsivedė dryžiuotus kumeliukus. Mokslininkai stebėjosi ir negalėjo paaiškinti, kaip atsirado šie mišrū­nai. Apstulbęs mokslo pasaulis šį reiškinį pavadino telegonija.

Profesorių Flinto. Felikso Ledanteko, Dzen-Kanščzemio ir kitų bandymai su įvairiomis gyvūnų rūšimis ir įvairiais metodais atskleidė tą patį fenomeną. Tai labai stebino mokslininkus, bet nesukrėtė šunų ir paukščių specialistų. Šunų veislių specialistai žino, kad, jeigu nors kartelį veislinė kalė, pasibėgiojusi su kukliu nekilmingu kiemo margiuku, po to ir neatsives šunyčių, vis dėlto, net netolimoje ateity­je, grynaveislių šunelių nelauk, nors jų tėvas būtų ir pats šunų lordas.

Dzen-Kanščzemio bandymai parodė, kad net šiuolaikinės techni­kos pagalba galima nuo vieno gyvūno nukopijuoti ir pernešti kitam biolaukų valdymo struktūrų informaciją ir gauti mišrūnus. Taip įve­dus anties biolaukų valdymo informaciją į viščiukų embrionus, buvo gauti viščiukai su anties snapais ir plėve tarpupirščiuose, įvedęs ož­kos biolaukų valdymo struktūrų informaciją į triušiuko embrioną, mokslininkas pakeitė jo valdymo struktūrų sistemą, tad triušiukas gimė ir užaugo su ragais.

Po daugybės eksperimentų mokslininkai nustatė, kad telegonijos efektas veikia ir žmones, o baisiausia – čia jis pasireiškia nepaly­ginamai stipriau nei gyvūnams!

Daugelis išsigandusių mokslininkų savo tyrimų rezultatus slėpdavo ir net naikindavo, kad jie nepakliūtų į nepatikimas rankas, ir žmonija neužsiaugintų mišrūnų, galinčių sunaikinti visą civilizaciją. Audringa pasaulio šalių komunikacijos plėtra, seksualinė revoliucija, AIDS, apsigimimai, savižudybės ir žmogžudystės, vaikų žudymai įsčiose, kariniai konfliktai, šeimyniniai nesutarimai, alkoholizmas, narkomanija, prekyba žmonėmis ir kūnu, netgi techninis progresas privertė skubiai
prisiminti senutę telegoniją, nes artėja amžius, kai sveiki žmonės nebesugebės ne tik išmaitinti, bet ir suvaldyti protiškai bei fiziškai suluošintų Žemės gyventojų.

JAV Minesotos universiteto Eksperimentinės medicinos centro specialistai teigia įrodę, kad jaunuolių nekaltybė yra ir moralinė, ir genetinė kategorija, o palaidi seksualiniai ryšiai sulig kiekvienu nauju partneriu pamažu keičia įgimtą genetinę informaciją. Kuo daugiau iki teisėtos santuokos buvę tokių ryšių, tuo labiau užteršiama chromosomų grandinė ir tuo mažiau šansų savo išrinktąjį apdovanoti ne tik juridiškai ir fiziškai, bet ir dvasiškai teisėtu, mylinčiu bei geru palikuoniu.

Žinomi faktai, kai šeimoje nei iš šio, nei iš to gimsta teisėti vai­kai, tačiau nepanašūs nei į tėvelį, nei į mamytę ne tik savo charakte­riu, bet ir išvaizda: kitataučio veido bruožai, plaukų ir net odos spal­va. Tarp sutuoktinių kyla nesantaika, ir žmona apkaltinama neištiki­mybe. O kūdikis pakliūna į tėvo, o neretai ir motinos neapykantos jausmų zoną, kurioje laikui bėgant labai pasikeičia vaiko dvasinė bei fizinė sveikata, o kartu ir jo likimas.

Žmonės nežino, kad telegonija veikia ir vyrus. Jeigu baltaodis vyras arba jo tėvai ir net tolimi protėviai yra turėję lytinį aktą, pvz., su juodaode moterimi, tai ateityje visko gali būti…

Lytinio akto metu, pasiekus orgazmą, įvyksta moters ir vyro sielos ir galvos smegenų valdymo struktūrų susijungimas naujai analogiškų struktūrų programai sudaryti

(žr. 8.1 – 8.7 pav. apačioje).

Šio proceso metu partneriai tampa vienu kūnu ir viena siela. Jie pamiršta visą pasaulį ir nugrimzta tik į savo jausmus. Šiuo momentu partneriai perkoduoja vienas kito sielos ir galvos smegenų valdymo struktūras. Moterį šie procesai veikia ir po lytinio akto (per vyro spermoje esančią analogišką koduotą informaciją), todėl ji paveikiama žymiai stipriau.

Vyras savo ruožtu gauna ne tik šios moters, bet ir buvusių jos meilužių įjos valdymo struktūras įneštus pokyčius. Kadangi, pakitus bioenergetinėms valdymo struktūroms, keičiasi ir genetika, tai ateityje atsiranda galimybės pilnam arba daliniam atsigimimui į kažkuriuos seksualinius partnerius. Telegonijos reiškinius tiriantis mokslas jau įrodė, kad perduodami ne tik išoriniai, bet ir vidiniai buvusio seksualinio partnerio požymiai

(žr. 8.1 -8.7 pav. apačioje).

Telegonij11 001

Telegpnij2 001

Telegonij3 001

telegonij5 001

Diagnozuodamas vienos šeimos narius, nustačiau, kad pirmosios dukros sielos ir galvos smegenų bioenergetinės valdymo struktūros netvarkingos, jos sveikatos būklė prasta, o svarbiausia, ji ateityje
negalės turėti palikuonių. Mergaitei tik devyneri metai. Ji savo charakteriu ir išvaizda nepanaši nei į tėvą, nei į motiną, o panaši į tėvo pirmąją žmoną, su kuria jis gyveno daugiau nei aštuonerius metus ir nesusilaukė palikuonių (!). Skyrybos, kaip visuomet, buvo skausmingos ir konfliktiškos. Antrosios žmonos savotiška neapykanta pirmajai, o pirmosios pavydas, nusivylimas ir kitos neigiamos emocijos bei nenormalūs santykiai su buvusiu vyru sudarė puikias sąlygas telegonijai. Po atgailos valdymo struktūros sunormalėjo, mergaitės sveikata pagerėjo.

Moteris kreipėsi dėl sveikatos sutrikimų. Diagnozuojant išryškėjo stipri naikinimo programa, tokia paprastai atsiranda po aborto. Moteris buvo pastojusi du kartus, abu kartus gimdė ir augina du vaikus. Lytinių santykių su kitais vyrais neturėjo. Naikinimo programa atsirado po pirmojo lytinio akto su savo vyru. Vyrui naikinimo programa atsirado po to, kai jis nenorėjo vesti nuo jo pastojusios merginos ir privertė ją pasidaryti abortą. Ši naikinimo programa neleido suformuoti visaverčių šios šeimos vaikų sielų programų. Jie gimė, švelniai tariant, neapdovanoti nei mąstysena, nei gera sveikata, nei likimu.

Moteris kreipėsi dėl sūnaus, nuteisto už išprievartavimą. Pa­sirodo, ji pati jaunystėje ne sykį buvo prievartauta. Vienas iš sūnų paveldėjo kažkurio prievartautojo valdymo struktūras, tūnojusias jos karmoje… Moteris išvaizdinga, todėl nieko nuostabaus, kad jaunystėje ji labai traukė vyrų, taip pat ir nepadorių, dėmesį. Ji nė vienam prievartautojui neiškėlė baudžiamosios bylos ir todėl stebisi, kad nuteisė jos sūnų. Moteris vyrams jautė antipatiją, todėl ištekėjo be meilės, vien iš draugiškumo vienam geram vaikinui.

Meilės stoka bei nusivylimas santuoka padėjo išlikti moters struktūrose prievartautojų programoms, kurias ir paveldėjo jos sūnus. Po atgailos sūnaus struktūrose prievartautojo programos išnyko, bet viskas priklausys dar ir nuo to, kaip šis žmogus sugebės neįsileisti kitokių pokyčių, nes kodavimas galimas ir per stiprius psichologinius stresus, kuriu apstu nuteistųjų tarpusavio santykiuose. Štai kodėl iš kalėjimo grįžęs žmogus yra tarsi paženklintas, nes jis, pagyvenęs nusikaltėlių psichologinėje terpėje, iš tikro tampa kitoks. Todėl labai svarbu, kad, grįžęs iš kalėjimo, surastų savo aplinką ir greičiau galėtų apsivalyti nuo šių pokyčių.

Moteris atvyko iš Gargždų. Tarp sveikatos ir nesėkmių problemų ją dar jaudino anūko yda vogti pinigus ir kitas materialines vertybes iš namų, parduotuvės, kaimynų. Peržvelgiau motinos ir tėvo ištakas -nė vienas iš jų tokios ydos neturėjo. Labiau įsigilinus į motinos struktūras paaiškėjo, jog ši yda per lytinį aktą atėjo iš jaunuolio, su kuriuo iki vedybų ilgokai draugavo. Jų vestuvės iširo taip pat dėl šios jaunuolio ydos.
Bemoksliai mūsų senoliai iš nuojautos gerai žinojo telegonijos pasekmes, todėl merginų prievartautojai, suvedžiotojai buvo labai griežtai baudžiami, o laisvo elgesio moterys – niekinamos ir bau­džiamos, nes atsitiktinius meilužius jos tarsi virusais užkrėsdavo savo partnerių ydomis – polinkiu į neveiklumą, girtavimą, svetimavimą, vagystes ir pan. Paleistuvis vyras net savo nekaltai nuotakai primeta buvusių meilužių vidinius bruožus, ir jųdviejų vaikai išauga lengvabūdžiai, menkos mąstysenos, linkę į lengvą palaidą gyvenimą, narkomaniją, terorizuojantys tėvus.

Dar blogiau, jei vyras yra leidęs ar privertęs pasidaryti abortą nors vienai iš meilužių. Po pirmo lytinio akto naikinimo programa persiduoda ir jo nieko neįtariančiai žmonai, kitai meilužei ir nuo to laiko jos gyvena lyg turėjusios abortą moterys. Tai dar stipriau paveikia moters ir jos būsimų palikuonių likimą.
Pasileidėliai yra tamsiojo pasaulio agentai – telegonijos platintojai. Mano matavimai rodo, kad nuo visiškos telegonijos pasekmių neapsaugoti 50 proc. vyrų ir 80 proc. moterų, o nuo dalinės – niekas.
Moteris ištekėjo už mylimo vyriškio. Jie vienas kitam buvo pirmieji lytiniai partneriai. Gimė du vaikai, ir šeima buvo tvirta. Moteris kilo karjeros laiptais. Jos darbovietėje buvo vyriškis, kuris ja susižavėjo ir rodė išskirtinį dėmesį. Moteris taip pat pradėjo juo žavėtis, ir palengva buvo prieita iki lytinių santykių. Romantiški susitikimai atrodė tokie įspūdingi, jog jie palaikė tai meile. Roma­nas tęsėsi 5 metus. Laikui bėgant moteris suprato, kad jie nėra skirti vienas kitam ir kartu gyventi negali, o juos jungia tik lytinė aistra. Ji ne kartą norėjo nutraukti tą ryšį, bet aistra neleido.

Diagnozuojant šią situaciją, išryškėjo įdomūs dalykai. Moters sielos struktūros, lyginant su ramaus gyvenimo laikotarpiu savo šeimoje, pakitusios 70 proc. Iš meilužio ji perėmė 15 proc, iš kitų jo buvusių meilužių -45 proc. (!) sielos struktūrų. Jos nuosavų struktūrų telikę vos 30 proc, o teisėto vyro anksčiau įsitvirtinę liko tik 10 proc Moteris visą laiką jautėsi kaip apsėsta, lyg ne savo noru vykdanti kažkieno valią ir gyvenanti ne savo gyvenimą. Pats gyvenimas jai atrodė kaip kažkoks nesusipratimas ir jai svetimas. “Vyras – ramus, nepriekaištingas, rūpestingas ir gero bodo. Ma­tau ir gerbiu jo gerąsias puses, bet lytiniuose santykiuose negaliu jaustis taip, kaip jaučiuosi su meilužiu“, – guodėsi moteris. Paki­tusios moters sielos struktūros nebejaučia esamos giluminėsmeilės vyrui.

Jos meilė užpilta storu, nepramušamu nuodėmių dumblo sluoksniu. Tarp meilužio ir jos meilės nėra ir net nebuvo, o buvo stiprus susižavėjimas, kurį jie priėmė už meilę. Po to užvaldė per telegonijos efektą įsigalėjusi meilužių aistra, kuri bu­vo susiformavusi “šeimos draugo“ sielos struktūrose. Moteris stipriai pasikeitė: išoriškai ta, o vidus – jau kito žmogaus, nebe-mylinčio savo gero vyro ir netgi vaikų. Jai savi vaikai atrodė lyg svetimi, ji nejautė jiems meilės, buvo visiškai abejinga jų dabar­čiai ir ateičiai. Moteris dukart perskaitė mano knygą, išklausė pa­skaitas ir pagaliau atvyko į priėmimą. Viskas pasikeitė, kai išnyko per telegoniją įgyti tie 15 proc. buvusio meilužio ir 45 proc. jo ankstesnių meilužių sielos struktūrų. Moteris net pati stebėjosi, kaip tiek ilgai galėjo gyventi tokiame apsėdime. “Niekam nelinkiu tokios “sekso laimės“, – sako moteris.

Į mane kreipėsi moteris dėl blogų santykių su savo mama. Diagnozavus išryškėjo, kad iš motinos ji paveldėjusi 25 proc, iš tėvo – tiek pat, o iš buvusios tėvo meilužės – 50 proc. bioener-getinių valdymo struktūrų. Motina šiai moteriai nuolat jautė didelį priešiškumą, tad lygiai tokį pat nesąmoningą priešiškumą ji jaučia ir savo dukrai, tiksliau – iš vyro draugės netiesiogiai “paveldė­toms“ struktūroms. Motina pastebėjo, kad dukra net savo išvaiz­da panaši įjos varžovę ir puikiai su šia sutaria. įdomios telegoni­jos išdaigos, ar ne?..

Kai kurie, susibūrę į grupuotes, gyvena normaliam žmogui sun­kiai suvokiamą amoralų gyvenimą, liaupsina sekso ir “asmenybės“ laisvę. Svarbiausia, kad žiniasklaida per televiziją spaudą ir kitas savo priemones, propaguodama šiuos laikinus kūniškus malonumus, • pakeičia menkesnės mąstysenos žmonių ir taip nestiprias sielos bei galvos smegenų valdymo struktūras, ir šie tampa “žiniasklaidinės telegonijos“ aukomis.

Apsilankė nėščia moteris. Ji norėjo išsiaiškinti, kuris iš keturių meilužių yra jos nešiojamo kūdikio tėvas. Ji apsidžiaugė, kai pa­sakiau tėvo vardą. Pasirodo, kad jis -jos vyras! “Kaip gerai, kad nereikės skirtis“, – pasakė ji. Moteris buvo sumaniusi gyventi su vienu iš jų – su tikruoju kūdikio tėvu. Tiesa, reikėjo pašalinti liku­sių trijų “telegoninę infekciją“.

į priėmimą atėjo nėščia moteris. Surandu, kad embriono sie­los struktūrose egzistuoja trijų vyriškių ir jos pačios sielų struktūrų derinys. Švelniai tariant, ne pats geriausias. Kiek padvejojęs, iš­drįsau pasakyti savo išvadas. Moteris informaciją priėmė ramiai, sakydama, kad taip gali būti. Su pirmu vyru ji gyveno dvejus metus. Po skyrybų turėjo gyvenimo draugą, kuris po metų išėjo pas kitą. Dar po pusmečio ištekėjo už antro vyro ir nešioja jo kūdikį. Moteris nenorėjo, kad kūdikis paveldėtų pirmųjų dviejų vyrų blogąsias savybes. Nuoširdi atgaila panaikino šią sielos taršą bei kitų nuodėmių poveikį ir moters, ir jos kūdikio sielose.

Nemažai žmonių gyvenimą vertina tik per materialinės naudos prizmę, todėl jiems visiškai nesvarbu, kad nedorai uždirbti pinigai kitiems žmonėms atneša skausmą ir suardo jų likimus. Jie patys yra paveikti to telegonijos efekto, todėl be jokio sąžinės graužimo organizuoja viešnamius, merginų ir vaikų prekybą, narkotikų biznį ir kitokius amoralius verslus. Jeigu kiekvienas iš jų blaiviai paanalizuotų savo ir palikuonių likimus, tai. matyt, ns vienam prabu­dusi sąžinė lieptų nedvejojant pradėti keistis.
Net 82 proe. šiuolaikiškiausių Europos šalių (Skandinavijos vals­tybių, Vokietijos. Prancūzijos) 18-25 metų amžiaus vyriškiai per psichologinę apklausą pareiškė norintys savo žmonai būti pirmieji. Jie negalėjo paaiškinti savo norų ir tokių griežtų reikalavimų savo išrinktosioms šiais apylaisvės meilės laikais. Matyt, vidinė intuicija ir dar nenutrūkęs ryšys su Visata leidžia suvokti, kad, tik neįsileidus blogio viruso į savo šeimą, jos nariai gali atsispirti šiandieniame gy­venime iš visų pusių atakuojančiam blogiui ir harmoningai gyventi su Visata.

Kaip ten bebūtų, tačiau, žinant naujus telegonijos atradimus, mo­čiutės prisakymai vaikaičiams saugoti nekaltybę nebeatrodo tokie naivūs ir senamadiški, o atskleidžia didingą senolių išmintį.
Tačiau nereikia nusiminti ir paskęsti neviltyje tiems, kurie per klaidą ar nežinojimą prarado nekaltybę.

Kalifornijos parapsichologi­nių tyrimų centrų bioenergetikai padarė tokias išvadas:
– stiprios, pareigingos ir tikrai mylinčios asmenybės ilgainiui tarsi energetiškai sudegina chromosomų taršą,
– taršą naikina ir tikra atgaila bei nuoširdus ketinimas dorai gy­venti santuokoje. “Matyt, pasiruošimas santuokai ir vestuvių apeigos turi ir šią ugninę valomąją prasmę“, – teigia JAV bioenergetikas Maiklas Klifordas.
Svarbiausia yra po vestuvių neįsileisti naujos chromosomų taršos, t.y. išlaikyti duotą priesaiką ištikimai mylėti, gerbti ir rūpintis vienas kitu iki mirties.
Prancūzijos kolegijų moksleivės, išgąsdintos Europą užgriuvusios AIDS, abortų ir neištikimybės epidemijos, 1997 m. įkūrė slaptą organizaciją “Pagarba“. Jos narės prisiekia saugoti nekaltybę iki pat vestuvių ir, gink Dieve, netekėti už donžuano, n< i jeigu tektų likti vienišai. Merginoms įgriso banalus laisvas seksas, h paseno, vėl prasidėjo laiškų, švelnių pokalbių, romantiškos meili ištikimybės epocha. Tai suteikia sielai sparnus, suteikia moteriai galimybę rinktis, kuriam – geriausiam ir garbingiausiam -ji atiduo save, savo gyvenimą ir savo būsimus vaikus. Ar tikrai tai skaitytojui yra labai nauja? Juk jau mažiausiai du tūkstančius metų krikščionys žino Dievo įsakymą “nepaleistuvauk“ Siame žodyje sukoncentruota tūkstantmečių išmintis, tačiau nepakomentuota ir nepaaiškinta konkrečiais pavyzdžiai: neiliustruota sulaužytais likimais, ši išmintis nežinia kodėl nedaro įspūdžio. Gal kad nekvepia mokslu? Ir jai suteiktas neįmantrus pavadinimas… O kiek įžvalgumo ir informacijos sukaupta vienam. vieninteliame Dievo žodyje… Plačiau -> http://www.satva.lt
Dėstytojas – Jonas Markūnas

Read more: http://www.sveikatosbankas.lt/sveikatos-bankas-/seksui-taip-/myl%C4%97jimasis-%20telegonija/

Pavyzdžiai nuo 5 min 25 sek.

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Google photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s